Page 1

Година 16 | бр.124

Тема на бројот:

Обновливи извори на енергија 2011 Година на шумите Тест: Дали си ЗА или ПРОТИВ обновливите извори на енергија!?

Nintendo Wii Енергетски најефикасна конзола за видео игри

Зоо Страна

Биди волонтер!

Џастин Бибер љубител на животните!

Justin bieber


Ја гледате скратена верзија од списанието „Екологија и одржлив развој“ бр.123. Целосното списание го имаат членовите на Биди Зелен Клубовите. Доколку и вие сакате да го имате списанието и да бидете дел од зелената мрежа, контактирајте не на info@bidizelen.org

Година 16 | бр.124

2


Тема на бројот

Обновливи извори на енергија

Година 16 | бр.124

Импресум: Здружение за заштита на природата и здравјето Гоу Грин е независна, непрофитна, невла­дина организација која се фокусира на градење платформа за развивање на младинско лидерство и развој и реализацијата на инфраструктурни проекти за заштита на животната средина и одржлив развој

Содржина:

страна 4 и 5 Обновливи извори на енергија Факти и бројки

Списание Екологија и одржлив развој Јануари, 2011; Година 16; бр.124 Уредува:

страна 8 и 9 5 еко пријателски апликации за Iphone i Android

Главен уредник: Свето Стефановски stefanoski.svetomir@gmail.com

страна 14 и 15 календар на зелени настани во 2011 година

Уредник: Ива Јовановиќ iva@bidizelen.org Редакциски Колегиум: Борис Манев, Фране Јовановски, Мартина Тевчева, Антонио Јовановски, Димитар Попов, Марко Соколовски Графички дизајн и подготовка: Ива Јовановиќ iva@bidizelen.org

страна 18 Зоо страна

страна 22 и 23 Соларна енергија колкава енергија ни дава сонцето?

Ревијата е регистрирана во Министерството за информации на Владата на Република Македонија Бр. 01-1238

www.bidizelen.org

3


5 Еко - пријателски апликации за Iphone и Android Денес „паметните„ мобилни телефони се многу повеќе од едноставни телекомуникациски апарати. Платформите на „Ејпл„ и „Андроид платформата на „Гугл„ создадоа револуција во технолгијата на мобилни технологии и ги подигнаа стандардите на многу повисоко и поинакво ниво. Тие се дел од нашиот животен стил и ни пружаат подршка во секојдневниот живот, многу повеќе од што човек може да си замисли дека еден мобилен телефон може да направи. Имајки го тоа на ум, еве пет апликации за по зелен живот, кои ги пронајде „Еко-Институцијата„ во последното истражување за апликации-програми за мобилни телефони. 4


Od timot na Gou Grin Во текот на Јануари месец Гоу Грин стана официјален партнер на програмата на Европската Унија “Одржлива Енергија Европа”. Кампањата “Одржлива Енергија Европа” поддржува и промовира активности на европско ниво во сферата на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Кампањата се стреми да создаде поголема слика од нашите самостојни обиди да инспирираме промена. Конкретно, фокусот е на ширeње на најдобри технологии за одржлива енергија и градење на сојузништва кои ќе инспирират нови идеи и акции.

Тимот на Гоу Грин во текот на Јануари месец помина низ процес на статегиско планирање за периодот од 2011 до 2013 година. Во текот на овој процес беа обновени мисијата и визијата како и стратегиските области на делување и целите на организацијата. Мисија Да развиваме и пренесуваме вредности и принципи за одржлив развој и да овозможуваме едукација и практични решенија за заштита на животната средина. Визија Да изградиме свет каде што луѓето живеат во целосна хармонија со природата. Во наредниот број повеќе за стратегиските области на делување на Гоу Грин.

Во наредниот број на Екологија и одржлив развој ќе бидете информирани за настаните кои ќе ги организираме во Македонија за време на Европската Недела на Одржлива Енергија, од 11-ти до 15-ти Април, 2011.

5


ЗЕЛЕНИ

Светски ден на мочуришта - 2 Фебруари

ОН Светски Ден на водата - 22 Март

Земјин час - 20:30 часот, 27 Март

Европска недела за одржлива енергија - 11-15 Април

Ден на Планетата Земја - 22 Април

Интернационален ден на миграција на птиците - 3 Мај

Ден на Биолошка разновидност (Светски ден на Биодиверзитет) - Мај 22

ОН Ден на животната средина - 5 Јуни

ОН Светски ден на популацијата - 11 Јули

Интернационален ден за заштита на озонската обвивка - 16 Септември

*доколку имате предлози за зелени настани кои не сме ги опфатиле во овој број, слободно пишете ни на iva@bidizelen.org

6


НАСТАНИ 2011

Исчисти го светот викенд - 17-19 Септември

Нула емисии - 21 Септември

Ден без автомобили - 22 Септември

Светски ден на реките - Секоја оследна недела во Септември

ОН Светски Habitat ден - првиот понеделник во Октомври

Светски ден на против климатски промени - 24 Октомври

Светски ден на почвата - 5 Декември

Интернационален ден на планините - 11 Декември

Акција против уништување на озонската обвивка - во текот на

летните месеци

www.bidizelen.org

7


Ја гледате скратена верзија од списанието „Екологија и одржлив развој“ бр.123. Целосното списание го имаат членовите на Биди Зелен Клубовите. Доколку и вие сакате да го имате списанието и да бидете дел од зелената мрежа, контактирајте не на info@bidizelen.org

Година 16 | бр.124

8


Какви обновливи извори на енергија се користат во светот? Само 18% од енергијата која се произведува во светот доаѓа од обновливи извори на енергија. Поголемиот дел, околу 15%, доаѓа од хидроелектраните, кои го нарушуваат екосистемот на свежа вода. Додека останатите 3% се од другите видови на обновливи извори на енергија. На овој преглед се прикажани земјите кои произведуваат најмногу енергија од обновливи извори.

СОЛАРНА ГЕОТЕРМАЛНА САД 16, 600 GWh.

ИНДОНЕЗИЈА 6, 700 GWh.

ФИЛИПИНИ 10, 400 GWh.

ИТАЛИЈА 5, 500 GWh.

МЕКСИКО 6, 700 GWh.

ХОЛАНДИЈА 3, 400 GWh.

ХИДРОЕЛЕКТРАНА

ГЕРМАНИЈА 2200 GWh. САД 565 GWh. ШПАНИЈА 125 GWh. КИНА 105 GWh. ИТАЛИЈА 35 GWh. ХОЛАНДИЈА 35 GWh. СЕВЕРНА АФРИКА 530 GWh.

БИОМАСА САД 41, 800 GWh. ЈАПОНИЈА 15, 100 GWh. БРАЗИЛ 14, 800 GWh.

ФИНСКА 10, 500 GWh. КАНАДА 8, 300 GWh. ШВЕДСКА 7, 500 GWh.

ВЕТЕР

КИНА 436 000 GWh. КАНАДА 356 000 GWh. БРАЗИЛ 349 000 GWh.

САД 318 000 GWh. РУСИЈА 175 000 GWh. НОРВЕШКА 120 000 GWh.

ГЕРМАНИЈА 30 700 GWh. САД 26 700 GWh. ШПАНИЈА 23 000 GWh. ИНДИЈА 8 000 GWh. ДАНСКА 6 100 GWh. ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 4200 GWh.

9


www.bidizelen.org

Екологија [година 16 | број 124]  
Екологија [година 16 | број 124]  

Short version of the magazine "Ecology and sustainable development" N.124. The GGClub's members have the full version of the magazine. Every...

Advertisement