Page 1

2011 Urteko Txostena

Jardueren Memoria Datu Sozioekonomikoak


02

www.bidasoa-activa.com Iparralde hiribidea z/g 路 Kostorbe etxea 路 20302 Irun 路 Gipuzkoa


03

Aurkibidea 05

SARRERA DEPARTAMENTUAK

06

01. Enplegua, Orientazioa eta Prestakuntza Departamentua Prospekzioa

08

02. Berrikuntza, Ekonomia eta Ikerketa Departamentua.

10

03. Auto-enplegu eta Enpresa Zentroaren Departamentua

12

04. Turismo Departamentua

14

05. Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoa PROIEKTUAK

15

01. Irungo garapen ekonomiko eta enpleguaren aldeko akordio orokorra

16

02. Innov 路mugabe

17

03. UNE proiektua

18

BIDASOA BIZIRIK KOPURUTAN 2011KO MUGAZ GAINDIKO URTEKARI SOZIOEKONOMIKOA

20

01. Demografia eta gizartea

22

02. Lan Merkatua

24

03. Nekazaritza, arrantza eta abere hazkuntza

25

04. Industria

25

05. Eraikuntza

26

06. Merkataritza

27

07. Turismoa

28

08. Garraioa eta azpiegiturak

29

09. Beste zerbitzuak

30

Eskerronak


04

Batzar Nagusia

— José Antonio Santano Clavero. Irungo Alkatea. — Aitor Kerejeta Cid. Hondarribiko Alkatea.

Administrazio Kontseilua

— Migel Angel Páez Escamendi. Lehendakaria. — Juan Mari Altuna Muñoa. Lehendakariordea. — Goizane Alvarez Irijoa. Batzordekidea. — Juana De Bengoechea Estrade. Batzordekidea. — José Enrique Corchón Alvarez. Batzordekidea. — Manuel Millán Jiménez. Batzordekidea. — Oinatz Mitxelena Munduate. Batzordekidea. — Mikel Garmendia Múgica. Batzordekidea. — Jesús Alvarez Yeregui. Batzordekidea. — Maribel Lorenzo Barahona. Idazkaria.

Zuzendaritza Taldea

— Maribel Lorenzo Barahona. Zuzendaria. — Silvia Istillarte Pardo. Ikerketa eta Berrikuntza dptua. — Isabel Otxandorena Juanena. Enplegu, Orientazio eta Prestakuntza dptua. — Javier Gómez Benito. Auto-enplegua eta Enpresa Zentroaren dptua. — Cristina Gutiérrez Alonso. Turismo dptua. — Fernando Paricio Carrión. Prospekzioa eta Etengabeko Prestakuntza dptua. — Miren Aranburu Garmendia. Zerbitzu Orokorren dptua.


05

Sarrera 2011n, Bidasoa biziriketik gure lana gehitu egin dugu enpresei, ekintzaileei eta lan-merkatuan sartu nahi duten pertsonei laguntzeko. Memoria honetan, urtean garatu ditugun proiektuak eta jarduerak jaso ditugu, eta baita Bidasoa eskualdeko egoera sozioekonomikoa ezagutzen laguntzen diguten gure eskualdeko estatistika-satu esanguratsuenak ere. Gure erakundearen lan datuetan laburtuta, 23.500 laguni lagundu diegu lan-orientazioen eta enplegua bilatzen; sortu diren 149 enpresak izan dute gure aholkularitza, eta 174 enplegu berri sortu dituzten horiek, eta 900 enpresak parte hartu dute gure enpresa-ehuna dinamizatzeko eta sustatzeko proiektuetan. Etorkizuneko lanbideen El Espaziotik enplegua bultzatzeko hainbat jarduera garatu dira, langabezian dauden pertsonei lan-merkatuan sartzen laguntzeko. Irungo eta Hondarribiko langabetuk eta/edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak kontratatzeko plana koordinatu eta dinamizatu da, Lanbide Enpleguaren Euskal Zerbitzuak sustatuta, eta horrek aukera eman du 147 langabetu, gazte edo berme-errenta jasotzen dutenak sar daitezen. Gainera, VII eta VIII. Enpleguaren Asteak egin dira, eta haietan, 331 postu eskaini dira 119 enpresatan. 263 ikastaro antolatu dira prestakuntzakoak, eta 2.000 lagunek baino gehiagok parte hartu dute. Enplegurako gaitasunak garatzekoak izan dira, langileentzako hobekuntzak eskaintzekoak, teknologikoak edo eguneroko bizitzarako praktikak. Garrantzitsua da nabarmentzea 2011n azpiegitura berriak sustatu direla enpresa berriak jartzeko Irunen eta Hondarribian. Enpresa-zentro bat abian jarri da Hondarribian, 5 enpresa har ditzakeena, eta beste enpresa-zentro bat Irunen, Arretxe-Ugalde eraikinean, Enpresa Ekimen Berritzaileak garatzeko enpresak hartzeko. Ekintzaileek aholkularitza eskaintzeko lanaren ondorioz, enpresa-proiektu gehiagori eman zaio laguntza. Gehikuntza hori 2008tik ari da gertatzen, eta aurten, 427 enpresa-proiekturi lagundu zaie. Horren ondorioz, 149 enpresa sortu dira, eta 178 lanpostu. Enpresa-jarduera berriak sortzen laguntzeko ildo horretan, Ekonomi Garapenerako eta Enplegurako Hitzarmeneko K-biziak

programarekin jarraitu da. Bidasoa bizirikek kudeatzen du eta helburua du jarduera eta zerbitzu berriak sartzen laguntzea bereziki gainbeheran dauden hiri-guneetan, eta 2011n 12 merkataritza-jarduera berri jartzeko laguntza eman da. 2011n, gure lehentasunetako bat izan da Bidasoa Compite jarduera-plana zendotzea. Horren helburua da eskualdeko enpresen lehiakortasuna hobetzea eta garatzeko gaitasuna sendotzea. Mondragon Unibertsitatearekin batera, eskualdeko enpresen berritzeko gaitasunen diagnostiko finkatua egiten amaitu da. Horrek aukera eman die enpresa batzuei Bidasoa biziriken laguntzarekin lehiakortasuna hobetzeko proiektuei ekiteko. Enprea-ehunean, eta beraz lurraldean, lehikortasuna bultzatzea sendotzeko, 3 misio diziplinaniztun antolatu dira garraio eta logistikaren alorrean, plastikoaren industrian, eta sorkuntza-industrian, eta enpresek eta prestakuntza-zentroek ez ezik unibertsitateak eta tokiko gobernuak parte hartu dute bertan. Turismoaren alorrean, sendotu egin da lankidetza publiko-pribatua bultzatzeko 2010ean hasitako lana, Turismo Berrikuntzarako Poloaren bidez, eta turismo-mahaiak egin dira, zeintzuetan turismoaren sektoreko eragileek parte hartzen duten. Lan-ildo bat hasi dugu Basquetour Turismoko Euskal Agentziarekin, gure eskualdean bere marketin-planean definitutako jarduerak garatzeko eta bertan garatutako turismo-produktuak bultzatzeko, hala nola, enogastronomia, surfinga, xendrak, euskal kostaldea,... betiere lankidetza publiko-pribatutik. Bidasoa bizirikek Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko Partzuergoa koordinatzeko funtzioa betetzen du, eta ekintza garrantzitsuak gauzatu ditu kulturaren, turismoaren, kirolaren eta hizkuntz sustapenaren alorretan, besteak beste. Aurten, kalitatea eta herritarren parte-hartzea nabarmendu behar dira, Bidasoa Folken 11. edizioa eta kirolaren jaia, zeinean hiru udalerrietako ikastetxeetako ikasleek parte hartzen duten. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu txosten honetan aurkezten ditugun proiektuak eta jarduketak garatzen inplikatu diren eta lagundu duten erakundde publiko eta pribatu guztiei.


06

Enplegua, Orientazioa eta Prestakuntza Departamentua. Prospekzioa. Enplegua, Orientazioa eta Prestakuntza Departamentuko jardueren ardatza izan da programa bat ezartzea enplegua bultzatzeko jarduerekin, krisi ekonomikoak eragiten dieten pertsonei laguntzeko, une honetako beharrei erantzun eraginkorrak lor ditzaten. Lanbide-orientazioaren gaian kontsultatzeko eta aholkatzeko, enpleguari eta prestakuntzari buruzko informazio erabilgarria zabaltzeko, enplegurako eta prestakuntzarako programak garatzeko eta ikasteko tresnak garatzeko “Etorkizuneko lanbideen El Espazio” zerbitzuak sendotzen jarraitu du, Internet euskarri gisa erabilita, herritar guztiek ikasketa iraunkorrerako aukera izan dezaten. Departamentutik eskainitako zerbitzuen xedeko gehienen perfil komuna da eskualdean bizitzea eta lanik ez edukitzea da, eta horrekin batera, lehen enpleguko gazteak, ikasleak eta enpresak daude. Hezkuntzako, gizarteko, enpleguko eta abarreko eragileekin batera egin da lana, eta horrek ahalbidetu du informazioko, prestakuntzako eta lanbide orientazioko ekintza gehiago egitea, aurreko urteekin alderatuta. Eskualdeko biztanleek informazioa hobeto eskuratzea eta lanbidean aholkularitza izatea ahalbidetu du horrek. Honako hauek izan dira departamentuak 2011n egin diruten jarduera nagusiak: Lanbideekiko lankidetza, Lan-orientazioko zerbitzuan arreta emateko eta eskualdean Irungo eta Hondarribiko langabetuen eta/edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenen Kontratazio Plana teknikoki dinamitzatzea, Lanbideti Enpleguaren Euskal Zerbitzuak sustatuta, Euskadi 4000 plana hain zuzen, eta horrek aukera eman du 147 langabetu eta/edo berme-errenta jasotzen dutenak sar daitezen.

1. Etorkizuna duten Lanbideen El Espazio El Espaziok zerbitzuak eskaini ditu, orientazio profesionalerako baliabide gisa, eta bertan, garrantzia eman zaio zerbitzua erabiltzen dutenen autoerabilerarako pertsonen paper aktiboari eta norbanakoak informazioa bilatzeko duen protagonismoari, laguntza profesionala behar duten gaiei buruzko talde-jardueretan parte-hartuz edo aholkularitza pertsonalizatua eskatuz. 2011n, 23.501 langun izan dira El Espazion, aholkularitza pertso-

nalizatua eskatzen xedeko gaiei buruz: “Bilatu zuren enplegua”, “Bilatu prestakuntza bat”, “Bideratu zuren etorkizuna” eta “Sortu zeure enpresa”, eta %76.4 kontsulta enpleguaren alorrean izan dira. Lan nagusien artean, nabarmendu dezakegu 788 laguni eman zaiela arreta, lan-orientazioko zerbitzuetarako, bai banaka bai taldeka. Prestakuntza-jardueren eta Programei eta gazteei zuzendutako orientazio profesionaleko Programei dagokienez, honako hauek garatu dira (parte-hartzea ere adierazita): Programa Jarduera kop. Parte-hartzaileen kop. Prestakuntza-tailerrak 165 1.109 Gazteei lanbide-orientazioa 41 507 emateko ibilbideak Perfil de las personas participantes Generoa % Adina Emakumezkoa 56.42 18 - 20 Gizonezkoa 43.58 21 - 26 27 - 35 36 - 45 > 45 Daturik gabe

% 03.12 07.52 23.58 36.79 26.70 02.29

Lan egoera Aktiboa Langabetua Erretiratua Ikaslea Daturik gabe

% 10.01 73.30 0.18 4.15 12.36

Udalerria Irun Hondarribia Hendaia Besterik

% 73.76 15.06 03.79 07.39

Aurreko urtean bezala, 2011n, enpleguaren gaikako bi asteak nabarmendu ditzakegu: Enpleguaren VII eta VIII. Asteak, Bidasoako Neguko Eskola (Reseau de Cite de Metieres delakoaren urteko kongresua eta jardunaldi monografiko batzuk, “Ostalaritzako eta Turismoko III. Jardunaldi sektoriala:”

2. Prestakuntza Hezkuntza arloak ikasketa-programak eskaini dizkie langabetuei (laneko prestakuntza), lehendabiziko lanaren bila dabiltzan gazteei (Lanbide Hastapeneko Kualifikazioa), herritarrei oro har (prestakuntza iraunkorra), bi lehenengo kasuetan, enplegurako gaitasunen garapena bultzatzeko xedez, eta hirugarrena, gaitasun teknologikoak eta eguneroko bizitzarako praktikak garatzeko eta langileei birziklatzeko eta gaitasunak hobetzeko (etengabeko prestakuntza); azkeneko horiek Prestakuntza arautuko zentroetan gelak irekitzea Programaren markoan garatu dira, eta laugarrenean ezagutzak gehitzeko.


07

GUZTIRA Emandako orduak: Ikasleak guztira: Laneko prestakuntza: · Ikasle · Ikastaro · Ordu Hasierako Lanbide Kualifikazioko programa: · Ikasle · Ikastaro · Ordu Etengabeko prestakuntza: · Ikasle · Ikastaro · Ordu klasera etorrita · Ordu bertaratu gabe On-line prestakuntza

7.701 904 275 14 1.643 60 5 5.380 257 22 240 438 312

PRESTAKUNTZA ARLOAK Hirugarren Adinekoen arreta Ostalaritza Informatika eta informatikako mantentze-lana Internet Diseinua eta Edizioa Zerbitzu pertsonalak Autogintza Parte-hartzaileen perfila (Laneko prestakuntzan) Adina 26 urtetik beherakoak 26 eta 30 urte bitartekoak 31 eta 40 urte bitartekoak 41 urtetik gorakoak Emakumeak Gizonezkoak

% 12.45 10.37 37.76 39.42 42.74% 57.26%

Departamentuko enplegu-prestakuntzaren gaiko baliabideen bi orrietan izandako bisita-kopuru nabarmendu beharra dago, frogatu baita baliabide oso erabiliak direla hartarako interesa daukan jendearen aldetik. · www.ecoreg.net, aulaNET-Bidasoa bizirik,462.026 orri ikusiak, batez beste egunean 1.266. · www.elespazio.com, 2.431.303 orri ikusiak batez beste egunean 6.661 por día. Jarduera horiek guztiak aurrera eramateko, eskualdeko Prestakuntza Zentroen, Elkarteen eta Gizarte-erakundeen, enpresen eta Irungo eta Hondarribiko udaletako arloen laguntza izan da. Departamentuak eskualdean immigrazioarekin, emakumea eta lanarekin, lan munduan sartzearekin edo etengabeko prestakuntzarekin loturik egin diren hainbat forotan parte hartu du.

3. Lan bitartekotzako zerbitzua 2011n, lan-bitartekotzako zerbitzuaren lanaren zati handi bat izan da enpresen artean zabaltzea Eusko Jaurlaritzak araututako kontrataziorako laguntzen deialdiak, Euskadi 4000 programa (2011ko apirilaren 1eko EHAA), eta Gipuzkoako Foru Aldundiarenak (Sarbideak deialdia). Ahalegin handia egin du eskualdean kontratazioa sustatzeko Enpleguaren Asteak egiteko ere. Deialdietan laguntza eskatzen dituzten erakunde pribatuak: Eusko Jaurlaritza, Euskadi 4000: • 17 entitatek pribatuk egin zuten eskaera • 37 kontratu eginak Diputación Foral de Gipuzkoa. 32 enpresari eman zaie laguntza; horietatik, 5ek eskaera egin dute eta 5 lagun kontratatzeko finantzaketa lortu dute. Lan-bitartekotzako zerbitzuak 470 enplegu-eskaintza kudeatzen parte hartu du 2011n, batik bat hedatzeko bi bide erabiliz: Lanbide Euskal Lan Zerbitzuaren aplikazioa eta Bidasoa bizirikeko El Espazioren webaren bidez Enpleguaren Asteak. 1. Lanbide Enpleguaren Eskual Zerbitzua. - Kudeatutako eskaintzak: 227 eskaintza - Eskaintza horiek berekin dauzkaten lanpostuak: 241 postu 2. Bidasoa bizirikeko El Espazioren weba eta Enpleguaren Asteak. 2011n, honako eskaintza hauek izapidetu ziren VII eta VIII. Enpleguaren Asteen bidez: - Enpleguaren Asteetako enplegu-eskaintzak: 243 eskaintza - Enplegu-postuak Enpleguaren Asteetan: 331 postu - Enpresa parte-hartzaileak: 119 enpresa - Kontaktua egindako enpresak: 2600 enpresa - Lanpostuetara egokitzeko elkarrizketak egin dituztenak: 1.155 lagun Bi bide horietatik kudeatutako eskaintzetatik, El Espazioren webean Enpleguaren Asteko eskaintza guztiak (243) eta Lanbideko 138 zabaldu ziren, eta guztira, 381 eskaintza argitaratu ziren, izangai egokiak antzemate aldera.

4. Prospekzioa Azterketa zerbitzuaren bitartez eguneratua mantentzen da enpresen eta Bidasoa biziriken arteko komunikazio kanala. Helburu horrekin, bisita pertsonalizatuen bitartez, eskualdeko enpresetara joaten gara Bidasoa biziriken zerbitzuen berri ematera eta, bide batez, enpresa horietan dituzten premia larrienak aztertzen eta detektatzen ditugu. Horrek enpresa ehunaren benetako ezagutza eguneratua ematen digu, eskualdeko enpresa eta gizarte mailako aldaketei aurre hartzen eta horiek barneratzen laguntzen diguna, aurrera begira egin beharreko ekintzak diseinatzearren. 2011n zehar 238 enpresa bisitatu ditugu in situ.


08

Berrikuntza, Ekonomia eta Ikerketa Departamentua. Aurten, Bidasoa Compite 2010-2012 jarduera-planaren abia jartzearekin jarraitu dugu; helburua da eskualdeko enpresen lehiakortasuna hobetzea eta garatzeko gaitasuna sendotzea. Compite-SPRI, Eraldaketa Lehiakorrerako Eusko Jaurlaritzaren Sozietatearen ekimen programaren tarteko agenteak garen aldetik, ETE enpresen lehiakortasunaren hobekuntzan laguntzeko programa guztien hedapen-jarduerak burutu ditugu, baita sustatzeko eta aholkulari-tza programak ere, proiektuak definitzeko eta formulatzeko. Lehenengo urratsak eman ditugu Sorkuntza-industria ezagu -tzeko eta sektoreko enpresekin batera ekintza plan batean lan egiteko eremu horretan. Horretarako Creativity Zentrum Elkartearen lankidetza izan dugu. Iaz abian jarri zen eskualdeko enpresen berrikuntzari buruzko gaitasunen diagnostikoen gaineko lanarekin jarraiki, lan hori 73 enpresa gehiagora zabaldu dugu. Mondragon Unibertsitateko enpresa kudeaketari buruzko MIK Ikerketa Zentroarekin batera, lan indibidual hori finkatu dugu ikuspegi orokorragoa edukitzeko eta azpisektoreetako berrikuntza gaitasunaren erdigunera iristeko.

• Eskualdeko enpresek berrikuntzak egiteko dituzten gaitasunei buruzko diagnostikoa, sektoreak finkatua: 2010 eta 2011n egindako lanari buruzko txosten finkatua (110 enpresa). • 3 ibilbide mikroenpresen lehiakortasunerako. • Eskualdeko sorkuntza sektorearen erradiografia: 59 enpresa inkestatu dira. • Lehiakortasuna hobetzeko egindako proiektu kopurua: 13 • Diziplina askotariko misioak: Unibertsitatea - prestakuntza zentroak - enpresak -tokiko gobernua. Urtearen azken hiruhilabetean diziplina anitzeko 3 misio egin dira eskualdeko garapen ekonomikoari buruzko hainbat ekimen europar ondoko sektoreetan: - Garraio eta Logistika sektorean: Franhoufer Insitutua: urriak 4-6, Dortmund (Alemania). - Plastikoaren Industriaren sektorea: Plasturgie Europar Poloa: Plastipolis: Urriak 18, Oyonnax (Frantzia). - Sorkuntza Industriaren sektorea; Kaos Pilot eta sorkuntza enpresen inkubagailua: Azaroak 17-18, Aarhus (Danimarka). 2. Enpresa dinamizatzeko ekintzak • Enpresa-kopurua: 387 • Ekintza-kopurua: 19 3. Norbanakoaren aholkularitza-zerbitzua • Enpresa-kopurua: 201 • Ekintza-kopurua: 325 4. KREA Bidasoa, ekimena, berrikuntza eta sormenaren erakustazoka. Apirilaren 14an egin zen azokaren hirugarren edizioa.

Erabatetik, aurten ohiko jardueran lan egiteaz gain, formatu digitalerako egokitzapenean lan egin dugu hilero argitaratzen ditugun enpleguari eta kontratazioari buruzko buletinak eta hiruhilabetero argitaratzen ditugun sektoreko egoerari buruzko buletinak egokitzeko.

2. Erabat, Bidasoako Hiri Behatokia

Lankidetza deszentralizatuko proiektuei dagokienez, koordinazioko eta laguntza teknikoko jarduerekin jarraitu dugu nagusiki “Toki Garapenerako Estrategia inkluienteak eta parte-hartzaileak” UNE Proiektuaren jarraitutasuna, proiektu hori URB-AL III programakoa delarik. Programa europarren gestioari eta sare transnazionalei dagokienez, azpimarratu behar da lurralde lankidetzako programetako deialdietan onartutako bost proiektuak koordinatzea erroka handia izan dela, eta, horrez gain, proiektu berriak prestatu dira 2007-2013 aldirako INTERREG programazioaren azken deialdietarako proiektu berriak prestatzea.

Aurten hauek azpimarratzen ditugu: • Eskualdeko Sorkuntza Industriaren sektorearen ezaugarritzea, Creativity Zentrum Elkartearen lankidetzarekin. • Emakumeak azken 10 urte hauetan lanaren merkatuan izandako bilakaeraren azterketa, Irungo Udaleko gizarte ongizate, hezkuntza eta gazteria arlorako.

1. Berrikuntza eta enpresa lehiakortasuna 1. Bidasoa compite jarduera-plana • Enpresek berrikuntzak egiteko dituzten gaitasunei buruzko diagnostikoak: 73

Aurten egoerari buruzko sektore txostenen digitalizazioan lan egin dugu. Aurtendik aurrera posta elektronikoaz bakarrik bidaltzen dira.

Erabat, zifratan: • Sektoreetako koiunturako buletin-kopurua: 16 • Enpleguko buletin-kopurua: 12 • Kontratazioko buletin-kopurua: 12 • Azterketa sozialen eta ekonomikoen kopurua: 1 • Urteko txosten-kopurua: 4 • Erantzundako informazio-eskaeren kopurua: 85 • Eskariaren araberako txosten-kopurua: 18


09

Enpresei egindako inkestak koiuntura sozioekonomikoen txostenak egiteko • Enpresei egindako inkesta-kopurua: 1413 • Inkestetan parte hartu duen enpresa-kopurua: 508

eskualdeko adierazle nagusienak hautatu dira haiei dagokien metodologia fitxarekin batera eta enpresen indusketa zein geokokapena egin da, lurraldeko informazio sozio-ekonomikoa era errazean hurbiltzeko interesatuta dauden pertsonei edo enpresei.

3. Merkataritza Biziberritzeko Planei emandako babesa

CCSPB Communauté de Communes Sud Pays Basquerekiko mugaz gaindiko lankidetza ildoarekin jarraitu dugu eta Akiatnia-Euskadik egin duen deialdian “tokiko produktuen kokapen estrategikoa” izeneko proiektua aurkeztu dugu. Proiektua onetsi zen eta jarduera nagusienak 2012an zehar gauzatuko dira.

Aurten, berriz ere, gure ahaleginak elkarlan publiko-pribatura zuzendu ditugu, helburutzat hartuta Irungo eta Hondarribiko merkataritza-jarduera biziberritzea, bi udalerrietako hiriguneetan ardaztuta. Nabarmentzen ditugunak: • Gipuzkoako Merkatal Ganbararekiko lankidetza Kalidenda programaren 2011ko edizioan. Horren bitartez, 25 merkataritza establezimenduk lortu izan dute UNE 175001-1 Araua- Merkataritza Txikirako Zerbitzuaren Kalitatearena, eta horretarako ez dira Eskualdetik atera behar izan. • Merkataritza establezimenduetarako laguntza Gipuzkoako Merkatal Ganbarako merkataritza sarietarako hautagaitzen aurkezpen-txostena egiteko. Irungo Deportes González enpresaren merkataritza dedikazioari buruzko sariaren lorpena nabarmendu da.

4. Lankidetza deszentralizatua Toki garapenean, gaitzea; tokiko instituzioak sendotzeari, babesa, eta tokiko garapenerako proiektuetan, laguntza teknikoa. Nabarmentzen ditugunak: Latinoamerikarako proiektuak • “Toki Garapenerako Estrategia inkluienteak eta parte-hartzaileak” UNE Proiektuaren jarraitutasuna. Proiektu hori URB-AL III programako 2008ko deialdian onetsi zen. (Txile, Peru, Mexiko eta Honduras). • Proiektuaren garapena: Ekintzailetza ikasgela bat sortu da Bogotako Ciudad Bolívar udalerriko gazteentzat, Irungo Udalaren, Hondarribiko Udalaren eta Bidasoa bizirikek 2010ean sinatutako Hitzarmenaren markoan.

5. Programa europarrek kofinantzatutako proiektuak Aurten, Communauté de Communes Sud Pays Basque,(CCSPB) erakundearekin batera aurera eramaten dugun mugaz gaindiko Innov Mugabe proiektuan Bidasoa-Sud Pays Basque www.bidasoa-sudpaysbasque.com mugaldeko plataformaren garapenean eta prestaketan jarri dugu arreta handiena. Lan horretan jarduera ekonomikoen kodeak harmonizatu dira,

Aquivia – Erdi Aroko Hirien Sarea – Hego Ekialdeko Interreg IV-B proiektuaren herrialdeez gaindiko koordinaketarekin jarraitu dugu Turismo Departamentuarekin batera, eta harekin proiektuaren amaierako jarduerak prestatu ditugu, baita 2012an egingo den Hego Ekialdeko Interreg IV-Baren hirugarren deialdia ere. Ebazteko daden proiektuak ekitaldiaren amaieran • RESOT: Sozialki Arduratsua den Lurralde bat sustatuz, Bidasoa Beherea-Sud Pays Basque- POCTEFA. Proiektuko taldeburua: MIK Mondragon Unibertsitateko enpresa kudeaketari buruzko Ikerketa Zentroa eta Bidasoa bizirikek parte hartzen du bazkide gisa. • CITICOOP: Mugaz gaindiko zuzenbidea. POCTEFA-EHUk eta Iuris Mugak lideratzen duten proiektua. Bidasoa bizirikek parte hartzen du bazkide eta idazkaritza tekniko gisa.


10

Auto-enplegu eta Enpresa Zentroaren Departamentua.

Lan egin da proiektuei eta enpresa berriei beharrezko finantzaketa lortzea errazteko, finantza-erakunde batzuekin hitzarmenak berrituz (Microbank) eta neurri horien gaineko informazio jasotzen duten informazio-liburuxka bat argitaratuz.

1. Sarrera Auenpleguaren departamentuaren 2011ko jarduera-estrategiaren ezaugarria izan da bultzada bat eman zaiola enpresa-zentro berriak sortzeari eta prestakuntza-jarduera berriak garatzeari, batik bat enpresa berriak sendotzean eragiten duten alderdiei ekinez. Honako hauek dira departamentu honek 2011n izan dituen egitate garrantzitsuenak: • Azpiegitura berriak sortzea sustatu da, Irunen eta Hondarribian enpresa berriak jartze aldera. Helburu horrekin, enpres—zentroak abian jarri dira, Hondarribian, Puntala, eta Irunen, Zaisa eta Arretxe-Ugalde. Horietan, 21 enpresa berri koka daitezke. • Mantendu eta sendotu egin dira enpresa sortzea sustatzeko eta laguntzeko baliabideak, eta 427 laguni eman zaie aholkularitza, eta horietatik, 144 enpresa sortu dira, lehen urtean 178 lanpostu berri sortzeko ahalmenarekin.

2. Informazioa eta aholkularitza Arreta eman zaien enpresa-proiektuak urteka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Guztira Batezbestekoa

407 444 496 467 339 352 255 344 410 427 3.941 394

Lehiatila bakarraren zerbitzua eskaintzen jarraitu da, Merkataritza Ganberarekin batera, enpresa sortzeak behar dituen izapideak eta gestioak sinplifikatzeko. Aurten, bide horretatik, 17 enpresa berri sortu dira, SL, OK edo autonomoen forma juridikoarekin.

Jarudera-programa bat zehaztu da BHko ikastetxeekin, enpresaren munduaren eta hark hezkuntza-jarduerarekin duen konexioarekin zerikusia duten jarduerak antolatzeko alorrean. Bidasoa zentroarekin, MECek diruz lagunduta, eta Madrilgo, Bartzelonako eta Valentziako zentroetan eginda, kultura ekintzailerako eta espiritu ekintzailea sustatzeko alorrean ezagutza transmititzeko sentsibilizazio-programa batean parte hartu da. Urte osoan, Irungo La Sallerekin, Bidasoarekin eta Plaiaundirekin lan egin dugu, batxilergoko eta goi-mailako heziketa-zikloetako ikasleekin. Abian jarri dira enpresak sortzea sustatzeko ekimenak, langabezian daudenen aukera profesional berezi den ikuspegitik. Helburu horrekin, prestakuntza-zikloak garatu dira enpresa-gestioan, eta ekintzaileei aholkularitza eman zaie. • Enpresa-gestioko prestakuntza 65 ekintzaileri eman zaie. • 427 lagunen negozio-ideiri eman zaie arreta eta aholkularitza. • Tailerrak abian jarri dira, enpresa-proiektuak sendotzeko (komunikazioa, software librea, etab.). • Saioak egin dira enpresa berriei zuzenduak, laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informaziozkoak, eta buletin elektroniko bat abian jarri da, ekintzaileentzat eta enpresa berrientzat eduki interesgarriak zabalduko dituena. Enpresa berriak sendotzeko laguntza-ereduan aurreratu da, zenbait ekinta-mota garatuz. • Ekimen Ekintzailea programaren hasiera. 2011n, Berrikuntza Tailerrak egin dira, enpresen marketin-estrategian gizarte-sareen erabilera garatu da, eta Komunikazioa, enpresa-proiektuaren jarraipena eta Fiskalitatea ere bai. Tailerretan, guztira, 61 ekintzailek parte hartu dute. • Ekintzaile-komunitate bat sortzea. Lan-plan bat prestatu da, ekintzaileen sare horri edukia emateko eta sendotzeko, eta, aldi berean, “Emprender en Bidasoa” sarea osatzen duten ekintzaile-taldeari lagundu zaio; 125 lagun dira eta jarduera handia daukate. KREA BIDASOA Berrikuntzaren eta Ekintzailetzaren Azokaren hirugarren edizioa egin da. Gertakari horren barruan, mintegiak eta tailerrak antolatu ziren ekintzaileentzat eta enpresa berrientzat, eta 100 lagun inguruk parte hartu zuten.


11

AHOLKUA EMAN ZAIEN ENPRESEN JARDUERA SEKTOREAK

2011-ko jardueren laburpena Arreta eman zaien ekintzaileak 427 Sortutako enpresak 149 Sortutako enplegu-kopurua 174 Egindako inbertsioa 4.504.025,54 Enpresa-gesioan prestatutako ekintzaileak (1) 65 Informazio-ekintzetako parte-hartzaileak (2) 99 Beste prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileak (3) 117 Enpresa sendotzeko ekintzetako parte-hartzaileak 61 (1) Enpresarako Ideia programa; gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko ikastaroa. (2) El Espazion egindako eta laguntzei buruzko informazio jarduerak (3) Komunikazio ikastaroak, software librekoak, Krea‌

ZERB. PROFESIONALAK 34%

BESTE ZERBITZU BATZUK 34%

MERKATARITZA 32%

OSTALARITZA 13%

ENPRESA ZERB. 9%

ERAIK. / INSTAL. 9%

3. Enpresak sortzea

ILE-APAINKETA / ESTETIKA

Sustatzaileen perfila Generoa Gizonezkoa Emakumea Adina <25 urte 25-40 urte >40 urte Jatorria Atzerritarrak Europar Batasuna EBtik kanpokoak Irun Hondarribia Lapurdi Beste leku batzuk

GARRAIOA

7% 7% 52% 48% 5,3% 40,79% 53,88%

91% 9% 62% 22% 4% 11%

INDUSTRIA 3%

ARRANTZA 1%


12

Turismo Departamentua. 2010ean berrikuntza turistikorako poloa abian jarri zen eskualde osorako, eskualdeko sare bat eratzeko asmoz ondasunak eta turismo bitartekoak, bitarteko ekonomikoak eta sozialak balioesteko. Helburu nagusiena turismoaren alorrean Berrikuntzarako egitura publiko-pribatu egonkor bat eratzea zen, sektore ekonomiko horri bultzada bat emateko, enplegutik, enpresak sortzetik, profil profesional berriak prestatzetik, sektorearen profesionaltasunetik eta turismo-produktu berriak sortzetik hasita, guztia turismo-sektorean diharduten agenteen parte hartzearekin. Gainera, beste turismo-administrazio batzuen politikak eta ildo estrategikoak kontuan hartuz.

departamentuan, eta Irunen eta Arma Plazan kokatutako informazio puntuetan. • Bisitariei arreta eman diegu Ficoban publiko orokorrarentzako azoketan, turismo informazio gune bat instalatuz: Bioterran, Mendiexpon, Expomarketen eta abarretan. • Urtean zehar Eskualdean egindako kirol eta kultura ekitaldietan lankidetza gauzatu da turismo sustapenerako materiala emanez eta haietara ikustaldi gidatuak eginez. • Ekintzak koordinatzea Erdi Aroko Hirien eta Hiribilduen Sareko udalerri parte-hartzaileekin, Idazkaritza Teknikoa garen aldetik. • “Gipuzkoa Kostaldea” markan parte hartu da (Gipuzkoa Kostaldeko udalerriak).

2011n enpresaren sektorea proiektu berrietan eta enpleguetan izandako inplikazioa dela-eta Norako – Turismo Berrikuntza Polo baten irudia finkatzea ahalbidetua da, zeina turismo mahaietan finkatua baita, alegia turismoaren inguruan egiten diren ekintza guztien liderra den tresnan.

• Irunen eta Hondarribian bisita gidatuak egitea.

Paraleloan, Basquetourren bitartez, gure eskualdea, lankidetza ente gisa, Marketin Planean zehaztutako ildoetan lan egiten hasi da; surfinga, enogastronomia, xendazaletasuna, euskal kostaldea.... Horretarako, gure eskualdea Euskadiko estrategia ildoetara egokitzen da, eta haiekin lankidetzan eta koordinatuta, plangintza horiek ezarriko dira produktu klub bat sortzeko asmoz, gure eskualdera egokitua.

• Irisgarritasunari buruzko diagnostikoa eskualdeko hiru turismo bulegoetan, lortutako mailari buruzko balioestearekin eta dokumentazioarekin.

1. Turismoa sustatzeko jarduerak • Turismo sustapena 10 ekitalditan, Eusko Jaurlaritzak, Aldundiak eta Euskal Kostaldeak antolatuta, baita Euskadiko Norakoak markarekin ere. • Turismo sustapena 10 ekitaldirekin Erdi Aroko Hirien eta Hiribilduen Sarearen markarekin Madrilen, Lisboan eta Marvaon (Portugal). • Kazetariei harrera egin zaie gure norakoa sustatzeko beren merkatuetan. • Sustapena komunikabideetan (prentsa, turismo gidak, sektoreko aldizkari espezializatuak, eta abar. • Turismo informazio euskarriak argitaratzea; turismo esku-orriak hainbat hizkuntzatan, ostatu emateari buruzko esku-orria, gastronomia eta eskualdeko jatetxeei buruzko esku-orriak, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez; Hondarribia-Irun planoak, poltsak... • Bisitariari eta turistari arreta eskaintzea urte osoan zehar Eskualdeko hiru bulegoetan, Hondarribiko Kirol Kaian kokatutako

• Hondarribian kokatutako turismo bulegoetako seinaleztapena hobetzea, Hondarribiko Udaleko udal teknikariarekin lankide -tzan.

• Kalitate-ziurtapenak. ”Q” Turismo Kalitatekoak, Egite Onei buruzkoak eta ISO, Eskualdeko 36 establezimenduren parte-hartzearekin. • Anfitrioiak Programako 8 ikastaroak egitea eta koordinatzea. • Itourbask Turismo-bulegoen euskal sarea berritzea. • “Saborea Irun Dastatu” proiektuan parte hartzea, Irungo Udalarekin batera. • Turismo–Berikuntza Poloa garatzea, Turismo mahaiak prestatuz, antolatuz eta koordinatuz: Surfing Produktu Kluba, Enogastronomia Produktu Kluba.

2. Turismoaren garapenerako ekintzak • Hendaiarekin batera proiektuak garatzea, Mugaz gaindiko Partzuergoaren bidez, gure baliabideak bultzatuz eta gure sustapena kalitatezko irudi bateratu baterantz bideratuz. • ”Gipuzkoa Euskal Kostaldea” markan parte hartzea, sustapen-euskarriak eginez. • Idazkaritza tekniko gisa aritzea eta, beraz, Erdi Aroko Hirien Sarea koordinatzea.


13

• Turismoa dinamizatzeko eta berritzeko Poloa: 2011n Turismoaren Sustapenerako 4 mahai antolatu dira; haietan elkarlanean aritu dira turismoaren sektore pribatuko ordezkari batzuk, Eusko Jaurlaritzako Turismo Saileko ordezkaria, zinegotziak eta Irungo zein Hondarribiko udaletako teknikariak garapen Agentziako teknikariekin eta zuzendaritzarekin batera.

Kontsulta-motak Bertan egindakoak 2011

OROKORRAK 49,80 %

BESTE BATZUK 47,88 %

3. Turismo informazioko zerbitzuak OSTATUAK 23,20 %

Kontsultak turismo-bulegoetan 2011n: 49.059

16000 Eskualdeko batezbesteko okupazioa:

14000

Batezbesteko okupazioak • Urteko batezbesteko okupazioa • Hoteletako batezbesteko okupazioa • Irungo hoteletako batezbesteko okupazioa • Hondarribiko hoteletako batezbesteko okupazioa • Batezbesteko gau-ematea

12000 10000 8000

58,26 % 58,70% 56,50% 63,08% 01,56%

6000 4000 2000 0

URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URRI AZA ABE HONDARRIBIA

IRUN

2011eko kontsulta-kopurua Interneten bidez: 30.427

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URRI AZA ABE 2010

URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URRI AZA ABE

2011


14

Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoa. 2011 arrakasta handiko urtea izan da Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergorako Kirolaren Jaiak eta BidasoaFolk selek-zioak izandako parte hartze maila bikainagatik, Pirinioetako Urtearen ekitaldi ikurra izan den aldetik. Gainera, azpimarratu behar da Web Mobile atari berritzaile baten sorkuntza, aisialdi agenda batekin eta GPS kokatze sistemarekin.

1. Euskeraren inguruko ekintza Eskualdeko Bertso Eskola bertsolaritzaren erreferentea da eskualdean, ematen diren klaseen bitartez eta handik eragiten diren jarduera ugarien bitartez, IRUNABAR elkartearen lankide -tzarekin.

Kirolaren Eurosarearen Partzuergoaren parte-hartzeari dagokionez, Madrileko Kiroleko Goi Kontseiluak antolatutako Gestio Batzordean martxoan parte hartu zen eta Batzar nagusian, azaroan. Lankidetza hau, aldi berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuarekin egindako hitzarmenean islatzen da, zeinak erakunde horretako Idazkaritza Teknikoak onartzen duen eta aldi berean Europa Batzordeko Kirol Departamentuarkiko, Iuris Muga Behaketa Juridikoarekiko eta Akitaniako Kirol Fakultatearekiko lankidetzak finkatzeko ere balio duen.

4. Turismoaren sustapena Partzuergoko turismo batzordeak teknologia berrien aldeko apustua egiten jarraitzen du gure eskualdea sustatzeko mugaz gaindiko norako gisa. Ildo horretatik, www.bidasoa.mobi Mobile web atari berritzaile bat sortu da. Hartan hauek sartzen direla: aisialdi agenda, garraio gida, toki interesgarriak eta aisialdiko aukerak. Gainera, GPS kokatze aplikazioak eta QR kodearen bitartezko sarbide zuzena erabiltzen ditu.

Komunikabideetan euskararen erabilera sustatzeko neurri gisa, Partzuergoak horietarako laguntza batzuk eman ditu, euskara hiru udalerrietako albisteak erabiltzeko euskara erabiltze duten eskualdeko komunikabideentzat.

Paraleloan, Interneten bidezko komunikazio kanpaina bat diseinatu da Lurralde frantziarrean zein espainiarrean eragin mediatiko handieneko Web atari eta gizarte sare www.irunhondarribiahendaye.com turismo atarirako sarbide zuzeneko informazio bannerren bitartez.

2. Kultur programa

Azkenik, eskola ikustaldien antolamendua azpimarratu behar da, ingurumen historikoa, naturala eta kulturala I-phone dispositiboak erabiliz, Txingudi GPSean proiektuaren barruan.

Eskualdeko kultur agenda; hiru hirietako kultur ekintza garrantzitsuenak jasotzen ditu badiako hiru hizkuntzetan, Agenda atalaren bitartez, Partzuergoko aisialdia eta turismo atarian www.irunhondarribiahendaye.com BidasoaFolken 11. edizioa egin da. Edizio honetan barietate guztietako 10 musika-taldek parte hartu dute, bertan jende ugari zegoela jaialdiaren hiru egunetan zehar, kartel buruko taldeek egunero erabat bete dituztelarik plaza guztiak.

3. Kirolaren sustapena Urtero bezala, Partzuergotik, Bidasoa Txingudi eskualdean antolatzen diren mugaz gaindiko kirol ekitaldi garrantzitsuenak babestu nahi izan dira: Txingudi Korrika, Bidasoako Bira, Bidasoa ibaiaren Nazioarteko Jaitsiera Hegatsekin eta Bidasoako Bela Eskola. Maiatzaren 28an (larunbata) Kirolaren Jaia egin zen eta parte hartze maila guztiak gailendu zituen 585 neska-mutilen parte hartzearekin, zeinak eskualdeko 20 ikastetxetatik etorri baitziren. Elkarrekin disfrutatu ahal izan zuten antolatu ziren kirol -jolasezko 11 tailerrez.

5. Beste jarduera batzuk Aurten Partzuergoak gazteriaren inguruan eremu berri batean lan egiteko oinarriak ezarri dira, bi proiektu berriekin: komikiaren erakusketen sarea eta GUGEU hizkuntza trukaketa proiektua. Egindako kontaktuek urratsa ematea ahalbidetu dute eta lan batzordeak 4 jarduketa arlo zabaletan berrantolatu dira: Kirola eta Gazteria batzordean, Kultura eta Euskara batzordean, Mugikortasun eta Ingurumen batzordean eta Turismoa Sustatzeko batzordean.


Proiektuak PROIEKTUA 1

NEURRI BEREZIAK

Irungo garapen ekonomikoa eta enpleguaren aldeko akordio orokorra.

K-Biziak

1 SEKTORE-BATZORDEA: SEGURTASUNA, LAN-OSASUNA ETA LAN-HARREMANAK

Segurtasunez haztea Segurtasunari eta Lan Osasunari buruzko V. Sentsibilizazio Jardunaldiak, IES Plaiaundi BHI, Pio Baroja Institutua, IEFPS Bidasoa GBLHI, LHI Bidasoa, Irungo La Salle ikastetxeetako eta Mondragon Unibertsitateko azken ikasturteetako ikasleei zuzenduak. 311 parte-hartzaile.

2. SEKTORE-BATZORDEA: LANBIDERATZEA ETA AUKERA BERDINTASUNA

El espazio, etorkizuna duten lanbideen gunea. Bultzatu: Familia, lana eta norberaren eginkizunak bateratzeko laguntzak. Famili eta lan bizitza bateratzeko zerbitzua, GFAk finantzatua, lanbideratzeko ibilbideetan daudenentzat. 2011n, 37 eskaerari erantzun zaie.

3 SEKTORE-BATZORDEA: ENPRESA-EHUNA ETA HIRIA SUSTATZEA

Erabat: Bidasoako hiri behategia Observatorio urbano del Bidasoa

Gainbehera dauden hiri-guneak berreskuratzeko helburuarekin, Joera hori alderantzikatzeko, gunea udalerriko biztanleentzako polo erakargarria izan dadin beharrezkoak diren jarduera eta zerbitzu berriak sartzea lagunduz, K-Biziak Proiektua abian jarri du Udalak, gainbeheran dauden hiri-guneetan merkataritza jarduerak ezartzeko laguntzak emateko proiektua da. K-Biziak enpresa-zentroa osatzen duten guneak honako hauek dira: • Hondarribia, 17tik 43 zenbakira. • Pinudi, osoa. • Serapio Mugica, 15etik 33ra. • Aureliano López de Becerra, goialdea, Pio XII.arekiko bidegurutzetik aurrera. • José Eguino, osoa. Honako hauek egiten dituzten enpresa sortu berri edo establezimendu ireki berrientzako da laguntza: • Merkataritza mixa hobetu behar dute. • Gunea garatzen lagundu behar dute. • Berritzaileak izan behar dute. • Enplegua sortu behar dute. • Honako adar hauekin lotuta lehentasunez: Artea, Kultura, Birziklaketa, Bigarren eskukoa, Artisautza, Teknologia, Kirola, Enpresa • Aholkularitza. Lehen urtean lokala alokatzeko %50eko laguntza ematen da, eta enpresaren bigarren jarduera-urteko alokairuaren %25ekoa. 2011n, 12 enpresa kokatu dira K-Biziaken.

15


16

PROIEKTUA 2

Innov-mugabe

tzial berritzaile handieneko azpisektoreak eta enpresen eta/edo Teknologi Zentroen artean garatzeko balizko proiektuak identifikatzea erraztu du. Guztira, 110 enpresaren prospekzioa egin da, batik bat, industrian eta garraioan. Era berean, abenduaren 15ean, ideiak sortzeko tailer bat egin zen prospekzioko enpresen artean, enpresarteko balizko proiektuak eztabaidatu eta identifikatzeko.

POCTEFA Espainia Francia Andorra Lurralde Lankidetzako Programa Operatiboak kofinantzatzen duen INNOV MUGABE Bidasoa bizirikek liderra deneko proiektua da. Bazkide frantziarra du, Communauté de Communes du Sud Pays Basque, Sud Pays Basqueko 12 udalerrik osatzen duten taldea. 2011n, mugaz gaindiko harreman ekonomikoak dinamizatzen jarraitu dugu, bi ekintza-ildotan lan eginez nagusiki: Alde batetik www.bidasoa-sudpaysbasque.com Web plataforma garatu da, eta horren helburua da Bidasoa Sud Pays Basque lurraldea balioan jartzea. Lurralde zenbakitan atalaren bidez, lurraldeko adierazle adierazgarrienak ezagutzera ematen dira. Enpresen direktorioa atalak aukera ematen du Bidasoa-Sud Pays Basquen dauden 6.000 enpresa kontsultatzeko, eta katalogoa atalean, berriz, enpresen informazioa xeheago eta 8 jarduera-sektoretan zatituta landu da: • Nekazaritzako elikagaien industria, • Industria, • Industria sortzailea, • Kirola, nautika eta aisia • Enpresetarako zerbitzuak • Garraioa • Turismoa • Beste batzuk Esan behar da plataforman jastoako enpresak geojarriak daudela eta enpresen kokapena atalean kontsultatu daitezkeela, poligonoka edo udalerrika kontsultatuz. Era berean, enpresa hautatu ondoren, haren kokapena adierazten digu. Azkenik, dokumentu interesgarriak atalak informazioa ematen digu enpresek dauzkaten ezagutza-zentroei buruz, eta baita enpresentzako diru-laguntzak kudeatzen dituzten administrazio -departamenduen linkak ere. Proiektuaren bigarren edizioa enpresen prospekzioa atalean ardaztu da. i-8 Modeloan oinarrituta, enpresek lortzen duten berrikuntza-maila erabakitzeko ahalegina egin da, eta poten-

Urte amaieran, abenduaren 14an, Batzorde Politikoa egin zen; bi bazkideen ordezkari politikoek osatzen dute organo hori. Organo horren helburua da urtean egindako lana baliozkotzea eta jaren jarraipena egitea, eta horrenbestez, bilera horretan, garatutako jardueren eta 2012rako aurreikusitako ekintzen balantzea aurkeztu zen.


17

PROIEKTUA 3

UNE URB-AL III Programaren bidez Europar Batasunak kofinantzatutako “Tokiko garapenerako estrategia inkluienteak eta parte-hartzaileak” izeneko UNE proiektua Aricako eta Parinacotako (Txile), Tacnako (Peru), Santa Rosa de Copaneko (Honduras) eta Zapotlan el Grandeko (Mexiko) eskualdeetako eta tokiko egiturak sendotzen jarraitzen du. Sendotuz joan da hitzarmen publiko-pribatuaren prozesua, garapen ekonomiko eta sozialeko proiektuak garatzeko, enpresak eta aukera-berdintasuna, kalitatea, berrikuntza, kultura indigenak eta ingurumenaren iraunkortasuna balioan jartzea sutatuz. Ekintza planak planifikatzeko proiektuaren funtzionamendurako tokiko diagnostikoak eta mahaiak bezalako oinarrizko elementuak prestatzeko lehenengo fasearen ondoren, jarduera espezifikoak abian jarri dira lurralde bakoitzean, hala nola honako hauek garatzea eta abian jartzea: • Berrikuntza agendak Txilen. • Agenda 21 Plan Pilotua Hondurasen. • Oinarri teknologikoko enpresak sortzeko laguntza-programa Mexikon. • Txileko Arica eta Parinacota eta Peruko Tacna eskualdeetako mugaz gaindiko turismoari buruzko Foroa atera da, mugaz gaindiko turismo-plataforma bat abian jartzea dinamizatzeko. Paraleloan, URBAL III programako Koordinazio eta Orientazio Bulegoarekin lankidetzan, ebaluazio eta dinamizazio prozesu bat hasi da UNE proiektuak tokiko politiketan egiten dituen ekarpenen inguruan, 3 arlotan: 1. Proiektua Tokiko Goberunuaren politiko publikoetan txertatzeko arloan. 2. Proiektuak tokiko gobernuaren politika publikoen markoan etien dituen ekarpenen iraunkortasun eta proiekzioaren arloan, eta 3. proiektua beste toki gobernu batzuekin eta/edo herrialdeko beste gobernu-maila batzuekin artikulatzeko arloan. 2011ko uztailean, Nazioarteko III. Topaketa izan zen Santa Rosa de Copanen (Honduras), eta jardunaldi nagusia “Honduraseko Ingurumen Gestioko Politikak eta Indarrean dauden Legeak” gaiari buruzkoa izan zen. Honako hauek izan ziren: Honduraseko EBko ordezkaritza, SERNA Natur Baliabideetako eta Ingurumeneko Ministerioa, ICF Basoaren eta Basa-bizitzaren Garapen eta Zaintzako Institutua, AMHON Honduraseko Udalerrien Elkartea, PFM-AECIDI Udal Sendotzarako Programa, Bidasoa eskualdeko Tokiko Agenda 21en esperientzia duen ordezkaritza bat eta Udal Ekintza Plana 21en ezarpena Santa Rosa de Copaneko Toki Agenda 21en. Jardunaldian, lan-saio bat izan zen Hondurase-

ko URB-AL III Programako beste proiektu batzuekiko sinergiei buruz. Bidasoa bizirikek koordinatuta, monitoretza-bisitaldiak egin dira bertan; URBAL III programako Koordinazio eta Orientazio Bulegoko prestakuntza-jardunaldietan parte hartu da, eta bigarren Europa-Latinoamerika Elkarrizketan parte hartu da; hori, Argentinako Rosarioko gizarte-kohesioari eta URBsocial tokiko politika publikoei buruzkoa. www.uneurbal3.com Web orria sendotuz joan da proiektua hedatzeko eta komunikaziorako tresna gisa.

DIÁLOGO EUROLATINOAMERICANO SOBRE COHESIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES INNOVAR PARA GOBERNAR LO LOCAL II ENCUENTRO 21, 22 y 23 de septiembre, Rosario 2011


18

Bidasoa bizirik kopurutan

2.000

pertsona baino gehiago prestatu dira Bidasoa Bizirikek abian jarri dituen

149

enpresa abiarazi dira Bidasoa Bizirikek lagunduta.

Bidasoa Biziriken konfiantza izan duten

427

900

enpresatik gorako lankidetza gure enpresa-ehuna dinamizatzeko eta sustatzeko egin diren jardueretan.

263

ikastaroen bitartez.

enpresa-proiektu.

23.500

pertsona baino gehiago â&#x20AC;&#x153;El Espazioraâ&#x20AC;?, joaten dira. Toki horretan ezagutzak trukatzen dituzte, esperientzia berriak ikasten dituzte eta azaletatzen ari diren lanbide berriak antzematen dituzte, azken belaunaldiko tresnetan oinarrituta dagoen metodologia berriztatzaile baten laguntzarekin.

77.000

pertsona baino gehiago atenditu dira turismo informazio zerbitzuan.

13 2

sustapen ekintza turismoa sustatzeko.

Lankidetza deszentralizatu proiektu gauzatzen ari dira Mexikon, Txilen, Hondurasen eta Kolonbian.

Lurraldeko lankidetzari, etengabeko ikakuntzari eta lan-munduan txertatzeari buruzko

6

proiektu europar.


19

2010eko Mugaz gaindiko Urtekari Sozioekonomikoa Bidasoa-Txingudi eskualdeak guztira 92.718 biztanle zituen 2011ean, eta horrenbestez, km2-ko 1.164,8 biztanleko dentsitatera iritsi da dagoeneko. EGAILAN, Eusko Jaurlaritzaren prestakuntza eta enplegua sustatzeko Elkarte Publikoak eskainitako azken datuen arabera, 38.637 lagunek osatzen dute Bidasoa eskualdeko biztanleria aktiboa. INEMen izena emaniko langabetuen kopuruari dagokionean, abenduaren 31n 5.568 langabetu dira guztira, eta horrek esan nahi du %14,1 ingurukoa dela langabezia tasa biztanleria aktiboaren gainetik. Era berean, 2011. urtean formalizaturiko kontratuak 17.199 dira guztira. Aipatzekoa da, Gipuzkoan guztira eginiko kontratuei dagokienean %8,2koa dela eskualdeko kontratuen partaidetza, aurreko urtekoa baino zertxobait txikiagoa izanik ehuneko hori. Eskualdeko hezkuntza zentroetako ikasleak 16.178 ziren 2011ean. Matrikulazioen %66 ikastetxe publikoetan egin da eta gainerako %34 zentro pribatuetan. Bidasoako kanpusean (Mondragon Unibertsitatea) 214 ikasle ari dira guztira, bai eskualdekoak bai beste udalerri batzuetakoak. Aurten hasi dira ematen Enpresa Administrazio eta Zuzendaritza gradu berria, egungo Diplomaturaren ordezkoa. Eskualdeko enpresa ehuna, berriz, 7.353 establezimenduk osatzen dute; horietan 25.730 langile ari dira, eta horietatik %77 hirugarren sektorean ari dira lanean. Lehen sektoreari dagokionean, aipatzekoa da, Hondarribiko ontzidiak aurrera eramaniko arrantza jarduera bikaina, 25 ontzi eta 280 marinelekin, kontuan izanik soilik baxurako azpisektorean jarduten dutela. 2011eko kanpainan 6.300 tona arrain atzeman zituzten eta 10 milioi eurotik gorako diru-bilketa eragin zuten. Eskualdeko industri sektorea 428 establezimenduk osatua dago eta 4.331 lagun ari dira horietan lanean. Eraikuntzari dagokionean, eskualdean 1.502 establezimendu daude eta 2.601 langile ari dira horretan lanean. Eskualdeko hirugarren sektorea (zerbitzuak) 5.704 establezimenduk osatzen dute guztira, eta 19.285 lagun ari dira horretan lanean. Sektore horren barnean aipatzekoak dira:

Merkataritza 2011. urtean txikizkako merkataritza establezimenduak 1.231 ziren guztira. Eskualdeko merkataritza dentsitatea 15,78 establezimendu da 1.000 biztanleko.

Garraioa eta Logistika Eskualdean 390 dira errepideko merkantzien garraioan diharduten enpresak, horietatik %70ek ibilgailu astunak erabiltzen ditu eta gainerako %30ak ibilgailu arinak. Aurreko urteetako datuei dagokienean, ikusten da areagotu egin dela eskualdean kokaturiko enpresen kopurua.

Turismoa Eskualdeko turismo baliabideak pixkanaka-pixkanaka handitzen ari dira eskualdera turista gehiago erakarri ahal izateko. 2011. urtean 71 ostatu establezimendu zeuden eskualdean. Estable -zimendu horiek 6.927 plaza eskaintzen dituzte guztira. Urte berean zehar, 1,6 egun izan dira bisitariek batez beste eman dituzten gauak. 2011ean eskualdeko hotel okupazioak %58,7ko okupazioa izan zuen urtean batez beste.


20

1. Demografia eta gizartea 1.1. DEMOGRAFIA Bidasoa-Txingudiko biztanleria (2011)

(Biztanleriaren %-ekoa)

HENDAIA 16%, 14.827 HONDARRIBIA 18%, 16.541

IRUN 66%, 61.350

Iturria: Irungo Udala, Hondarribiko Udala, Hendaiako Udala

Bidasoa-Txingudiko biztanleria (2011) Irun Bizt. kop. Sexua: · Gizonak · Emakumeak Guztira Adina* · 0-14 · 15-29 · 30-44 · 45-59 · 60-74 · 75-89 · 90 y más Guztira

Hondarribia Bizt. kop. %

%

Hendaia Bizt. kop. %

Bidasoa-Txingudi Bizt. kop. %

30.024 31.326 61.350

48,9 51,1 100

8.268 8.273 16.541

49,9 50,0 100

7.057 7.770 14.827

47,6 52,4 100

45.349 47.369 92.718

48,9 51,1 100

8.972 8.870 15.260 13.068 9.256 5.391 533 61.350

14,6 14,5 24,9 21,3 15,1 8,8 0,8 100

2.568 2.344 3.890 3.608 2.775 1.221 135 16.541

15,5 14,2 23,5 21,8 16,8 7,4 0,8 100

2.318 1.804 3.821 2.763 1.784 1.364 116 13.970

16,6 12,9 27,4 19,8 12,8 9,8 0,8 100

13.858 13.018 22.971 19.439 13.815 7.976 784 91.861

15,1 14,2 25,0 21,1 15,0 8,7 0,9 100

* Hendaiako udalerrian: 2007ko datua. Iturria: Irungo Udala, Hondarribiko Udala, Hendaiako Udala, INSEE


21

Biztanleriaren bilakaera (2001-2011)

115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95

(2001. urtea:100-ekoaren oinarria)

Bidasoa Behea Pirinio Atlantikoak Gipuzkoa

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Iturria: Irungo Udala, Hondarribiko Udala, INE, Eustat, INSEE

Azalera eta biztanleriaren Bidasoa-Txingudin (2011) Azalera (km2) 79,6 42,8 28,8 8,0 1.980,3 7.644,7

Bidasoa-Txingudi · Irun · Hondarribia · Hendaia1 Gipuzkoa Pirinio Atlantikoak

Biztanleria (2011) 92.718 61.350 16.541 14.827 709.607 650.356*

Dentsitatea (bizt./km2) 1.164,8 1.433,4 574,3 1.853,4 358,3 85,1

Iturria: Eustat, Irungo Udala, Hondarribiko Udala, Hendaiako Udala, INSEE *Datua 2009ko erroldari dagokiona da. (1) Ez dira nahastu behar Hendaiako udalerria (commune, frantsesez) eta Hendaiako kantoia (canton, frantsesez, barruti baten banaketa administratiboa). Kantoi horren barruan daude Biriatu, Ziburu, Urruña eta Hendaia bera.

1.2. PRESTAKUNTZA Matrikulazioak unibertsitatez kanpoko prestakuntza arautuko zentroetan (11/12 ikastaroa) Irun Publ. Haur / lehen / bigarren hezkuntza (1) LOGSE/Lyceé C.F.G.M. (2)/L.R.P. C.F.G.S. (3) Beste Guztira

Prib. Guztira

4.767 3.117 7.884 228 1003 775 351 55 296 694 147 547 818 818 7.203 3.547 10.750

Hendaia

Hondarribia Publ.

Prib. Guztira

1.323 1.068 2.391 104 196 92 1.415 1.172 2.587

Publ.

Prib. Guztira

1.861 248 2.109

732 2.593 248 732 2.841

(1) Barne daude haurtzaindegiak eta 2 urtekoen gelak; (2) Erdi Mailako Prestakuntza Zikloak; (3) Goi Mailako Prestakuntza Zikloak. Iturria: Irungo Udala, Hondarribiko Udala, Hendaiako Udala

Bidasoa-Txingudi Publ.

Prib. Guztira

7.915 4.197 12.868 332 1.199 867 599 55 544 694 147 547 818 818 10.727 5.451 16.178


22

Bidasoa-Txingudiko ikasleen matrikulazioak unibertsitateetan

(matrikulaturiko ikasle kop.) 2011/12 ikasturtea 1.182 822 246 114 125 52 117

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) • Gipuzkoako Kanpusa • Bizkaiko Kanpusa • Arabako Kanpusa Deustuko Unibertsitatea (Donostiako Kanpusa) Nafarroako Unibertsitatea (TECNUN, Donostiako Kanpusa) Mondragon Unibertsitatea Iturria: UPV/EHU, Nafarroako Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea

Mondragon Unibertsitatearen Bidasoako Kanpusa

(matrikulaturiko ikasle kopurua) 2011/12 Ikastaroa 1 29 108 76 214

Diploma Enpresa Zientzietan Lizentziatura Enpresa Administrazio eta Zuzendaritzan Gradua Enpresa Administrazio eta Zuzendaritzan Ekintzailetza eta Berrikuntza Lidergo gradua Guztira Iturria: Mondragon Unibertsitatea

2. Lan merkatua 2.1. ENPLEGUA Biztanleria aktiboa Bidasoa-Txingudin

2011 30.611 8.026 38.637 350.987 1.084.567

Irun Hondarribia Bidasoa Behea Gipuzkoa EAE Iturria: Egailan Laneko Merkatuaren Behatokiak biztanleria aktiboa kalkulatzeko duen metodologia egokitzean oinarrituta.

2.2. LANGABEZIA INEM institutuan erregistraturik dauden (2006-2011) Bajo Bidasoa Irun Hondarribia Iturria: LANBIDE

2006 3.618 3.034 584

2007 3.483 2.923 560

(langabeen kopurua) 2008 4.336 3.709 627

2009 5.118 4.388 730

2010 5.336 4.505 831

2011 5.568 4.720 848


23

Langabezia tasa

2011

CAE Gipuzkoa Bidasoa Behea · Irun · Hondarribia

13,4% 11,7% 14,4% 15,4% 10,6%

Iturria: Egailan Laneko Merkatuaren Behatokiak biztanleria aktiboa kalkulatzeko duen metodologia egokitzean oinarrituta.

Langabezia tasa Behe Bidasoa, Gipuzkoa eta EAEan (2001-2011)

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

(tasa de desempleo) Bidasoa Behea EAE Gipuzkoa

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Iturria: LANBIDE

Langabezian dauden pertsonen profila Behe Bidasoan 2011an • Sexua • Adina • Ikasketa maila • Jarduera sektorea • Multzo profesionala

Emakumezkoa (56%) 25 - 44 urte bitarte (51%) Bigarren hezkuntza (61%) Zerbitzuak(69%) Kualifikaziorik gabeko langilea (32%)

Iturria: LANBIDE

2.3. KONTRATAZIOA Behe Bidasoa eta Gipuzkoan formalizatutako kontratuak Bidasoa Behea Gipuzkoa % eskualdea/Gipuzkoa Iturria: LANBIDE

2006 22.669 262.269 9,4

2007 24.996 250.753 10

(kontratu kop.) 2008 20.932 233.784 9

2009 16.862 200.117 8,4

2010 16.312 208.009 7,8

2011 17.199 209.391 8,2


24

Behe Bidasoan kontrataturiko pertsonen profila (2011) · Sexua · Adina · Kontratuaren iraupena · Kontratuaren lege sailkapena · Ekonomi sektorea

Mujer (53%) De 25 a 44 (60%) Duración determinada (92%) Eventual Circunstancial (55%) Servicios (86%)

Iturria: LANBIDE

3. Nekazaritza, arrantza eta abere hazkuntza 3.1. ARRANTZA Marinelak, arrantza motaren arabera Ontziak · Artisau erara · Azalera · Guztira Marinelak · Artisau erara · Azalera · Guztira Atzemandakoak · Bolumena (kilotan) · Diru-bilketa (€) · Arrain motak (%)

2011 9 16 25 43 237 280

6.298.602 10.262.187 Antxoa (23%), txitxarroa (20%), hegalaburra (17%), sardina (16%), Berdela (14%) eta hegaluzea (3%)

Iturria: Hondarribiko San Pedroko Marinelen Kofradia

3.2. LABORANTZA Ustiategiak Behe Bidasoan: kopurua eta tamaina Usategi kopurua

2011 482

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

3.2. ABERE HAZKUNTZA Ustiategiak Behe Bidasoan: kopurua eta tamaina Abelburuak, kopurua Abelburuak, abereen arabera Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

2011 5.984 Ardiak (%60), behiak (%30)


25

4. Industria ENPRESA EHUNA (2011) Establezimenduak jarduera motaren arabera: 7.353 Industria 6%

Eraikuntza 17%

Zerbitzuak 77%

Eraikuntza 8%

Zerbitzuak 75%

Eraikuntza 8%

Zerbitzuak 76%

Enplegua jarduera motaren arabera: 25.730 Industria 17% HENDAIA 2009 Enplegua jarduera motaren arabera: 7.438 Industria 17% Iturria: Eustat, INSEE

Industri establezimenduak, jarduera motaren arabera (2011)

(establezimendu kopurua, lanean ari diren pertsonak)

Hondarribia Bajo Bidasoa Irun Establez. Emplegua Establez. Emplegua Establez. Emplegua • Elikagaiak, edariak eta tabakoa • Ehungintza, jantzigintza, larrua eta oinetakoak • Egurra eta artelazkia • Papera • Arte grafikoak eta euskarri grabatuen kopia • Industria kimikoa • Kautxua eta plastikoak • Metalikoak ez diren beste produktu mineral batzuk • Produktu mineralak, makineria eta ekipamendua izan ezik • Produktu informatikoak, elektronikoak eta optikoak • Material eta ekipamendu elektrikoa • Beste ataletan ez dagoen makineria eta ekipamendua • Motordun ibilgailuak, atoiak eta erdiatoiak • Garraio-materiala • Altzariak eta manufakturako beste industria batzuk • Makineria eta ekipamenduaren konponketa eta instalazioa • Energia elektrikoa, gasa, lurrina eta aire girotuaren hornidura • Ura hartu, araztu eta banatzea • Ur zikinak biltzea eta tratatzea Industri establezimenduak guztira

31 31 23 3 28 6 23 10 106 12 11 18 4 4 41 17 4 3 11 386

558 87 105 48 96 30 376 44 1.362 305 79 204 88 383 159 43 14 70 130 4.181

4 2 1 2 3 1 6 1 2 1 4 11 2 1 1 42

35 3 1 9 4 1 11 2 4 4 39 24 2 10 1 150

35 33 24 3 30 6 26 11 112 12 12 20 4 5 45 28 6 4 12 428

593 90 106 48 105 30 380 45 1.373 305 81 208 88 387 198 67 16 80 131 4.331

Iturria: Eustat

5. Eraikuntza Eraikuntza sektoreko establezimenduak Behe Bidasoan (2011)

Eraikuntza

Irun Establez. Emplegua 1.045 1.825

*2009ko datua Iturria: Eustat , INSEE (Sirenere datu basea )

Hondarribia Establez. Emplegua 176 289

(establezimendu kopurua, lanean ari diren pertsonak) Hendaia Establez. Emplegua 281 487*

Bidasoa-Txingudi Establez. Emplegua 1.502 2.601


26

6. Merkataritza Merkataritza establezimenduak Behe Bidasoan, jarduera motaren arabera (2011) · Elikagaiak, edariak eta tabakoa · Autozerbitzu dendak (120 m2 bitarte) · Super-zerbitzu dendak (120-399 m2) · Supermerkatua (400-2.500 m2) · Ehungintza, jantzigintza, oinetakoak eta larru-dendak · Farmazia, drogeria, lurrin-dendak · Etxeko ekipamendua · Liburuak, egunkariak, paper-dendak · Ibilgailuak, motozikletak, bizikletak eta osagaiak · Txikizkako beste dendak Txikizkako Merkataritza guztira

Irun 332 15 10 6 233 55 142 53 51 212 1.078

(establezimendu kopurua)

Hondarribia 49 0 3 2 29 13 17 7 12 26 153

Behe Bidasoa 381 15 13 8 262 68 159 60 63 238 1.231

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

Merkataritza establezimenduak Hendaian (2010)

(establezimendu kopurua) 2010 189

Merkataritza dendak Iturria: Sireneren datu-basea (INSEE)

Merkataritza dentsitatea, jarduera mota nagusien arabera (2011) · Elikagaiak · Ehungintza, jantzigintza, oinetakoak eta larru-dendak · Farmazia, drogeria, lurrin-dendak · Altzariak eta gainerako etxeko ekipamendua · Ibilgailuak eta osagaiak · Txikizkako beste dendak Guztira

Irun 5,41 3,80 0,90 2,31 0,83 4,32 17,57

(establezimenduak 1000 biztanleko) Hondarribia 2,96 1,75 0,79 1,03 0,73 1,93 9,19

Behe Bidasoa 4,89 3,36 0,87 2,04 0,81 3,81 15,78

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia, Irungo Udala, Hondarribiko Udala

Merkataritza Elkarteak Behe Bidasoan (2011) · Mugan (Irun) · Higer (Hondarribia) Iturria: MUGAN, HIGER

Bazkide kopurua 208 31


27

7. Turismoa Bidasoa-Txingudin eskaintzen diren establezimenduak eta ostatu-plazak (2011)

· Hotelak · Pentsioak · Nekazal etxeak · Landa etxeak · Hotelez kanpoko ostatuak · Apartamentuak · Kanpinak · Aterpetxeak Ostatuak guztira

Irun Establez. Lekuak 597 6 196 7 18 2 32 3 60 1 903 19

Hondarribia Establez. Lekuak 320 6 19 2 52 5 67 6 10 1 50 1 790 2 194 2 1.502 25

(establezimendu eta plaza kopurua)

Hendaia Establez. Lekuak 644 10 720 5 34 1 3.124 11 4.522 27

Bidasoa-Txingudi Establez. Lekuak 1.561 22 935 14 70 7 99 9 44 2 50 1 3.914 13 254 3 6.927 71

Iturria: Bidasoa Turismo

Enplegua Behe Bidasoako ostatuetan (2011)

(langile kopurua) Goi sasoian 233 8 21 9 28 299

· Hotelak · Pentsioak · Nekazal etxeak / Landa etxeak · Kanpinak · Aterpetxeak Ostatuak guztira

Behe sasoian 199 8 21 6 24 258

Iturria: Bidasoa Turismo

Batez besteko okupazioa eta batez beste emandako gauak Bidasoa-Txingudiko hoteletan (2011) 2011 (batazbestekoa / maximoa) 58,70% / 84,34% (abuztua) 1,56 egun / 2 egun (abuztua)

Okupazio maila hoteletan (%) Emandako gauak (egun kop.) Iturria: Bidasoa Turismo

Ostalaritza establezimenduak Behe Bidasoa (2011) Irun · Tabernak · Kafetegiak · Jatetxeak Ostalaritza guztira Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

Kop. 265 25 76 366

% 72,4 6,8 20,8 100,0

Hondarribia % Kop. 47,1 57 9,1 11 43,8 53 121 100,0

Behe Bidasoa % Kop. 66,1 322 7,4 36 26,5 129 487 100,0


28

8. Garraioa eta azpiegiturak Garraioa Bidasoa-Txingudin (2011) Bidaiari kop. Hiriko eta hiri arteko autobusak · Irun - Irun · Irun - Hondarribia · Hondarribia - Irun - Donostia (N-Ien barrena) · Hondarribia - Aireportua Donostia (A-8en barrena) · Irun - Donostia EuskoTren · Irun · Donostia-Hendaia RENFE · Eskualde artekoak · Linea handiak · Aldirikoak SCNF · SCNF lineak Hendaiatik Itsas linea · Hondarribia-Hendaia Donostia-Hondarribiko aireportua · Bidaiariak · Airekoak

1.337.146 1.157.594 376.538 135.700 363.155 1.838.415 5.523.163 15.319 124.268 1.149.513 400.000 190.000 248.054 9.562

Iturria: AUIF, Ekialdebus, Interbus, EuskoTren, RENFE, SCNF, Jolaski, AENA

ERREPIDEETAKO TRAFIKOA Ibilgailuen eguneroko batez besteko zirkulazioa Bidasoa-Txingudiko errepideetan barrena (2011) Ibilbailu kop. Irungo ordainlekua (A8) · Donostiara bidean · Frantziara bidean · Guztira bi norabideetan Biriatuko ordainlekua (A63) · Donostiara bidean · Frantziara bidean · Guztira bi norabideetan Beste errepide batzuk* · N-I · N-638 (Irun-Hondarribia) · N-121-A *Behin-behineko datuak Iturria: Bidelan, Autoroutes du Sud de la France, Gipuzkoako Foru Aldundia

19.876 18.034 37.910 13.489 13.100 26.589 36.176 25.755 15.544


29

ADUANERAREN JARDUERA Aduanaren jarduera Irunen

2011 75.207 20.206 55.001 80.579.467

Adierazpenak (kop.) · Inportazioak · Esportazioak Bildutakoa (€) Iturria: Kanpo Merkataritzaren Estatistika

9. Beste zerbitzuak Beste zerbitzuen establezimenduak, jarduera motaren arabera (2011) · Konponketa tailerrak · Finantza erakundeak · Aseguruak · Finantza eta aseguru etxeak · Higiezinen sustapena · Higiezinen jabetzarekin loturiko zerbitzuak · Zerbitzuak enpresei · Alokairua · Laborantza, abere hazkuntza eta baso zerbitzuak · Bide publikoen garbiketa eta saneamendu zerbitzuak · Irakaskuntza (arautua/ez, gidatzea, hizkuntzak...) · Osasuna eta albaitari zerbitzuak · Gizarte laguntza eta zerbitzuak · Jolas eta kultur zerbitzuak · Zerbitzu pertsonalak (garbitegiak, ile-apaindegiak · Argazki zerbitzuak · Beste zerbitzuak Beste Zerbitzuen establezimenduak guztira

Irun 151 37 5 82 105 105 678 971 22 62 159 192 22 376 237 11 132 3.347

(Establezimendu kopurua) Hondarribia 21 7 0 19 38 24 179 218 32 12 40 44 6 120 33 6 50 849

Behe Bidasoa 172 44 5 101 143 129 857 1.189 54 74 199 236 28 496 270 17 182 4.196

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

HENDAIA Beste zerbitzuen establezimenduak Hendaian, jarduera motaren arabera (2011) · Finantza jarduerak · Higiezinak, alokairua · Herri Administrazioa, hezkuntza, osasuna eta gizarte ekintza · Beste Zerbitzuak Guztira Iturria: Sireneren datu-basoa (INSEE)

(Establezimendu kopurua) 40 130 121 124 415


Eskerronak — ADIF — AENA - SAN SEBASTIAN-HONDARRIBIKO AIREPORTUA — AUIF — AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE — AYUNTAMIENTO DE HENDAIA — AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA — AYUNTAMIENTO DE IRUN — BIDELAN — COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS DE IRUN — COFRADIA DE MAREANTES DE SAN PEDRO — DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA — EKIALDEBUS — EUSKOTREN — HIGER — INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA (EUSTAT) — INTERBUS — JOLASKI — LANBIDE — MONDRAGON UNIBERTSITATEA — MUGAN — SCNF — UNIVERSIDAD DE DEUSTO — UNIVERSIDAD DE NAVARRA — UPV-EHU

www.bidasoa-activa.com Iparralde hiribidea z/g · Kostorbe etxea 20302 Irun · Gipuzkoa

URTEKO TXOSTENA 2011  

Jardueren Memoria. Datu Soziekonomikoak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you