Page 1

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA DE LES MURADES DE PALMA a. b. c. d. e.

murades romanes i musulmanes: s. II aC - XIII murades medievals renaixentistes s. XIII-XVIII enderrocament de les murades: s. XIX-XX recuperació de les murades: s. XXI cicloturisme

a. murades romanes i àrabs 1.

Avellaneda Artigas, J. Carres ens parlen: Desxifram el laberint urbà de Palma. Palma, ciutat educativa 75. Palma: Ajuntament de Palma, 2004. Disponible a: http://www.palmademallorca.es/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_67423_1.pdf

2.

Bestard, Bartomeu. Evolució urbana de Palma (s. IIa.C. al s. XX) A: Cròniques de Palma p. 19-22. Palma: Ajuntament de Palma, 2011. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

3.

Bestard, Bartomeu. La Palma islàmica. A: Cròniques de Palma p. 51-53. Palma: Ajuntament de Palma, 2011. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

4.

Bestard, Bartomeu. El setge i la ràtzia pisanocatalana. A: Cròniques de Palma p. 54-59. Palma: Ajuntament de Palma, 2011. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

5.

Cau, Miguel. La ciutat romana de Palma : hipòtesis sobre el seu traçat urbà i restes arqueològiques. A: Ciutats romanes del llevant peninsular i les Illes Balears. p. 191-237. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

6.

Cau, Miguel. El fenómeno urbano en Mallorca en época romana : los ejemplos de Pollentia y Palma A: Mayurqa 2003, v. 29 p. 27-49. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

7.

Dolç, Miquel i Torres, Francisca. La ciutat romana. A: Palma (Gran Enciclopèdia Mallorca) p. 17-19 Palma, Promomallorca, 1995. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

8. 9.

10.

García-Delgado Carlos. Las raíces de Palma : los mil primeros años de la construcción de una ciudad : de la colonia romana a la medina musulmana / José J. de Olañeta, 2000. Disponible a: http://palmaromana.caib.es/. Ferrà, Miquel, Palma i l'islam : ciutat passa a passa / Palma : Miquel Font, 2005. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB


11.

Kitab ta’rih Mayurqa. Crònica àrab de la conquesta de Mallorca Disponible a: http://books.google.es/books?id=3QLSQpDG8igC&lpg=PA1&dq=kitab%20ta%E2%80%99rih%20May urqa&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=kitab%20ta%E2%80%99rih%20Mayurqa&f=false

12.

Mas Quetglas, Joan: Els primers ciutadans a Història de la ciutat de Palma p. 2131. Palma : Moll, 1998. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

13.

Mas Quetglas, Joan: Postals sarraïnes a Història de la ciutat de Palma p. 36 - 47 Palma : Moll, 1998. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

14.

Peña, Pere. d’Alcantara. Antiguos recintos fortificados de la ciudad de Palma. A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 53 (1887): 34-36. Disponible a : www.bsal.es

15.

Riera Frau, M. La ciutat romana. A: Palma (Gran Enciclopèdia Mallorca) p. 19-22 Palma, Promomallorca, 1995. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

16.

Evolució urbana i topografia de Madîna Mayûrqa. Palma : Ajuntament de Palma, 1993. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

17.

Madina Mayurqa: itinerario. Itinerarios históricos por las Islas Baleares – Diario de Mallorca. Disponible a : http://itinerarioshistoricos.diariodemallorca.es/fascgeneric.php?f=12&idioma=cat

18.

Riera Rullan, M. Palma romana. Itinerarios históricos por las Islas Baleares Diario de Mallorca. Disponible a: http://mas.diariodemallorca.es/itinerarioshistoricos/cat/category/epoca-antigua/palma-romana/

19.

Rosselló Bordoy, Guillem La evolución urbana de Palma en la Antigüedad. I, Palma romana A: Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca 1961, n. 631 p. 121-139. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

20.

Rosselló Bordoy, Guillem Les murades prerenaixentistes A: I Centenari de l'Enderrocament de les Murades de Palma1902-2002 - p. 9-29. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

21.

Rosselló Bordoy, Guillem Palma romana, nuevos enfoques a su problemàtica. A: Pollentia y la romanización de las Baleares p. 141-155. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

22.

El Temple de Palma al segle XXI Disponible a : http://www.youtube.com/watch?v=mZ_zJRKB-Sk

23.

Tous Meliá, Juan. Evolución urbana de Palma, una visión iconográfica. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales IX, n.o 518 (2004). Disponible a : http://www.ub.edu/geocrit/b3w-518.htm

24.

Valero i Martí, Gaspar. Porta i Arc de l’Almudaina. Disponible a : http://balearidesdigital.com/bdvs01/wordpress/wp-content/uploads/pdfplus/newarcdelaalmudaina.pdf

25.

Zaforteza y Musoles, Diego. Fortificación de la ciudad: primero, segundo, tercero y cuarto recintos. A: La Ciudad de Mallorca : ensayo histórico-toponimico vol. I Palma de Mallorca : Ajuntament, 1987-1989. Disponibilitat i ubicació a través dels


catàlegs Cabib i UIB

b. murades medievals renaixentistes 1.

Alomar Esteve, Gabriel: Un capítol important de la història de la nostra ciutat : La Riera, noble vestigi del recinte monumental de la murada A: Riera -1988, n.1 p. 1. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

2.

Barceló Crespí, Maria: Murada i vida quotidiana A: Institut d'Estudis Baleàrics, 2002 n. 70-71 p. 7-16. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

3.

Bernat i Roca, Margalida: El call de ciutat de Mallorca a l'entorn de 1305 Palma : Lleonard Muntaner, 2005. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

4.

Bernat i Roca, Margalida: El darrer recinte : els inicis de la quinta murada de Ciutat de Mallorca (s.XVI) A: Estudis Baleàrics n. 70-71 p.37-60. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

5.

Bestard, Bartomeu: El baluard del Príncep. A: Cròniques de Palma p. 211-213. Palma: Ajuntament de Palma, 2011. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

6.

Castells Valdivielso, Catalina: Palma renaixentista. Itinerarios históricos por las Islas Baleares - Diario de Mallorca. Disponible a : http://itinerarioshistoricos.diariodemallorca.es/fascgeneric.php?f=25&idioma=cat

7.

Ensenyat Pujol, Gabriel: La murada de la ciutat de Mallorca a través dels textos literaris medievals A: Estudis baleàrics 2002, n. 70-71 p. 29-36. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

8.

Ferrà, Miquel: Palma i l'Islam : ciutat passa a passa. Palma: Miquel Font, 2005. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

9.

Hoyo , Xavier: Les murades de Palma : imatges i documents. A: Estudis Baleàrics n. 70-71 p. 63-102. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

10.

Llauger, Miquel Àngel: Les rondes de ciutat Palma : Govern Balear 1992. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

11.

Mas Quetglas, Joan: Història d’una murada a Història de la ciutat de Palma p. 107-111. Palma : Moll, 1998. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

12.

Medel, Ramón: Manual del viajero en Palma de Mallorca. Palma, 1989. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

13.

Muntaner Mariano, Lleonard: Un model de ciutat preindustrial : la ciutat de


Mallorca al segle XVIII. A: Treballs de geografia - 1977-1978, n. 34 p. 5-53. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB 14.

Murallas: fotos antiguas. Disponible a: http://fotosantiguasdemallorca.blogspot.com.es/2010/11/vista-de-las-murallas-con-la-catedral.html

15.

Murallas y el puerto de Palma. Disponible a: http://fabian.balearweb.net/post/18165

16.

Pascual, Aina: El Baluard de Sant Pere i la Ribera del Moll. Palma : Promomallorca, 2004. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

17.

Planas, Rosa: Els jueus de Mallorca : Itinerari quasi imaginari per l’antic call de la Ciutat de Mallorca. Arca Llegat Jueu. Disponible a: http://arcallegatjueu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=45

18.

Tous Meliá, Juan: Las murallas de Palma durante la Edad Moderna A: I Centenari de l'Enderrocament de les Murades de Palma 1902-2002 - p. 47-100. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

19.

Zaforteza y Musoles, Diego: Fortificación de la ciudad: quinto recinto. A: La Ciudad de Mallorca : ensayo histórico-toponimico vol. I Palma de Mallorca : Ajuntament, 1987-1989. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

c. enderrocament de les murades 1.

I Centenari de l’Enderrocament de les Murades de Palma: 1902-2002. Rúbrica 13. Palma: Ajuntament de Palma de Mallorca, Servei d’Arxius i Bibliotecas, 2004. . Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

2.

Alomar Esteve, Gabriel: La reforma de Palma : hacia la renovación de una ciudad a través de un proceso de evolución creativa. Palma : Imprenta Mossén Alcover, 1950. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

3.

Bestard, Bartomeu: Evolució urbana de Palma (s. IIa.C. al s. XX) A: Cròniques de Palma p. 19-22. Palma: Ajuntament de Palma, 2011. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

4.

Calvet, Bernardo: Proyecto de ensanche de la Ciudad de Palma. Palma : Amengual y Muntaner, 1909. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

5.

Escalas Caimary, Jaime: Las murallas de Palma. Palma de Mallorca, 1955. Disponible a les biblioteques: www.cabib.uib.es · biblioteca uib

6.

Estada i Sureda, Eusebi: La Ciudad de Palma: su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche, con un apéndice sobre las condiciones que han de reunir las viviendas para ser salubres / Palma : Conselleria d'Innovació i Energia, 2003. Disponible a:


http://llull.uib.es/search~S21*cat?/.b1701257/.b1701257/1,1,1,B/l962~b1701257&FF=&1,0,,0,0 7.

Ferrà, Miquel: Palma a peu : ciutat passa a passa. Palma : Miquel Font, 2003. . Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

8.

Fuentes Riera, Joan: Problemática de las murallas en el crecimiento de la “Ciutat de Mallorca”. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/mayurqa/article/viewFile/118556/151698

9.

Huguet, Joan: El record d’una tragèdia : Explosió al polvorí de Sant Ferran : Limosna. Palma: UGT Illes Balears, 2008. Disponible a: https://docs.google.com/file/d/0B3mSBxN328K6VnJTcVU5LWxzUzg/edit?usp=sharing

10.

Juan Vidal, Josep: La ciutat moderna. A: Palma (Gran Enciclopèdia Mallorca) p. 34-39. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

11.

Palma Promomallorca, 1995 Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

12.

Ladaria Bañares, María Dolores: El ensanche de Palma : planteamiento del tema, problemática, construcción y valoración de un nuevo espacio urbano, 1868-1927 / Palma : Ajuntament, DL1992. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

13.

Lluís Salvador, Arxiduc d'Austria: La ciudad de Palma. Palma : Ajuntament de Palma, 1981. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

14.

March Noguiera, Joan: Enderrocament de les murades de Palma un triomf de l’higienisme mallorquí. Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/gimbernat/article/viewFile/44833/54598.

15.

Martorell Fullana, Catalina: Modernització, republicanisme i patrimoni a la ciutat de Palma a l’època del Sexenni Democràtic: 1868-1874. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2009. Disponible a: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/memoriesUIB/import/Martorell_Fullana_CatalinaM.pdf

16.

17.

Mas Quetglas, Joan: Adéu a les murades a Història de la ciutat de Palma p. 145148 Palma : Moll, 1998. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB Palma, recull gràfic 1880-1970 L'Abans. El Papiol : Efadós, 2010. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

18.

Picornell Bauzà, Climent: Conèixer Palma. Palma : Ajuntament de Palma, 1987 Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

19.

Pons i Fàbregues, Benet: Informe sobre la cesión de las murallas del mar al Excmo. Ayuntamiento. Palma : Imp. de J. Tous, 1916. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

20.

Recorridos culturales de Palma de Mallorca : guía del patrimonio históricomonumental de las islas Baleares. Palma : El Dia del Mundo, 1996. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

21.

Sáez Isern, Francesc: Palma entre dos segles: l’enderrocament de les


muralles. Estudis Baleàrics 70/71 (2002): 17-28 Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB 22.

Salas i Fuster, Antoni: Palma ahir, Palma avui. Palma : Moll, 2008. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

23.

Santaner Marí, Juan: Historia del arrabal de Santa Catalina Mallorca,1967 Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

24.

Terrasa, Xavier. Patrimonio desaparecido de Palma. Madrid: Temporae, 2012. . Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

25.

Tous Meliá, Juan: Palma a través de la cartografia : 1596-1902. Palma : Ajuntament de Palma, 2009. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

26.

Valero Martí, Gaspar: Itineraris pel centre històric de Palma. Palma Ciutat Educativa 21. Palma: Ajuntament de Palma, 1993. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

27.

Zaforteza y Musoles, Diego: La Ciudad de Mallorca : ensayo históricotoponimico. Palma de Mallorca : Ajuntament, 1987-1989. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

d. recuperació de les murades: s. XXI 1.

Cañellas, Maribel: El Baluard del Príncep, un viaje al pasado. Disponible a : http://www.diariodemallorca.es/palma/1456/baluard-princep-viaje-pasado/245479.html

2.

Fomento y Cort firman un convenio para restaurar las Murallas de Palma. Disponible a : http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/20/baleares/1292864295.html.

3.

Ladaria, Dolores: Aparece un resto del recinto de la muralla musulmanas de Palma. Disponible a : http://www.webislam.com/noticias/50184aparece_un_resto_del_recinto_de_la_muralla_musulmanas_de_palma.html.

4.

Capó, Joan: Finalizan la reforma de un tramo de muralla del Baluard del Príncep. Disponible a : http://www.diariodemallorca.es/palma/2012/07/03/finalizan-reforma-tramomuralla-baluard-princep/777049.html

5.

Simón Aznar, Pilar: Les murades de Palma avui. A: I Centenari de l'Enderrocament de les Murades de Palma 1902-2002 - p. 119-173. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

6.

Vallés, Elena. El Cuartel de la calle del Mar descubre restos de la muralla islámica de Ciutat. Disponible a : http://www.diariodemallorca.es/sociedadcultura/2009/08/02/cuartel-calle-mar-descubre-restos-muralla-islamica-ciutat/490122.html


e. cicloturisme 1.

Mas Quetglas, Joan Palma en bicicleta : rutas por el centro histórico, la bahía y los alrededores Palma : Ajuntament, Documenta balear, 2004. Disponibilitat i ubicació a través dels catàlegs Cabib i UIB

LES MURADES DE PALMA: webgrafia i bibiografia  
LES MURADES DE PALMA: webgrafia i bibiografia  

monografies, webs, articles, capítols de llibres sobre les murades de la ciutat de Palma (Mallorca - Illes Balears) · romanes i musulmanes ·...

Advertisement