Page 1

Projecte senyalitzaci贸 de la Xarxa Interurbana de BiciCamp


PROPOSTA DE XARXA INTERURBANA

BiciCamp Marรง 2011


Ă?ndex de continguts


Camins que a més son saviesa popular, història, tradició i patrimoni. Pròleg de Ramon Arribas i Quintana El llibre dels camins. Manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets. Xavier Campillo Besses i Rafael López-Monné

La bicicleta: la màquina perfecta


Introducció Una vegada completada la proposta d'itineraris recomanats per a bicicletes a la ciutat de Reus (xarxa municipal pendent de la seva materialització), es planteja la realització d'una proposta de xarxa interurbana per a bicicletes. Molts esforços s'han esmerçat per oferir a les persones de les nostres contrades possibilitats de realitzar recorreguts fora vila bé sigui a peu o amb bicicleta. Reconeixem un gran mèrit en la realització de totes elles. Diversos municipis han senyalitzat rutes que generalment, per raons òbvies, estan limitades al terme del municipi. Per trencar aquesta limitació, alguns pobles s'han unit realitzant rutes més àmplies (p.e. l'Espluga de Francolí i Vimbodí Poblet). També hi ha rutes com els senders de “gran recorregut” (GR) i de “petit recorregut” (PR) per a fer generalment a peu. Són itineraris lineals per desplaçar-se per lleure entre un punt i un altre, però difícilment permeten flexibilitzar el recorregut ni fer rutes circulars. Darrerament s'ha evolucionat cap al model de senyalització de camins en xarxa per a sistemes de transport no motoritzat basat en el model suís que permet la connexió de múltiples punts d'origen i destí entre ells (p.e. la Xarxa de Camins del Priorat). Aquest sistema es pot integrar amb el model anterior d'itineraris de GR i PR. Les rutes monotemàtiques com la del Cister o la Via Verda també totalment rígides. Els centres BTT (aquí només representats pel de Mont-roig del Camp) ofereixen la possibilitat de fer bones rutes però en part limitades als practicants de BTT.

Finalitat de la proposta Definir les vies de comunicació que permetin desplaçar-se amb bicicleta no especialitzada per tota l'àrea d'influència. Aquesta proposta és provisional i està pendent de verificar cada una de les dades que conté i completar-ne alguna més.

Àmbit d'actuació El Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya (2008 - 2012) Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques contempla tres nivells d'actuació: la xarxa municipal, la xarxa comarcal (Annex I) i la xarxa bàsica de Catalunya. Els membres actuals de BiciCamp coneixem, a més dels camins de la comarca del Baix Camp, nombrosos camins de les comarques veïnes. És per això que s'ha treballat una zona que inclou diverses comarques, concretament Baix Camp, Alt Camp i Tarragonès. La proposta no és exhaustiva, encara es pot ampliar més.


Un cop materialitzada aquesta primera etapa, que és la més coneguda per nosaltres, ens plantegem estudiar les restants comarques de la província bé sigui mitjançant treballs de camp o, sobretot, gràcies a la col·laboració de nous membres o simpatitzants que vulguin adherir-se al projecte.

Trajectes definits S'han definit itineraris que uneixen unes viles amb altres i alguns d'aquestes amb punts de la costa, platges, (en altres llocs descrites com a vies blaves) encara que en alguna ocasió també s'han descrit itineraris cap a punts d'interès (ermites, castells, etc.). El conjunt d'aquests itineraris formen una xarxa que es podrà recórrer en qualsevol direcció i sentit per poder adaptar la ruta als desitjos i possibilitats de cadascú.

Característiques de les vies ciclistes Es tracta d'identificar els itineraris més fàcils i còmodes per poder circular amb bicicletes no especialitzades que evitin el més possible camins difícils (no són itineraris de BTT) i vies i encreuaments perillosos -carreteres-. Es defineix la via ciclista com una via especialment condicionada per al trànsit de bicicletes, amb Aparcament en una platja de la Haia, senyalització horitzontal i vertical corresponent, l'amplada de la qual permet el pas segur d'aquests Holanda vehicles. Això significa que es pot compartir tant amb vianants com amb qualsevol altre tipus de vehicle motoritzat o no. El Reglament de circulació també defineix: •

Carril-bici (via ciclista adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit)

Carril-bici protegit (carril-bici amb elements laterals que el separen físicament de la resta de la calçada així com de la vorera)

Pista-bici (via ciclista segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres)

Senda-ciclable (via per a vianants i ciclistes segregada del trànsit motoritzat que passa per espais oberts, parcs, jardins i boscos)

Totes aquestes vies estan segregades de la circulació motoritzada i voler utilitzar-les per a crear la xarxa interurbana al nostre entorn suposaria realitzar tota una infraestructura nova. És per això que en aquesta proposta, s'utilitza principalment camins rurals com a vies ciclistes per als itineraris i això implica que, a més, els camins podran seguir tenint la funcionalitat que tenen fins ara.


Si es creu convenient utilitzar camins asfaltats o carreteres, hem valorat la perillositat del tram. Es proposa un protocol de mesures a efectuar quan es traspassa una carretera i un altre per quan es segueix una carretera.

Dificultat de l'itinerari En general els camins triats tenen una dificultat baixa per a una persona sana amb una forma física normal. Això no vol dir que en algun punt de l'itinerari pugin existir certes dificultats com un terreny arenós o més pedregós de l'habitual al traspassar una riera, o uns metres amb una pujada forta, generalment curta, etc... Tots aquests petits obstacles es poden salvar fàcilment baixant de la bicicleta. Algun itinerari presenta una llargada superior als 10 km, el desnivell és superior o l'estat del camí durant una estona no és l'idoni. Els hem marcat com a itinerari de dificultat moderada. Finalment algun altre trajecte presenta un pendent mantingut durant una bona estona (per exemple pujada al Castell d'Escornalbou) o l'estat del camí és dolent durant una estona llarga (si no s'arranja) el que obligarà a tenir un mínim d'entrenament físic i una bicicleta més sofisticada per a poder-lo realitzar. Aquests pocs camins els hem classificats com de dificultat elevada. Això obliga a senyalar a les guies i/o en els indicadors el nivell de dificultat. Caldrà, doncs, abans de decidir recórrer una ruta, revisar la informació de l'itinerari per tal de no tenir sorpreses.

Els vehicles S'ha escollit els camins per a la xarxa interurbana pensant que puguin ser recorreguts per una bicicleta de passeig. Si disposem d'una bicicleta de passeig amb alguna millora, ens permetrà passar amb més comoditat pels camins. Unes rodes una mica més amples que les de passeig, una suspensió davantera no gaire sofisticada, i un canvi amb uns desenvolupaments una mica superiors al d'una bicicleta de ciutat ens faran el trajecte més fàcil, agradable i còmode.

Recollida d'informació S'han recorregut els itineraris interurbans enregistrant el trajecte amb un GPS, prenent fotografies dels punts d'interès, recollint les dades que puguin ser importants per a senyalitzar els itineraris i anotant les actuacions que creiem oportunes. Per tal d'oferir una informació el més fiable possible i escollir els itineraris idonis, a vegades, ha fet falta recórrer en diferents ocasions els camins. S'ha utilitzat: •

Mapes Comarcals de Catalunya 1:50000, i mapes 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

GPS per a l'obtenció dels tracks


Càmara fotogràfica

Programari majoritàriament sota llicència GNU

◦ OpenOffice per al tractament de textos i manipulació de dades numèriques ◦ QlandkarteGT per a la gestió dels tracks ◦ Gimp i Inkscape per a la manipulació d'imatges •

I programari amb llicència propietari com el Mapsource

Valoració de la senyalització vertical existent Per tot el territori ens trobem pals indicadors de rutes a peu o amb bicicleta molt variats. Cada municipi, organisme o ruta temàtica generalment segueixen models diferents. En un encreuament determinat hi podem trobar diferents pals indicadors cada un centrat en la seva parcel·la d'interès i generalment amb informació incompleta. A vegades s'hi afegeixen panells informatius, senyals de terme antics (pedres de terme) moderns (pal curts o estaques) i/o de partides dels municipis (més estaques). Tot això fa que alguns encreuaments siguin tot un espectacle. Des de diferents entitats com la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) s'ha criticat aquesta diversitat d'informació que no fa més que confondre als usuaris i proposen una uniformitat en la senyalització dels camins. A BiciCamp creiem que s'hauria d'anar cap aquí. El pla estratègic de la bicicleta preveu crear un tipus de senyalització homogènia per a tots els itineraris (ANNEX II) però desconeixem si s'ha arribat a concretar. El que és segur és que no s'ha aconseguit implantar. Els indicadors que més sovint ens trobem en aquesta zona són de: Ajuntament de Reus Indicació del nom dels camins sense més informació. Ajuntament de Cambrils Són dels més complets que hi ha i segueixen parcialment el model de la Xarxa de Camins. Ajuntament de Riudoms Només indiquen el nom del camí i el sentit.


Ajuntament d'Almoster Utilitzen com a base el model de Catalunya Turisme Catalunya Turisme És el tipus d'indicador més estès. S'utilitza especialment per a rutes de llarg recorregut (GR, PR). Diferents rutes utilitzen models iguals o similars a aquest (camí de Sant Jaume, Ruta del Cister, rutes de l'ajuntament d'Almoster, etc.) i indica el destí, la distància i la direcció. A vegades detalla el mitjà de transport. Habitualment no especifica el punt on ens trobem. Finalment no podem deixar d'anomenar els indicadors que hem trobat a la serra de Cardó que, malgrat ser només per excursionistes, són un model de discreció i eficàcia. Xarxa de Camins Darrerament la utilització d'aquest tipus de senyalització està creixent molt gràcies a la gran quantitat d'informació que dóna. Aquest model proposa que els indicadors informin de la situació, destinació, direcció, distància i temps estimat de recorregut. Ajuntament de Reus

Senyal de l'ajuntament de Cambrils. Aquests indicadors també formen part de la Xarxa de Camins. Indicadors minimalistes a les serra de Cardó Múltiples informacions en un encreuament


Un indicador de la Xarxa de Camins

Ajuntament de Riudoms Cartell tipus Catalunya Turisme En alguns llocs s'utilitzen pals curts o estaques per senyalitzar la continuació d'un itinerari aportant molt poca informació. Generalment aquests pals curts són difícils d'interpretar. Només en aquelles situacions en les quals no hi ha lloc per a posar marques de pintura i no cal col·locar un pal indicador, tenen justificació. S'utilitzen més per a marcar rutes completament definides que només es recorren en un sentit com són les rutes BTT.

Valoració de la senyalització horitzontal existent Les marques de pintura s'han utilitzat des de fa temps per indicar la direcció d'un trajecte. En alguns medis, com els urbans, es substitueixen per franges adhesives. Les marques de pintura són relativament barates i permeten seguir l'itinerari d'una manera segura. Com amb les marques verticals hi ha una gran diversitat. Algunes com les de GR, PR, Sender Local (SL) i de Xarxa de Camins estan patentades i s'ha de sol·licitar autorització per utilitzar-les. Altres, com les que utilitza la Diputació de Barcelona són similars a les darreres. En algunes ocasions també es fan servir plaques. Aquestes poden ser útils quan s'afegeixen a un primer itinerari ja marcat amb pintura per indicar que un segon itinerari segueix el primer.


Pal curt o estaca

Plaques informatives Senyalització horitzontal urbana (Gran Recorregut)

Senyalització proposada Un indicador ha de donar com a mínim la següent informació: •

Lloc o camí on ens trobem (a la part alta de l'indicador)

Destinació (part central)

Distància a destí

Medi de transport utilitzable (a peu, bicicleta, cavall...)

Valorant tot això pensem que en els punts on cal un indicador i no n'hi ha cap s n'hi hauria de posar un de nou seguint preferiblement el model de la Xarxa de Camins (o en segon lloc el model de Catalunya Turisme) per tal de no afegir més varietat de senyals. Si existís algun indicador, es pot optar per una de les següents quatre opcions: •

Sobreposar-hi una làmina de vinil amb la informació pertinent. Té l'avantatge que és més econòmic i l'inconvenient que s'hauria d'anar adaptant a la diferent forma de cada indicador i que probablement la durada no és tan llarga com la d'un indicador estàndard.


Afegir l'indicador nou al pal ja existent.

Substituir el cartell indicador existent per un de nou amb la tota la informació.

Afegir el logotip de la bicicleta a l'indicador si només hi falta això.

Els pals curts només els trobem indicats en aquesta proposta si no hi ha lloc per aplicar marques de pintura o adhesives per indicar la direcció que pren el recorregut marcat. Com a marques horitzontals proposem utilitzar el símbol de Sender Local (prèvia acceptació per la FEEC) o el de Xarxa de Camins per la seva simplicitat (també prèvia autorització). Quan un itinerari segueix altres marques com poden ser GR (senders de Llarg Recorregut) o PR (sender de Petit Recorregut), aquestes podrien substituir les dels nostres itineraris sempre que en els indicadors s'especifiqués que els recorreguts coincideixen. En alguns llocs destacats es podria col·locar panells amb informació de sectors de la Xarxa Interurbana.

Protocol de creuar la carretera Quan un itinerari creua una carretera es proposa la següent senyalització per avisar tant als conductors de vehicles a motor com per als ciclistes: Al camí: senyal de perill encreuament o carretera uns metres abans d'arribar-hi. A la carretera proposem la utilització del senyal de “perill: ciclistes”, limitació de velocitat i/o marcar un pas ciclista a la calçada. En cas que no es respectessin aquests senyals i la utilització dels itineraris fos important, es podria plantejar fer servir bandes rugoses. A les fitxes dels itineraris, en els punts on s'indica creuar la carretera es fa referència simplement a “protocol de creuar la carretera”.

Protocol de seguir la carretera En alguns itineraris, quan no hi altra alternativa, es proposa la utilització d'un tram de carretera com a via ciclista. En la majoria de casos són uns pocs centenars de metres. Creiem necessari advertir mitjançant senyals verticals i horitzontals els conductors de vehicles motoritzats per a que extremin la precaució i els ciclistes com a recordatori de que estan circulant per una carretera i al mateix temps com a guia de seguiment de l'itinerari.


Per aquestes vies proposem la utilització dels senyals existents per a les bicicletes com són el senyal de perill: ciclistes i el nou senyal introduït recentment pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya sobre distància mínima per avançar bicicletes tant en un sentit de la marxa com en la contrària. També creiem convenient la utilització de marques periòdiques de pintura amb el símbol de la bicicleta en el voral de la carretera o, si no n'hi ha, a la part més lateral de la calçada. A les fitxes dels itineraris, en els punts on s'indica seguir la carretera es fa referència simplement a “protocol de seguiment de carretera”.

Manteniment És evident que tota actuació per crear uns itineraris de camins vol un manteniment tant dels senyals verticals, les marques de pintura i les franges adhesives com els propis camins necessiten un manteniment. Cal preveureho. Nota: encara que no ho sembli a la fotografia de la dreta hi ha un pal indicador enmig de la vegetació.

Divulgació A més de la materialització de la proposta sobre el terreny amb indicadors,marques de seguiment, panells i senyals de trànsit, etc., caldria posar a punt el següent material per divulgar la iniciativa: •

mapa global esquemàtic de tota la xarxa

mapes més detallats per zones i amb descripció de cada itinerari i consells generals

pàgina web amb els mateixos elements que els mapes de paper

programa al web per a poder planificar rutes reunint diferents itineraris i per poder valorar en conjunt la durada i dificultat del circuit escollit per l'usuari.

guia d'itineraris (amb consells per seguir-los com la necessitat de seguir les normes de circulació, vigilància de prop dels petits...).

Fitxa de cada itinerari Amb tota aquesta informació s'ha elaborat una fitxa de cada un dels itineraris. L'elaboració d'aquestes fitxes ha anat evolucionant a mida que ens ha semblat que aportant més dades i més entenedores podrien facilitar una posada en pràctica del projecte més correcte. Cada una de les fitxes s'estructura de la següent manera:


A la primera pàgina hi ha una taula amb el resum de les característiques més rellevants: llargada, desnivells, camins proposats, titularitat dels camins, actuacions globals a realitzar, etc. A la segona pàgina hi ha el mapa del recorregut i el seu perfil. A continuació ha ha una descripció de cada punt de l'itinerari on cal fer alguna actuació. Cada punt s'identifica amb un codi, les seves coordenades (en graus i minuts), distància al punt anterior i a l'inici de l'itinerari, i les actuacions que es creuen oportunes (indicadors, senyals de seguiment, arranjament d'algun tram, etc...) per adaptar el camí a una via ciclista. Per establir la direcció dels indicadors s'ha utilitzat una rosa dels vents amb les abreviatures clàssiques: N, E, S, O, NE, SE, SO, i NO. Quan es creu convenient, cada punt s'acompanya d'una imatge a vista d'ocell, amb el traçat del recorregut de color carabassa. La part superior d'aquestes imatges sempre està orientada al nord. A vegades també s'hi adjunten fotografies dels encreuaments i/o de la senyalització existent.

Annex I

Xarxa territorial

Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya (2008-2012) Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques


Annex II

Codi de senyalització

Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya (2008-2012) Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques


Annex III

Sobre el Copyright

Les imatges de cada fitxa procedeixen de material propi (fotografies), d'elaboració pròpia a partir de mapes de l'institut Cartogràfic de Catalunya (mapes cartogràfics) i d'elaboració pròpia a partir de mapes de Wikiloc (http://ca.wikiloc.com) amb els tracks enviats per BiciCamp a Wikiloc (http://ca.wikiloc.com). No tenim la seguretat de que les imatges d'aquestes fitxes compleixin els requisits de Copyright pel que no poden publicar-se ni reproduir-se.

Llista d'itineraris


Núm

Itinerari

Km

Desn +

Desn -

Pujada %

Dificultat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Reus Riudoms Riudoms Montbrió Montbrió Mont-roig del Camp Montbrió Riudecanyes Riudecanyes Vilanova d’Escornalbou Vilanova d’Escornalbou L’Arbocet Riudecanyes Duesaigües Duesaigües L'Argentera L'Argentera Vilanova d'Escornalbou Vilanova d'Escornalbou al Castell Reus Cambrils Cambrils Vinyols Vinyols Riudoms Reus Castellvell del Camp Castellvell Maspujols Maspujols Les Borges del Camp Les Borges del Camp Riudoms Reus Vilallonga Vilallonga El Rourell El Rourell La Masó La Masó Alcover Alcover La Selva del Camp Ermita de Paretdelgada Vilallonga El Morell El Morell La Selva Reus Salou El Milà El Rourell La Pineda Reus La Selva Almoster Almoster Castellvell Castellvell Reus Mont-roig Platja de Rifà Km totals

4,8 5,0 6,3 5,7 4,2 4,2 3,8 2,3 7,0 5,7 15,0 6,8 4,4 2,4 5,3 3,7 5,1 10,7 2,5 1,6 6,7 8,5 5,7 2,8 9,1 10,4 3,6 11,4 4,0 3,1 2,3 7,0 174,1

21 38 51 80 97 34 97 88 158 370 105 89 47 76 74 61 15 44 33 13 128 79 25 11 228 23 55 107 103 61 11 22

27 18 89 20 58 125 22 19 275 31 179 15 22 36 98 23 133 56 37 9 18 74 7 30 122 122 17 0 53 123 73 119

2,8 3,0 4,0 7,5 9,4 6,4 14,6 17,4 (?) 12,3

Baixa Baixa Baixa Moderada (per pujada mantinguda) Moderada (per pujada mantinguda) Moderada (per pujada mantinguda) Alta (per desnivell i mal camí) Moderada (per mal estat del camí) Alta (pel desnivell) Alta (pel desnivell) Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa / Moderada Moderada (per desnivell) Baixa Baixa Moderada (per carreteral) Baixa Moderada (per pujada mantinguda) Baixa Baixa Baixa Moderada (per desnivell i longitud) Baixa Baixa Baixa

3,9 4,6 3,5 8,8 7,2 12,3 0,0 3,9 2,8 2,2 5,1 5,2 1,9 ? 4,5 1,9 8,6 9,5 4,0

Moderada (per desnivell) Baixa Baixa


Itinerari 1 - De Reus a Riudoms DIFICULTAT

Baixa

INICI

Rotonda de la crta. de Riudoms amb el carrer Ginesta, Reus

RECORREGUT

Camí del Roquís, camí dels Molins Nous

FINAL

Plaça de l'Arbre, Riudoms

DADES

Longitud 4,4 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic: • • •

Desnivell + 21 m

Desnivell - 27 m

% Pujada 2,8

El primer tram, que passa per lo Rieró, no apareix a l’inventari. Però forma part del viari municipal. Tram riera de Riudoms a la variant de Reus: camí dels Molins Nous. Últim tram tampoc apareix. També forma part del viari actual, dóna accessos a naus. Segons el cadastre és el camí del Roquís.

ESTÀ SENYALITZAT?

Sí, parcialment pels dos ajuntaments

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Canvi dels indicadors i marques de seguiment


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt RSRD0 N41° 09.117 E001° 05.607 Descripció Rotonda de la crta. de Riudoms amb el c. Ginesta. Camí del Roquís Actuació Modificació de pal indicador O Camí del Roquís Riudoms 4,4 km

Km. parcial/total

0,7/0,7

Codi del punt RSRD1 N41° 09.143 E001° 05.113 Descripció Rotonda del camí del Roquís amb el c. Recasens i Mercadé Actuació Modificació pal indicador SE Camí del Roquís Reus SO Camí del Roquís Riudoms 3,7 km


Km. parcial/total

0,3/1,0

Codi del punt RSRD2 N41° 09.031 E001° 04.999 Descripció Rotonda sota la T-11 Actuació Modificació indicador SO Camí del Roquís Riudoms 3,4 km NE Camí del Roquís Reus

Km. parcial/total

0,1/1,1

Codi del punt N41º 9' 2.343'' E1º 4' 57.92'' Descripció Inici del Camí dels Molins Nous. L'agafem Actuació Modificació pal indicador. Afegir cartell a la direcció prohibida: excepte bicicletes SO Camí dels Molins Nous Riudoms 3,3 km S Camí del Roquís Reus 1,1 Km. parcial/total

0,4/1,5

Descripció S'ajunta per l'esquerra el camí que Actuació Marques de seguiment. Protocol ve de la carretera. encreuament de carretera


Km. parcial/total

0,5/2,0

Codi del punt N41º 8' 58.32'' E1º 4' 30.84'' Descripció El Camí dels Molins Nous es desvia a l'esquerra Actuació Modificar indicador OSO Camí dels Molins Nous Riudoms 2,4 km SE Camí dels Molins Nous Reus 2,0 km Km. parcial/total

0,9/2,9

Km. parcial/total

0,7/3,6

Descripció A l'esquerra surt un camí. El deixem.

Actuació Marques de seguiment

Descripció Encreuament del C. Dels Molins Nous amb el C. De Salvador Espriu. Girem a l'esquerra.

Actuació Marques de seguiment

Codi del punt RSBG7 N41º 8' 34.67'' E1º 3' 28.39'' Descripció Arribem a la Riera de Maspujols. La creuem Actuació Modificació del pal indicador SO Camí dels Molins Nous Riudoms 0,8 km ENE Camí dels Molins Nous Reus 3,6 km

Km. parcial/total

0,3/3,9


Km. parcial/total

0,5/4,4

Codi del punt N41º 8' 18.81'' E1º 3' 21.65'' Descripció Arribem a l'avinguda de Reus després de dirigir-nos cap a la plaça de l'Arbre. Final de l'itinerari. Actuació Pal indicador NNE Camí dels Molins Nous Reus 4,4 km O Montbrió 5,3 km Vinyols i els Arcs 4,2 km Les Borges del Camp 5,6 km


Itinerari 2 - De Riudoms a Montbrió del Camp DIFICULTAT

Baixa

INICI

Encreuament del c. de Pau Casal amb l'avinguda de Montbrió, Riudoms

RECORREGUT

Carretera de Vinyols, camí de Cerdans, carrers de Vinyols, de Barcelona i Sant Jordi (tornada pel carrer de Cambrils i del Corralot)

FINAL

Cruïlla dels carrers de Sant Nicolau, de Cambrils i av. de Sant Jordi, Montbrió del Camp

DADES

Longitud 5 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic: • • •

Desnivell + 38 m

Desnivell - 18 m

Tram Montbrió fins riera d’Alforja: camí vell de Montbrió a Vinyols. Petit tram posterior: Camí de Mas de Guàrdia. Tram final: camí de Cerdans o de Montbrió a Riudoms.

ESTÀ SENYALITZAT?

Indicador amb el nom del camí (de Cerdans) a l'inici

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Riudoms, Montbrió i encreuament amb Vinyols i el Arcs

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Indicadors, pals indicadors i marques de continuïtat

% Pujada 3,1


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt RD N41° 08.213 E001° 03.019 Descripció Encreuament del c. de Pau Casal amb l'avinguda de Montbrió Actuació Pal indicador N Pel camí del Coll del Boc Les Borges del Camp 5,1 km E Pel camí dels Molins Nous Reus 4,9 km S Pel camí dels Cerdans Montbrió 5 km Vinyols i els Arcs 3,8 km Km. parcial/total:

0,6/0,6

Codi del punt RDMB1 N41° 08.012 E001° 02.844 Km. parcial/total:

0,1/0,7

Codi del punt RDMB2 N41° 07.970 E001° 02.808 Descripció Rotonda de la circumval·lació. La traspassem i entrem al camí de Cerdans. Actuació Afegir i modificar indicador al pal del camí de Cerdans NE Riudoms 0,7 km SO Camí de Cerdans Montbrió 4,3 km Vinyols i els Arcs 3,1 km

Descripció Rotonda de la circumval·lació. La traspassem i entrem al camí de Cerdans.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total:

1,7/2,4

Codi del punt RDMBVY N41° 07.456 E001° 01.793 Descripció Encreuament del camí dels Matxos amb el camí de Cerdans. Seguim recte Actuació Canvi/nou indicador NE Camí de Cerdans Riudoms 2,4 km SE Camí dels Matxos Vinyols i els Arcs 1,4 km SO Montbrió 2,6 km Km. parcial/total:

0,6/3,0

Codi del punt RDMB3 N41° 07.231 E001° 01.413 Descripció Riera de Riudecols. L'agafem cap al nord Actuació Pal indicador E Camí de Cerdans Riudoms 3 km Vinyols i els Arcs 2 km NO Camí de Cerdans Montbrió 2 km


Km. parcial/total:

0,2/3,2

Codi del punt RDMB4 N41° 07.260 E001° 01.354 Descripció Riera de Riudecols. Agafarem el primer camí que de seguida surt a l'esquerra Actuació Pal indicador SE Camí de Cerdans Riudoms 3,2 km Vinyols i els Arcs 2,2 km O Camí de Cerdans Montbrió 1,8 km Km. parcial/total:

1,0/4,2

Codi del punt RDMB5 N41° 07.155 E001° 00.765 Descripció Ens unim al carrer de Vinyols. Actuació Pal indicador E Camí de Cerdans Riudoms 4,2 km Vinyols i els Arcs 3,2 km NO Camí de Cerdans Montbrió 0,8 km


Km. parcial/total:

0,2/4,4

Codi del punt RDMB6 N41° 07.178 E001° 00.585 Descripció Carretera T-310. La travessem i després ens desviarem a la dreta pel c. de Barcelona, a l'esquerra pel c. de l'Hera i a la dreta pel c. de Cambrils Actuació Marques de seguiment Protocol de creuar la carretera Km. parcial/total:

0,6/5

Codi del punt MB 039 N41° 07.256 E001° 00.254 Descripció Cruïlla dels carrers de Sant Nicolau, de Cambrils i av. de Sant Jordi, Montbrió. Actuació Pal indicador SO Pel camí de Vilanova Mont-roig del Camp 6,3 km SE Pel camí de Cerdans Riudoms 5 km Vinyols i els Arcs 4 km


Itinerari 3 - De Montbrió a Mont-roig del Camp DIFICULTAT

Baixa

INICI

Cruïlla dels carrers de Sant Nicolau i de Cambrils i de l'avinguda de Sant Jordi, Montbrió

RECORREGUT

Camí de Vilanova d'Escornalbou a Montbrió, camí de l'Arbocet a Riudecanyes i camí del Cementiri

FINAL

Plaça de Miró, Mont-roig del Camp

DADES

Longitud 6,3 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic:

Desnivell + 31 m

Desnivell - 49 m

Tram Mont-roig fins carretera T-321: camí de l’Arbocet i Riudecanyes.

Tram carretera T-321 a Arbocet: camí de l’Arbocet.

Tram després de l’Arbocet fins encreuament amb camí del Figueral: camí de Rifà.

Tram posterior fins Montbrió: Camí de Montbrió a Vilanova d’Escornalbou.

% Pujada 4

ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Els dos pobles i els encreuaments cap a Riudecanyes, Vilanova d'Escornalbou i l'Arbocet

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pals indicadors i marques de seguiment


Km. parcial/total Codi del punt E001° 00.254

0/0 MB 039 N41° 07.256

Descripció Cruïlla dels carrers de Sant Nicolau, de Cambrils i av. de Sant Jordi. Seguim per l'antiga carretera a Mont-roig. Actuació Indicador a pal ja existent a l'esquerra de la fotografia SO Mont-roig 6,3 km SE Riudoms 4,8 km SE Riudoms i els Arcs 2,6 + Km. parcial/total

0,4/0,4

Codi del punt MBMR1 N41° 07.098 E001° 00.106 Descripció Encreuament de la carretera de Montbrió amb el camí de Vilanova.Girem lleugerament a la dreta. Actuació Indicador al pal del nom del carrer O Mont-roig 5,9 km

Km parcial/total

0,7/1,1

Encreuament:seguim recte

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,1/1,2

Barranc de les Esclotes

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,2/1,4

Encreuament: seguim recte

Marques de seguiment


Km parcial/total

0,7/2,1

Codi del punt MBMRRC 044 N41° 06.733 E000° 58.981 Descripció Els 4 camins. Cal seguir recte. Actuació Pal indicador: N Riudecanyes 3,6 km NE Montbrió 2,1 km SE Cambrils O Mont-Roig 4,2 km

Km parcial/total

0,5/2,6

Riera de Riudecanyes: la traspassem

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,7/3,3

Barranc de l'Olivera: continuem recte

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,3/3,6

Codi del punt MBMRVE 047 N41° 06.435 E000° 58.055 Descripció Camí a Vilanova a la dreta. Girem a l'esquerra. Actuació Pal indicador: NNO Vilanova d'Escornalbou E Montbrió 3,6 km SO Mont-Roig 2,3 km


Km parcial/total

0,4/4,0

Codi del punt MBMRAR 048 N41° 06.257 E000° 57.971 Descripció Surt el camí a l'Arbocet a la dreta. Girem a l'esquerra. Actuació Pal indicador: NE Montbrió 4 km SE Mont-roig 2,3 km NO L'Arbocet 0,4 km


Km parcial/total

0,5/4,5

Codi del punt MBMR2 049 N41° 06.012 E000° 57.960 Descripció Carretera a Vilanova d'Escornalbou. La traspassem. Actuació Pal indicador: NNE Montbrió 4,5 km SO Mont-roig 1,8 km

Km parcial/total

0,2 / 4,7

Camí Ratlla del Terme: seguim recte

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,5/5,2

Riera de Vilanova: la traspassem

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,4/5,6

Camí a Vilanova (Pujada de Quarts): girem a l'esquerra

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,2/5,8

Camí del cementiri: girem lleugerament a la dreta

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,1/5,9

Camí a Vilanova: seguim recte

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,1/6

Camí al Molí i als Rentadors: seguim recte

Marques de seguiment


Km parcial/total

1,8/6,3

Codi del punt MR N41° 05.259 E000° 57.536 Descripció Plaça de Joan Miró Actuació Pal indicador vora el senyal d'aparcament de bicicletes ENE Pel camí dels Quarts Montbrió 6,3 km S Pel camí de les Planes Platja de Rifà 7,0 km


Itinerari 4 - De Montbrió a Riudecanyes DIFICULTAT

Baixa

INICI

Cruïlla dels carrers de Sant Nicolau i de Cambrils i de l'avinguda de Sant Jordi, Montbrió

RECORREGUT

Camins de Vilanova d'Escornalbou a Montbrió, de les Hortes Velles, de Riudecanyes i dels Molins

FINAL

Encreuament de l'accés a la carretera amb el carrer de Dilluns

DADES

Longitud 5,7 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic:

Desnivell + 80 m

Desnivell - 20 m

% Pujada 7,5

Tram des de camí de Montbrió a Vilanova fins camí vell de Montbrió a Riudecanyes: camí de l’Aigua.

Fins al molí del Badià: petit tram del camí vell de Montbrió a Riudecanyes.

Fins a Riudecanyes: surt com a camí rural, si no recordo malament, és el camí dels Morts, no?

ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola, riera i bosc. Camí de terra fins després de la riera de Riudecanyes. A partir d'allí està cimentat

ESPAIS D'INTERÈS

Montbrió, Ruta dels Molins, Riudecanyes

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pal indicador a l'inici i al final i marques de seguiment

NOTA

Es descarta el camí de Riudecanyes a l'inici i el de les Esclotes pel seu mal estat en alguns trams (camí molt arenós i riera amb aigua).


Km. parcial/total Codi del punt E001° 00.254

0/0 MB 039 N41° 07.256

Descripció Cruïlla dels carrers de Sant Nicolau, de Cambrils i av. de Sant Jordi. Seguim per l'antiga carretera a Mont-roig. Actuació Indicador a pal ja existent a l'esquerra de la fotografia SO Mont-roig 6,3 Km SO Riudecanyes 5,7 SE Riudoms Km. parcial/total

0,4/0,4

Codi del punt MBMR1 N41° 07.098 E001° 00.106 Descripció Encreuament de la carretera de Montbrió amb el camí de Vilanova.Girem lleugerament a la dreta. Actuació Indicador al pal del nom del carrer O Mont-roig 5,9 Km

Km parcial/total

0,7/1,1

Encreuament:seguim recte

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,1/1,2

Barranc de les Esclotes

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,2/1,4

Encreuament: seguim recte

Marques de seguiment


Km parcial/total

0,7/2,1

Codi del punt MBMRRC 044 N41° 06.733 E000° 58.981 Descripció Els 4 camins. Cal seguir girar a la dreta. Actuació Pal indicador: N Riudecanyes 3,6 Km NE Montbrió 2,1 Km SE Cambrils O Mont-Roig 4,2 Km

Km parcial/total

0,6/2,7

Km parcial/total

0,3/3,0

Surt un camí a l'esquerra, seguim recte.

Marques de seguiment

Codi del punt MBRC1 072 N41° 07.222 E000° 58.893 Descripció Unió amb el camí de Riudecanyes. El seguim cap a l'esquerra. Actuació Pal indicador SE Montbrió (a peu) SSE Montbrió (bici) 3 Km NO Riudecanyes 2,7 Km

Km parcial/total

0,4/3,4

De la dreta ve el camí del barranc del Gendre. Marques de seguiment Seguim recte

Km parcial/total

0,4/3,8

Riera de Riudecanyes. Hi ha un senyal del circuit de BTT de Mont-roig. La traspassem

Marques de seguiment


Km parcial/total

0,1/3,9

Descripció Molí, ruta dels Molins, senyal del circuit de BTT de Mont-roig i camí paral·lel a la riera de Riudecanyes. Traspassem el camí i seguim recte. Actuació Marques de seguiment

Km parcial/total

0,2/4,1

S'ajunta un camí per l'esquerra. Seguim recte

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,7/4,8

Surt un camí a l'esquerra. Seguim recte

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,1/4,9

S'ajunta un camí per la nostra dreta. Seguim recte

Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,4/5,2

Codi del punt RCVEMB 079 N41° 07.600 E000° 57.785 Descripció Encreuament amb el camí que ve de Vilanova d'Escornalbou. Girem a la dreta cap al c. del Castell-Monestir d'Escornalbou, c. Teresa Toda i Juncosa i c. de Dilluns. Actuació Pal indicador. SSE Montbrió 5,2 Km NO Vilanova d'E 3,7 Km NE Riudecanyes


Km. parcial/total

0,5/5,7

Codi del punt

RC 080


Itinerari 5 - De Riudecanyes a Vilanova d'Escornalbou

DIFICULTAT

Moderada

INICI

Encreuament del camí a la Carretera amb el carrer de Dilluns, Riudecanyes

RECORREGUT

C. de Dilluns, pg. Teresa Toda i Juncosa, c. del Castell-Monestir d'Escornalbou, camí de Reus, c. de Sant Abdó, camí a Vilanova d'Escornalbou, av. de Riudecanyes, av. de Catalunya i raval de la Font

FINAL

Raval de la Font, Vilanova d'Escornalbou

DADES

Longitud 4,2 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic: •

Desnivell + 97 m

Desnivell - 58 m

% Pujada 9,4

Camí vell de Riudecanyes a Vilanova d’Escornalbou.

ESTÀ SENYALITZAT?

Sí, per a cotxes

TIPUS DE PAISATGE

Cultius i bosc

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles i l'encreuament amb el camí a l'Arbocet

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Indicadors a inici, final, desviament cap a Montbrió i l'Arbocet i marques de seguiment. Caldria senyals de transit amb indicació de la distància de separació entre cotxe i bicicleta per avançaments als dos extrems de la carretera com a mínim.


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt RC 080 N41° 07.832 E000° 57.760 Descripció Encreuament de l'accés a la crta. amb el c. de Dilluns. Seguim pel c. de Dilluns, el pg. Teresa Toda i Juncosa i el c. del CastellMonestir d'Escornalbou Actuació Pal indicador descrit a l'itinerari 4 SSE Montbrió 5,7 Km SSE Vilanova d'E 4,2 Km NO Duesaigües 3,8 Km


Km. parcial/total

0,5/0,5

Codi del punt RCVEMB 079 N41° 07.600 E000° 57.785 Descripció Encreuament amb el camí que ve de Montbrió. Girem a la dreta cap al camí de Reus i c. de Sant Abdó. Actuació Pal indicador (ja descrit a l'itinerari 4). SSE Montbrió 5,2 Km NO Vilanova d'E 3,7 Km NE Riudecanyes Km. parcial/total

0,5/1,0

Codi del punt RCVE1 082 N41° 07.749 E000° 57.513 Descripció Encreuament amb la crta. al Castell d'Escornalbou. Girem a l'esquerra. Actuació Indicador al pal cap al CastellMonestir d'Escornalbou. SO Vilanova d'E 3,2 Km SE Riudecanyes

Km. parcial/total

0,3/1,3

Surt un camí cimentat a l'esquerra

Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,1/1,4

Surt un camí cimentat a la dreta

Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,6/2,0

En un tomb molt tancat a l'esquerra, un camí Marques de seguiment que també porta a Vilanova d'Escornalbou surt a la dreta. Es descarta la utilització d'aquest camí perquè està en molt males condicions. Seguim per la carretera

Km. parcial/total

0,6/2,6

Surt un camí a cada banda. Continuem per la carretera

Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,4/3,0

Traspassem un barranc.

Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,5/3,5

Codi del punt RCVEAR 098 N41° 06.787 E000° 56.617 Descripció A l'esquerra surt el camí asfaltat cap a l'Arbocet. Seguim per la carretera. Actuació Pal indicador NE Riudecanyes 3,5 km E L'Arbocet 3,5 km 0 Vilanova d'E. 0,7 km


Km. parcial/total

0,2/3,7


Itinerari 6 - De Vilanova d'Escornalbou a l'Arbocet DIFICULTAT

Fàcil

INICI

Raval de la Font, Vilanova d'Escornalbou

RECORREGUT

Raval de la Font, av. Catalunya, av. de Riudecanyes, camí de Vilanova a Montbrió o de les 5 Pujades, camí de Riudecanyes a Montbrió i camí de Riudecanyes a l'Arbocet o dels Carlistes.

FINAL

La Plaça, l'Arbocet

DADES

Longitud 4,2 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic.

Desnivell + 34 m

Desnivell - 125 m

% Pujada 6,4

Primer tram, que connecta amb carretera: no té nom.

Petit tram posterior: camí vell de Riudecanyes a Vilanova d’Escornalbou.

Tram fins a un mas, abans de desviar-nos avall a la dreta cap a l’Arbocet: camí de Montbrió a Vilanova d’Escornalbou.

Tram fins entroncament de nou amb el camí de Montbrió a Vilanova d’Escornalbou: camí del Figueral.

Últim tram fins l’Arbocet: camí de Rifà.

ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Cultiu i bosc

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

En aquesta fitxa s'indiquen els punts més crucials on es suggereix posar pals indicadors. En els altres encreuaments s'haurien de posar marques de seguiment


Km parcial/total

0/0

Codi del punt VE 086 N41° 06.854 E000° 56.207 Descripció Raval de la Font, sortim per l'avinguda de Catalunya Actuació Pal indicador ja explicat a l'itinerari 5. NE Riudecanyes 4,2 Km NE L'Arbocet 4,2 Km O L'Argentera 7,1 Km Km parcial/total

0,1/0,1

Surt un camí a l'esquerra. Continuem per l'avinguda.

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,1/0,2

Camí a l'esquerra cap a les piscines i el cementiri. Continuem per l'avinguda.

Marques de seguiment

Km parcial/total

0,3 / 0,5

Codi del punt RCVE4 089 N41° 06.750 E000° 56.483 Descripció A l'esquerra surt l'avinguda de Riudecanyes. L'agafem Actuació Pal indicador ja explicat a l'itinerari 5. N Vilanova d'E. 0,5 km E Riudecanyes 3,7 km E L'Arbocet 3,7 km


Km parcial/total 0,2 / 0,7 Codi del punt RCVEAR 098 N41° 06.787 E000° 56.617 Descripció A la dreta surt el camí de Vilanova a l'Arbocet. Deixem la carretera i agafem aquest camí asfaltat Actuació Pal indicador explicat a l'itinerari 5. NE Riudecanyes 3,5 km E L'Arbocet 3,5 km 0 Vilanova d'E. 0,7 km

Km parcial/total

1,8/2,5

Km parcial/total 0,1 / 2,6 Codi del punt VEAR1 101 N41° 06.736 E000° 57.847 Descripció Se'ns ajunta un camí per l'esquerra. Seguim recte Actuació Marques de seguiment o pal indicador: SE L'Arbocet NO Vilanova d'Escornalbou

Travessem el barranc dels Canyerets i surt un camí a cada banda. Seguim pel camí asfaltat.

Marques de seguiment


Km parcial/total

0,4 / 3,0

Codi del punt VEAR2 102 N41° 06.627 E000° 58.079 Descripció Arribem davant d'unes naus industrials. Girem a la dreta. Actuació Pal indicador NO: Vilanova d'Escornalbou SSO L'Arbocet

Km parcial/total

0,2 / 3,2

Codi del punt VEAR3 103 N41° 06.549 E000° 58.041 Descripció Encreuament: seguim recte Actuació Marques de seguiment


Km parcial/total

0,2 / 3,4

Codi del punt MBMRVE N41° 06.436 E000° 58.042 Descripció Arribem al camí entre Montbrió i Mont-roig del Camp. El seguim cap a la dreta Actuació Actuació: Pal indicador ja explicat a l'itinerari 3. N Vilanova d'E. 3,4 km E Montbrió 3,6 km SO Mont-Roig 2,3 km

Km parcial/total

0,4 / 3,8

Codi del punt MBMRAR N41° 06.258 E000° 57.967 Descripció A la dreta surt el camí a l'Arbocet. El seguim. Actuació Pal indicador ja explicat a l'itinerari 3. NE Montbrió 4 Km SE Mont-roig 2,3 Km SO L'Arbocet 0,4 Km


Km parcial/total

0,4 /4,2

Codi del punt AR N41° 06.327 E000° 57.721 Descripció La Plaça, l'Arbocet Actuació Pal indicador E Montbrió 4,4 km E Mont-roig 2,7 km E Vilanova d'E 4,2 km


Itinerari 7 - De Riudecanyes a Duesaigües DIFICULTAT

Alta pels pendents i per l'estat del camí

INICI

Cap d'amunt del carrer de Dimecres

RECORREGUT

Carretera de Servei del Pantà

FINAL

Cap d'avall del carrer del Planet

DADES

Longitud 3,8 km

Desnivell + 97 m

Desnivell - 22 m

% Pujada 14,6

Tram de Riudecanyes al molí de la Bonica: camí de Riudecanyes a Duesaigües.

Tram entre molí de la Bonica i camí de Velles: no apareix. Sí que apareix al cadastre, s’hauria d’acabar de confirmar amb l’ajuntament de Riudecanyes.

Últim tram fins Duesaigües: camí de Velles.

CAMÍ PÚBLIC?

ESTÀ SENYALITZAT?

No excepte senyals de BTT Mont-roig.

TIPUS DE PAISATGE

Quasi la meitat es fa pel camí asfaltat que hi ha al costat del pantà. La resta, entre boscos, quasi tot per camí de terra .

ESPAIS D'INTERÈS

Riudecanyes, Pantà de Riudecanyes, el Pantanet, Duesaigües

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Al llarg de 1,2 Km, el camí de terra presenta algunes zones amb escòrrecs i altres on s'entolla l'aigua quan plou. S'hauria d'arranjar. El terra de la pista que s'ha obert per salvar una zona amb grans escòrrecs s'hauria de consolidar.


Km

SITUACIÓ

0

Cap d'amunt del carrer de Dimecres

0,1

Camí del pantà

0,3

Al costat de la presa

0,6

Inici del carrer Durbanya

IMATGE

DESCRIPCIÓ Inici. Hi ha un senyal de BTT de Mont-roig

Ens desviem a la dreta

ACTUACIÓ Indicador d'inici

Marques de seguiment

Pal o indicador a l'esquerra del camí

Hi ha un senyal del circuit de BTT de Mont-roig

Marques de seguiment a la dreta

0,7

Desdoblament de la carreterra en dues

Seguim pel costat del pantà

Marques de seguiment a la dreta

2

Pràctiment, al final del camí asfaltat

Agafem el camí de terra que es separa cap a l'esquerra del camí asfaltat


Km

SITUACIÓ

IMATGE

DESCRIPCIÓ Es fan tolls en uns quants llocs i comença una zona amb escòrrecs

ACTUACIÓ

2

Escòrrecs i tolls

2,1

Camí que surt a la dreta cap al Pantanet

2,7

Surten dos camins a l'esquerra

El segon camí que trobem estalvia passar per uns grans escòrrecs El camí està acabat d'obrir

Indicador en 90º o pal S'ha de consolidar el terra

2,9

Arribem al camí del que veníem

Un cop hem passat la zona de l'escòrrec, continuem el camí a l'esquerra

indicador indicador en 90º o pal

3,1

Se'ns ajunta un camí per l'esquerra

Una mica abans una forta pujada (curta) obligarà a anar a peu uns metres si es va amb una bicicleta de passeig

3,2

Cal arranjar-ho

Marques de seguiment a l'esquerra

Final zona escòrrecs

Marques de seguiment a la dreta

Arranjar el camí entre el Km 2 i aquest punt


Km

SITUACIÓ

IMATGE

DESCRIPCIÓ Tomb camí cimentat Ens ajuntem a aquest camí cimentat i l'hem de seguir cap a la banda dreta, cap avall

3,6

3,8

Carretera de Riudecanyes a Duesaigües

3,8

Final del carrer del Planet que ve del centre de la vila

Cal seguir cap a l'esquerra

Final d'itinerari

ACTUACIÓ Marques de seguiment a la dreta

Indicador 90º

Indicador 180º: dreta L'Argentera Esquerra: Riudecanyes


Itinerari 8 - De Duesaigües a l'Argentera DIFICULTAT

Moderada

INICI

Carretera de l'Argentera – Camí al Castell d'Escornalbou

RECORREGUT

Camí Reial / Camí Baix de Vilamanya

FINAL

Carrer Major

DADES

Longitud 2,3 km

CAMÍ PÚBLIC?

Desnivell + 88 m

Desnivell - 19 m

tot públic. •

Camí de Duesaigües.

ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Camí majoritàriament de terra. Cultiu

ESPAIS D'INTERÈS

Duesaigües, L'Argentera

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització i mínim arranjament del camí

% Pujada 17,4 (?)


Km 0

SITUACIÓ Carretera de l'Argentera , Camí del Cementiri.

0,2

Surt un camí a l'esquerra

0,3

Encreuament de camins

0,48

IMATGE

DESCRIPCIÓ Inici. Passem per davant del cementiti, els rentadors, traspassem el barranc Reial

Seguim pel camí cimentat

ACTUACIÓ Indicador d'inici

Pal a la dreta

A l'esquerra el camí segueix cap al castell d'Escornalbou. El de la dreta traspassa el barranc. Seguim rectes pel camí de terra

Indicador 90º Recte L'Argentera, esquerra: Castell d'Escornalbou

Camí pedregós

Cal arranjar-lo

0,53

Desviament

Un camí se'ns afegeix per l'esquerra

Pal a la dreta

0,56

Font del Barrancó (?)

Font amb petita bassa

Indicador: Font del Barrancó (?)


Km

SITUACIÓ

IMATGE

DESCRIPCIÓ

1,11

Camí a l'esquerra

1,66

S'ajunta camí per l'esquerra

Continuem recte

Pal a l'esquerra

1,87

Surt camí cap a la granja

Seguim el camí cimentat

Pal a la dreta

Girem a la dreta

Indicador o senyal amb pintura

Girem a l'esquerra

Indicador o senyal amb pintura

Final. Hi ha cartells per a cotxes

Indicador: Dreta Vilanova d'E Esquerra: Duesaigües

2,12

2,19

2,28

Encreuament carrer dels Bous amb carrer de Reial Encreuament carrer dels Bous amb carrer de Creu Carrer Major

Continuem recte

ACTUACIÓ Pal a la dreta


Itinerari 9 - De l'Argentera a Vilanova d'Escornalbou DIFICULTAT

Alta (pel desnivell)

INICI

Font d'entrada al poble

RECORREGUT

Camí asfaltat suficientment estret com per a no permetre als cotxes agafar gran velocitat.

FINAL

Raval de la Font

DADES

Longitud 7.0 km

Desnivell + 158 m

Desnivell - 275 m

% Pujada 12,3

tot públic.

CAMÍ PÚBLIC?

Tram Argentera fins mas de la Riba: camí Reial o camí de la Serra.

Resta del camí fins a Vilanova: camí de l’Argentera a Vilanova d’Escornalbou.

ESTÀ SENYALITZAT?

Indicadors per a la circulació amb cotxe

TIPUS DE PAISATGE

Principalment entre matollar i bosc

ESPAIS D'INTERÈS

Riudecanyes, Pantà de Riudecanyes, el Pantanet, Duesaigües

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització. Enllaçar-ho amb el camí cap al Castell d'Escornalbou i Riudecanyes. Proposta de tomb al Castell d'Escornalbou.


Km

0

SITUACIĂ“

Font a l'entrada del poble

0,23

Sortida del poble

1,92

Desviament a l'esquerra

DESVIAMENT CAP A?

La dreta

ACTUACIĂ“

Afegir etiqueta de bicicleta al cartell que ja hi ha i els Km (o canviar-lo, o afegir-ne un altre) Panell cap a VdE (bici i a peu) i els Km Panell cap a Serra de l'Argentera (a peu) Panell cap a l'Argentera

la serra de l'Argentera

Pal de seguiment

3,21

Encreuament

Riudecanyes i Castell d'Escornalbou / VdE

3,54

Pista a la dreta

Colldejou

Cartell cap a Colldejou a peu i cap a VdE a peu i bici (Km)

5,65

mirall

Pista a la dreta

Pal de seguiment

Afegir etiqueta de bici cap a tot arreu


Km

SITUACIÓ

DESVIAMENT CAP A?

ACTUACIÓ

5,97

Pista a la dreta

Pal de seguiment

6,02

Pista a la dreta

Pal de seguiment

6,54

Pista asfaltada a la dreta

Va cap al poble

Camí del Castell

Cartell indicador cap al Castell d'escornalbou (a peu) Cartell indicador cap al poble (bici) (?)

6,94

Tomb cap a la dreta

6,97

Raval de la Font (Poble)

Cartell d'inici de trajecte cap a l'Argentera (Bici Km)


Itinerari 10 - De Vilanova d'Escornalbou al Castell d'Escornalbou DIFICULTAT

Alta pel desnivell

INICI

Raval de la Font, Vilanova d'Escornalbou

RECORREGUT

Camí de Vilanova d'Escornalbou a l'Argentera, collada de les Masies, Camí d'Escornalbou

FINAL

Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou

DADES

Longitud 5,7 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic: •

Desnivell + 370 m

Desnivell - 31 m

% Pujada 7,5

Tram del Castell fins connectar amb el camí de l’Argentera a Vilanova d’Escornalbou: camí del Castell d’Escornalbou.

ESTÀ SENYALITZAT?

Sí per a cotxes

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola i boscà

ESPAIS D'INTERÈS

Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pals indicadors i senyals de seguiment.


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt VE 086 N41° 06.857 E000° 56.204 Descripció Raval de la Font. Inici d'itinerari. Actuació Pal indicador ja descrit a l'itinerari 05 NE Riudecanyes 4,2 Km NE L'Arbocet 4,2 Km O Crta. De l'Argentera Castell d'Escornalbou 5,7 Km

Km. parcial/total

0,1/0,1

Codi del punt VEC1 N41° 06.876 E000° 56.127 Descripció A la dreta surt el camí (a peu) cap al Castell Actuació Pal indicador NO Camí del Castell Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou (a peu) SO Crta de l'Argentera Castell d'Escornalbou 5,6 Km (bici) Km. parcial/total

0,4/0,5

Surt un camí asfaltat a l'esquerra que també porta al poble

Marques de seguiment


Km. parcial/total

3,0/3,5

Codi del punt VEC2 N41° 07.052 E000° 54.310 Descripció A l'esquerra surt el camí (a peu) cap a Colldejou Actuació Pal indicador NNE Crta de l'Argentera Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou 2,2 km SO Colldejou (a peu) S Vilanova d'Escornalbou 3,5 km Km. parcial/total

0,3/3,8

Codi del punt VEC3 N41° 07.224 E000° 54.391 Descripció A l'esquerra surt el camí (a peu) cap a Colldejou


Actuació Substituir el pal indicador existent Collada de les Masies NO Camí de Vilanova d'Escornalbou a l'Argentera L'Argentera 3,4 km NE Camí d'Escornalbou Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou 2,1 km S Vilanova d'Escornalbou 3,6 km

Km. parcial/total

1,6/5,4

Codi del punt VECRC N41° 07.596 E000° 55.102 Descripció Encreuament amb la carretera que ve de Riudecanyes Actuació Pal indicador Coll de les Alzines Sureres E Riudecanyes 4,5 km O Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou 0,3 km SO Vilanova d'Escornalbou 5,4 km


Km. parcial/total

0,3/5,7

Codi del punt VEC4 N41° 07.684 E000° 55.018 Descripció Aparcament del Castell Monestir. Final de l'itinerari Actuació Pal indicador Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou SSE Riudecanyes 4,8 km SSE Vilanova d'Escornalbou 5,7 km Senyals de “perill ciclistes” i de distància mínima d'avançament”


Itinerari 12 - De Cambrils a Vinyols dels Arcs DIFICULTAT

Baixa

INICI

Encreuament av. d'Adelaida amb el c. de la Via Augusta, Cambrils

RECORREGUT

Av. d'Adelaida, c. Del Raval de Gràcia, camins de Reus, de la Roca, dels Hospitals, de Barenys, av. de Catalunya,

FINAL

Carrer d'Avall, Vinyols i els Arcs

DADES

Longitud 6,8 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic:

Desnivell + 89 m

o Fins mas d’en Pau: camí de Barenys. o Petit tram posterior: camí del Mas de Mata. o Tram fins autopista: camí de la Roca. o Tram fins a Cambrils: camí vell de Reus.

ESTÀ SENYALITZAT?

Sí, per l'ajuntament de Cambrils

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Indicadors i marques de seguiment

Desnivell - 15 m

% Pujada 4,6


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt CB N41° 04.340 E001° 03.372 Descripció Encreuament av. d'Adelaida amb c. de la Via Augusta. Actuació Canvi d'indicador i indicador nou ENE Pel Camí del Mas d'en Bosc Mas d'en Bosc 4 km Reus 15 km NNO Pel camí de Barenys Vinyols i els Arcs 6,5 km Km. parcial/total

0,3/0,3

Codi del punt CBVY1 N41° 04.490 E001° 03.295 Descripció Encreuament amb el c. Del Raval de Gràcia. Girem a la dreta. Actuació Pal indicador ENE Pel camí de Barenys Vinyols i els _Arcs 6,2 km


Km. parcial/total

0,4/0,7

Codi del punt CBVY2 N41° 04.607 E001° 03.553 Descripció A l'esquerra surt el camí de Reus. L'agafem Actuació Pal indicador NE Camí de Reus Vinyols i els _Arcs 5,8 km OSO Cambrils Km. parcial/total 3,4/4,1 Codi del punt CBVY3 N41° 05.989 E001° 03.404 Descripció S'ajunta un camí per la nostra esquerra. Actuació Pal indicador NO Camí de la Roca Vinyols i els _Arcs 2,4 km SE Camí de la Roca Cambrils 4,1 Km. parcial/total 0,4/4,5 Codi del punt CBVY4 N41° 06.170 E001° 03.215

Descripció Arribem al camí dels Hospitals que s'ajunta per la nostra esquerra.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total 0,4/4,9 Codi del punt CBVY5 N41° 06.340 E001° 03.131 Descripció S'ajunta el camí de les Deveses per la nostra dreta. Actuació Pal indicador NO Camí de Barenys Vinyols i els _Arcs 2,4 km SE Camí dels Hospitals Cambrils 4,1 Km. parcial/total 1,1/6,0 Codi del punt CBVY6 N41° 06.804 E001° 02.567 Km. parcial/total 0,5/6,5 Codi del punt VY N41° 06.841 E001° 02.274 Descripció Carrer d'Avall. Final d'itinerari Actuació Pal indicador SE Pel camí de Barenys Cambrils 6,5 km NO Pel camí de Riudoms Riudoms 4,3 km

Descripció Rotonda a la carretera T-314

Actuació Marques de seguiment


Itinerari 13 - De Vinyols dels Arcs a Riudoms DIFICULTAT

Baixa

INICI

Carrer d'Avall, Vinyols i els Arcs

RECORREGUT

Carrer de Sant Joan, camí dels Matxos, camí de Cerdans, TV-3103,

FINAL DADES

Longitud 3,8 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic.

Desnivell + 47 m

Desnivell - 22 m

% Pujada 3,5

o Tram entroncament amb camí de Montbrió a Riudoms: camí dels Matxos o d’Alforja.

ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Indicadors i marques de seguiment


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt VY N41° 06.841 E001° 02.274 Descripció Carrer d'Avall. Inici de l'itinerari direcció NO. Actuació Pal indicador (vegeu itinerari 12) SE Pel camí de Barenys Cambrils 6,5 km NO Pel camí dels Matxos Riudoms 3,8 km Montbrió 4 km Km. parcial/total

1,4/1,4

Codi del punt RDMBVY N41° 07.456 E001° 01.793 Descripció Encreuament del camí dels Matxos amb el camí de Cerdans. Girem a la dreta. Actuació Canvi/nous indicadors indicador (vegeu itinerari 2) Actuació Canvi/nou indicador NE Camí de Cerdans Riudoms 2,4 km SE Camí dels Matxos Vinyols i els Arcs 1,4 km SO Montbrió 2,6 km


Km. parcial/total:

1,7/3,1

Codi del punt RDMB2 N41° 07.970 E001° 02.808 Descripció Rotonda de la T-310. La traspassem i entrem al TV-3103 Actuació Modificar i afegir indicador al pal del camí de Cerdans (itinerari 2) NE Riudoms 0,7 km SO Camí de Cerdans Montbrió 4,3 km Vinyols i els Arcs 3,1 km Km. parcial/total:

0,1/3,2

Codi del punt RDMB1 N41° 08.012 E001° 02.844 Km. parcial/total

0,6/3,8

Codi del punt RD N41° 08.213 E001° 03.019 Descripció Encreuament del c. de Pau Casal amb l'avinguda de Montbrió. Actuació Pal indicador N Pel camí del Coll del Boc Les Borges del Camp 5,1 km E Pel camí dels Molins Nous Reus 4,9 km S Pel camí dels Cerdans Montbrió 5 km Vinyols i els Arcs 3,8 km

Descripció Rotonda de la T-310. Seguim pel TV-3103

Actuació Marques de seguiment


Itinerari 14 - De Reus a Castellvell del Camp DIFICULTAT

Baixa

INICI

Plaça d'Almoster, Reus

RECORREGUT

Camí de les Ànimes

FINAL

Encreuament del carrer de Sant Jordi amb la circumval·lació, Castellvell

DADES

Longitud 2,4 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic.

ESTÀ SENYALITZAT?

El camí, sí. El destí, no (senyals de la regidoria de Medi Ambient)

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola, barranc

ESPAIS D'INTERÈS

Enllaç amb l'IES Domènech i Montaner, amb Maspujols. Ermita de Santa Anna

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pals indicadors i marques de seguiment i arranjament d'un petit tram del camí de les Ànimes (vegeu km 0,6)

Desnivell + 76 m

Desnivell - 36 m

% Pujada 8,8

o Camí de les Ànimes.


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt RSCV1 N41° 09.782 E001° 06.172 Descripció Plaça d'Almoster. Anem cap a l'av. Del Comerç. Actuació Pal indicador (vegeu itinerari 31) O Pel Camí de les Ànimes Castellvell del Camp 2,4 km NNO Pel camí de la Mineta Castellvell del Camp 2,3 km Km. parcial/total

0,2/0,2

Codi del punt RSCV2 116 N41° 09.788 E001° 06.076 Descripció Encreuament amb el camí Fondo de l'Aleixar (o de la Pedrera del Coubi). L'agafem. Actuació Desplaçar el pal indicador existent 50 metres més amunt i modificar-lo N Camí de la Pedrera del Coubi Castellvell del Camp 2,2 km


Km. parcial/total

0,2/0,4

Codi del punt RSCV3 117 N41° 09.874 E001° 05.987 Descripció Encreuament del camí de la Pedrera del Coubi amb el de les Ànimes. Agafem aquest segon. Actuació Modificar indicador existent NO Camí de les Ànimes Castellvell del Camp 2 km

Km. parcial/total 0,2/0,6 Codi del punt RSCV4 118 N41° 09.956 E001° 05.946 Descripció A la dreta surt el carrer de Maspujols. Seguim recte. Segons el cadastre el camí de les Ànimes ressegueix el barrancó. Actuació Caldria arranjar-lo i posar-hi marques de seguiment.

Km. parcial/total

0,2/0,8

Codi del punt RSCV5 119 N41° 10.080 E001° 05.905

Descripció Encreuament del camí de les Ànimes amb el passeig del Nord. El traspassen.

Actuació Modificar l'indicador NO Camí de les ànimes Castellvell del Camp 1,6 km SE Camí de les ànimes Reus


Km. parcial/total 1,2/2,0 Codi del punt RSCV6 120 N41° 10.654 E001° 05.775

Descripció Arribem al camí de la Partida Serres de Castellvell.

Actuació Modificar indicadors NE Castellvell S Camí de les Ànimes Reus 2 km SO Camí de Monterols Maspujols 5,1 km


Km. parcial/total

0,1/2,1

Al camí pel qual anem s'hi ajunten els carrers de Tramuntana i de Sant Jordi. Seguim recte.

Marques de seguiment

Arribem al C. Sant Jaume. El seguim avall.

Marques de seguiment

Km. parcial/total 0,1/2,2 Codi del punt RSCV8 122 N41° 10.774 E001° 05.806 Descripció Unió de la circumval·lació amb el c. de Sant Jordi. Seguim aquest últim. Actuació Indicador en un pal existent. NNE Castellvell SO Reus 2,2 km SO Maspujols 5,3 km

Km. parcial/total

0,2/2,4


Itinerari 15 - De Castellvell del Camp a Maspujols DIFICULTAT

Baixa

INICI

Unió del carrer de Sant Jordi amb la circumval·lació.

RECORREGUT

Camí de Monterols, camí de la Pedrera del Còbic, camí del mig, riera de Maspujols

FINAL

Passeig de Corsini amb la carretera de les Borges del Camp

DADES

Longitud 5,5 km

CAMÍ PÚBLIC?

tot públic:

Desnivell + 75 m

Desnivell - 98 m

o Primer tram, camí de Riudoms a Castellvell. o Fins camí de la Pedrera del Còbic, camí dels Cinc Camins. o Fins mas de la Tia Anna, camí del Mig. o Arribada a Maspujols per camí Rural, no apareix nom.

ESTÀ SENYALITZAT?

Parcialment

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola i de riera

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles, les ermites de Santa Anna i de Sant Antoni, el Salt

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització

% Pujada 7,2


Km. parcial/total 0,0/0,0 Codi del punt RSCV8 N41° 10.774 E001° 05.806 Descripció Unió del c. de Sant Jordi amb la circumval·lació. Inici de l'itinerari. Actuació Indicador en un pal existent. Ja descrit a l'itinerari 14 NNE Castellvell SO Camí de Monterols Reus 2,2 km Maspujols 5,5 km Km. parcial/total 0,2/0,2 Codi del punt RSCV6 N41° 10.654 E001° 05.775 Descripció Encreuament camí de Riudoms a Castellvell amb el de les Ànimes. Seguirem Itinerari dels Cinc Camins de Reus. Actuació Modificar indicadors. Ja descrit a l'itinerari 14 NE Castellvell S Camí de les Ànimes Reus 2 km SO Camí de Monterols Maspujols 5,3 km


Km. parcial/total 0,9/1,1 Codi del punt CVMP1 N41° 10.570 E001° 05.208 Descripció El camí de Riudoms a Castellvell es desvia a l'esquerra. Seguim recte. Actuació Afegir logotip xarxa a l'indicador al NO i al SE

Km. parcial/total

0,2/1,3

Km. parcial/total 0,4/1,7 Codi del punt CVMP2 N41° 10.519 E001° 04.795 Descripció El camí de Castellvell s'ajunta amb el de la Pedrera del Coubi. El seguim cap a l'esquerra. Actuació Afegir logotip xarxa a l'indicador al NE i marques de seguiment cap al SO

Sortim a un encreuament. Hi ha pals de l'itinerari dels Cinc Camins de Reus

Marques de seguiment


Km. parcial/total 0,2/1,9 Codi del punt CVMP3 N41° 10.460 E001° 04.693 Descripció Els Cinc Camins. Agafem el camí del Mig (a la dreta). Actuació Modificar els indicadors N Camí del Mig Maspujols 3,6 NE Camí dels Cinc Camins Castellvell del Camp 1,9 km

Km. parcial/total 2,3/4,2 Codi del punt CVMP4 N41° 11.060 E001° 03.488 Descripció Arribem a la riera del Salt. La seguim cap a l'esquerra. Actuació Pal indicador E Camí del Mig Castellvell del Camp 4,2 km SO Riera del Salt Maspujols 1,3 km


Km. parcial/total 1,1/5,3 Codi del punt CVMP5 N41° 10.870 E001° 02.894 Descripció La riera del Salt s'uneix a la de la Mussara. Agafem el camí que porta dalt del pont. Actuació Pal indicador NE Riera del Salt Castellvell del Camp 5,3 km NO Maspujols

Km. parcial/total 0,2/5,5 Codi del punt MP N41° 10.960 E001° 02.815 Descripció Passeig de Corsini Actuació Pal indicador SE Per la riera del Salt Castellvell del Camp 5,5 km NO Pel camí de Rocabruna Les Borges del Camp 3,7 km


Itinerari 16 - De Maspujols a les Borges del Camp DIFICULTAT

Mitjana (per desnivell)

INICI

Passeig de Corsini, davant de l'inici de la carretera de les Borges a Maspujols

RECORREGUT

Camí de Rocabruna, , avinguda de Magdalena Martorell

FINAL

Plaça de Sant Antoni

DADES

Longitud 3,7 km

Desnivell + 61 m

Desnivell - 21 m

% Pujada 12

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Parcialment per l'ajuntament de Maspujols

TIPUS DE PAISATGE

Rural

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb indicadors i maques de seguiment

NOTA

S'ha escollit aquesta ruta de Rocabruna en lloc de la menys costeruda de la carretera de les Borges a Maspujols perquè la relativament alta circulació de vehicles que hi ha en aquesta última la fa més perillosa.


Km. parcial/total 0,0/0,0 Codi del punt MP N41° 10.960 E001° 02.815 Descripció Passeig de Corsini. Agafem la carretera de les Borges a Maspujols Actuació Pal indicador ja descrit a l'itinerari 15 SE Per la riera del Salt Castellvell del Camp 5,5 km NO Pel camí de Rocabruna Les Borges del Camp 3,7 km Km. parcial/total 0,4/0,4 Codi del punt MPLB1 N41° 10.969 E001° 02.553 Descripció A la dreta surt el camí de Rocabruna. El seguim. Actuació Canvi de l'indicador existent E Maspujols NO Camí de Rocabruna Les Borges del Camp 3,3 km


Km. parcial/total 0,9/1,3 Codi del punt MPLB2 N41° 11.125 E001° 01.995 Descripció El camí de Rocabruna segueix recte. A la dreta surt el camí cap a la urbanització Rocabruna i l'Aleixar. Seguim la pel camí asfaltat que segueix a l'esquerra, també anomenat camí de l'Aleixar Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total 1,4/2,7 Codi del punt MPLB3 N41° 10.707 E001° 01.245 Descripció Encreuament. Davant a la nostra esquerra, el cementiri. Girem a l'esquerra i passat el cementiri a la dreta. Actuació Pal indicador i marques de seguiment NE Camí de l'Aleixar Maspujols 2,7 km SE Les Borges del Camp 1,0 km


Km. parcial/total 0,5/3,2 Codi del punt MPLB4 N41° 10.489 E001° 01.141 Descripció Carretera o av. Magdalena Martorell. La seguim cap a l'esquerra. Actuació Pal indicador NE Pel camí de l'Aleixar Maspujols 3,2 km S Les Borges del Camp

Km. parcial/total 0,5/3,7 Codi del punt LB N41° 10.489 E001° 01.141 Descripció Després de passar pel c. Del Comerç, la pl. de la Font i el c. de la Mare de Déu de la Riera arribem al final de l'itinerari. Actuació Marques de seguiment i pal indicador (vegeu itinerari 17). N pel camí de l'Aleixar Maspujols 3,7 km S Camí de Creueta o de Riudoms Riudoms 5,1 km


Itinerari 17 - De Les Borges del Camp a Riudoms DIFICULTAT

Baixa

INICI

Encreuament dels carrers de la Verge de Montserrat i de la Verge de la Riera, Les Borges del Camp

RECORREGUT

C. de la Verge de la Riera, camí de la Creueta, camí de l'Estació, TV-3101 (ctra. de Riudoms), Camí del Coll del Boc, Av de Montbrió, C. Major

FINAL

Plaça de l'Arbre, Riudoms

DADES

Longitud 5,1 km

Desnivell + 0 m

Desnivell - 115 m

% Pujada 0

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Cartell a l'inic del camí a Riudoms

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Ermita de la Mare de Déu de la Riera, Pont de l'Estació, les més de 40 basses que hi ha al costat del camí.

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Indicadors i marques de seguiment, protocol de creuar la carretera i de seguiment de la carretera


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt LB N41° 10.233 E001° 01.229 Descripció Encreuament dels carrers de la Verge de Montserrat i de la Verge de la Riera Actuació Pal indicador N pel camí de l'Aleixar Maspujols 3,7 km S Camí de Creueta o de Riudoms Riudoms 5,1 km Km. parcial/total

0,6/0,6

Descripció Acabem de traspassar el pont sobre la via del tren. Ens desviem a la dreta.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,2/0,8

Descripció Creuem el carrer de les Noves Tecnologies. Seguim recte

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,1/0,9

Codi del punt LBRD1 N41° 09.860 E001° 01.412 Descripció Arribem a la N-240. La creuem. Actuacions Protocol de creuar la carretera (N 240) Inici del protocol de seguiment de la carretera (TV-3101) en els dos sentits de la marxa Pal indicador NNO Camí de Riudoms Les Borges 0,9 km SE Riudoms 4,2 km Km. parcial/total

0,3/1,4

Codi del punt LBRD2 N41° 09.632 E001° 01.594 Descripció A la dreta surt el camí del Coll del Boc. L'agafem Actuació Final del protocol de seguiment de carretera Pal indicador NO Les Borges 1,4 km SSO Camí del Coll del Boc Riudoms 3,7 km


Km. parcial/total

0,4/1,8

Descripció Per l'esquerra se'ns ajunta el camí del Recreo. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,6/2,4

Descripció A la nostra dreta surt el camí dels Matxos. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

2,5/4,9

Codi del punt LBRD3 N41° 08.252 E001° 02.880 Descripció Arribem a l'antiga carretera de Montbrió a Riudoms (T-310z) Actuació Pal indicador NO Camí del Coll del Boc Les Borges 4,9 km SSE Riudoms


Km. parcial/total

0,2/5,1

Codi del punt RD N41° 08.212 E001° 03.010 Descripció Encreuament del c. de Pau Casal amb l'avinguda de Montbrió Actuació Pal indicador N Pel camí del Coll del Boc Les Borges del Camp 5,1 km E Pel camí dels Molins Nous Reus 4,9 km S Pel camí dels Cerdans Montbrió 4,8 km Vinyols i els Arcs 3,7 km


Itinerari 18 - De Reus a Vilallonga DIFICULTAT

Baixa

INICI

Plaça de la Llibertat, Reus

RECORREGUT

Avingudes de Sant Jordi i de Marià Fortuny, camí de Valls i camí vell de Valls, camí del Burgar, camí de Reus a Vilallonga.

FINAL

Plaça de la Pau, Vilallonga

DADES

Longitud 10,7 km

Desnivell + 44 m

Desnivell - 57 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

PR–C 1. A més, hi ha diferents indicadors dels diferents municipis al llarg del trajecte.

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Reus, Mas i Pi del Burgar, l'Escola de Capacitació de Mas de Bover.

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Indicadors, pals indicadors i marques de continuïtat

% Pujada 3,9


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt RSVL1 N41° 09.543 E001° 07.057 Descripció Rotonda avinguda Marià Fortuny i camí de Valls. Seguim el camí de Valls cap a llevant. Actuació Pal indicador E Vilallonga 10,7 km

Km. parcial/total:

0,5/0,5

Codi del punt RSVL2 136 N41° 09.637 E001° 07.358 Descripció Rotonda del camí de Valls amb el camí Vell de Valls i la TV 7211 Crta. a Constantí. Entrem al camí Vell de Valls Actuació Marca de seguiment al pal indicador del PR que hi ha.


Km. parcial/total:

0,5/1,0

Codi del punt RSVL3 137 N41° 09.799 E001° 07.677 Descripció Desviament cap al polígon industrial pel camí del Burgar. Girem a l'esquerra. Actuació Indicador. Cal arreglar el camí actualment intransitable.

Km. parcial/total:

0,1/1,1

Codi del punt RSVL4 138 N41° 09.858 E001° 07.641 Descripció Traspassem la carretera del Morell i després la via del tren en desús. Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total:

0,3/1,4

Codi del punt RSVL5 139 N41° 09.968 E001° 07.612 Descripció Arribem al polígon industrial. Girem a la dreta seguint el camí del Burgar. Actuació Pal indicador o indicadors afegits al pal de camí restringit NE Vilallonga 9,3 km S Reus 1,4

Km. parcial/total:

0,6/2,0

Codi del punt RieraQuadra N41° 10.211 E001° 07.952 Descripció Encreuament amb la riera de la Quadra. Seguim recte. Actuació Adaptació del pal indicador NE Vilallonga 8,7 km S Reus 2 km

Km. parcial/total:

0,9/2,9

Encreuament amb la barranc del Pi del Burgar. Marques de seguiment


Km. parcial/total:

0,2/3,1

Codi del punt MsBurgar N41° 10.599 E001° 08.450 Descripció Camí cap al Mas i Pi del Burgar (a 400 m). Actuació Pal indicador NE Vilallonga 7,6 km SO Reus 3,1 NO Pi i Mas del Burgar (SXII) 0,4 km

Km. parcial/total:

0,2/3,3

Codi del punt CmSVSL N41° 10.628 E001° 08.535 Descripció Camí de la Selva a Salou. Continuem recte. Actuació Adaptació dels pals indicadors existents OSO Reus 3,3 km E Vilallonga 7,4 km


Km. parcial/total:

1,0/4,3

Codi del punt RSVL6 141 N41° 10.510 E001° 09.139 Descripció Unió del camí del Burgar amb el camí Travesser i el Torrent de Mas de Gusí. Girem a l'esquerra Actuació Pal indicador NNE Vilallonga 6,4 km ONO Reus 4,3 km


Km. parcial/total:

0,4/4,8

Surt un camĂ­ a l'esquerra. Seguim recte

Marques de seguiment

Km. parcial/total:

0,1/4,9

Surt un camĂ­ a l'esquerra. Seguim recte

Marques de seguiment

Km. parcial/total:

0,2/5,1

Travessem la Riera de la Selva.

Marques de seguiment


Km. parcial/total:

0,3/5,4

Codi del punt RSVLSV 145 N41° 10.906 E001° 09.670 Descripció A l'esquerra surt un dels camins que porta a la Selva. Cartell de l'hotel Passamaner. Seguim recte.(També a itinerari 25) Actuació Pal indicador NO La Selva del Camp 4,1 km NE Camí Travesser Vilallonga 5,3 km El Morell 5,9 km SE Escola de capacitació agrària Mas Bover 1,8 km SO Reus 5,4 km Km. parcial/total:

0,4/5,8

Traspassem la carretera de la Selva a Constantí.

Km. parcial/total

1,7/7,5

Actuació Modificació dels indicadors existents

Codi del punt EMSV2 N41° 11.785 E001° 10.446 Descripció Conjunció dels camins Travesser, vell de Reus i de l'Horta (Punt explicat a l'itinerari 25)

E Camí vell de Reus El Morell 3,0 km NE Camí de Reus a Valls Vilallonga 3,2 km SO Camí Travesser La Selva 6,1 km Reus 7,5 km

Marques de seguiment


Km. parcial/total:

0,9/8,4

Codi del punt RSVL7 148 N41° 12.232 E001° 10.709 Descripció A la dreta surt el camí que porta a Vilallonga. L'agafem. Actuació Pal indicador NE Camí de Reus a Valls Ermita de Paretdelgada 1,4 km SO Camí de Reus a Valls Reus 8,4 km SE Camí dels Majols Vilallonga 2,3 km Km. parcial/total:

1,5/9,9

Km. parcial/total

0,5/10,4

Codi del punt VLEM1 N41° 12.526 E001° 12.025 Descripció Entrem en terreny urbanitzat. Encreuament del camí de Reus a Vilallonga del Camp i el carrer del camí dels Majols amb l'avinguda de Catalunya Actuació Pal indicador NE Vilallonga SO Camí de Reus a Vilallonga Reus 10,4 km SE El Morell 2,5 km

S'ajunta un camí per la dreta. Seguim recte.

Marques de seguiment


Km. parcial/total:

0,3/10,7

Codi del punt VL N41° 12.629 E001° 12.193 Descripció Vilallonga. Encreuament amb la carretera de la Selva. Actuació Pal indicador NE Vilallonga El Rourell 2,5 km SO Camí dels Majols Reus 10,7 km El Morell 2,8 km


Itinerari 19 - De Vilallonga del Camp al Rourell DIFICULTAT

Baixa

INICI

Plaça de la Pau, Vilallonga

RECORREGUT

Carrer de Reus, carrer Major, carretera de Valls (T-722),

FINAL

Encreuament del carrer de Catalunya amb el carrer de la Creu, el Rourell

DADES

Longitud 2,5 km

Desnivell + 33 m

Desnivell - 37 m

% Pujada 2,8

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Parcialment pel PR-C 1

TIPUS DE PAISATGE ESPAIS D'INTERÈS PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pals indicadors, marques de seguiment i protocol de seguiment de la carretera

NOTA

Itinerari que s'ha de fer pràcticament tot per carretera donat que s'ha de traspassar la riera de la Selva, la línia de tren de gran velocitat i el riu Glorieta. Hi hauria alternativa si es construïssin unes passeres per travessar el riu.


Km. parcial/total 0/0 Codi del punt VL N41° 12.629 E001° 12.193 Descripció Plaça de la Pau. Inici d'itinerari Actuació Pal indicador. NE Vilallonga El Rourell 2,5 km SO Camí dels Majols Reus 10,7 km El Morell 2,8 km Km. parcial/total

0,5/0,5

Km. parcial/total 0,3/0,8 Codi del punt VLER1 N41° 12.769 E001° 12.536 Descripció Passat el pont sobre la riera de la Selva, agafem un camí asfaltat que surt davant nostre. Actuació Marques de continuïtat. Final del protocol de seguiment de carretera

A la sortida del poble, T-722

Protocol de seguiment de crta.


Km. parcial/total 0,6/1,4 Codi del punt VLER1 N41° 12.971 E001° 12.615 Descripció Seguint les marques del PR arribem novament a la crta. davant del cementiri. L'agafem cap a la dreta Actuació Marques de continuïtat. Inici del protocol de seguiment de carretera

Km. parcial/total

1,2/2,6

Quan arribem al Rourell entrem al carrer Sant Marques de seguiment. Final del protocol de Jaume (?) i seguim pel carrer Major (?) fins seguiment de carretera. l'encreuament amb el c. de la Creu


Km. parcial/total 0,2/2,8 Codi del punt ER N41° 13.447 E001° 13.097 Descripció Encreuament amb el c. De la Creu. Final Actuació Modificació del pal indicador existent E Camí de Ponent La Masó 1,6 km O Camí del Calvari Alcover 6,3 km La Masó 3,2 km El Milà 3,6 km S Vilallonga del Camp 2,8 km


Itinerari 20 – Del Rourell a la Masó DIFICULTAT

Baixa

INICI

Encreuament del carrer de Catalunya amb el carrer de la Creu, el Rourell

RECORREGUT

Camí de Ponent, camí Fondo i carrer de Sant Sebastià

FINAL

Encreuament del carrer de Sant Sebastià amb el carrer Major

DADES

Longitud 1,6 km

Desnivell + 13 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb indicadors i marques de seguiment

Desnivell - 9 m

% Pujada 2,2


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt ER N41° 13.447 E001° 13.097 Descripció Encreuament del c. de Catalunya amb el c. de la Creu Actuació Modificació del pal indicador E Camí de Ponent La Masó 1,6 km PR-C 1 O Camí del Calvari Alcover 6,3 km La Masó 3,2 km El Milà 3,6 km S Vilallonga del Camp 2,8 km


Km. parcial/total

0,4/0,4

Codi del punt ERLM1 N41° 13.440 E001° 13.356 Descripció Encreuament del camí de Ponent amb el camí Fondo Actuació Modificació del pal indicador existent N Camí Fondo La Masó 1,2 km O Camí de Ponent El Rourell 0,4 km

Km. parcial/total

1,0/1,4

Creuem la carretera T-751

Protocol de encreuament de carretera Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,2/1,6

Codi del punt LM N41° 14.074 E001° 13.261 Descripció Encreuament del c. de Sant Sebastià amb el c. Major Actuació Pal indicador S Camí Fondo El Rourell 1,6 km


Itinerari 21 – La Masó a Alcover DIFICULTAT

Baixa

INICI

Encreuament del carrer de la Col amb el carrer Major, la Masó

RECORREGUT

Carrer de la Col, camí del Calvari, camí vell de Reus, camí del Calvari de la Masó, camí dels Quints, camí del Sòl de l'Horta, avinguda de Catalunya, de l'Onze de setembre (tornada per l'avinguda de Tarragona)

FINAL

Encreuament de l'avinguda de Tarragona amb la de Reus, Alcover

DADES

Longitud 7,6 km

Desnivell + 128 m

Desnivell - 18 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles, ermita del Remei

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb indicadors i marques de seguiment. Protocol de creuar la carretera.

% Pujada 5,1


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt LM N41° 14.074 E001° 13.261 Descripció Encreuament del c. De la Col amb el c. Major Actuació Pal indicador descrit a l'itinerari 20 S Camí Fondo El Rourell 1,6 km N Alcover 7,6 km Km. parcial/total

0,3/0,3

Codi del punt LMAC1 N41° 14.209 E001° 13.225 Descripció Encreuament del c. De la Col amb el c. Major Actuació Pal indicador O Camí del Calvari Alcover 7,3 km


Km. parcial/total

1,4/1,7

Codi del punt LMMLAC N41° 14.507 E001° 12.391 Descripció Encreuament del camí del Calvari amb el camí Vell de Reus Actuació Pal indicador O Camí Vell de Reus Alcover 5,9 km El Rourell 2,8 km SE Camí del Calvari La Masó 1,7 km NO Camí Vell de Reus El Milà 0,8 km Km. parcial/total

02/1,9

Descripció A la dreta surt el camí del Mas de Bessó. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,5/2,4

Descripció Creuem una riera. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,5/2,9

Codi del punt ERAC N41° 13.908 E001° 12.215 Descripció Encreuament del c. Vell de Reus amb el dels Quints Actuació Pal indicador NO Camí dels Quints Alcover 4,7 km NE Camí Vell de Reus La Masó 2,9 km El Milà 2 km SO Camí dels Quints El Rourell 1,6 km Km. parcial/total

1,3/4,2

Descripció Passem per sobre la via del Tren d'Alta Velocitat. Seguim pel camí asfaltat

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

2,5/6,7

Codi del punt ERACSV N41.254331 E1.174313 Descripció Encreuament de camins. Seguim recte per passar per sota de l'Autovia que va cap a Montblanc. Actuació Pal indicador SE Camí dels Quints La Masó 6,7 km S La Selva del Camp 7,4 km NNO Alcover 0,9 km Km. parcial/total

0,1/6,8

Descripció Passem per sobre l'antiga C-14

Actuació Protocol de creuar la carretera Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,1/6,9

Descripció Passem per sobre la via del tren.

Actuació Protocol de creuar la carretera Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,7/7,6

Codi del punt AC N41° 15.686 E001° 10.184 Descripció Encreuament de l'av. De Tarragona amb la de Reus Actuació Pal indicador SSE Camí del Sòl de l'Horta El Rourell 6,3 km La Masó 7,6 km El Milà 6,7 km


Itinerari 22 – D'Alcover a la Selva del Camp DIFICULTAT

Baixa

INICI

Encreuament de l'avinguda de Tarragona amb la de Reus, Alcover

RECORREGUT

Avinguda Tarragona, Camí del Sòl de l'Horta, TV-7222, camí de la Parellada, camí del Mas de Ràfols, rotonda C14, TV-7040, polígon industrial Mil·lènium, la Creu Coberta, carrer de Pie i Faidella, carrer de Paretdelgada, passeig de Cristià

FINAL

Portal d'Avall, la Selva

DADES

Longitud 8,5 km

Desnivell + 79 m

Desnivell - 74 m

% Pujada 5,2

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola / Polígon industrial

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització vertical i horitzontal protocols de seguiment de carretera i de traspassar carretera


Km. parcial/total

0,0/0,0

Codi del punt AC N41° 15.686 E001° 10.184 Descripció Encreuament de l'av. De Tarragona amb la de Reus. Inici de l'itinerari. Ja descrit a l'itinerari 21 Actuació Pal indicador SSE Camí del Sòl de l'Horta El Rourell 6,3 km La Masó 7,6 km El Milà 6,7 km Km. parcial/total

0,7/0,7

Descripció Passem per sobre la via del tren.

Actuació Protocol de creuar la carretera Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,1/0,8

Descripció Passem per sobre l'antiga C-14

Actuació Protocol de creuar la carretera Marques de seguiment


Km. parcial/total 0,1/0,9 Codi del punt ERACSV N41.254331 E1.174313 Descripció Encreuament després de passar per sota de l'Autovia a Montblanc. Actuació Pal indicador SE Camí dels Quints La Masó 6,7 km S La Selva del Camp 7,4 km NNO Alcover 0,9 km Km. parcial/total 0,1/1,0 Codi del punt ACSV1 N41° 15.185 E001° 10.458 Descripció Arribem a la TV-7222. El seguim cap a l'esquerra Actuació Marques de seguiment i protocol de Seguiment de Carretera

El pont dels Moros


Km. parcial/total 0,2/1,2 Codi del punt ACSV2 N41° 15.088 E001° 10.538 Descripció Agafem a la dreta un camí Actuació Marques de seguiment i final del protocol de Seguiment de Carretera

Km. parcial/total

2,0/3,2

Km. parcial/total 2,0/5,2 Codi del punt ACSV3 N41° 13.229 E001° 09.404 Descripció Arribem a una de les rotondes del polígon industrial de la Selva. TV-7046. Passem sota la carretera de Montblanc i la via del tren. Actuació Pal indicador i protocol de Seguiment de Carretera N Alcover 5,2 km O La Selva 3,1 km

Descripció A l'esquerra surt el camí del Burguet. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total 0,4/5,6 Codi del punt ACSV4 N41° 13.187 E001° 09.139

Km. parcial/total

0/0

Codi del punt SV N41° 12.652 E001° 08.410 Descripció La Creu. Final d'itinerari Actuació Pal indicador ja descrit a l'itinerari 25 i 29) SE Pel Camí de la Serra El Morell 9,1 km ONO Pel Camí vell de La Selva a Almoster Almoster 4,1 km NE Alcover 8,5 km

Descripció Una altra rotonda d'enllaç entre la Actuació Pal indicador carretera de Montblanc i el polígon industrial NO de la Selva Alcover 5,6 km E La Selva 2,7km


Itinerari 23 – Del camí de Reus a Vilallonga del Camp a l'ermita de Paretdelgada DIFICULTAT

Baixa

INICI

Encreuament del camí Ral de Reus a Valls amb el dels Majols

RECORREGUT

Carreró de l'Ermita

FINAL

Ermita de Paret Delgada

DADES

Longitud 1,4 km

CAMÍ PÚBLIC?

43147A00909005 VT Vía de comunicación de dominio público

ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Conreus

ESPAIS D'INTERÈS

L'ermita

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització vertical i horitzontal

Desnivell + 25 m

Desnivell – 7 m

% Pujada 7,5


mapa


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt RSVL7 148 N41° 12.232 E001° 10.709 Descripció Encreuament del camí de Reus a Valls cap a Vilallonga. Actuació Pal indicador NE Camí de Reus a Valls Ermita de Paretdelgada 1,4 km SO Camí de Reus a Valls Reus 8,4 km SE Camí dels Majols Vilallonga 2,3 km (Indicador ja descrit a l'itinerari 18) Km. parcial/total

0,7/0,7

Codi del punt EPD1 N41° 12.597 E001° 10.820 Descripció A l'esquerra surt el Carreró de l'Ermita. L'agafem. Actuació Pal indicador NO Carreró de l'Ermita Ermita de Paretdelgada 0,7 km SO Camí de Reus a Valls Reus 9,1 km Vilallonga 3 km


Km. parcial/total

0,7/1,4

Codi del punt EPD2 N41° 12.847 E001° 10.479 Descripció Ermita de Paretdelgada i Carretera de La Selva a Vilallonga. Final d'itinerari Actuació Pal indicador S Carreró de l'Ermita Vilallonga 3,7 km Reus 9,8 km


Itinerari 24 - De Vilallonga al Morell DIFICULTAT

Baixa

INICI

Avinguda de Catalunya, Vilallonga

RECORREGUT

Camí Vell de Reus i camí dels Majols

FINAL

Carrer Santiago Russinyol amb l'avinguda de la Pau, El Morell.

DADES

Longitud 2,8 km

Desnivell + 11 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Conreus

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues Viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb indicadors i senyals de seguiment

Desnivell - 30 m

% Pujada 1,9


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt VL N41° 12.629 E001° 12.193 Descripció Vilallonga. Encreuament amb la carretera de la Selva. Actuació Pal indicador (ja descrit a l'itinerari 18) NE Vilallonga SO Camí de Reus a Vilallonga del Camp Reus 10,7 km El Morell 2,8 km Km. parcial/total

0,3/0,3

Codi del punt VLEM1 N41° 12.526 E001° 12.025 Descripció Encreuament del camí de Reus a Vilallonga del Camp amb l'avinguda de Catalunya Actuació Pal indicador (ja descrit a l'itinerari 18) NE Vilallonga SO Camí de Reus a Vilallonga Reus 10,4 km SE El Morell 2,5 km


Km. parcial/total

0,3/0,6

Codi del punt VLEM2 N41° 12.421 E001° 12.165 Descripció A la dreta surt el camí Vell de Reus. L'agafem. Actuació Pal indicador NNO Vilallonga 0,6 km SSO Camí vell de Reus El Morell 2,2 km

Km. parcial/total

1,3/1,9

Codi del punt VLEM3 N41° 11.778 E001° 11.738 Descripció Encreuament. A l'esquerra anem cap al Morell. Hi girem. Actuació Pal indicador NE Camí vell de Reus Vilallonga 1,9 km SE Camí dels Majols El Morell 0,9 km SO Camí vell de Reus La Selva 8,2


Km. parcial/total

0,9/2,8

Codi del punt EM N41° 11.566 E001° 12.320 Descripció Carrer Santiago Russinyol amb avinguda de la Pau. Final. Actuació Pal indicador NO Camí dels Majols Vilallonga 2,8 km La Selva del Camp 9,1 km


Itinerari 25 – Del Morell a la Selva DIFICULTAT

Moderada per pujada mantinguda

INICI

Carrer Santiago Russinyol amb l'avinguda de la Pau.

RECORREGUT

Camí dels Majols, Camí Travesser, camí del Mas de Passamaner

FINAL

Plaça al final de l'avinguda de la Llibertat.

DADES

Longitud 9,1 km

Desnivell +228 m

Desnivell - 122 m

% Pujada

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

No

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pals indicadors i marques de seguiment

NOTA

Hauria sigut natural utilitzar el camí de l'Horta que des del camí travesser mena (menava) directament a la Selva. Malauradament aquest camí està tallat per la nova autovia de Reus a Alcover i fa molt complicat el poder arribar amb bicicleta fins a la Selva. Això ens obliga a fer un itinerari més llarg (2,4 km més) i a fer més desnivell.


Km. parcial/total

0,0/0,0

Codi del punt EM N41° 11.566 E001° 12.320 Descripció Carrer Santiago Russinyol amb avinguda de la Pau. Inici del l'itinerari. Agafem el c. De Santiago Rosinyol i camí dels Majols. (Punt descrit a l'itinerari 24) Actuació Pal indicador NO Camí dels Majols Vilallonga 2,8 km La Selva del Camp 9,1 km Km. parcial/total

0,9/0,9

Actuació Pal indicador

Codi del punt VLEM3 N41° 11.778 E001° 11.738

NE Camí vell de Reus Vilallonga 1,9 km

Descripció Encreuament. A l'esquerra anem cap al Morell. Hi girem. (Punt descrit a l'itinerari 24)

SE Camí dels Majols El Morell 0,9 km SO Camí vell de Reus La Selva 8,2


Km. parcial/total

0,4/1,3

Codi del punt EMSV1 N41° 11.602 E001° 11.601 Descripció Arribem al tomb de la dent de la ctra. Del Morell a Reus (TP-7225). Agafem el camí que surt a la nostra dreta Actuació Pal indicador NE Camí vell de Reus El Morell 1,3 km O Camí vell de Reus La Selva 7,8 Km. parcial/total

1,7/3,0

Codi del punt EMSV2 N41° 11.785 E001° 10.446 Actuació Modificació dels indicadors existents (també a l'itinerari 18) E Camí vell de Reus El Morell 3,0 km NE Camí de Reus a Valls Vilallonga 3,2 km SO Camí Travesser La Selva 6,1 km Reus 7,5 km Km. parcial/total:

1,6/4,6

Traspassem la carretera de la Selva a Constantí.

Marques de seguiment i protocol de traspassar la carretera


Km. parcial/total:

0,4/5,0

Codi del punt RSVLSV 145 N41° 10.906 E001° 09.670 Descripció A la dreta surt un camí que porta a la Selva. Cartell de l'hotel Passamaner. Girem a la dreta. (També a itinerari 18) Actuació Pal indicador NO La Selva del Camp 4,1 km NE Camí Travesser Vilallonga 5,3 km El Morell 5,9 km SE Escola de capacitació agrària Mas Bover 1,8 km SO Reus 5,4 km Km. parcial/total:

2,6/7,6

Codi del punt N41° 12.056 E001° 08.765 Descripció A la dreta surt un camí que porta a la carretera de la Selva a Constantí. L'agafem perquè el camí que anàvem més amunt està tallat. Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total:

0,4/8,0

Codi del punt EMSV3 N41° 12.199 E001° 08.962 Descripció Arribem a la carretera de la Selva a Constantí. Girem a l'esquerra. Actuació Protocol de seguiment de carretera. Pal indicador NO La Selva del Camp 1,1 km SO El Morell 8,0 km Km. parcial/total:

0,2/8,2

Km. parcial/total:

1,1/9,1

Codi del punt SV N41° 12.652 E001° 08.410 Descripció Arribem a la Creu. Final d'itinerari (també descrit als itineraris 29 i 22) Actuació Pal indicador SE Pel Camí de la Serra El Morell 9,1 km ONO Pel Camí vell de La Selva a Almoster Almoster 4,1 km NE Alcover 8,5 km

Arribem a la rotonda de la C-14. Continuem per l'av. De la Fraternitat

Marques de seguiment i protocol de seguiment de carretera


Itinerari 26 - De Reus a Salou DATA DEL TREBALL

5 de febrer de 2011

INICI

Plaça del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, Reus

RECORREGUT

Camí dels Morts, camí de la Font de Carbonell, urb. les Palmeres, camí de Riudoms a Vilaseca, camí de Mas de Blasi, camí del Mas del Gual, Camí dels Castellots, carrer de Barenys

FINAL

Passeig de Miramar, Salou

DADES

Longitud 10,4 km

Desnivell + 23 m

Desnivell - 122 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Parcialment a Reus

TIPUS DE PAISATGE

Urbà i agrícola

ESPAIS D'INTERÈS PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització i rampa d'accés des de la T-325 per accedir al carrer de Maria Curie.

% Pujada ?


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt RSSL1 N41° 08.569 E001° 06.006 Descripció Inici de l'itinerari Actuació Modificació indicador ja existent SE Camí dels Morts Salou 10,4 km Cambrils no ho sé

Km. parcial/total

0,7/0,7

Km. parcial/total

0,9/1,6

Codi del punt RSSL3 N41° 07.902 E001° 06.615 Descripció Ens desviem a la dreta: camí de la Font de Carbonell Actuació Modificació indicador ja existent SO Camí de la Font de Carbonell Salou 8,8 km Cambrils no ho sé NNO Camí de la Pedra Estela Reus 1,6 km

Per l'esquerra se'ns ajunta el camí de la Pedra Estela.

Marques de seguiment


Km. parcial/total

1,7/3,3

Codi del punt RSSL4 N41° 07.292 E001° 05.842 Descripció Ens unim al tram d'accés a la urbanització Les Palmeres des de la crta. de Cambrils Actuació Modificació indicador ja existent SSE Camí vell de Riudoms a Vila-seca Salou 7,1 km Cambrils no ho sé NE Camí de la Font de Carbonell Reus 3,3 km Km. parcial/total

0,7/4

Codi del punt RSSL5 N41° 07.043 E001° 06.163 Descripció Agafem a la dreta el camí de Mas de Blasi Actuació Modificació indicador ja existent S Camí de mas de Blasi Salou 6,4 km Cambrils no ho sé O Camí vell de Riudoms a Vila-seca Reus 4 km Km. parcial/total

1/5

La línia del tren ens talla el camí. Girem a la dreta

Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,8/5,8

Passem sota el túnel del tren

Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,1/5,9

Sortint del túnel, girem a la dreta

Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,3/6,2

Codi del punt RSSL51 N41° 06.123 E001° 06.049 Descripció Per la dreta s'ajunta el camí que passa per sobre de la via del tren. Seguim la direcció que portàvem. Actuació Pal indicador S Camí del Mas del Gual Salou 4,2 km Cambrils no ho sé N Reus 6,2 km Km. parcial/total

0,2/6,4

Pugem el pont que passa sobre l'autopista AP7 Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,8/7,2

Passem sobre l'autovia A7

Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,7/7,9

Codi del punt RSSL6 N41° 05.495 E001° 06.854 Descripció Cementiri de Salou, encreuament amb el camí de Cambrils Actuació Pal indicador NO Camí dels Castellots Reus 7,9 km SO Camí de Cambrils Cambrils no ho sé SE Camí de Castellots Salou 2,5 NE Camí de Cambrils Vila-seca (sense marques de bicicleta: camí no descrit) Km. parcial/total

1/8,9

Codi del punt RSSL7 N41° 05.065 E001° 07.254 Descripció Encreuament amb el vial T-325 Actuació Pal indicador. Caldria afegir a les escales una rampa per facilitar l'accés (a tothom) al carrer de Maria Curie des del vial. NO Camí dels Castellots Reus 8,9 km SE Carrer de Maria Curie Salou 1,5 km Km. parcial/total

0,9/9,8

Arribem a la via del tren. Girem a la dreta

Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,5/10,3

Km. parcial/total

0,1/10,4

Codi del punt RSSL8 N41掳 05.065 E001掳 07.254 Descripci贸 Passeig de Miramar. Final d'itinerari Actuaci贸 Pal indicador N Carrer de Guillem de Claramunt Reus 10,4 km E La Pineda O Cambrils

Passem la via del tren (pas a nivell)

Marques de seguiment


Itinerari 27 – Del Milà al Rourell DATA DEL TREBALL

21 de desembre de 2010

INICI

Carrer Major, el Milà

RECORREGUT

Carrer Major, carrer del General Prim, camí vell de Reus, camí dels Quints, carrer del Calvari i carrer de la Creu

FINAL

Encreuament del carrer de la Creu i de Catalunya

DADES

Longitud 3,6 km

Desnivell + 55 m

Desnivell - 17 m

% Pujada 4,5

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Parcialment (PR-C 1)

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb indicadors i marques de seguiment

NOTA

Una part de l'itinerari segueix el recorregut 21 de la Masó a Alcover, però és útil ja que enllaça Alcover amb la Masó, el Milà i el Rourell


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt ML N41° 14.892 E001° 12.422 Descripció Unió del carrer de Santa Úrsula amb el carrer Major Actuació Pal indicador SE Camí vell de Reus El Rourell 3,6 km Alcover 6,7 km

Km. parcial/total 0,1/0,1 41.235549,1.205213 Riera Km. parcial/total

0,7/0,8

Codi del punt LMMLAC N41° 14.507 E001° 12.391 Descripció Encreuament del camí del Calvari amb el camí Vell de Reus Actuació Pal indicador (Ja descrit a l'itinerari 21) O Camí vell de Reus Alcover 5,9 km El Rourell 2,8 km SE Camí del Calvari La Masó 1,7 km NO Camí vell de Reus El Milà 0,8 km

Descripció CA la dreta surt el carrer del General Prim. L'agafem

Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,2/1,0

Descripció A la dreta surt el camí del Mas de Bessó. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,5/1,5

Descripció Creuem una riera. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,5/2,0

Codi del punt ERAC N41° 13.908 E001° 12.215 Descripció Encreuament del c. vell de Reus amb el dels Quints Actuació Pal indicador NO Camí dels Quints Alcover 4,7 km NE Camí vell de Reus La Masó 1,6 km El Milà 2 km SO Camí dels Quints El Rourell 1,6 km Km. parcial/total

0,1/2,1

Descripció El camí cap al Rourell gira a l'esquerra. El seguim.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

1,2/3,3

Descripció Encreuament de camins. Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,3/3,6

Codi del punt ER N41° 13.448 E001° 13.063 Descripció Encreuament del c. De la Creu amb el c. Major Actuació Modificar el pal indicador existentVegeu itineraris 19 O Camí del Calvari Alcover 6,3 km La Masó 3,2 km El Milà 3,6 km E Camí de Ponent La Masó 1,6 km S Vilallonga del Camp 2,8 km


Itinerari 28 - De La Pineda a Vila-seca i Reus DIFICULTAT

Baixa

INICI

Carrer de Victòria dels Àngels, la Pineda

RECORREGUT

(Vila-seca)C. Amadeu Vives, pl. de Juli Garreta, TV-3148 o raval de la Mar, pl. de Catalunya, c. de la Riera, camí fondo, (Reus) camí del Mas de la Cuca, camí de Vila-seca, camí de Bellisens, av. de la Universitat, av. de Leó XIII i c. Sol i Ortega.

FINAL

Encreuament del carrer Sol i Ortega amb l'avinguda Marià Fortuny, Reus

DADES

Longitud 11,4 km

Desnivell + 107 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Parcialment

TIPUS DE PAISATGE

Urbà i agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

La platja, l'ermita de la Pineda, les dues viles.

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb indicadors i marques de seguiment

Desnivell - 0 m

% Pujada 1,9


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt LP N41° 04.900 E001° 11.153 Descripció Platja, inici del c. De Victòria dels Àngels Actuació Pal indicador NO Vila-seca 5,7 km

Km. parcial/total

0,2/0,2

Descripció Creuem amb el c. D'amadeu Vives. Girem a l'esquerra.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,2/0,4

Descripció Arribem a la plaça de Juli Garreta. Actuació Marques de seguiment Creuem el pas de zebra i girem a la dreta. Seguim el carril bici del tram viari TV-3148 o raval de la Mar

Km. parcial/total

1,3/1,7

Descripció Creuem la C-31B. Hi ha obres a la Actuació Marques de seguiment TV-3148. Després serà una autovia amb carril bici, també. Seguim per la TV-3148 en direcció NO.


Km. parcial/total

2,9/4,6

Codi del punt N41° 06.479 E001° 08.988 Descripció Plaça dels Països Catalans. Girem esquerra dreta per rodejar-la i anar a agafar el carrer de la Riera Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

1,1/5,7

Codi del punt VS N41° 06.766 E001° 08.494 Descripció 50 metres després de traspassar l'av. De la Generalitat, surt el camí cap a Reus Actuació Pal indicador NO Camí ?? Reus 5,7 km SE Avinguda de la Mar La Pineda 5,7 km Km. parcial/total

0,3/6,0

Descripció Ens ajuntem amb el camí Fondo que ve de la nostra dreta.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

1,4/7,4

Codi del punt N41° 07.406 E001° 07.745 Descripció Ens desviem a la dreta i després a l'esquerra per agafar el camí del Mas de la Cuca Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

1,4/8,4

Codi del punt VSRS1 N41° 07.839 E001° 07.620 Descripció Sortim de les parcel·les Planes. Travessem el c. del Camí dels Morts Actuació Pal indicador NNO Camí de Vila-seca Reus 3 km S Camí del Mas de la Cuca Vila-seca 2,7 km


Km. parcial/total

0,6/9,0

Codi del punt VSRS2 N41° 08.137 E001° 07.472 Descripció Per la dreta sens ajunta el Camí de Larrard Actuació Afegir etiqueta d'itinerari per bicicleta a l'indicador del camí de Vila-seca

Km. parcial/total

0,5/9,5

Codi del punt

VSRS3

N41° 08.355 E001° 07.248 Descripció A la dreta tenim el pont sobre la via del tren. El traspassem. Actuació Modificació de l'indicador existent NE Camí de Bellisens Reus 1,9 km SE Camí de Vila-seca Vila-seca 3,8 km


Km. parcial/total

0,3/9,8

Codi del punt VSRS2 N41° 08.506 E001° 07.360 Descripció Encreuament amb el camí vell de Bellisens. Girem a l'esquerra Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,3/10,1

Descripció Girem a la dreta i entrem a l'av. De la Universitat. A la primera rotonda girem cap a l'esquerra i agafem el carrer que immediatament gira a la dreta i després va paral·lel a la via de Bellisens. Passem sota el pont del tren, girem a la dreta cap a l'av. De Lleó XIII per a passar sota la via de Bellisens. Al final de l'avinguda girem a l'esquerra i agafem el c. de Sol i Ortega.

Fig. 1

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

1,3/11,4

Codi del punt VSRS3 N41° 09.102 E001° 06.871 Descripció Encreuament del carrer Sol i Ortega amb l'avinguda President Macià. Final d'itinerari. Actuació Pal indicador SE Camí vell de Bellisens Vila-seca 5,7 km Platja de la Pineda 11,4 km


Itinerari 29 - De la Selva del Camp a Almoster DIFICULTAT

Baixa

INICI

Plaça a l'inici de l'avinguda de la Llibertat, La Selva del Camp

RECORREGUT

Avinguda de la Llibertat, de Luther King, camí de Coma, camí vell de la Selva a Almoster, carrer del Quarter del Sud

FINAL

Plaça Josep Roselló, Almoster

DADES

Longitud 4 km

Desnivell + 103 m

Desnivell - 53 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Sí, per l'Ajuntament de la Selva

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

Les 2 viles. Ermites de Sant Pere de la Selva i de Paretdelgada

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pals indicadors i marques de seguiment

% Pujada 8,6


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt SV N41° 12.652 E001° 08.410 Descripció Sortim de la Creu. Actuació Pal indicador ja descrit a l'itinerari 25 i 22) SE Pel Camí de la Serra El Morell 9,1 km ONO Pel Camí vell de La Selva a Almoster Almoster 4,1 km NE Alcover 8,5 km Km. parcial/total

0,9/0,9

Codi del punt SVAM1 N41° 12.902 E001° 08.001 Descripció A l'esquerra surt el camí d'Almoster. L'agafem. Actuació Modificació d'un indicador existent SO Almoster 3,2 km S La Selva

Km. parcial/total

0,1/1,0

Descripció A la dreta surt el camí nou de Sant Actuació Marques de seguiment Pere de la Selva. El deixem.

Km. parcial/total

0,7/1,7

Descripció A la dreta surt el camí de la Coma. Actuació Marques de seguiment El deixem, seguim recte.


Km. parcial/total

0,7/2,4

Km. parcial/total

0,9/3,3

Codi del punt SVAM2 N41° 11.930 E001° 07.089 Descripció Arribem al camí asfaltat de l'Almoster a la Selva. Seguim recte. Actuació Modificació de l'indicador existent SO Almoster 1,1 km NE Camí d'Almoster La Selva 3,3 km Km. parcial/total

0,8/4,1

Codi del punt AM N41.197208 E1.112741 Descripció Seguint el tram viari TV-7048 (carrer del Quarter del Sud) d'Almoster arriben a la plaça de Josep Roselló. Final d'itinerari. Actuació Indicador E Camí d'Almoster La Selva 3,3 km O Castellvell del Camp, 3,1 km

Descripció Girem a l'esquerra i immediatament a la dreta.

Actuació Marques de seguiment


Itinerari 30 – D'Almoster a Castellvell del Camp DIFICULTAT

Baixa

INICI

Plaça Josep Roselló, Almoster

RECORREGUT

Carrer de Reus, camí de Picarany, camí dels Estepans, travessia i carrer del Gerani (urb. Castellmoster), partida dels Roquisos, carrer Mestre Isidro Díez, carrer de Pompeu Fabra

FINAL

Plaça de Jacint Verdaguer, Castellvell del Camp

DADES

Longitud 3,1 km

Desnivell + 61 m

Desnivell - 123 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Parcialment per l'ajuntament d'Almoster (Ruta Mas de Víctor...)

TIPUS DE PAISATGE

Agrícola i urbanitzat

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues Viles, ermita de Santa Anna, Restes del poblat ibèric de Castellvell del Camp

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Pals indicadors i marques de seguiment

% Pujada 9,5


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt AM N41.197208 E1.112741 Descripció Plaça de Josep Roselló. Inici de l'itinerari. Seguim pel c. de Reus i pel camí de Picarenay. Actuació Pal indicador ja explicat a l'itinerari 29. E Camí d'Almoster La Selva 3,3 km O Castellvell del Camp, 3,1 km Km. parcial/total

0,5/0,5

Codi del punt AMCV1 N41° 11.838 E001° 06.417 Descripció Unió amb el carrer Jaume I. Actuació Afegir indicador al pal existent. SO Castellvell del Camp, 2,6 km


Km. parcial/total

0,2/0,7

Codi del punt AMCV2 N41° 11.794 E001° 06.303 Descripció A l'esquerra surt el camí dels Estepans. L'agafem. Actuació Canviar indicador SO Camí dels Estepans Castellvell del Camp, 2,4 km

Km. parcial/total

0,4/1,3

Km. parcial/total

0,1/1,4

Codi del punt AMCV3 N41° 11.613 E001° 05.896 Descripció De la dreta ve el c. de Prades. Seguim pel c. del Gerani cap a l'esquerra. Actuació Pal indicador S Camí de Prades Castellvell del Camp 1,7 km NNE Camí de Prades (GR-172) Prades ENE Camí dels Estepans Almoster 1,4 km

Descripció Arribem a la travessia del Gerani (Urbanització Castellmoster). Seguim recte.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,3/1,7

Descripció Davant nostra i una mica a la dreta Actuació Marques de seguiment baixa el camí vell de Prades. El seguim

Km. parcial/total

1,2/2,9

Descripció Arribem al camí del Cementiri de Castellvell. El seguim cap a la dreta.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,1/3,0

Descripció Arribem a la pl. de la Font Nova. Girem a la dreta per agafar el c. Sant Josep i després a l'esquerra per baixar pel c. Major

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,2/3,1

Codi del punt CV N41° 10.800 E001° 05.928 Descripció Arribem a la plaça de Jacint Verdaguer, final de l'itinerari. Actuació Pal indicador NNO Camí de Prades Prades (GR-172) Almoster 3,1 km SSE Camí de la Mineta Reus 2,3 km DE PUJADA DES DE LA PLAÇA DE JACINT VERDAGUER Km. parcial/total

0,0/0,0

Descripció Sortim de la pl. de Jacint Verdaguer pel c. De Pompeu Fabra i d'Isidre Díez.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,2/0,2

Descripci贸 Arribem a la pl. de la Font Nova. Girem a la dreta per agafar el cam铆 del Cementiri. Continuem pel cam铆 de baixada.

Actuaci贸 Marques de seguiment


Itinerari 31 - De Castellvell del Camp a Reus DIFICULTAT

Baixa

INICI

Plaça Jacint Verdaguer, Castellvell del Camp

RECORREGUT

Segueix el GR-172 entre Castellvell i Reus (El camí de la Mineta).

FINAL

Plaça d'Almoster , Reus

DADES

Longitud 2,3 km

Desnivell + 11 m

Desnivell - 73 m

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Sí pel GR-172

TIPUS DE PAISATGE

Urbà i rural

ESPAIS D'INTERÈS

Les dues viles

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb pals indicadors i marques de seguiment

% Pujada


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt CV N41° 10.800 E001° 05.928 Descripció Plaça de Jacint Verdaguer. Inici de l'itinerari Actuació Pal indicador NNO Pel camí de Prades Prades (GR-172) Almoster 3,1 km NNO Pel camí de les Ànimes Reus 2,5 km SSE Camí de la Mineta Reus 2,3 km Km. parcial/total

0,1/0,1

Descripció 100 m. Després de l'inici ens desviem a l'esquerra per la zona de vianants que passa pel davant del CEIP Santa Anna. Seguim tot recte avall.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,4/0,5

Descripció A través d'in pas estret només per vianants entrem a la urbanització el Pinar. Seguim tot recte pel c. Baix Camp que ens aboca a l'av. De les Torres. Girem a la dreta.

Actuació Marques de seguiment

Km. parcial/total

0,5/1,0

Descripció quan s'acaba l'av. De les Torres, seguim tot recte per entrar al camí.

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,7/1,7

Codi del punt CVRS1 N41° 10.008 E001° 06.277 Descripció Carrer de Vinebre. El traspassem i agafem el c. De Poboleda Actuació Pal indicador N Camí de Prades Castellvell del Camp (GR-172) 1,7 km SO Reus 0,6 km Km. parcial/total

0,3/2,0

Km. parcial/total

0,3/2,3

Descripció Carretera de Castellvell. Agafem el Actuació Marques de seguiment carril bici de baixada.

Codi del punt RSCV1 N41° 09.782 E001° 06.172 Descripció Plaça d'Almoster. Final d'itinerari. Actuació Pal indicador O Pel Camí de les Ànimes Castellvell del Camp 2,4 km NNO Pel camí de la Mineta Castellvell del Camp 2,3 km

DE PUJADA (Reus Castellvell) Km. parcial/total

0,2/0,2

Descripció A la dreta surt el c. De Tivissa. L'agafem

Actuació Marques de seguiment


Km. parcial/total

0,25/0,45

Descripci贸 Arribem al c. Duesaig眉es. Girem a Actuaci贸 Marques de seguiment l'esquerra per arribar al punt CVRS1.


Itinerari 32 - De Mont-roig del Camp a la Platja de Rifà DIFICULTAT

Baixa

INICI

Plaça de Joan Miró, Mont-roig del Camp

RECORREGUT

Carrers de Francesc Riba i Mestre, d'Agustí Sardà, de Falset, camí dels Colls, camí de les Planas, N-340, pas soterrani a nivell del Camping La Torre del Sol

FINAL

Platja de Rifà, Mont-roig del Camp

DADES

Longitud 7 km

Desnivell + 22 m

Desnivell - 119 m

% Pujada 4

CAMÍ PÚBLIC? ESTÀ SENYALITZAT?

Quasi la totalitat del recorregut està senyalitzat per la ruta de les Planes del Centre de BTT de Mont-roig

TIPUS DE PAISATGE

Principalment agrícola

ESPAIS D'INTERÈS

La vila i la platja

PROPOSTA D'ACTUACIONS

Senyalització amb pals indicadors i marques de seguiment. Afegir una marca als pals curts de la ruta de BTT per indicar que els dos itineraris van junts.


Km. parcial/total

0/0

Codi del punt MR N41° 05.259 E000° 57.536 Descripció Plaça de Joan Miró Actuació Pal indicador ja descrit a l'itinerari 3 ENE Pel camí dels Quarts Montbrió 6,3 km S Pel camí dels Colls Platja de Rifà 7,0 km

Km. parcial/total

0,0/0,0

Km. parcial/total

0,9/0,9

Descripció Dins de la vila i fins la rotonda de la T-310 amb la T-323

Actuació Marques de seguiment

Descripció Des de la rotonda fins la carretera N-340

Actuació Marques de seguiment coincidint amb els pals curts de la ruta de BTT

Codi del punt MRRF1 N41° 04.860 E000° 57.718 Descripció Rotonda de la T-310 amb la T-323 Actuació Pal indicador N Mont-roig del Camp 0,9 km NO Pel camí dels Colls Platja de Rifà 6,1 km

Km. parcial/total

0,9/0,9


Km. parcial/total

5,3/6,2

Km. parcial/total

0,5/6,7

Km. parcial/total

0,3/7,0

Codi del punt MRRF2 N41° 02.487 E000° 58.865

Codi del punt MRRF3 N41° 02.343 E000° 58.682

Codi del punt RF N41° 02.219 E000° 58.766

Descripció Arribem a la N-340 Actuació Pal indicador i protocol de seguiment de carretera (100m)

Descripció A l'esquerra surt la carretera cap a Descripció La platja la platja. La seguim. Deixem el circuit de BTT Actuació Pal indicador Actuació Pal indicador NN0 Pel camí de les Planes

NN0 Camí de les Planes Mont-roig del Camp 6,2 km

NNE Camí de les Planes Mont-roig del Camp 6,7 km

SO Platja de Rifà 0,8 km

S Platja de Rifà 0,3 km

Mont-roig del Camp 7,0 km

DE TORNADA Km. parcial/total

0,3/0,3

Km. parcial/total

0,4/0,7

Codi del punt MRRF3 N41° 02.343 E000° 58.682

Codi del punt MRRF2 N41° 02.487 E000° 58.865

Descripció Encreuament Seguim a l'esquerra cap a la N-340 en direcció Tarragona.

Descripció Arribem a l'altra banda de la carretera on comença el camí de les Planes.

Actuació Protocol de seguiment de carretera i Actuació Protocol de traspassar la carretera pal indicador per unir-nos al camí d'anada NNE Camí de les Planes Mont-roig del Camp 6,7 km S Platja de Rifà 0,3 km NOTA Existeixen com a mínim dues alternatives més a la proposta realitzada. La primera és crear un carril bici protegit de doble sentit (estàndard 1,5 m d'ample) pel voral de la N-340 entre la rotonda i el començament del camí de les Planes per evitar haver de traspassar la carretera. Tenint en compte que a la proposta inicial s'ha d'aplicar el protocol de traspassar la carretera en sentit tornada cap a Mont-roig, una segona alternativa seria traspassar, tant a l'anada com a la tornada ,la carretera davant del camí de les Planes i accedir a la platja a través de l'entrada que porta al càmping els Prats.


Xarxainterurbana  

Proposta de senyalització de la xarxa bàsica de camins del Camp de Tarragona. març 2011. realitzat: per Bicicamp (guardat a diferents cala...

Xarxainterurbana  

Proposta de senyalització de la xarxa bàsica de camins del Camp de Tarragona. març 2011. realitzat: per Bicicamp (guardat a diferents cala...

Advertisement