Page 1


És una activitat de la Biblioteca per a les escoles i instituts de de Parets del Vallè Vallès. Consisteix en explicar contes als alumnes d'Infantil i Cicle Inicial i Mitjà Mitjà, així així com presentar lectures atractives als de Cicle Superior i a Secundà Secundària. Es fa d’ d’una manera engrescadora i estimulant amb la intenció intenció d’apropar el món de la lectura als infants i joves i potenciar l’ú l’ús ’ús de les biblioteques del poble. Història S’inicià el curs 1993/1994 a 1r, 2n, 7è i 8è d'EGB a les escoles públiques del municipi. Gradualment i a petició dels propis centres, es van anar integrant les altres escoles de primària i secundària, tan les privades com les de nova creació. Durant el curs 12/13, es va incorporar el nou institut, de manera que es cobreixen tots els centres d’ensenyament de primària i secundària del poble. A més, des del 2000, també s’ofereix a algunes escoles d’Osona a través de l’associació cultural Cal Llibre. Objectius

• Despertar i/o motivar als infants vers la lectura. • Apropar-los a la literatura universal i als escriptors catalans. • Fomentar l’esperit crític mitjançant la lectura. • Promoure el creixement personal. • Promoure la col·laboració i la complicitat amb els centres educatius del nostre poble. Premis El Pla de Lectura va obtenir el 2004 el Primer Premi al Foment de la Lectura a les Biblioteques Pú Públiques convocat per la Federación del Gremio de Editores de España, per la seva imaginació i originalitat, el seguiment exhaustiu que se'n fa, la continuïtat al llarg dels anys i l'eficiència dels resultats obtinguts.


L’àrea de contes s’ofereix a Cicle Inicial i Mitjà Mitjà. Un contacontes explica 3 o 4 contes per sessió sessió un cop al mes. mes Els contes explicats es queden a la classe per tal que els alumnes puguin llegir-los o compartir-los de nou. Cada grup-classe disposa d’una graella d’avaluació per cada sessió. Les emocions i sentiments que les lectures han deixat als infants de 5è es recullen al Nen Lector, Lector un joc de lectura que ens permet avaluar els resultats.

A cada sessió de Cicle Superior es fa la presentació presentació de 6 llibres i una tertú literà per donar tertúlia literària l’oportunitat als nois d'expressard'expressarse. se Els llibres es queden a l'escola fins la sessió següent i poden sortir en préstec per ser llegits i compartits a casa. El control el fan alumnes voluntaris que canvien cada mes. A Secundà es fa una Secundària presentació presentació de 7 llibres diferents per sessió sessió, un cop al trimestre. trimestre Gràcies a aquesta iniciativa no hi ha lectures obligatòries de llengua catalana fins a 3r d'ESO. El Mapa Lector és un joc de lectura que ajuda als infants a interioritzar el que llegeixen i ens permet avaluar els resultats.


Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa C. La Salut, 52 08150 Parets del Vallès 935 622 353 bibut@parets.cat @canbutjosa http://bibut.parets.cat El FaceBook del Follet http:// http://bibutjosa.blogspot.com.es ://bibutjosa.blogspot.com.es

Pla de Lectura de la Biblioteca Can Butjosa: 18 anys!  
Pla de Lectura de la Biblioteca Can Butjosa: 18 anys!  

Breu document informatiu sobre l'activitat estrella de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, el Pla de Lectura. Activitat de foment...

Advertisement