Page 1

CIA

Catàleg

TV

Taquilles REVISTES

CD

REVISTES

CD

REVISTES

CD

Àrea de préstec I* de 0 a 6 anys

Llibres sobre Cinema

Fotocopiadora

Racó de la Música

CD

Llibres / DVDM sobre Música

78

REd Racó de

Contes populars i tradicionals / Pictogrames

l’educador

Expositor

Informació

C Còmics

Contes en lletra lligada i lletra de pal

778

78 Llibres sobre Música

Maquetoteca

DVD

Taulell d’anuncis

CD CD CD CD CD CD

Catàleg

Punts d’escolta de CD’S

 Revistes

DVD

Catàlegs



Expositor INTERNET I MULTIMÈDIA INFANTIL

Informació

Expositor

RP Racó de pares i mares

I **

JN Novel·les juvenils

I *** d’11 a 13 anys

I *** d’11 a 13 anys

I ** de 7 a 10 anys

I ** de 7 a 10 anys

IC Còmic

Obres de referència

Libres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements

Plànol 3a planta  
Plànol 3a planta  

Plànol de la 3a planta de la biblioteca (febrer 2013).

Advertisement