Issuu on Google+

CIA

Catàleg

TV

Taquilles REVISTES

CD

REVISTES

CD

REVISTES

CD

Àrea de préstec I* de 0 a 6 anys

Llibres sobre Cinema

Fotocopiadora

Racó de la Música

CD

Llibres / DVDM sobre Música

78

REd Racó de

Contes populars i tradicionals / Pictogrames

l’educador

Expositor

Informació

C Còmics

Contes en lletra lligada i lletra de pal

778

78 Llibres sobre Música

Maquetoteca

DVD

Taulell d’anuncis

CD CD CD CD CD CD

Catàleg

Punts d’escolta de CD’S

 Revistes

DVD

Catàlegs



Expositor INTERNET I MULTIMÈDIA INFANTIL

Informació

Expositor

RP Racó de pares i mares

I **

JN Novel·les juvenils

I *** d’11 a 13 anys

I *** d’11 a 13 anys

I ** de 7 a 10 anys

I ** de 7 a 10 anys

IC Còmic

Obres de referència

Libres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements

Llibres de coneixements


Plànol 3a planta