Page 1

      CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA DELS LLIBRES DE PETITS LECTORS     

Petits Lectors:  Pictograma  que  identifica  els  documents  que es troben al Racó de Petits Lectors. 

Emocions i sentiments: Contes que parlen sobre emocions i  sentiments propis de la primera infància: la mort, la por, la  gelosia, les rebequeries, l’estimació, etc. 

Primers coneixements:  Llibres  sobre  primeres  classificacions  elementals,  com  ara  colors,  contraris,  formes,  números,  primers  diccionaris,  llibres  molt  senzills  sobre algunes matèries i també els imaginaris. 

Família: Contes que tracten de l’entorn familiar en un sentit  ampli  (pares,  mares,  avis,  germans,  amics,  altres  familiars,  adopció, separació, etc.).  

Llibre joc:  Llibres  en  els  què  domina  l’aspecte  lúdic  i  d’enginy:  finestretes,  desplegables  tridimensionals  (pop‐ up),  laberints,  de  cercar  i  resseguir  amb  el  dit  o  la  mirada,  sense una temàtica definida. 

 

Hàbits: Llibres en els què les rutines del dia a  dia dels més  petits  s’expliquen  implícitament  o  explícitament  amb  senzilles històries. 

 

El món  que  ens  envolta:  Llibres  que  parlen  del  món  més  proper  a  l’infant:  l’escola,  el  parc,  els  jocs,  els  metge,  les  festes  i  aniversaris,  els  oficis,  els  transports,  la      ciutat  o  el  poble. 

Pictos PL  

Classificació temàtica pictogràfica dels llibres de Petits Lectors (2012).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you