Page 1

Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

“CUINES DEL MÓN” BIBLIOTECA DEL FONDO Projecte per a la creació d’un espai de relació i intercanvi entre les prop de 100 nacionalitats que conviuen al barri del Fondo a partir d’un tema comú: l’alimentació i la cuina com a fet cultural i patrimonial

Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut Santa Coloma de Gramenet, juny 2013

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat


Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

La concepció tradicional de la biblioteca publica com a espai exclusiu per a l’estudi o per al préstec de llibres ha donat pas a un nou concepte que va molt més enllà del préstec i la lectura. La biblioteca es converteix en el centre d’informació més important per al ciutadans, en una porta oberta a la informació general i local que les tecnologies de la informació posen al nostre abast, en un centre d’activitat cultural de primer ordre, un espai obert a les iniciatives culturals, de connexió amb el territori estimulant valors d’interculturalitat, solidaritat i participació, un multi espai obert a tots els sectors socials. Aquest nou concepte de referent cultural del territori converteix la biblioteca pública en un espai actiu obert al diàleg, al debat, a l’intercanvi i a la participació en activitats culturals i lúdiques. La biblioteca ara és un lloc de comunicació i intercanvi on es troben els serveis que donen resposta a les necessitats, demandes i expectatives dels usuaris potencials i on els llibres són una font més d’informació. Biblioteca pública i comunitat La integració i implicació de la biblioteca en la vida de la comunitat és un dels punts més importants dins d’aquest nou model al que tendim. La biblioteca pública no pot ser un ens aïllat que ofereix els seus serveis a qui s’hi apropi, sinó un recurs que té un paper actiu a la vida comunitària i col·labora amb les institucions i grups existents al seu entorn immediat. Actualment, la biblioteca pública no s’entén com una institució merament cultural, sinó que impulsa el seu caràcter dinamitzador del desenvolupament social i afavoridor de la participació ciutadana, sense oblidar en cap moment el seu paper com agent cultural. En aquest sentit plantegem un projecte específic per la biblioteca del Fondo.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat


Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

UN MÓN DE CUINES

1. La biblioteca del Fondo oferirà els seus serveis als ciutadans del Districte VI, una àrea d’ influència que engloba una població de més de 30.000 habitants. Quasi la meitat dels immigrants de la ciutat es concentren en aquest districte. 2. La biblioteca del Fondo forma part d’un únic edifici que inclou llar d’infants, mercat municipal i supermercat. 3. L’alimentació és el fet més rellevant de la vida, és una activitat que ens ocupa temps i pensament, sent la gastronomia relaciona les persones amb la seva alimentació i l’entorn en el que viuen. Totes les cultures comparteixen el fet de menjar des de les diferents tradicions, hàbits i gustos. 4. Al voltant del foc, de la cuina, hi ha el punt de trobada i de relació de la comunitat, l’espai on s’han succeït les converses més íntimes i amistoses, on s’aprèn i es comparteix. És l’escenari on interactuen tots els components de la vida. 5. Actualment, Santa Coloma compta amb importants referents a l’entorn del tema gastronòmic: el campus de l’alimentació de Torribera, la primera estrella Michelin de l’àrea metropolitana i la celebració de la mostra gastronòmica “Sabors del Món”, organitzada per l’associació de comerciants Fondo Comerç al barri des de 2012.

Aquests punts ens han portat a un únic concepte “Un món de cuines” com a eix vertebrador del programa de Foment de la Lectura al barri del Fondo i que es materialitza en: -

Un fons específic final dotat de 2.000 volums sobre la gastronomia i les cuines del món. Un espai físic amb la dotació pròpia d’una cuina de format domèstic però amb prestacions de qualitat.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat


Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

Missió Amb aquest projecte, la biblioteca del Fondo vol apropar-se al seu públic potencial mitjançant la difusió d’un tipus d’informació que pugui crear un espai d’intercanvi entre les prop de 100 nacionalitats que conviuen al Fondo a partir d’un tema comú: l’alimentació i la cuina com a fet cultural i patrimonial. Crearem i consolidarem un espai de relació similar a la cuina familiar, entesa com a lloc d’intercanvi de coneixements i de creació de vincles: la gastronomia com a força cultural i patrimonial. En cap moment el projecte vol ser una escola de cuina. Objectius -

Crear i consolidar el respecte i el reconeixement de l’altre.

-

Fomentar la inclusió social.

-

Promoure la barreja de cultures, sexes, edats, etc.

-

Facilitar espais de trobada i participació.

-

Generar sentiment de pertinença al grup i a la ciutat.

-

Fomentar valors positius com la participació, la tolerància i el respecte entre els usuaris.

-

Satisfer les necessitats de participació en el món de la cultura del conjunt d’usuaris

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat


Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

Línies d’actuació Banc de vivències La possibilitat de tenir una cuina al a biblioteca és una oportunitat per viurei experimentar. Aquesta línia d’actuació vol ser l’espai on homes i dones de les diferents cultures i generacions que conviuen al barri del Fondo expliquin “in situ” als seus veïns allò que és més quotidià: cuinar. Un espai de coneixement del veí. El mecanisme serà: la persona convidada cuinarà i explicarà un plat propi de la seva cultura. Aquestes sessions poden ser en petit format (9 persones) o per a un auditori més ampli. Des de les evocacions de la pròpia acció de cuinar, totes les vivències s’enregistraran en vídeo, bastint un fons documental propi de cultura local. Tots mengem Cicles de xerrades, mostres documentals temàtiques, conferències... amb el nexe comú d’explicar els punts d’unió de les diferents cultures a través la gastronomia. Parelles gastronòmiques – Cuina a quatre mans Promourem el contacte i l’intercanvi de receptes, la possibilitat de fusionar i crear plats nous, afavorint el contacte entre comunitats a través de l’explicació dels ingredients, les formes de cuinar, els sabors i la descoberta del gust de la cuina veïna.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat


Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

L’hora del berenar Engloba les activitats adreçades al públic infantil que poden anar des de l’elaboració d’un berenar a l’explicació d’un conte o una activitat plàstica.

Metodologia Les línies d’actuació descrites són únicament exemples del que podem fer. Tanmateix aquest projecte parteix d’una premissa: sols no ho aconseguirem, aquest projecte requereix d’una visió més global que la pròpiament bibliotecària. S’han de crear aliances amb els agents presents al territori. Per aquet motiu es planteja la creació d’una comissió de treball per tal d’elaborar el pla d’acció concret. Creació de la comissió de treball “Un món de cuines” És la primera acció a realitzar. Creació d’una comissió amb representants del teixit social del barri del Fondo: Fondo Comerç, AMPAS i Escoles del barri, Rellotge XXI... i amb representants d’altres serveis municipals com convivència, ensenyament i salut. La comissió estarà coordinada per la direcció de la biblioteca. La Comissió s’ha de constituir com a òrgan d’assessorament, coordinació debat i consulta amb l’objectiu de treballar per garantir la definició i posteriorment la consolidació de les línies d’acció . Les competències de la comissió han de ser entre d’altres: a) Estudiar i fer propostes orientades a la consolidació del projecte “Cuines del Món” al barri del Fondo.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat


Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

b) Establir contactes amb organitzacions i persones que puguin i vulguin participar al projecte d) Col•laborar amb la biblioteca del Fondo per a l’elaboració de mostres documentals i guies de lectura relacionades amb el tema gastronòmic e) Donar suport per al bon funcionament de les activitats.

Dotació del projecte Fons específic És preveu una dotació final de 3.000 documents relacionat amb la gastronomia i les cuines del món. Aquest fons específic no forma part de la dotació inicial que la Diputació de Barcelona proveeix a les noves biblioteques i s’ha de comprar amb pressupost municipal. Seria convenient habilitat una partida especifica per la compra del fons inicial, 500 document, i suposaria una inversió aproximada de 10.000 €.

Cuina La distribució de la biblioteca preveu un espai destinat a cuina situat a la primera planta i de 90 metres aproximadament. Mobiliari: -

Illa central rectangular (alta) amb 4 fogons per cuinar i una planxa. Amb espai suficient per 9/10 persones assegudes. L’extractor ha d’estar situat a sobre d’aquesta illa. Mobiliari adossat a la paret amb armaris i doble pica. 10 tamborets alts 50 cadires amb tauleta Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat


Coordinació de cultura, gent gran, entitats ciutadanes, infància i joventut

(S’adjunten fotografies d’un bon exemple de cuina adequat al projecte)

Electrodomèstics -

Forn Nevera Microones Petits electrodomèstics: batedora, espremedor, vaporera d’arròs...

Menage -

Vaixella complerta per a 12 persones Cassoles, paelles... Utensilis per cuinar

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Pl. de la Vila s/n – 08921 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 462 40 00 – www.gramenet.cat

2013 projecte cuina fondo  

La cuina de la Biblioteca del Fondo, centre del projecte Espai Cuines del Món (pla funcional)

2013 projecte cuina fondo  

La cuina de la Biblioteca del Fondo, centre del projecte Espai Cuines del Món (pla funcional)

Advertisement