Page 1

Col—leccionisme La biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver acull un fons especialitzat en col—leccionisme. Aquest fons consta de documents que inclouen des del col—leccionisme més clàssic al més actual i les noves tendències. Formen part d’aquest fons catàlegs de segells i monedes, llibres sobre col—leccions d’avui, manuals sobre l’art de col—leccionar o materials específics sobre la història del col—leccionisme.

Què hi trobareu? El fons de col—lecionisme està format per les següents seccions:

Història del col—leccionisme

Noves tendències

Filatèlia

Punts de llibre

Toys Numismàtica

Novel—les, biografies i pel—licules Cartofília

Curiositats Plaques de cava

Joguines

Pictogrames col·leccionisme  

Guia de pictogrames de l'especialitat de col·leccionisme