Page 1

Digital Storytelling inspiratiegids voor bibliotheken (Bijlagen)

Laatste update: 20 december 2011


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

THIS IS IT! MY STORY  DIDACTISCHE MAP   BIJ DE WORKSHOP DIGITAL STORYTELLING 

 

Beste leerkracht,     Eerst en vooral bedankt voor jullie engagement. Samen kunnen we de leerlingen zo goed  mogelijk voorbereiden op de praktische workshop die Kif Kif in jullie klas zal komen  verzorgen.   Kif Kif heeft ervaring met workshops maar is geen pedagogisch geschoolde organisatie. Al  het lesmateriaal dat we meegeven is dus vrij voor interpretatie en kan uiteraard aangevuld  worden met behulp van jullie ervaring en expertise.    We geven dus vooral info en tips. Het doel van de les is het belangrijkste.    We wensen jullie veel succes met de voorbereiding, en zijn er altijd om vragen te  beantwoorden.     Met interculturele groet,     Kif Kif vzw   

2  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

INHOUDSTABEL 1. INLEIDING: WAT IS EEN DIGITAAL VERHAAL?   

P.3

VERPLICHT!  

P.4

          (OPTIONEEL)   

P.5

2. LES NEDERLANDS – HOE SCHRIJF IK EEN SCENARIO?   3. LES GESCHIEDENIS – BEN IK EEN MIGRANT?    

4. LES INFORMATICA – BEN JE WEL GOED (MEDIA)WIJS? 

(OPTIONEEL)  

P.6

5. WORKSHOP DIGITAL STORYTELLING – VERLOOP VAN DE DAG 

P.10

6. EVALUATIE IN DE KLAS   

P.10

BIJLAGE 1: GRASSROOTSINTERVIEW 

P.11

BIJLAGE 2: INTERVIEW IN DE KLAS 

P.12

BIJLAGE 3: VOORBEELD SCENARIO 

P.14

BIJLAGEN 

     

3  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

1. INLEIDING: WAT IS EEN DIGITAAL VERHAAL?   

Een digital story of digitaal verhaal is een korte multimedia‐montage waarin beeld, muziek  en stem gebruikt worden om een eenvoudige kortfilm te maken. Je vertelt een verhaal aan  de hand van een slideshow van foto’s.   Een digitaal verhaal duurt tussen de 2 à 4 minuten. Voor ons  thema maak je enkel gebruik van persoonlijke ‘historische  bronnen’ zoals zelfgemaakte foto’s, tekeningen en  persoonlijke documenten. Het verhaal gaat steeds over de  maker van het filmpje zelf en legt zijn of haar persoonlijke  ervaringen en inzichten bloot. Het is steeds gebaseerd op  werkelijk gebeurde feiten, non‐fictie dus – in tegenstelling  tot een gewone kortfilm.   Bovendien kan je eenvoudige programma’s als Windows Moviemaker of iMovie gebruiken  om het filmpje te monteren. De techniek is laagdrempelig. Je hebt dus weinig materiaal  nodig om tot een digitaal verhaal te komen, enkel een paar foto’s, je stem,  achtergrondmuziek, een computer en een verhaal.        VOORBEELD  

Er gaat niets boven het tonen van een voorbeeld om het concept duidelijk te maken. Als dit  technisch moeilijk ligt tijdens een gewoon lesuur kan je de leerlingen aansporen om  voorbeelden te gaan bekijken op www.kifkiftv.be.   We bezorgen de scholen  flyers met daarop een korte inhoud van het project en een  verwijzing naar de website. Die  kunnen aan de leerlingen worden uitgedeeld.     Lukt het niet?   In de meeste scholen is het moeilijk om de filmpjes via onze website te  tonen (wegens server‐restricties). Als je toegang hebt tot Youtube, dan  kan je beter surfen naar:  http://www.youtube.com/KifkifTVdigitalstory.       4   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

2. LES NEDERLANDS – HOE SCHRIJF IK EEN SCENARIO? VERPLICHT!   

De leerlingen moeten vóór aanvang van de workshop hun verhaal en foto’s hebben!  STAP 1:  INTERVIEW  

De leerlingen gaan thuis met hun ouders of grootouders praten  en verzamelen zo   ‘grassrootsgetuigenissen’.    Zie Bijlage 1 – Grassroots interview 

Volgende vragenlijst kan met de leerlingen meegegeven worden en ze kunnen een  ‘interview’ afnemen van een ouder of grootouder (eventueel (groot)oom, (groot)tante)  in  de familie. Dit gebeurt liefst met het oudste nog levende familielid, die ongetwijfeld het  meeste te vertellen heeft over de familiegeschiedenis. Je kan ook kiezen voor de beste  ‘babbelaar’ of degene met de meeste ‘herinneringen’ en ‘anekdotes’.    Zie Bijlage 2 – interview in de klas   

Als dit niet kan kunnen de leerlingen elkaar interviewen in de klas, om inspiratie op  te doen voor het schrijven van het ‘scenario’.      STAP 2: SCENARIO SCHRIJVEN 

Je kan er als leerkracht nu voor kiezen om de leerlingen de opdracht te geven een verhaal (  dus in principe het klassieke opstel in IK‐vorm) thuis te schrijven.  Druk er steeds op dat het  verhaal maximum twee  A4 (in word) lang mag zijn. Langer betekent dat het digitaal verhaal  uiteindelijk meer dan 5 minuten zal bedragen en dat proberen we te vermijden. Leg hen ook  uit dat het verhaal dat ze schrijven later zal worden opgenomen en als ‘voice‐over’ van het  digitaal verhaal zal dienen.      Zie Bijlage 3 – Voorbeeld Scenario  

Zie bijlage 3 voor een voorbeeld van een uitgeschreven scenario dat later de basis  (voice over) vormde voor een digitaal verhaal.  LET OP! HET IS BELANGRIJK OM DE LEERLINGEN EROP TE WIJZEN NIET ENKEL HET  SCENARIO TE SCHRIJVEN MAAR OOK OP VOORHAND BIJGAANDE FOTO’S DIE ZE ZULLEN  GEBRUIKEN MEE TE BRENGEN OF (INDIEN MOGELIJK)  ZELF REEDS IN TE SCANNEN (JPEG  FORMAAT). DIGITALE FOTO’S ZIJN NATUURLIJK OOK GOED.   5   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN  

3. LES GESCHIEDENIS – BEN IK EEN MIGRANT?    

(OPTIONEEL)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding  waakt over de grondrechten van vreemdelingen en verschaft  informatie over de omvang en de aard van migratiestromen.   Het Centrum informeert over migratie en zet mensen aan om na te  denken over dit fenomeen.   Ze noemen dit terecht een “enorme opgave”, want “migratie komt doorgaans niet echt op  een positieve manier in het nieuws: hongerstakingen, verwijderingen, racisme,  mensenhandel enz”.  Daarom hebben ze een pedagogisch pakket voor scholen  ontwikkeld met basisinformatie over het ontstaan van  migraties. In deze map vindt u ook een werkblad met  interessante vragen over migratie (oplossingen staan  achterin!), en didactische suggesties voor  vakoverschrijdende lessenreeksen en ervaringsgerichte  projectdagen.   Krijgt u deze didactische map digital doorgestuurd? Download dan hier de volledige kant‐  en‐klare les. Krijgt u geen digitale didactische map, neem dan onderstaande link over in je  browser.      HTTP://WWW.DIVERSITEIT.BE/DIVERSITEIT/FILES/FILE//PEDAGOGISCHE%20DOCUMENT EN/MIGRATIE_NL.PDF                  6   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

4. LES INFORMATICA – BEN JE WEL GOED (MEDIA)WIJS? 

(OPTIONEEL)

Vraag: Heb je Facebook? Netlog? MySpace? Een YouTube‐kanaal?  Deel je vaak foto’s? Ook van vrienden? Vraag je hun toestemming? Hebben anderen wel  eens genante foto’s van jou gepost? Hoe ga je daar mee om? Bekijk je privacy‐instellingen en  zie hoe anderen je profiel zien.  Wat deel JIJ met anderen?   Profiel?  Persoonlijke info?  Locatie?  Genante info?  Foto’s?  Fotograaf?  Geportretteerden?  Andere media?        Stacy Snyder’s  drunken pirate picture   (Millersville University – MySpace)  Stacy kreeg haar diploma als leerkracht niet omdat deze  foto op haar MySpace stond. De school vond dat het niet  strookte met het imago van een leerkracht…      Bespreek dit geval in de klas. Heeft de school gelijk? Wat zijn argumenten vóór en tegen  deze beslissing? Hoe kun je zo’n situaties voorkomen? 

7  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

         

“The internet never forgets”   Internet Archive maakt archieven van oude websites,  dus eigenlijk blijft alles bestaan op Internet  Je kan niets verwijderen op het internet: eens gepost kan het een  heel eigen leven leiden (anderen downloaden het, laden het  opnieuw op..).   Wat doet Facebook met je foto’s, met je profiel?       Website  die  genante  foto’s  toont  van  bekende  filmsterren,  ook  hun  jeugd,  voor  ze  bekend waren              

8  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

      Google jezelf: wat is er zichtbaar, welke info vindt men van jou? Wil  je dat wel? Wat kan je eraan doen?   En denk ook aan later, misschien dat die foto’s van die fuif die uit de hand liep nu wel leuk  zijn, maar binnen tien jaar zijn ze misschien nog te vinden!                           123 PEOPLE  123 People is een site waar je iemands naam in een venster kunt  typen, en zo allerlei informatie over die persoon kunt verkrijgen.  Blogs, foto’s, CV’s en steekwoorden die aan jou gerelateerd worden,  verschijnen dan.   Opdracht: Surf naar www.123people.com en typ je naam in het  venster. Wat verschijnt er bij jou? 

9  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

Privacy: denk niet enkel aan jezelf, ook aan familie, vrienden, …  Voorbeeld van website ‘please rob me’: mensen die op Facebook posten dat ze met vakantie  zijn, of naar een feestje – open uitnodiging om in te breken!  •

Hou rekening met privacy van je familieleden! 

Let op wat je met de hele wereld deelt! 

Portretrecht: foto van iemand in close‐up – best toestemming vragen  •

Geportretteerde mag zich altijd verzetten 

Oppassen met foto’s minderjarigen 

‘Wil je zelf zo geportretteerd worden?’  

10   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

5. WORKSHOP DIGITAL STORYTELLING – VERLOOP VAN DE DAG    Voorbereiding door  leerkracht Informatica of verantwoordelijke IT van de school.   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1 computer per leerling   Windows Moviemaker staat geïnstalleerd ( dit is meestal reeds het geval, gelieve dan  ook de VERSIE van Windows Moviemaker door te geven aan carolina@kifkif.be )  Scanner, opnamemateriaal,  USB sticks, en headphones (als die niet aanwezig zijn)  voorziet Kif Kif.   Internetverbinding   Voor alle zekerheid neemt Carolina met u contact op om dat kijken of de computers  bijvoorbeeld niet, na afsluiten, alle gegevens wissen. (Indien ja mogen de leerlingen  gedurende de middagpauze bvb de computer waar ze op werken niet afsluiten). Aan  het einde van de dag, als de Digital Story klaar is en op externe schijf of USB stick is  opgeslagen, mogen wel alle gegevens gewist worden. (liefst)  

Start: kleine inleiding adh powerpoint door Kif Kif ( Vb: evaluatieformulier + publicatie  contract)  Daarna werken de leerlingen aan de hand van een 15 stappen plan individueel aan hun  verhaal, maar zijn we steeds met minstens 2, meestal 3 personen aanwezig om te helpen  waar nodig, om foto’s te scannen etc…      6. EVALUATIE IN DE KLAS  Tijdens een evaluatie in de klas kunnen de leerlingen elkaars verhalen bekijken.   Het belang van (digitaal) erfgoed + het bewaren en ontsluiten ervan kunnen nogmaals  worden aangehaald (maar dit gebeurt ook al tijdens de inleiding bij aanvang van de  workshop (door Kif Kif)   Er kan eventueel samen met de leerlingen overlegd worden waar en  hoe hun digital stories  nog kunnen getoond worden (via hun eigen sociale netwerksites), op een TV‐scherm tijdens  de opendeurdag van de school, …   (Handleiding voor een eventuele evaluatieles is in de maak, meer info:  carolina@kifkif.be  ‐  0484/53 65 69) 

11  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

BIJLAGE 1: GRASSROOTSINTERVIEW  Kernvragen:  1. Waar en wanneer zijn uw ouders geboren?   2. Waar en wanneer bent u geboren?   3. Bent u ooit verhuisd in uw leven?   ‐ Indien nee:  ‐> zijn uw ouders of grootouders ooit verhuisd?   ‐ Indien ja: ‐> wat was de reden van deze verhuis(en)?     Uit de kernvragen ontstaan ongetwijfeld meer vragen die je erbij kan stellen. Je bent hier vrij  in, maar hieronder enkele suggesties:     1. Welke familiegewoontes zijn eigen aan jouw familie en stammen af van de wortels  van je stamboom?   2. Bestaan er nog oude foto’s of voorwerpen die een oudere cultuur representeren?  (foto’s kan je tijdens de workshop inscannen en gebruiken voor je digitaal verhaal,  van voorwerpen kan je thuis al een foto nemen)  3. Als het familielid dat je interviewt zelf naar België is geïmmigreerd kan je vragen wat  zijn/haar eerste herinnering aan dit land was. (Wat was uw eerste herinnering aan  België, bij aankomst)   4. Gaat u nog regelmatig op bezoek naar het land van oorsprong van uw familie (of een  deel van uw familie)?       …   

12  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

BIJLAGE 2: INTERVIEW IN DE KLAS    1/  WOONPLAATS   a/ Waar ben je geboren?  b/ Waar woon je nu?  c/ Waar heb je ooit nog gewoond ( gedurende > 6mndn )   d/ Waar woont de rest van je familie? Je ouders? Je grootouders? Broers, zussen, neven,  nichten?     2/ ORIGINE  a/ Van waar zijn je ouders oorspronkelijk afkomstig?   b / Je grootouders? ( van moeders kant / van vaderskant )     3 / MIGRATIEvraag  a/ Als je hier niet werd geboren en nu in België woont, waarom kwam je dan precies naar  België?   b / Op welke plaats in de wereld zou je het liefste willen wonen als je mocht kiezen? En  waarom precies daar?   c / Als je (opnieuw) zou migreren naar een ander land en je mocht maar 3 voorwerpen  meenemen, welke 3 voorwerpen zouden dat dan zijn en waarom?     4 / algemene vragen    a/  Welke muziek past het best bij jou? Welke ‘soundtrack’ zou je gebruiken voor je digital  story?   b/  Welke foto’s zou je kunnen gebruiken om je verhaal te vertellen?  

13  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

BIJLAGE 3: VOORBEELD SCENARIO  (Het scenario hieronder vermeldt na elke zin of alinea reeds de foto die als illustratie zal  gebruikt worden tijdens de montage van het digitaal verhaal in Windows Moviemaker. Dit  is een handige manier van werken en bespaart je veel tijd bij de praktische realisatie van je  digitaal verhaal)    Mijn naam is Nadia Feci.  Zoals je al kan horen heb ik geen Belgische familienaam. (Foto 1)  Dat komt omdat mijn grootouders lang papa’s kant vanuit Italië geïmmigreerd zijn. (Foto 2)  Mijn nonno (dat is Italiaans voor opa) werd geboren op 17 oktober 1933 in Parma, Italië.  (Foto 3 + 4)  Hij heeft een broer Mario die nu ook in België woont. Ze zijn zelfs buren in Houthalen. (Foto  zio Mario)  Hun moeder overleed toen nonno 10 jaar was. Ze werden grootgebracht door hun vader en  hun stiefmoeder. (Foto moeder en vader nonno)  In 1951 kwam nonno naar België. Zijn vader nam hem en zijn broer mee hiernaartoe omdat  hij hier werkte als gastarbeider in de mijn. Dit ging nonno ook doen. (foto nonno in de mijn)  In 1955 ontmoette hij mijn 9 jaar oudere nonna in Rome. Nonna was daar om een zus van  haar te bezoeken (foto van nonna) en 2 jaar later, in 1957, trouwden ze in Lecce, waar nonna  van afkomstig was. Dat is een prachtige plaats helemaal onderin de hak van Italië. (foto  Lecce)  Nu verhuisde ook nonna naar België. Ze bouwden een huis in Houthalen, waar nu de hele  familie woont. (foto nonna, nonno en ik)  Jammer genoeg is nonna vorige zomervakantie overleden. (recente foto nonna)  Op 1 November 1958 kwam mijn papa ter wereld. Er wordt wel eens gezegd dat ik op hem  lijk? (foto papa & ik)   En 4 jaar later werd mijn oom geboren, die ik zio Lucio noem. (foto zio Lucio)  Papa en zio groeiden dus op in Houthalen samen met hun vele neefjes en nichtjes. De band  met de familie was heel hecht. Ze gingen ook naar school in Houthalen tot hun 18de  verjaardag. Daarna ging papa verder leren in Genk om office management te studeren. (foto  papa, zio, …) 

14  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

Mama werd geboren op 4 januari 1960. Ze groeide op in Kessenich als groto zus van mijn 2  tantes en nonkel. Ook mama ging toen ze 18 was ook office management studeren in Genk.  (foto mama + …)   Zo kwam ze bij papa in de klas terecht. Hij was onmiddellijk verkocht. (foto mama en papa in  schoolbanken)    Hij probeerde mama te versieren door punaises op haar stoel te leggen. En vreemd genoeg  werkte dit. (foto punaise)  Op 9 maart 1984 was het zover en gingen mama en papa trouwen. Ze besloten in Kessenich  te gaan wonen. (trouwfoto)  In 1989 was ons huis eindelijk klaar en 2 jaar later op 18 september 1991 werd mijn broer  Paolo geboren. (foto paolo)  Op 24 februari 1994 volgde ik. Nu ben ik dus 17 en wonen we nog steeds met z’n vieren in  Kessenich. (foto gezin)  In de zomer van 2006heeft mijn appa ons meegenomen naar de geboorteplaatsen van mijn  grootouders. Eerst zijn we 2 weken naar Lecce aan de zee geweest, waar nog familie uit  België op vakantie was.( 1 of 2 foto’s)  En op de terugreis zijn we nog een paar dagen bij familie in Parma in de bergen gestopt. Dat  was een geweldige ervaring!    

15  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

EEN DIGITAAL VERHAAL – 15 STAPPEN!   (MOVIEMAKER 2.6 )   Stap 1 – Bedenk en schrijf een verhaal 

Stap 2 – Zoek de foto’s    

Stap 3 – Opslaan van documenten en foto’s in je computer   

Stap 4 – Open een nieuw project in Moviemaker en importeer alle foto’s 

Stap 5 – Sleep al je foto’s in de juiste volgorde naar je storyboard 

Stap 6 – Video Effecten   

Stap 7 – Video Overgangen 

Stap 10 – Synchroniseren van voice‐over en storyboard 

Stap 11 – Tekst toevoegen 

Stap 12 – Eind clip ( credits )  

Stap 13 – Fim maken van je project ( Digitaal Verhaal )  

Stap 14 – Muziek toevoegen aan film  

Stap 8 – Aankondigingsclip   Stap 9 – Voice‐over 

Stap 15 – Film maken van eindproject mét soundtrack ( Digitaal Verhaal Sountrack Final )  

               

16  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN 1.

Bedenk en schrijf een verhaal  

Het thema van het verhaal is jouw ‘ ROOTS’.  Je kan dus het verhaal van je ouders of je grootouders vertellen.  Waar komen ze vandaan, hoe en waarom zijn ze naar België gekomen?  Een digitaal verhaal is altijd een persoonlijk verhaal, dus je vertelt het vanuit jouw standpunt. Het kan 3 tot 5  minuten duren. Maak het niet té lang.   Schrijf je verhaal uit in volzinnen, zodat je het later kan gebruiken bij het inlezen van je voice‐over. Een A4’tje  duurt al snel 3 minuten, dus maak je verhaal ook zeker niet te lang.   ( extra info: opbouw verhaal)   2.

Zoek de foto’s  

Bekijk nu welke foto’s je wil gebruiken om je verhaal te illustreren. Je kan ook tekeningen, persoonlijke  documenten…gebruiken.  Hiervan ( en van oude foto’s) kunnen scans gemaakt worden. Als je geen scanner  hebt kan je met een digitale camera foto’s maken van de oude foto’s in het fotoalbum van je grootmoeder  bijvoorbeeld. Maar let wel,  de kwaliteit van de uiteindelijke digitale versie zal niet zo goed zijn.   Gebruik niet té veel foto’s. Een foto moet 5 seconden in beeld zijn, anders neemt de kijker hem niet voldoende  in zich op. De meeste foto’s zullen zelfs langer dan 5 seconden in beeld blijven, omdat je ook nog de tijd moet  hebben om je verhaal erbij te vertellen.1  3.

Opslaan van documenten en foto’s in je computer 

Sla al je documenten en foto’s op in een map die je enkel voor je digitaal verhaal zal gebruiken. Geef het een  voorlopige titel als je nog geen titel voor je verhaal hebt. Dit is heel belangrijk, omdat al je bronbestanden in je  computer moeten aanwezig zijn als je klaar bent met het maken van je digitaal verhaal en er een filmpje van wil  maken. ( zie punt 15 )   4.

Open een nieuw project in Moviemaker en importeer alle foto’s 

Een nieuw project open je door links boven aan op ‘File’ te klikken en dan ‘New Project’ te kiezen.  Geef je  project meteen een naam, bvb Digitaal Verhaal 1. Dit doe je door ‘ Collections’       aan te klikken en vervolgens op ‘ New Collection Folder’ te klikken 

Daarna klik je op  Import Pictures  ( In het takenmenu  1. Capture Video / zie volgende screenshot ) en kan je  alle foto’s die je nodig hebt importeren. 

                                                                 1  (stap 1 &stap 2): Je kan het schrijven van je verhaal en het zoeken van de juiste foto’s natuurlijk ook  combineren.  Foto’s kunnen je inspiratie geven om je verhaal beter te vertellen.  17   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

5.

Sleep al je foto’s in de juiste volgorde naar je storyboard 

Je foto’s staan nu allemaal in je collectie. Vandaaruit kan je ze naar de storyboard onderaan slepen, in de juiste  volgorde ( storyboard: zie balk onderaan in de screenshot hierboven ). De volgorde kan later nog gewijzigd  worden door te de foto aan de klikken en naar de juiste clip te slepen.     6.

Video effecten 

Je begint nu met het ‘bewerken’ van je foto’s. Daarom is het beter om van Storyboard naar Timeline te  veranderen. Dit doe je door boven de balk van je Storyboard hierop te klikken:  

Video effecten zijn effecten die per clip ( = 1 vakje in je storyboard ) kunnen worden toegevoegd, zodat je foto  beweegt terwijl hij in beeld is.   

Je vindt deze functie door opnieuw naar het tabblad   te gaan. Daar klik je op View video effects   in het menu 2. Edit Movie.  De meest gebruikelijke effecten, waardoor je inzoomt of uitzoomt zijn deze:  

18  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN Je sleept de icoontjes naar de clip in je Storyboard waaraan je het effect wil toevoegen.  Achter de foto  waaraan je het effect hebt toegevoegd verschijnt er nu een sterretje. 2 ( zie ook screenshot in stap 8 ) Dit  sterretje staat voor het Video Effect dat je net hebt toegevoegd. Door op het sterretje te gaan staan en op de  rechtermuisknop te drukken verschijnt er een menu waar je de bewerking later nog kan wijzigen.   7.

Video overgangen  

Een video overgang is de overgang tussen 2 clips. Je vindt deze functie door opnieuw naar het tabblad   te gaan. Daar klik je op View video transitions  in het menu 2. Edit Movie.  Je sleept het gewenste effect tussen de 2 clips waartussen je de video overgang wil zien. In de tijdlijn zie je dat  de naam van het effect ( bvb. Circles ) in een speciale balk ( Transition ) verschijnt.  

8

Aankondigingsclip  

Maak nu eerst en vooral je aankondigingsclip. Dit doe je door in de werkbalk bovenaan naar   te  gaan. Daar klik je op de functie Make titles or credits  in menu 2. Edit Movie. In dit menu klik je op de functie  ‘Title at the beginning’ .   

                                                                 2  Als je dit niet ziet kan je op het vergrootglas klikken ( links van ‘show storyboard’ ) , zo rek je de timeline uit en  zie je beter welke bewerkingen je al hebt uitgevoerd. Het is aangeraden de tijdlijn breed uit te zetten zodat er  een duidelijk overzicht bewaard blijft.   19   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

  Bij ‘More Options’ onderaan kan je de animatie aanpassen – Change the title animation ( Dit is de wijze  waarop je titel in beeld verschijnt ) en de kleur van de letters en de achtergrond – Change the text font and  color  Als je klaar bent klik je op Done, add title to movie  Voorbeeld van een Aankondigingsclip:  

9

Voice Over 

Neem nu je stem op.  Je kan dit in 1 keer doen, of in verschillende stukken. Als er een ingebouwde microfoon in  je laptop zit, kan je je stem hiermee opnemen.  Zoniet moet je extern opname materiaal gebruiken.  ( wij  werken in de klas met dictafoontjes en zullen jou begeleiden! )   Ga naar het menu ‘Tools’ in de algemene werkbalk bovenaan en selecteer  ‘Narrate Timeline’ (zie screenshot  hieronder)    20   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

  Je komt dan op deze pagina (screenshot hieronder), waar je de voice over kan opnemen. Praat in je eigen stem,  zoals je tegen je familie en vrienden zou praten. Oefen een paar keer op voorhand, bepaal in hoeveel delen je  de hele tekst onderverdeelt en je bent klaar om te beginnen.3 

Als je op ‘Start Narration’ klikt begint de opname. Je beëindigt ze door op ‘ Stop Narration’ te klikken. De  opname wordt vanzelf opgeslagen, let wel op dat ook je audio opnames in de map die je in het begin  aanmaakte worden opgeslagen.  Als je klaar bent wordt de opname ook automatisch in de collectie van je  project geplaatst ( daar waar je foto’s staan ) én in de Tijdlijn op de Audio/Music balk. (zie screenshot hieronder  / Untitled Narration  ) . Je kan dit later nog wijzigen indien nodig.  

                                                                 3   Klik voor je begint eerst even op show more options en vink  mute speakers  aan. Dit zorgt ervoor dat alle  overbodige geluiden gefilterd worden.   21   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN

   10.   Synchroniseren van Voice‐over en Storyboard  De opname van je ingesproken tekst is waarschijnlijk langer dan je storyboard.  Nu moet je je foto’s rekken  zodat ze overeenkomen met je tekst. Dit is heel simpel en doe je door in de tijdlijn op de balk van de foto of  opname te klikken met je linkermuisknop en naar rechts (om te rekken) of links (om in de korten) te slepen.  Vergeet niet af en toe je project op te slaan.   11.   Tekst toevoegen  Als laatste voeg je tekst toe aan je foto’s.  Hiervoor gaan we, net als bij het maken van de aankondigingsclip,  weer in de werkbalk bovenaan naar    Daar klik je op de functie Make titles or credits  in menu 2.  Edit Movie. In dit menu klik je op de functie ‘Title on the selected clip’ .   In de tijdlijn zie je de tekst in de onderste balk ( Title Overlay ) verschijnen (zie screenshot hieronder). De tekst  verschijnt standaard maar een 2‐tal seconden in beeld, je kan deze ook rekken zo lang je wil ( meestal zo lang  de foto waar je de tekst aan toevoegt in beeld is ) Dit doe je door, net als bij de foto’s en de voice‐over,  in de  tijdlijn op de balk van de geschreven tekst  te klikken met je linkermuisknop en naar rechts (om te rekken) of  links (om in de korten) te slepen. 

Als je de tekst invoert kan je bij ‘More Options’ onderaan de animatie aanpassen – Change the title animation (  Dit is de wijze waarop je tekst in beeld verschijnt ) en het lettertype of kleur van de letters – Change the text  font and color  Als je klaar bent klik je op Done, add title to movie  (zie screenshot stap 6 )  12.   Eind clip (credits)   22   


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN  De eindclip is het allerlaatste beeld van je digitaal verhaal en wordt op dezelfde manier aangemaakt als de  aankondigingsclip ( zie stap 8 ). Alleen kies je nu voor Credits at the end en moet die beeld je naam, de datum  en de uitvoerder van de soundtrack die je gaat gebruiken bevatten. ( zie vb hieronder ) De soundtrack hebben  we nog niet toegevoegd op het moment dat we de eindclip aanmaken, dus je moet hier op voorhand al over  nadenken.   Voorbeeld van een Eind clip: 

13. Film maken van je project (Digitaal Verhaal)  Je bent nu helemaal klaar met het bewerken van je foto’s, het toevoegen van tekst en voice‐over. Nu moet je  van je project een film maken. Hiervoor ga je weer in de werkbalk bovenaan naar  in Menu 3. Finish Movie de optie Save to my computer  

 en selecteer je 

Sla je film ook weer op in de map die je bij aanvang van het proces hiervoor aanmaakte.   14. Muziek toevoegen aan film  Je hebt nu een filmpje dat helemaal af is, maar om een volwaardig digitaal verhaal te zijn moet er nog een  soundtrack worden aan toegevoegd.  Dit doen we door in Moviemaker een nieuw project te openen. (je kan dit  project bvb Digitaal verhaal Soundtrack Final noemen) Dan importeer je de film in zijn geheel ( net zoals je in  stap 4 alle foto’s importeerde maar nu Import Video ). Je zal zien dat de film zich in verschillende stukken  opsplitst. Deze stukken film mag je weer naar het Storyboard slepen ( in de volgorde waarin hij is geïmporteerd  ) en dán kan je de muziek importeren in je collectie en vervolgens toevoegen aan de tijdlijn ( Audio/Music )   15. Film maken van eindproject mét Soundtrack (Digitaal Verhaal Soundtrack Final )   Dan maak je weer een film van dit project (Digitaal Verhaal Soundtrack Final) , net zoals in stap 13   en je  Digitaal Verhaal is klaar!  

23  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN   Beste leerling    Op vrijdag 6 mei komt Kif Kif  naar Maaseik en zullen jullie heel de dag samen met ons een DIGITAAL VERHAAL  maken.  Op vrijdag 29 april krijgen jullie enkele uren de kans om in de bibliotheek je verhaal te stofferen en  feedback te vragen.    Voorbeelden van zo’n digitaal verhaal vind je op www.kifkiftv.be     WAT HEBBEN WE TEGEN 29 APRIL NODIG?   ‐ ‐ ‐

Een SCENARIO   FOTO’S (liefst digitaal, maar we kunnen ze ook scannen in de bibliotheek)   Muziek voor je SOUNDTRACK ( liefst een instrumentaal nummer in MP3‐bestand )  

HOE SCHRIJF IK EEN SCENARIO?   Je schrijft jouw verhaal, wie je bent, waar je vandaan komt. Je kan ook een familieverhaal vertellen. Als je geen  inspiratie hebt, praat eens met je ouders of je grootouders. Zij kunnen jullie misschien ook mooie oude foto’s  geven, die je dan kan scannen en voor je verhaal kan gebruiken.    Je scenario hoeft niet lang te zijn:  1 pagina is voldoende.  Als je hiermee klaar bent, denk je na over de foto’s  die je verhaal kunnen illustreren.     

Als je bijvoorbeeld vertelt over je grootouders, zoek je een foto van je grootouders die daarbij past.   Als je vertelt over je land van herkomst, of dat van je ouders, zoek je een foto die dat kan illustreren  (je eigen foto of eentje van internet)   Als je vertelt over de dag dat je bent geboren, kan je een babyfoto van jezelf gebruiken.  

TAAK  Zorg er dus voor dat je op vrijdag 29 april goed bent voorbereid en een SCENARIO met bijpassende FOTO’S bij  hebt. Op die manier kunnen we die dag de laatste aanpassingen doen aan het verhaal en de illustraties. Op  vrijdag 6 mei kunnen we dan meteen beginnen met de MONTAGE van je filmpje.     Als jullie vragen hebben mogen jullie me altijd mailen op dit e‐mail adres: tinne@kifkif.be   Tot dan!    

24  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN  

VOORBEREIDENDE LES : WORKSHOP KIF KIF – THIS IS IT! MY STORY     Eerste Fase: inleiding  1. 2. 3.

Voorbeeldjes laten zien ( 1 of 2 )   Wat is Digital Storytelling   Thema: Migratie 

Tweede Fase: Methodiek  1.

Het schrijven van een scenario 

Derde Fase: Doel / Nut van de Digital Stories   1. 2. 3.

Digitaal erfgoed  Publicatie van de Digital Stories  Wedstrijd Kif Kif Awards  

EERSTE FASE: INLEIDING     Beste leerkracht,   Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor jullie engagement om samen met ons de leerlingen zo goed  mogelijk voor te bereiden op de praktische workshop die Kif Kif in jullie klas zal komen verzorgen. Kif Kif heeft  ervaring met workshops maar is geen pedagogisch geschoolde organisatie dus al het lesmateriaal dat we  meegeven is vrij voor interpretatie en kan aangevuld worden met behulp van jullie ervaring en expertise.  We  geven dus vooral info en tips die jullie kunnen gebruiken. Het doel van de les is het belangrijkste: De leerlingen  moeten voor aanvang van de workshop hun verhaal (scenario) hebben uitgeschreven en foto’s (digitaal of niet)  hebben gezocht.   1.

Voorbeelden   25 


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN Om het concept duidelijk te maken gaat er niets boven het tonen van een voorbeeld. Als dit technisch moeilijk  ligt tijdens een gewoon lesuur kan je de leerlingen aansporen om voorbeelden te gaan bekijken op  www.kifkiftv.be   Let op! Naar ervaring is het heel moeilijk om in de meeste scholen de filmpjes via onze website www.kifkiftv.be  te tonen ( wegens server restricties ) . Je kan , als je toegang hebt tot Youtube, dan beter surfen naar:   http://www.youtube.com/KifkifTVdigitalstory  (kies hier zeker niet voor de ‘digital cv’s’ die er ook tussen staan,  dat zijn de resultaten van een ander project)   We bezorgen de scholen  flyers van het project die aan de leerlingen kunnen worden uitgedeeld. Daar staat de  website ook op vermeld samen met een korte inhoud.   2.

Wat is Digital Storytelling?  (zie ook bijlage ‘wat is een digitaal verhaal’)   

Story telling is de eeuwenoude kunst van het vertellen over gebeurtenissen in woorden, afbeeldingen en  geluiden. Het laatste decennium werd Storytelling in de multimediale wereld waarin we zijn terecht gekomen  vertaald in  Digital Storytelling , waarbij digitale tools gebruikt worden om een verhaal te vertellen; digitale  foto’s, gescande persoonlijke documenten, tekst, muziek en je eigen stem. Een digitaal verhaal duurt tussen de  3 en de 5 minuten. De verteller is steeds de maker van het verhaal. Je kan dus niet je vriendje of vriendinnetje  jouw verhaal laten inspreken. Het thema is steeds persoonlijk. Tijdens de workshops van Kif Kif werken we rond  het thema ‘ Migratie’ .   Het is de bedoeling dat jongeren hun levensverhaal vertellen, beginnende bij de migratie van hun ouders of  grootouders.  Ze doen dit op basis van eigen beeldmateriaal uit het familiearchief.  Door met ouders/grootouders te praten ontdekken de leerlingen soms familiegebeurtenissen die plaats  hebben gevonden waar ze nog zelf nog nooit van hoorden.  Het vertellen van het levensverhaal van ouders of grootouders en terug in het verleden graven leidt  automatisch tot de geboorte van de verteller van het verhaal en zijn/haar geboorte.  De grote vraag is: ‘waarom zit ik hier vandaag op deze schoolbank en niet ergens anders?’    ‘This is it! My Story’  Leerlingen die geen duidelijk traceerbare migratieverleden  in hun familie vinden, geen ramp. Vele leerlingen  zijn al wel eens verhuisd, op reis geweest, … het thema is ruim interpreteerbaar.  ( optie: enkele concrete vragen die de leerlingen mee naar huis kunnen krijgen om aan hun  ouders/grootouders te stellen )   Vragen  Waar werden uw ouders geboren?  Waar werden uw grootouders geboren?  Hoe lang woont onze familie al in België?  Zijn we ooit verhuisd binnen België?   Waar ben ik geboren?   3.

Thema: Migratie  (achtergrondinformatie voor de leerkracht) 

26  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN  Kif Kif wenst een tegenwicht te bieden aan de courante problematisering en abnormalisering van etnisch‐ culturele diversiteit. Migratie is een onlosmakelijk deel van de condition humaine. De geschiedenis van de  mens kan moeiteloos geschreven worden als een geschiedenis van migratie. Desalniettemin wordt migratie  vandaag voorgesteld als een uiterst problematische vorm van menselijk gedrag, die de fundamenten van onze  samenleving bedreigt.  Migratie op zich is een deel van het mens‐zijn. De aard van de migratie kan echter steeds veranderen. Zo was  er op het einde van de 19de eeuw een massale emigratiestroom vanuit Antwerpen naar Canada en de VS. En  vele Vlamingen zochten toen ook hun toevlucht in Wallonië. Aan deze emigratie kwam een einde toen België  en Vlaanderen in het bijzonder steeds meer industrialiseerde en dus meer werkkrachten nodig had. Dit leidde  in het midden van vorige eeuw tot de rekrutering van migranten uit Italië en later ook uit Turkije en Marokko.  Ook dit behoort nu tot het verleden. Waar België in het midden van vorige eeuw volop migranten trachtte te  rekruteren om bepaalde jobs in te vullen, probeert het nu migratie zoveel mogelijk stop te zetten. Dit is  evenwel een illusie. Migratie is van alle tijden. Helaas lijkt het beleid dat gegeven enkel te problematiseren, er  wordt vergeten hoe migranten bijgedragen hebben, bijdragen en zelfs noodzakelijk zijn om onze pensioenen,  sociale zekerheid en maatschappelijke vernieuwing te garanderen. Migratie valt niet weg te redeneren.  Kif Kif houdt daarom het pleidooi om te vertrekken vanuit de realiteit van de interculturele  immigratiesamenleving die in België en Vlaanderen bestaat binnen het kader van een geglobaliseerde wereld.  Dit houdt in dat er altijd eerstegeneratiemigranten zullen zijn, en van eerstegeneratiemigranten komen  onvermijdelijk tweede‐ en derdegeneratie ‘migranten’. De immigratiesamenleving erkennen betekent dat de  bevolking – zowel autochtonen als allochtonen – adequaat moet worden voorbereid op de komst van  nieuwkomers en op diversiteit.   De methodiek van Digital Storytelling is een ideale manier om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren en  hun tegelijkertijd te betrekken bij erfgoed.    

TWEEDE FASE: METHODIEK    1.

Hoe schrijf ik een verhaal?  

We gaan er tijdens  deze tweede fase vanuit dat de leerlingen thuis met hun ouders of grootouders hebben  gepraat en zo ‘grassrootsgetuigenissen’ hebben verzameld.    Je kan er als leerkracht nu voor kiezen om de leerlingen de opdracht te geven een verhaal ( dus in principe het  klassieke opstel in IK‐vorm) thuis te schrijven.  Druk er steeds op dat het verhaal maar 1 A4 (in word)  lang mag  zijn. Langer betekent dat het digitaal verhaal uiteindelijk meer dan 5 minuten zal bedragen en dat proberen we  te vermijden. Leg hen ook uit dat het verhaal dat ze schrijven later zal worden opgenomen en als ‘voice‐over’  van het digitaal verhaal zal dienen.    Als je voelt dat de leerlingen nog niet genoeg inspiratie hebben en het moeilijk hebben om een verhaal op  papier te zetten kan je hier klassikaal nog meer aandacht aan besteden door hen bijvoorbeeld in groepjes van 2  elkaar te laten interviewen. Hieronder enkele vragen waarvan de antwoorden inspirerend kunnen werken voor  het schrijven van het verhaal.    Vragen   Naam, familienaam, leeftijd? 

27  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN Gezinssituatie: heb je nog broers of zussen?   Wat zijn je ambities en dromen?  Heb je contact met je grootouders?  Heb je altijd in Antwerpen/België gewoond?  Welke talen spreken je ouders en grootouders?  Ben je al tante of oom?  … 

DERDE FASE: DOEL / NUT VAN DE DIGITAL STORIES    1.

Digitaal erfgoed   (achtergrondinformatie voor de leerkracht)  

Alhoewel Vlaanderen over het algemeen in tal van musea en archieven over een rijk erfgoed beschikt, blijft de  onzichtbaarheid van het openbare en private erfgoed over migratie groot. Erfgoed dat verband houdt met  interculturaliteit en migratie – nochtans al decennialang een maatschappelijke realiteit – is weinig tot niet  bespeurbaar. Niet dat het er niet is, integendeel. Net zoals alle individuen, gezinnen of verenigingen  beschouwen ‘allochtonen’ hun specifieke erfgoed als erg belangrijk. Alhoewel in het bijzonder de grote  migratiegolven uit de jaren ’60, ’70 en ’80 bestonden uit laaggeschoolde of analfabete individuen (wat  uiteraard een belangrijke impact had op de aard van het bewaarde erfgoed), is er toch een rijk aanbod  voorhanden. Het spijtige is dat het tot op heden nauwelijks beschikbaar werd gesteld aan de ruimere  samenleving. Niet alleen blijft op die manier de kennis over het verleden bij de ‘allochtonen’ zelf beperkt, ook  de ruimere samenleving kan er geen kennis van nemen. Met het project ‘This is it! My Story’ willen Kif Kif, MAS  | Erfgoedcel, Red Starline Museum en Felixarchief een bijdrage leveren om deze realiteit om te keren.   Een goede kennisoverdracht en erfgoedbewaring heeft vanzelfsprekend een grote meerwaarde voor de ruime  samenleving. Daarenboven leeft er bij allochtone jongeren een sterke behoefte aan meer kennis over het  migratieverleden, omdat dit een essentieel onderdeel vormt van hun identitaire zoektocht. Momenteel hebben  ze nauwelijks bronnen waar ze die kennis uit kunnen halen. In de reguliere media komen de migratieverhalen  van hun ouders alleen zijdelings aan bod: het is grotendeels een vergeten en onmondige generatie. Binnen de  schoolmuren wordt er nauwelijks aandacht besteed aan hun herkomst, de migratiegeschiedenis van hun  (groot)ouders, hoe en waarom ze naar hier zijn gekomen, hoe ze zich hier voelden, hoe de sfeer en de toestand  bij aankomst was, hoe het verder gelopen is, … Ook vanuit de (groot)ouders vernemen de jongeren weinig of  niets. Vanuit een gevoel van mislukking, ontgoocheling en schaamte – aangevuld met de nodige  generatieconflicten ‐ durven de ouders er vaak niet over te praten, tenzij met hun generatiegenoten. De  jongeren praten er onder elkaar wel over, maar niet altijd vanuit een realistisch perspectief of met een  genuanceerde kennis van zaken. Ook ‘autochtone’ jongeren weten weinig van het migratieverleden van onze  samenleving. Minderheden worden in de media en publieke opinie vandaag immers vooral benaderd als  behorend tot een statische cultuur en religie, en niet als groepen met een verrassende geschiedenis van  migratie en verandering. Omdat de migratieverhalen onzichtbaar blijven, wordt ook niet duidelijk dat  ‘autochtonen’ daarin diverse rollen hebben gespeeld.  Op die identitaire zoektocht van allochtone en autochtone jongeren en de grote behoefte aan gedegen  informatie bij de ruimere samenleving willen we inspelen en tegelijk een stuk van hun erfgoed bewaren voor  de toekomst. Dit project wil jongeren aanzetten om rond het thema van de migratie zelf erfgoed tot stand te 

28  


FACEBOOK-INSPIRATIEGIDS VOOR BIBLIOTHEKEN brengen, er hen ook enthousiast over maken, en dit op een (zelf)kritische, creatieve en persoonlijke wijze. De  visie van de jongeren is dus de invalshoek en het startpunt, maar het is uiteraard de bedoeling om interessante  combinaties tot stand te brengen tussen hen, hun ouders, grootouders, leraars, … 2.

Publicatie van de Digital stories ( Kif Kif TV / Erfgoedsector )  

De verhalen worden gepubliceerd op www.kifkiftv.be . We vragen steeds aan de leerlingen om een kleine  overeenkomst te ondertekenen waar ze al dan niet akkoord gaan met de publicatie van hun verhaal ( zowel  binnen de erfgoedsector als op het internet ) (zie hieronder)     Ik (naam leerling) ……………………………………………………………………………………………ga akkoord met:   Publicatie van mijn Digital Story op de website van Kif Kif  

Gebruik van mijn Digital Story binnen de erfgoedsector ( musea)  

ja/nee

ja/nee

Datum………………………………………………………………………………………te, …………………………………………  Handtekening:     Kif Kif werkt momenteel aan een volledige update van de huidige website. De nieuwe website zal integratie van  artikels en filmpjes, dus ook de Digital Stories op Kif Kif TV, in sociale netwerksites als Facebook, Netlog, …  vergemakkelijken. Dit zal de verspreiding van de digital stories ook sterk bevorderen.   3.

Kif  Kif Awards 

Op 13 November 2010 zullen de Kif Kif Awards voor de 5de maal plaatsvinden in de Arenbergschouwburg van  Antwerpen. Dit is een interculturele kunstwedstrijd waar categoriën als dans, muziek, spoken word,  literatuur,…in het verleden aan bod zijn gekomen. Vanaf dit jaar gaan we van start met een nieuwe categorie:  Digital Storytelling. De leerlingen die workshops volgen voor 13 november kunnen dus met hun Digital Story  deelnemen aan deze wedstrijd, als ze dit wensen. Hoofdprijs: een Ipod!   ( we brengen hier nog flyers voor mee tijdens de workshop en zullen dit ter plaatse nog eens extra vermelden,  altijd goed voor de motivatie! )     Voor meer info en vragen: tinne@kifkif.be of 0498/11.30.76       

29  

Bijlagen bij de inspiratiegids Digital Storytelling  

Didactische map KifKif, en andere voorbereidende documenten bij het project Digital Storytelling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you