Page 9

Treball de Recerca 7 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa •

QUÈ ÉS?

El terme biomimètica (del grec bio, vida i mimètica, imitar) va començar a utilitzar-se els anys noranta en les disciplines com la robòtica, la ciència de materials o la investigació cosmètica. Aleshores aquest terme no era tant extens com en l’actualitat, ja que la idea dels investigadors era fixar-se en els organismes i ecosistemes no pròpiament amb la natura. Avui en dia la definició més acceptada seria: La biomimètica és la ciència que estudia la natura com a font per desenvolupar noves tecnologies que ajudin a l’ésser humà a solucionar els problemes que la natura ja ha solucionat mitjançant: modeles de processos, sistemes i elements que la imitin o s’inspirin en ella. La biomimètica doncs, es tracta d’observar la natura i aplicar les solucions que aquesta a trobat en les nostres creacions per tal que siguin menys perjudicials pel medi ambient.

PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA?

En una societat acostumada a dominar i destruir la naturalesa, la imitació respectuosa d’aquesta dóna pas a un punt de vista totalment nou a una revolució. A diferència de la revolució industrial la revolució “biomimètica”(per dir-ho d’alguna forma) dóna lloc a una nova manera de pensar i de fer les coses, no es tracta del que podem treure de la natura si no del que en podem aprendre. El món natural ens proporciona models, estructures per què no imitar-les? La ciència de la biomimètica està descobrint pas per pas el que funciona en aquest món i el que dura, per tant, com més s’assembli el nostre món (el dels humans) al natural més probable és que durem en aquest planeta que no és només nostre.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you