Page 50

Treball de Recerca 48 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n

14. ANNEX II : GALERIA D’EDIFICIS BIOMIMÈTICS

Fig. 41 – La meva mare i jo al cub d’aigua de Pekín ( Centre Aquàtic Nacional de Pekín) construït durant les olimpíades del 2008.

Fig.42 – Edifici Media-TIC del barri @22 de Barcelona.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica