Page 46

Treball de Recerca 44 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n •

Les aletes de les balenes

La balena, el mamífer més gran de la terra es conegut per la seva eficiència a l’hora l’h de capturar grans quantitats de krill. Aquesta destresa es deguda al disseny de les seves extremitats, que tenen un nòduls aparentment situats de manera aleatòria i amb una regularitat incomprensible. L’estudi d’aquestes protuberàncies ha trobat que: gràcies a aquest nòduls, es creen uns corrents d’aigua que ajuden a l’animal a estabilitzar la seva inèrcia i a moure’s amb més destresa, facilitat i precisió que alguns animals de menor volum. Alguns científics han volgut estudiar aquests petits nòduls i han trobat que augmenten l’aerodinàmica i l’estabilitat. Davant la sorprenent eficiència

en l’aerodinàmica d’un cosa tant pesat i

extens com el de la balena degut a unes petites protuberàncies en les seves aletes, una empresa anomenada WhalePower ha aplicat el mateix principi de disseny a les turbines eòliques per augmentar la seva eficiència. Es creu que aquest mateix disseny es podria aplicar en avions, ventiladors i altres aplicacions similars que requereixin optimitzar la fricció de grans masses. •

Gira-sols

En moltes de les plantes solars els miralls es disposen en cercles concèntrics, i hi ha moments del dia en els que degut a la posició del sol i de les plaques apareixen ombres y alguns miralls poden evitar l’arribada dels rajos de sol als altres. No obstant això, uns investigadors del MIT han descobert que si distribueixes aquests panells de manera anàloga18 a les llavors d’un gira-sol gira (espiral de Fermat) , cadascun formant un angle de 137° amb l’anterior, es redueixen les ombres i d’impediment del sol entre panells. Degut això augmenta la generació d’energia i es redueix l’espai utilitzat (envers la disposició clàssica). 18

Anàloga: de manera semblant.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement