Page 45

Treball de Recerca 43 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n 13. ANNEX I : ALTRES EXEMPLES DE BIOMIMÈTICA

Flor de Lotus

Un altre cas de biomimètica és el mecanisme que utilitza el Lotus de L’Índia, una planta aquàtica perenne16, per eliminar la brutícia que se li acumula i així facilitar la seva fotosíntesis. Les seves fulles tenen una superfície rugosa amb Micro grànuls que concentren les petites gotes d’aigua i fan que rellisquin al llarg de la fulla emportant-se emportant amb mb elles la brutícia acumulada. Aquest mecanisme s’ha imitat per aconseguir superfícies antibrutícia, com per exemple teixits impermeables, vidres o pintures que faciliten la seva neteja. •

Pell del tauró

Els taurons han inspirat a molt enginyers degut a la seva facilitat per nadar a altes velocitats sota l’aigua. Aquesta característica es deu principalment a la forma del seu cos (aerodinàmica) i a la presència de uns petits denticles17 en la seva pell. Aquestes escames fan que l’aigua flueixi molt millor i redueixen edueixen la fricció. Científics de tot el món estudien teixits i recobriments inspirats en la capacitat de reduir la fricció de l’aigua de la pell del tauró per aplicaraplicar ho en vaixells i avions. Però s’ha donat una nova utilització a aquest mecanisme aplicant-lo apli lo en banyadors de natació i el resultat ha estat positiu ja que just desprès de ser llançat al mercat van caure nombrosos rècords mundials.

16

Perenne: Dit de la planta que viu tres o més anys.

17

Denticles: Dent molt petita o formació que en té l'aspecte.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you