Page 43

Treball de Recerca 41 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa 12. BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Bibliografia

ADRIAN, Bejan i J. PEDER Zane: Design in nature. New York, Anchor Books, 2012. BENYUS, Janine : Biomímesis, cómo la ciencia innova inspírandose en la naturaleza. Barcelona, Tusquet Editores, 2012. BURTON Bruce Coleman ,Robert i BURTON, Jane: El fabuloso mundo de las aves, Barcelona, 1997. CASSES i Associats S.A: Las maravillas del mundo. Barcelona, La Vanguardia edicions. HUNTLEY, H.E. : The divine proportio, a study in mathematical beauty. New York, Dover Publications , 1970. PERMANYER, Lluís i LEVICK, Melba: El Gaudí de Barcelona. Barcelona, Edicions Polígraf S.A, 1996. REY, Jorge: “Biomimética, Inspiración natural”. Muy interesante, n°380 (2013), p. 88-91

• Webgrafia Vídeos http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KGB1OEcF43g http://www.ted.com/talks/michael_pawlyn_using_nature_s_genius_in_architecture.html http://www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action.html http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-innovar-copiando-naturaleza/335907/

http://www.ted.com/talks/michael_pawlyn_using_nature_s_genius_in_architecture.h tml http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LEEhxk-CiOQ Pàgines web http://www.revell.de/leonardo/content/los_modelos/la_mquina_voladora/index_spa.html http://www.sagradafamilia.cat/sf-cast/docs_instit/geometria3.php http://biomimicry.net/

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  
Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement