Page 41

Treball de Recerca 39 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa Un cop obtinguts els resultats de la intensitat vaig calcular la potència (P = V*I; sabent que cada placa té un voltatge aproximat de 50 V). Els resultats van ser els següents:

Primera mesurar realitzada a les 12:00 del 27 d'octubre Plaques arbre Potència (mW) 1 554 2 154,5 3 490,5 Plaques casa Potència (mW) 1 553 2 551,5 3 556

Segona mesura realitzada a les 15:00 del 27 d'octubre Plaques arbre Potència (mW) 1 414 2 339 3 361,5 Plaques casa Potència (mW) 1 414 2 413 3 412

Tercera mesura realitzada 18:00 del 27 d'octubre Plaques arbre Potència (mW) 1 170 2 64,5 3 135 Plaques casa Potència (mW) 1 160 2 156 3 169

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement