Page 40

Treball de Recerca 38 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa Un cop acabades les maquetes vaig mesurar la intensitat que passava per cada placa i vaig avaluar resultats. Per fer-ho vaig portar les dos maquetes a un lloc obert ( un parc) on el sol incidís des de tots costats. Un cop al parc vaig deixar a terra les dos maquetes (orientades sempre cap al sud) i vaig obtenir els segßents resultats*: Primera mesurar realitzada a les 12:00 del 27 d'octubre Plaques arbre Intensitat (mA) 1 11,08 2 3,09 3 9,81 Plaques casa Intensitat (mA) 1 11,06 2 11,03 3 11,12 Segona mesura realitzada a les 15:00 del 27 d'octubre Plaques arbre Intensitat (mA) 1 8,28 2 6,78 3 7,23 Plaques casa Intensitat (mA) 1 8,28 2 8,26 3 8,24

Tercera mesura realitzada 18:00 del 27 d'octubre Plaques arbre Intensitat (mA) 1 3,4 2 1,29 3 2,7 Plaques casa Intensitat (mA) 1 3,2 2 3,12 3 3,38

*Els resultats obtinguts tot i que els he repetit varies vegades poden no ser exactes.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  
Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement