Page 37

Treball de Recerca 35 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa •

MATERIAL NECESSARI PER L’EXPERIMENT

El material que he empreat és:

1. Per la maqueta de la casa -

2. Per l’arbre

1 làmina de cartró

-

2 tubs de PVC

Ploma (29,7x42 cm)

-

Pistola de silicona

-

Cúter

-

3 plaques solars

-

3 plaques solars

-

1 cable elèctric

-

1 m. de cable elèctric

-

Voltímetre

-

Pistola de silicona

-

soldador

-

Voltímetre

-

Soldador

El meu experiment

La meva part pràctica, com ja he dit abans, consisteix a fer una maqueta d’una casa, col·locar-li tres plaques solars i fer una maqueta d’una planta, situant les plaques solars al lloc on haurien d’anar les fulles. Finalment calcular els resultats i compara quina de les dues té més eficiència. A l’hora de fer la maqueta de la casa no va haver-hi cap tipus de complicació. Amb un llapis i una regla vaig marcar les següents mides al cartró ploma i tot seguit amb l’ajuda d’un

9cm

cúter, les vaig tallar.

4 cm

9cm

35°

12.5 cm

13 cm

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement