Page 36

Treball de Recerca 34 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa La majoria de plantes (un 90%) creixent amb els patrons de la seqüència matemàtica (vegeu fig.2). En aquesta figura podem veure que el nombre de fulles que té la planta pertany a un número de la successió de Fibonacci i que si contem el nombre de voltes (en hèlix) que fa seguint la posició de les fulles segons l’ordre en què van apareixent, també ens dóna un número de la successió matemàtica (vegeu fig.3). Gran part dels arbres també creixen seguint la successió de Fibonacci. Per explicar-ho d’una manera senzilla utilitzaré el següent exemple: “Cada branca madura brota una altra branca cada any, i les noves branques triguen un any en madurar.”

Fig.36 – Arbre de Fibonacci (les branques amb negreta són les madures).

-

Inclinació de les plaques solars Desprès d’estar buscant informació vaig trobar que la inclinació de les plaques solars a

Espanya oscil·la entre els 30° i els 60° depenent l’època de l’any. En el cas de Barcelona vaig trobar que la inclinació que normalment tenen les plaques és de 45°, ja que és l’angle que més aprofita el sol a l’estiu però, com que el meu experiment es durà a terme a l’octubre (el sol està lleugerament més baix) he decidit agafar una inclinació de 35° que és la més adient entre els mesos de novembre i desembre.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica