Page 35

Treball de Recerca 33 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa

Fig.33 - Reproducció dels conills (successió de Fibonacci)

Com es pot veure en la imatge el número de parelles coincideix amb els números de la successió. I com aquest exemple apareixen molts més en la natura com: la reproducció de les abelles, el creixement dels arbres,... -

La Successió de Fibonacci en la natura (flors,plantes,arbres,...) La successió de Fibonacci també està present en l’organització i el creixement de les

fulles, plantes i arbres. Les branques i les fulles de les plantes es distribueixen intentant sempre buscar el màxim de llum cadascuna (per poder dur a terme la fotosíntesi), per això cap fulla neix just en la vertical de l’anterior (no es fan ombra entre elles). La distribució d’aquestes fulles al voltant de la planta es produeix seguint la seqüència de Fibonacci.

Fig.34 – Successió de Fibonacci (número de fulles)

Fig.35 – Successió de Fibonacci (número d’espirals)

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you