Page 34

Treball de Recerca 32 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa Tot i haver-se equivocat s’ha de dir que el jove americà té un enginyi al qual molts aspirarien a arribar i sota cap condició s’ha de menysprea el seu experiment. Amb tant sols 13 anys va ser capaç d’observar la natura, es va pregunta, va intentar resoldre el problema i va dissenyar un experiment per sortir de dubtes. No hi ha dubte que és un autèntic científic. 10.LA MEVA PROPOSTA La meva proposta consisteix a reproduir l’experiment de Aidan Dwyer, intentant variar algunes característiques tal d’aconseguir resultats més reals que desprès pugi comprovar. Sé que si es mira amb lògica aquest experiment no té cap mena de sentit. És evident que les plaques col·locades a la teulada donaran una potència més elevada que les col·locades a l’arbre, tot i això trobo que és un experiment molt interessant i per això tot i saber els problemes que comporta m’he decidit a dur-lo a terme. • CONEIXEMENTS PREVIS NECESSARIS Avanç de dur a terme aquest experiment vaig haver d’informar-me sobre alguns aspectes. -

La successió de Fibonacci Leonardo de Pisa (1170-1240), més conegut com a Fibonacci era un matemàtic italià del

segle XII. Leonardo fou el primer matemàtic que escriu la successió matemàtica que rep el seu nom, la successió de Fibonacci. La successió de Fibonacci és una successió matemàtica de nombres naturals tal que cadascun dels seus nombres és igual a la suma dels dos anteriors. 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,.. 0+1=1; 1+1=2; 2+1=3; 3+2=5... L’aplicació més coneguda d’aquesta successió és el problema de la reproducció dels conills. Fou descrita per Fibonacci i diu el següent: “ Una parella de conills tarda un mes en arribar a l’edat fèrtil, a partir d’aquest moment cada vegada engendra una parella de conill, que a la vegada, després de ser fèrtils engendraran cada mes una parella de conills. Quants conills tindran al cap d’un determinat nombre de mesos?”

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica