Page 30

Treball de Recerca 28 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n microscopi fins al més mínim detall de l’estructura de les seves ales per reproduir-la reproduir mitjançant un compost de diòxid de titani i nanopartícules nanopartí de titani. Per separar l’oxigen i l’hidrogen es necessiten grans quantitats d’energia (mètodes tradicionals). Aquest ha sigut un dels factors que ha provocat que els cotxes no funcionin amb piles de combustibles d’hidrogen14. No obstant això, en la capacitat apacitat que tenen els organismes per transformar la matèria orgànica en inorgànica i la llum en energia química, podria trobartrobar se la solució als nostres problemes energètics. Però s’ha de dir, que tot i els avanços en aquest tema, de moment la nostra capacitat capa per aprofitar la llum solar és escassa.

Fig. 32 – Imatge de l’estructura de les ales de la papallona.

FRACÀS O REVOLUCIÓ? En aquest uest punt del treball donaré la meva me opinió personal, ja que crec que a aquestes

altures del treball puc contestar a la pregunta. Començaré citant una frase que em sembla molt mol interessant i trobo que sintetitza molt bé el que vull intentar fer entendre en aquest apartat. «Estem a la vora d'una revolució material que serà comparable a l'edat de ferro i a la revolució industrial. Estem fent un salt que avança cap a una nova era de materials. Al proper segle, crec que la biomimètica alterarà significativament la nostra manera de viure» Mehemet Sarikaya, catedràtic de Ciència i Enginyeria de Materials, Universitat de Washington. Avui en dia, la crisis energètica, el canvi climàtic, la superpoblació o l’amenaça de les epidèmies ens porten a mirar de nou a la naturalesa. Necessitem un model a seguir una llum al 14

Piles de combustible: Una pila de combustible, també anomenada cèl·lula o cel·la de combustible és un dispositiu electroquímic que transforma de forma directa l'energia química en elèctrica. És similar a una bateria.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement