Page 3

INDEX 1. Pròleg

4

2. El per què del meu tema i els Objectius

5 1b

BLOC TEÒRIC 3. Introducció

6

Que és?

7

Per què és necessària?

7

Per què ara?

8 9

4. Origens •

Leonardo Da Vinci

Antoni Gaudí

12

La Torre Eiffel

14 15

5. Actualitat •

9

Prototips biomimètics

15

-

El velcro

15

-

El Gecko

17

-

Els tèrmits

19

-

L’escarabat de Namíbia

22

Janine Benyus

23

AskNature

24

6. Un futur biomimètic: a on anem? •

Camí ca a un futur biomimètic

Pojectes biomimètics

-

La fotosíntesi

-

Les ales de les papallones

Fracàs o revolució?

7. Conlusions

BLOC PRÀCTIC

25 25 27 27 27 28 29

11

8. Introducció

31

9. Problemes

31

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement