Page 28

Treball de Recerca 26 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa -

Escoltar-la Escoltar-la ens permetrà ajustar els dissenys, mecanismes i processos de la naturalesa a les

necessitats dels enginyers i científics. Actualment estem en un punt on quasi totes les infraestructures del s.XX ens estan quedant obsolets (carreteres, energia, recol·lecció d’aigua,...) i s’han de substituir. Per tant el pròxim cop que hàgem de construir, dissenyar o inventar algun sistema, per què no ens fixem abans com ho fa la natura? - Compartir-la L’única manera d’assegurar que els dissenys naturals es tinguin en compte és que biòlegs i enginyers treballin junts. El problema és que a la majoria d’enginyers no els interessa com una planta fa la fotosíntesi, i una gran part dels biòlegs no volen saber com funciona el motor d’explosió d’un cotxe. Al llarg d’aquest treball hem vist que la natura dissenya, obté energia, fa química, il·lumina, etc. i tot per aconseguir allò que nosaltres també volem fer. Per tant, la feina d’un biòleg i un enginyer no haurien d’estar en sintonia? Hem estat classificant les nostres innovacions segons el benefici que ens aporta,i ara hem de posar per davant el que és bo per la vida confiant que serà bo per nosaltres. Per això ens hem de preguntar: « durarà?»,«encaixarà?» i «la naturalesa ja ho ha solucionat?». -

Respectar-la Hem de cuidar-la, al final vivim en ella i si volem quedar-nos aquí, hi haurem de conviure.

Què millor que portar-nos bé amb ella?

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement