Page 26

Treball de Recerca 24 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n •

ASK NATURE

Un dels homes pioners de la Biomimètica és el Dr. Julian Vincent, Director del Centre de Biomimètica i Tecnologies Naturals de La universitat de Reading, Anglaterra. En l’any 2008 el Dr. Julian jut amb el TBI van idear i una base de dades, amb tots els processos, mecanismes i dissenys que han trobat a la natura anomenada Ask Nature.org. Aquesta base de dades està oberta a tothom i permet a arquitectes, enginyers, biòlegs, biòleg dissenyadors o qui ho vulgui,, buscar mecanismes, mecanismes, processos i característiques biològiques per trobar solucions naturals (que respectin el medi ambient) als problemes tecnològics. La base de dades Ask Nature és molt senzilla d’utilitzar i qualsevol persona pot fer-ne fer ús. Les dades no es busquen per er noms de plantes o animals sinó per una paraula clau, així és molt més fàcil i ràpid utilitzar-la.

Fig.29– Fotografiaa del Dr. Julian Vincent

Fig.30 - Imatge de la portada de la página web AskNature.org

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  
Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement