Page 22

Treball de Recerca 20 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n

Fig.20– Termoregulació del termiter de dia (túnels oberts) i de nit (túnels tancats)

Fig.21– Imatge d’un termiter

Explicació dels corrents de convecció dintre el termiter L’aire fred (en blau) entra pels pels túnels construïts a la part inferior del termiter. L’aire calent (en vermell) de l’interior del termiter té una densitat més baixa que l’aire fred i per això puja a la part superior del termiter fins a ser expulsat. Tot seguit l’aire que prèviament havia entrat al termiter en forma d’aire fred guanya calor (s escalfa) i per tant l’aire que ve de l’exterior l està més fred que aquest aire. Degut a això l’aire que està a dins el termiter rmiter (el que s’ha escalfat), en estar lleugerament més calent que el que entra té menys densitat i puja a la part superior del cau, i així successivament. essivament. D’aquesta manera es creen uns corrents de convecció que fan que l’aire fred es vagi renovant i que per tant la temperatura sigui constant.

Fig.23 – Imatge dels corrents de convecció en una casa

Fig.22– Esquema dels corrents de convecció en un termiter

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement