Page 19

Treball de Recerca 17 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n Despréss de deu anys d’investigació de Mestral va crear el sistema de tancament que tots hem utilitzat alguna vegada,, que consisteix en una tira amb bucles o llaçades i l’altra amb ganxos. s. El nom velcro va sorgir de la unió de dos termes francesos «velour», que significa bucle i «crochet» que significa ganxo.

Fig. 15– Bucles del velcro

Fig. 16 – Gafetss del velcro

-

El Gecko Aquests animals tenen la increïble capacitat d’escalar per tot tipus de superfícies, una

propietat molt olt atractiva per l’aplicació l’aplica en robòtica i la recerca d’adhesius adhesius Super forts. Si observem les potes de la salamandra, salamandra podem veure que la seva pell té un tacte rugós, i està e formada per una espècie de ranures o canals de menys d’un mil·límetre d’amplada (vegeu fig.15). Cada un d’aquests canals està format per uns pèls que a la vegada estan formats per unes culleres microscòpiques (dites així per la seva forma). Tota aquesta estructura fa que el Gecko tingui molts punts de contacte sobre la superfície. Tot i això el mecanisme d’adhesió és una mica més complex.

Fig.17– Esquema de les potes del Gecko.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica