Page 17

Treball de Recerca 15 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n Com la corba en el cap del fèmur, les corbes de la Torre Eiffel estan suportades per un enreixat de bigues i tirants , que desplacen el pes de la torre cap als ls costats, costats i dels costats a terra, tal com ho fan les fibres de l’os.

Fig.11 – Estructura del fémur Fig.12 – Imatge de la torre Eiffel E

5. NATURA IMITADA L’emulació de la natura en dissenys industrials, mecanismes i edificis ha sigut constat al llarg dels últims anys intentant trobar una solució als nous i vells problemes que se’ns plantegen de manera sostenible. Els exemples són incomptables, des dell velcro inspirat per les flors del card, fins a la recol·lecció d’aigua a partir de l’estructura d’un escarabat. A continuació explicaré uns quants exemples perquè us en feu una idea.

PROTOTIPS BIOMIMÈTICS -

El velcro Un exemple n’és el Velcro. No és un invent que hagi canviat la humanitat però, tot i així,

ningú sap que haguessin fet els astronautes per fixar les seves eines a l’espai si el velcro no hagués existit. Podríem dir que és una un d’aquelles “petites-grans” invencions que formen part de la nostra vida i a les quals no donem gaire importància.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement