Page 15

Treball de Recerca 13 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n

Fig. 8- A l’esquerra ra imatge d’un hiperboloide hiperbòlic, al mig una imatge del porxo de la colònia Güell on podem apreciar la forma geomètrica i a la dreta una mà on podem veure que la separació entre els dits té forma d’hiperboloide hiperbòlic,

Fig.9 – A l’esquerra imatge imatge d’una helicoide, al mig escala feta per Gaudi amb la forma geomètrica i a la dreta Helicoide natural.

Gaudí va ser un arquitecte revolucionari que es es va inspirar en tots i cadascun dels detalls que la natura descriu (no només en la bellesa sinó també en l’estructura), l’estructura), oferint solucions estructurals úniques que finalitzen litzen en un estil excepcional i personal.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you