Page 13

Treball de Recerca 11 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa Degut a aquesta diferència de pressió es produeix una força que empenta l’ala cap amunt i fa que aquest se sustenti. La força de sustentació és superior a la força que fa el pes per això, l’avió s’enlaira i no cau.

Fig.5 -Esquema dels corrents d’aire en un ala

Fig.6 -Esquema senzill de les forces de vol de una avioneta

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Advertisement