Page 11

Treball de Recerca 9 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa n 4. ORIGENS Si mirem enrere,, trobarem que l’home sempre ha tingut ganes dee conèixer, que els primers passos que van donar els científics i els primers filòsofs eren intents de conèixer més, perquè al contemplar la natura es quedaven bocabadats per la seva bellesa, per la seva estructura i pel seu funcionament. Així doncs l’observació de la natura natura no és pas una cosa d’ara siné que jaa ve de temps enrere. A continuació explicaré breument tres personatges de la història de la tecnologia i de l’arquitectura que es van fixar en la natura per a les seves creacions.

• LEONARDO DA VINCI El camí més evident per intentar volar és é imitar als quee ja ho fan, per tant no hauria de sorprendre a ningú que la historia comences per aquí. Da Vinci va néixer l’any 1452 a Florència, considerat considerat un dels grans genis de la humanitat va abastar totes les branques de l’activitat intel·lectual: pintor,poeta, escultor, esc arquitecte, enginyer,etc. En la seva etapa com a enginyer enginye va dominar quasi totes les branq ues. Jo

faré

èmfasi en un en concret: l’aviació. Leonardo va dedicar de forma recurrent la seva vida a l’estudi del vol i ens proporciona els primers documents nts precisos sobre diferents aparells aparells mecànics (màquines voladores) amb. Els seus primers esbossos daten del 1496 i inclouen dibuixos d’ornitòpters2,helicòpters, helicòpters, paracaigudes, estudis sobre el vol dels ocells i sobre el moviment del vent. Va traçar nombrosos os esbossos en els quals s’han trobat característiques anticipades del que seria un avió. Fig.1 – Ornitòpter dissenyat per Leonardo Da VInci

Malauradament, tot el treball que va realitzar Leonardo no va tenir cap tipus d’influència en els

segles posteriors, ja que molts dels seus manuscrits van quedar oblidats oblidats en biblioteques i arxius fins a principis del segle XIX. Si no hagués estat així segurament l’aviació s’hauria s’ desenvolupat 400 anys abans.

2

Ornitòpter: Aeronau que s'aguanta per la reacció de l'aire sobre superfícies sostenidores sostenidores dotades d'un moviment semblant a l'aleteig dels ocells i que constitueixen l'únic sistema de propulsió de l'aparell.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica