Page 10

Treball de Recerca 8 Biomimètica: innovar copiant la naturalesa •

PER QUÈ ARA? La idea d’imitar la natura no és nova. En els pobles indígenes i en l’antiguitat moltes de les

creacions dels nostres avantpassats estaven inspirades en la naturalesa. Inclòs el geni renaixentista Leonardo Da Vinci, que era un apassionat per la naturalesa, va voler crear la primera màquina voladora observant el vol de les aus. I si ja fa tant temps que es practica per què ara? Com és que comença a tenir èxit? Doncs molt senzill. La biomimètica1 sorgeix per la necessitat de l’ésser humà d’intentar arreglar tot allò que prèviament ha fet malbé, en aquest cas la natura. No disposem de materials infinits, els combustibles fòssils s’esgoten, no hi ha reserves suficients per abastir la població si consumim a aquest ritme frenètic. Hem de trobar una solució i l’hem de trobar ja i l’única manera d’allargar la vida al nostre planeta és començar a construir màquines i a obtenir energia de manera natural, sense contaminar i l’única manera per saber com es fa és observant la natura.

1

Biomimètica: En aquest cas parlem de ecologia en general.

Biomimètica: innovar copiant la naturalesa  

Autora: Clara Bosch i Teixidó | Tutora: Imma Serrallonga | Tema: Biomimètica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you