Page 1

КЗ К “ ЦЕ НТР АЛ Ь Н А БІ Б ЛІ О ТЕ К А І М. В. В. М АЯ К О В СЬК О Г О ЦБС КИЇ В СЬК О Г О Р АЙ О Н У М. Х АР КО В А ”

Матеріали до книжкової виставки: “Н а м бе ре гти теб е , С об ор ну і є дину” ( д о Дня С об ор нос ті Укр а ї ни)

Мета виставки: виховання у молоді нацiональної свiдомостi i людської гiдностi, вiдродження паросткiв духовностi, формування рис громадянина Української держави; поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, його значення; пробудження iнтересу до ґрунтовного вивчення iсторiї та культурних надбань українського народу; виховання глибокої поваги та любовi до Батькiвщини. Читацьке призначення: курсанти ІПЮК для СБУ НУ “ЮАУ ім. Ярослава Мудрого” Звернення до читачів: Маєм сонце, маєм море, Маєм Київ і Дніпро, Маєм землю неозору, На якій росте добро. Синьо-жовтий прапор маєм Й Володимирський тризуб, Дон і Сян їх обіймають. Ми – народ - великолюб. Оформлення виставки: книги, ілюстрації.

вул. Мироносицька, буд.. 81/85 Телефон: 700-48-49 Електронна пошта: biblioteka.mayakovskogo@yandex.ua bibl.mayakovskogo@gmail.com

Бібліотека обслуговує читачів: з 10-00 до 17-45 Вихідний день - вівторок. Останній робочий день — санітарний.


Я співаю про тебе, прекрасна країно Де хлібами духмяними вкриті поля І про шлях твій до волі, моя Україно Незалежна та славна слов’янська земля.!

Розділ 1.

В 1.

ІХИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ.

Аркас, М. М. Історія України-Русі / [вступ. сл. і комент. В. Г. Сарбея].— 2-ге факс. вид. — К. : Вища шк., 1991. — 395 с. — (Пам’ятки історичної думки України)

2.

Багалій, Д. І. Нарис історії України : Доба натурал. госп-ва / Д.І. Багалій; [Післямова О.І.Гуржій]. — К. : Час, 1994. — 288 с. : іл. — (Україна. Голоси історії) — Бібліогр. в підряд. приміт.

3.

Дорошенко, Д. І. Нарис історії України. — Львів : Світ, 1991. — 572, [1] с., [1] арк. іл. — (Пам’ятки історичної думки України) — Бібліогр. в кінці розд.

4.

Крушинський, В. Ю. Історія України : події, факти, дати : довідник.— 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Зодіак-ЕКО, 1993. — 174 с.

5.

Лепко, Віктор Іванович. Українське козацтво / В.І.Лепко. — Х. : Торсінг плюс, 2008. — 95 с. : іл. — (Моя Україна) — Авт. на обкл. не зазнач. — Бібліогр.: с. 94. — Предм. покажч.: с. 93.

6.

Наливайко,

Д.

С. Козацька христианська

республіка

:

(Запорозька

Січ

у

західноєвропейських літ. пам’ятках) — К. : Дніпро, 1992. — 493, [2] с. 7.

Чубинський, Павло. Ще не вмерла Україна / Павло Чубинський . – К. : Обереги, 1991 . – 14 с. : іл., нот. іл., портр. – (Українська муза)

8.

Шевчук, Валерій Олександрович. Козацька держава як ідея в системі суспільнополітичного мислення XVI-XVIII ст. [Текст] : у 2 кн. / В. О. Шевчук. - К. : Грамота, 2007 Кн. 1. - К. : [б.в.], 2007. - 720 с.

.


Вставай, славна мати Україно, Щаслива і вільна. Від Кубані аж до Сяну-річки Одна, нероздільна. Іван Франко

Ро зд і л 2 . к р а ї н с ь к і д е р жа вот во р ц і

У

1. Баран, Володимир Данилович. Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу / Володимир Баран . – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007 . – 63 с. : іл. – (Стозір`я. Бібліотека української родини: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі) . 2.Борщак, І. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана / Борщак І, Мартель Р. — К. : СП ”Свенас”, 1991. — 133, [1] с. 3.Володарі гетьманської булави : Іст. портр. / [Передм. В.А.Смолія]. — К. : Варта, 1994. — 553, [4] с. : іл. — (Бібліотечна серія). 4.Галамай, Степан. У боротьбі за українську державу [Текст] : спогади / С. Галамай ; передмова В. Кук. - Л. : Мс, 2003. - 458 с.: іл. 5.Історичні постаті України : історичні нариси: збірник / ; упоряд. та авт. вст. ст. О.В. Болдирєв . – Одеса : Маяк, 1993 . – 384 с. - ISBN 5-7760-0493-4 (в опр.) : 435.00 . 6.Котляр, М. Ф. Історія в життєописах / пер. з рос. Н. Г. Сидяченко. — К. : Час, 1994. — 327 с. — (Україна. Голоси історії). 7.Кулиняк, Д. І. Соловецький в’язень: останній кошовий Січі Запорізької : іст. нарис. — К. : Рад. письм., 1991. — 70, [1] с. 8.Орлик, Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибрані твори / Пилип Орлик . – К. : МАУП, 2006 . – 736 с. : іл. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 8) . 9.Павленко, Сергій О. Іван Мазепа як будівничий української культури. — [К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2005]. — 300, [2] с. : іл. — Бібліогр.: с. 180-238, 274-298. 10.Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський - останній гетьман України / Віктор Анатолійович Савченко . – Х. : Фоліо, 2008 . – 380 с. – (Історичне досьє) 11.Смолій, В. А. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет / Смолій В. А., Степанков В. С. — К. : Либідь, 1993. — 500, [2] с. — Бібліогр.: с. 486-501. 12.Усі видатні постаті історії України / ; авт. тексту П. В. Остапенко . – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008 . – 352 с. – (Іду на урок) . 13.Чухліб, Тарас Васильович. Петро Дорошенко / Тарас Чухліб . – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007 . – 64 с. : іл. – (Стозір`я. Бібліотека української родини: Державні діячі. Дипломати. Військові діячі) . 14.Самійло Кішка : Іст. розвідки, думи, оповідання : Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд., передм., приміт В.О.Шевчук. — К. : Веселка, 1993. — 155, [2] с. : іл. — (Кошові Запорозької січі) — Сер. засн. в 1992 р. — Бібліогр. в приміт.: с. 149-156 та в підряд. приміт. 15.Яворницький, Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низових козаків / пер. з рос. В. Л. Чуйка; [передм., комент. та приміт. Г. Я. Сергієнка]. — Днепропетровск : Промінь, 1990. — 189, [1] с.

Книжкова виставка до дня соборності україни  

день соборності

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you