Page 52

”Övrigt” på. Av erfarenhet vet jag att i övrigtkapslarna dyker det påfallande ofta upp intressanta saker. Enligt uppställningssystemets regler ska mötesmaterial samlas för sig i början av sviten, men i det här fallet fanns det inte tillräckligt med liknande material på Bokhandel i det mindre formatet för att bilda en egen rubrik. Istället har det lagts tillsammans med annat. Men inte räcker det med de här knivigheterna, utan när jag letar vid ett annat tillfälle uppenbarar det sig ytterligare tryck i en större kvartokapsel. I den ligger några gulblekta inbjudningar till konferensen, bland annat en inbjudan till Hugo Geber. Problemet är att den noggranna uppdelningen med tiden faller i glömska och blir en svår nöt att knäcka för den som letar långt senare. Det gäller att begripa sig på att förutom huvudplaceringen på Bokhandel finns en sekundär placering på Vitterhet, för att på så sätt samla alla pole-

miserande verser på ett och samma ställe. Idag skulle vi samlat ihop allt från konferensen till en plats. Och den som leker med tanken att vilja omorganisera den mycket omfattande delen av samlingen som sträcker sig från cirka år 1700 till 1970 skulle jag avråda, på grund av att det vore ett vanskligt åtagande. Det är således en intellektuell utmaning att jobba på Enheten för vardagstryck, där så mycket inte är registrerat. Men materialet är uppordnat och det enligt principer som har varierat genom årens lopp. På frågan hur lång tid det tog att hitta detta kit med trycksaker från 1884 blir svaret inte ett par timmar eller några arbetsdagar, utan ett halvt yrkesliv. Följaktligen är den här artikeln egentligen en skildring av ett liv som bibliotekarie som andra lär känna igen sig i. Som tar sig utgångspunkt i en vetgirig livsstil som för min del påbörjades redan i lekskolan. Och vid denna tid vet jag att jag förstod att min far jobbade med papper på Expressens Jönköpingsanläggning och i den vevan lärde jag känna familjen Rothoffs yngsta dotter som blev min bästa kompis. Hennes pappa jobbade också med papper, för han var nämligen VD på Munksjö pappersbruk. Papp i långa banor har haft ett visst indirekt inflytande på mitt liv. Det är därför inte så underligt om jag framstår som nördig. Och min ståndpunkt är att papper är en ypperlig produkt. Särskilt om det är tryckfärg på, för på dess yta kan man läsa utan tillgång till elektricitet såvida inte belysning behövs. Ett tryckeri ute på vattnet

Inträdeskorten mäter 13,5 cm × 9 cm.

50

Ett av de ihopsamlade minnena är speciellt, för det är tryckt ute till sjöss. Det är ett brunt ettbladstryck med trasiga kanter, som vid närmare analys visar sig ha vattenstänk på sig. I rubriken finns ordet telegram, men det är producerat som en liten expresstidning. Under en utflykt med båt överraskades deltagarna på konferensen i Köpenhamn med en pinfärsk tidning, som kort beskrev den för några timmar sedan avklarade måltiden inklusive flera av de nyss hållna talen. Till sin hjälp använde man sig av ett ”simmande tryckeri”, vilket innebär att de baxat ombord en tryckpress. På bladet står att det är framställt på dampskipsbogtrykkeriet på ångbåten Queen av Nielsen & Lydeche. Ett tryckeri som grundades av Jacob Nielsen och hans svåger och där ute på

Biblis 74  
Biblis 74