Page 51

carina broman

Ihopsamlade minnen från en konferens 1884

Å

ret var 1884. Från det fjärde skandinaviska bokhandlarmötet i Köpenhamn hade Aron Samson med sig ett kuvert med ett sidenband i. Det överlämnades till Klemming på KB eftersom han var en person som satte värde på ett sådant här tillfälligt objekt. I vardagstryckssamlingen finns fler småtryck som hör ihop med konferensen och som är tryckta i Danmark. Någon placerade nogsamt ut materialet i samlingen. Åren går. Vem tittade på det senast? Nu återupptäcks de och en hälsning från förr når fram till oss. Småtrycken Inför konferensen var Samson kontaktperson för Sverige och han representerade sitt företag Samson & Wallin. Det var han och kompanjonen som en gång grundade Nordisk bokhandel som blev så framgångsrik. Och under något år på 1860-talet var Aron redaktör för tidskriften Svensk Bokhandelstidning. Den lilla donationen som kan ha samlats in av flera personer består bland annat av inbjudningar, program, deltagarförteckning och utställningskatalog. Dessutom entrébiljetterna i härliga pastellfärger. Det märks att stor omsorg har lagts vid den grafiska utformningen och passande papper. Sidenbandet utmärker sig som ett främmande föremål eftersom det är av tyg. En eftermiddag sitter jag i fikarummet och funderar på om tygbanden kan ha varit markörer på deltagarnas kläder. Jag lyssnar på arbetskamraternas småprat och grubblar på vart Samsons legitimationskort till konfe-

rensen tagit vägen och föreställer mig att han behöll det själv och stack in det i en bok hemma i sin bokhylla som ett minne. Jag passar också på att växla några ord med Östen Hedin och han tipsar om att söka rätt på Svensk Bokhandels­tidning. En tid senare när jag behöver en paus tar jag hissen ned till magasinet och går ut i boksamlingen och söker upp volymen på hyllan. Och börjar bläddra mig fram till rätt år – 1884. Flera placeringar på vardagstryck Jag måste berätta om hur jag fick syn på de fina trycksakerna. Jag var som vanligt ute på ett framtagningsärende och kunde inte låta bli att se efter vad som fanns i en angränsande kapsel på avdelningen Vitterhet. När handen böjde undan ett pappersomslag och blicken föll ned på de rara objekten började hjärtat bulta med extra slag. Jag såg underbara ting. På samma gång infann sig ett stråk av matthet vid insikten av att de inte återfanns direkt på facket för tillfälliga verser utan på den särskilda underavdelningen Polemik. Just på Polemik placerades de för att tillfällighetsversernas innehåll driver med deltagarna och länderna på mötet, men udden är ju inte vass. Materialets huvudplacering är annars Bibliografi, som är det lokala klassifikationssystemets benämning på Bok- och biblioteksvetenskap som ännu inte var ett formerat ämne i slutet på 1800-talet. Det är där på den självklara underavdelningen Bokhandel som de andra småtrycken påträffas. Fast ett krux är att trycksakerna ligger i en dragbandskapsel i oktavformat som det står

49

Biblis 74  
Biblis 74