Page 1

En todos os niveis

estamos facendo distintas

Os disfraces do Entroido estaban inspirados no

actividades e traballos sobre recoñecidos pinto-

tema da pintura e en obras destes coñecidos ar-

res. Algúns destes traballos están expostos nos

tistas.

Habitación, Van Gogh

Menina s,

Velázqu

ez

Veláz

quez

Tamén buscamos información para escribir bioMujer en la ventana, Dalí

grafías e outros traballos.

Andy Warhol

Guernica, Picasso

sobre todo, pintaron e debuxaron con distintos materiais.

corredores do centro.

, Dalí Reloxos

Os máis pequenos tamén fixeron actividades e,


C E S TA CONTOS

E D U C A C I Ó N

DE

Á volta do Nadal os nenos e nenas de infantil tiveron nas súas aulas unha cesta de libros cunha selección de libros da biblioteca.

C . E . I . P . Q u i n t e l a

Kandinsky E.INF. 3

Joán Miró

E.INF. 4 Arcimboldo

E.INF. 5

Reloxos blandos de Dali

EMPRÉSTITO DE LIBROS

I N F A N T I L

B i b l i o t e c a

Tamén neste segundo trimestre puxemos en marcha o préstamo de libros da nosa biblioteca para o alumnado de infantil. Durante unha semana ao mes cada neno/a levará a súa casa un libro na bolsamochila que estrenamos neste curso.

1º CURSO

Xirasoles de Van Gogh 2º CURSO

Tubos de óleo 3º CURSO

Pintores 4º CURSO

Meninas e Velázquez

Lápises e goma

5º CURSO

6º CURSO

CURSO ESCOLAR 2011-2012 Boletín Informativo 2º trimestre

Boletín nº 2 2011-2012  

Actividades organizadas polo equipo de biblioteca no 2º trimestre.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you