Page 1

LEESBEVORDERING

INFORMATIEVAARDIGHEDEN

& MEDIAWIJSHEID

voor het primair onderwijs ’18/’19


Inhoudsopgave

Inleiding

3

Groep 1 t/m 8 Schoolabonnement 6 Project- en themacollecties 7 Wisselcollecties 7 Klassikaal lenen 8 Schrijversbezoek 8 Kinderboekenweek 9 Boekenkring 10 Voorleesbezoek 10 Zomerlezen 11 Kinderjury 12

Groep 6 - 7 - 8 Boek en Film 23 1 tegen allen 24 Medi@Battle Junior 25 Voorleesbezoek RSZK 26 Wereldleziger 27 Nederland Leest Junior 28 Websearch: FF Checken 29 Databaas 2.0 30 It's up to you 31 #Selfnie 32 Mediamasters 2018 33 Jeugdkrakercompetitie 33 De Nationale Voorleeswedstrijd 34 Tijdjagers 35

De Bibliotheek op school

4

Groep 1 - 2 - 3 Het Muizenhuis 13 Botje Bij 14 De Nationale Voorleesdagen 15 Voorleesbezoek met de Kamishibai 16 Warboel in de bibliotheek 17 Wij gaan op berenjacht 2.0 18

Leerkrachten en ouders Cursus Open Boek 36 Monitor Lezen en Informatievaardigheden 37 Mediawijsheid Meter 38 Infoavond Leren lezen in groep 3 39 Infobijeenkomst Mediaopvoeding 40 Ouderavond 40

Groep 4 - 5 - 6 WebSearch Junior 19 Kinderjury bezoek 20 BieppStore 21 Kilometerlezen 22

Inschrijven en contact

41

Bij diverse diensten en producten zijn de bijbehorende kerndoelen voor het basisonderwijs opgenomen. Voor een overzicht van de kerndoelen: â–ś http://tule.slo.nl

2

Veldhoven


Inleiding Beste directeur, leescoördinator en leerkracht, Met plezier bieden wij u hierbij een overzicht van de producten, diensten en activiteiten, waarmee de bibliotheek uw school in het schooljaar 2018/2019 kan ondersteunen op het gebied van leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Het pakket is met zorg samengesteld, waarbij de input van de scholen een belangrijke rol heeft gespeeld. Een aantal nieuwe leesbevorderingsproducten is toegevoegd. Zo kunnen de leerlingen van groep 6 met het programma Kilometerlezen hun gelezen bladzijden omzetten in kilometers, waarmee ze door een digitaal landschap reizen. In navolging van het populaire programma de Schrijvers van de Ronde Tafel, is er nu Tijdjagers voor groep 8, een leesbevorderingsspel rondom historische jeugdboeken. Verder is de doorgaande lijn informatievaardigheden is uitgebreid met een les voor groep 4. In het nieuwe schooljaar start ook MediaB@ttle Junior, een mediawijze quiz voor groep 7. Deze quiz, waarbij slim zoeken boven parate kennis staat, heeft een schoolronde, een lokale en een regionale finaleronde. U vindt in de brochure ook activiteiten voor ouders met als doel hen te ondersteunen bij de mediaopvoeding en te informeren over de belangrijke rol die ouders hebben bij de leesontwikkeling van hun kind. Daarnaast zijn er activiteiten voor het schoolteam. Wilt u bijvoorbeeld meer doen rondom digitale geletterdheid? Dan is de Mediawijsheid Meter misschien iets voor uw school. Wilt u samen met de bibliotheek opbrengstgericht werken aan het verhogen van de lees-, informatie- en mediavaardigheden van uw leerlingen? Misschien is de Bibliotheek op school dan iets voor uw school. Informatie hierover vindt u op pagina 4 en 5. De Adviseur Jeugd en Onderwijs van de bibliotheek komt ook graag bij langs om de mogelijkheden te bespreken. Haar contactgegevens vindt u hieronder. Veel plezier bij het selecteren van de producten, diensten en activiteiten voor uw school. Met vragen en opmerkingen kunt u bij één van ondergetekenden terecht. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in het schooljaar 2018/2019. Met vriendelijke groeten, Team Educatie: Imke Duijf, Lees- en mediaconsulent ▶ i.duijf@bibliotheekveldhoven.nl Martijn van Herpen, Lees- en mediaconsulent ▶ m.herpen@bibliotheekveldhoven.nl Monique Laudy, Lees- en mediaconsulent ▶ m.laudy@bibliotheekveldhoven.nl Miranda Schaap, Adviseur Jeugd & Onderwijs ▶ m.schaap@bibliotheekveldhoven.nl

3

Veldhoven


De Bibliotheek op school De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het onderwijs waarin scholen en bibliotheken met een structurele en strategische aanpak opbrengstgericht samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. De Bibliotheek op school in een notendop Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid: • die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek; • waarbij een actuele en gevarieerde leesomgeving in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs; • waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school; • waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten en waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan. De Bibliotheek op school in Veldhoven In het schooljaar 2015-2016 is de Brembocht als eerste basisschool in Veldhoven aan de slag gegaan met de Bibliotheek op school. School en bibliotheek zijn gestart met de invulling van enkele bouwstenen, zoals de fysieke schoolbibliotheek binnen de bouwsteen collectie, diverse leesbevorderingsprogramma's binnen de bouwsteen activiteiten en de landelijke monitor. De resultaten van de 0-meting zijn gebruikt om gerichte doelen te stellen. De metingen daarna laten een stijgende lijn zien in zowel de inhoud (‘er zijn leuke leesboeken’) en vindbaarheid van de boeken in de schoolbibliotheek. Ook het profiel van de enthousiaste lezer dat informatie geeft over de leesmotivatie van de leerlingen is gestegen. In 2017 is Zuiderbos (voorheen De Zwengel) als eerste school voor speciaal onderwijs in Veldhoven aan de slag gegaan met de Bibliotheek op school. Deze samenwerking wordt in het schooljaar 2018/2019 uitgebreid naar de VSO-afdeling. Ook OBS Dick Bruna werkt met de Bibliotheek op school. De drie locaties van deze school gaan als eerste in Veldhoven aan de slag het digitale schoolbibliotheeksysteem Aura Junior.

4

Veldhoven


Bouwstenen de Bibliotheek op school

Netwerk en Beleid Bibliotheek, schoolbestuur en gemeente werken als netwerk aan een gedeelde visie en borgen de doelen in hun beleid. Expertise Bibliotheek en school zetten hun expertise in om de taal-, lees- en mediaprestaties van de leerlingen te verbeteren. Collectie Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele en gevarieerde collectie in een school en/of in een (digitale of mobiele) bibliotheek. Digitaal portaal School heeft toegang tot de content van het ondersteunende digitaal portaal van de Bibliotheek op school. Lees- en mediaplan De school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie, doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan. Activiteiten In alle groepen is structureel aandacht voor lezen en zijn activiteiten rondom leesbevordering en informatievaardigheden. Deze vinden plaats in een doorgaande leerlijn. Monitor Alle betreffende kinderen en leerkrachten vullen de monitor in. Op basis van de resultaten wordt het lees- en mediaplan opgesteld en jaarlijks bijgesteld. De Bibliotheek op school is onderdeel van de doorgaande leeslijn van Kunst van Lezen, opgenomen in van ‘Tel mee met Taal', het actieprogramma van OCW, VWS en SZW om tegen te gaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan en lezen bevorderen.

Een doorgaande leeslijn wil zeggen dat kinderen van 0-18 jaar structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Leesbevordering is alleen effectief bij een structurele aanpak. Dat betekent dat leesbevorderende activiteiten aansluiten op en/of ingebed moeten zijn in het onderwijscurriculum.

Kosten

De Bibliotheek op school is maatwerk en de kosten hangen daarom direct samen met de wensen van school en de keuzes die gemaakt worden. De richtprijs is € 12,50 per leerling.

Interesse?

Heeft u interesse of maakt u graag een afspraak om de mogelijkheden voor uw school te bespreken? Dan kunt u contact opnemen met Miranda Schaap, adviseur Jeugd & Onderwijs. ▶ m.schaap@bibliotheekveldhoven.nl, T: 040-253 29 01.   Meer informatie over de Bibliotheek op school vindt u op: ▶ debibliotheekopschool.nl.

5

Veldhoven


Groep 1 t/m 8 Schoolabonnement Inhoud Voor scholen is er een speciaal schoolabonnement. Met dit abonnement kunt u per pas maximaal 30 materialen lenen (geen maximum per categorie) voor een periode van 6 weken. Verder kunt u met uw schoolpas project- en thema collecties aanvragen. Lid worden kan in de bibliotheek of online via de website. Hier vindt u ook een overzicht van de te lenen materialen en de uitleenvoorwaarden: ▶ bibliotheekveldhoven.nl/lidmaatschap. Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning van de lessen.

Duur

Een (school)abonnement is één jaar geldig. De uitleentermijn van de materialen op een schoolpas is 6 weken.

Locatie

De materialen voor gebruik in de klas/op school kunt u zelf uitzoeken in de bibliotheek. Ook is het mogelijk om materialen online te reserveren, zodat deze voor u klaar staan als u in de bibliotheek komt.

Kosten

€ 39,- per abonnement per jaar (€ 1,- korting bij automatische incasso). € 1,- per reservering. Gratis verlengen, max. drie keer (tenzij gereserveerd voor een andere lener). Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit het schoolabonnement in het samenwerkingspakket.

 Wilt u dat er meerdere materialen gelijktijdig voor u klaar staan? Kijk dan eens naar de mogelijkheid voor het lenen van ▶ project- en themacollecties.

Hoe kan ik online verlengen? ▶ bibliotheekveldhoven.nl

• Ga naar ‘Mijn Bibliotheek’ en log in met uw pasnummer • Als geboortedatum vult u in: 01/01/1900 • Klik of tik vervolgens op Verlengen ▶ bibliotheekveldhoven.nl/bibliotheek-app • Download de Iguana Bibliotheek app op uw smartphone of tablet en log in met uw pasnummer • Als pincode vult u voor een schoolpas in: 01/01/1900 • Tik in het overzicht op Verlengen


Project- en themacollecties Inhoud Werkt u met uw leerlingen aan een thema of gaat u aan de slag met een (leesbevorderings) project? De bibliotheek kan hierbij collecties op maat samenstellen.

Een project- of themacollectie bestaat uit 10, 20 of 30 boeken en/of andere materialen, die naar wens en aansluitend bij de doelgroep wordt samengesteld. De collecties Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst bestaan vanwege de grote vraag uit 5 titels. Deze kunnen naar wens aangevuld worden met andere titels.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

• Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning van de lessen. • Kerndoel: 9.

Duur

Aanvraagtermijn: minimaal 3 weken voor gewenste ophaaldatum. Uitleentermijn: 6 weken. Verlengen is mogelijk (tenzij gereserveerd voor een andere lener).

Locatie

Op school.

Kosten

• 10 boeken voor € 5,- | 20 boeken voor € 9,- | 30 boeken voor € 13,-. • Scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school kunnen per abonnement één collectie (10 boeken) per groep per schooljaar kosteloos lenen.

Wisselcollecties Inhoud

Wilt u voor een langere periode gebruik maken van een collectie boeken en andere materialen, bijvoorbeeld als aanvulling op uw schoolbibliotheek? Dan kunt u gebruik maken van een wisselcollectie. De omvang en de inhoud van de collectie kan naar wens worden samengesteld.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

• Bibliotheekmaterialen lenen ter ondersteuning van de lessen. • Kerndoel: 9.

Duur

Aanvraagtermijn: minimaal 6 weken vóór gewenste ophaaldatum. Uitleentermijn: half of heel schooljaar.

Locatie

Op school.

Kosten

Half schooljaar: € 3,50 per titel. Heel schooljaar: € 6,00 per titel.

 Aangevraagde collecties kunnen naar de school gebracht en opgehaald worden voor € 25,- per rit.

7

Veldhoven


Klassikaal lenen Inhoud

Wilt u met uw groep boeken en andere materialen uitzoeken om te lenen? Dit is mogelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Het is aan te bevelen om de tijd van uw bezoek met één van de leesconsulenten af te stemmen. De organisatie van dit bezoek is in handen van de leerkracht.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

Afhankelijk van de invulling van de leerkracht, bijvoorbeeld: • Boeken uitzoeken ten behoeve van vrij lezen in de klas. • Kennismaking met de bibliotheek. • Kerndoel: 9.

Duur

Zelf te bepalen, advies is max. 60 minuten.

Locatie

In de bibliotheek.

Kosten Geen.  Wilt u een bezoek aan de bibliotheek brengen, waarbij de kinderen een speciaal programma ontvangen? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van de bibliotheekbezoeken per groep.

Schrijversbezoek Inhoud

Voor kinderen is een schrijversbezoek vaak een boeiende kennismaking met een auteur en zijn of haar werk. Een goede stimulans voor leerlingen en leerkrachten om de boeken van een bepaalde schrijver te lezen en na de bijeenkomst nog meer te gaan lezen.

Voorafgaand aan het bezoek ontvangt u een pakket met daarin een aantal boeken van de schrijver, achtergrondinformatie over de schrijver en voor iedere leerling een werkboekje. Met dit pakket kunt u het bezoek aan de schrijver met de groep voorbereiden. Doelgroep

Groep 3 t/m 8.

Doel

• Stimuleren van het leesplezier. • Kerndoelen: 3, 7, 8, 9 en 12.

Duur

60 minuten.

Locatie Op school of in de bibliotheek. Kosten € 70,- per groep (max. 35 leerlingen).

8

Veldhoven


Kinderboekenweek Inhoud Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke generaal en De ongeloof- lijke Ravi Ravioli. Het motto bij het thema Vriendschap is Kom erbij! De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2018 is illustrator Milja Praagman. Meer informatie: ▶ kinderboekenweek.nl. Een aantal mogelijkheden om op school aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek: • Lespakket: Dit pakket voor het basisonderwijs wordt samengesteld door het CPNB en bevat o.a. het Kinderboekenweekgeschenk, affiches en een lesbrief met diverse suggesties voor de uitwerking van het thema. Zie: ▶ kinderboekengids.nl (ook voor bestellen van Kerntitels). • Themacollectie: De bibliotheek stelt graag een collectie voor u samen, aansluitend bij het thema van de Kinderboekenweek of van de bekroonde boeken. • Voorleesbezoek: Eén van de leesconsulenten komt graag voorlezen tijdens de Kinderboekenweek. Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

• Leesbevordering. • Kerndoel: 9.

Data

• Kinderboekenweek: 3 t/m 14 oktober 2018 • Aanvraagtermijn themacollectie: min. 3 weken vóór gewenste ophaaldatum. • Uitleentermijn themacollectie: 6 weken.

Locatie

Op school of in de bibliotheek.

Kosten

Afhankelijk van de wensen: • Lespakket: € 18,75, t/m 10 juni te bestellen bij ▶ kinderboekengids.nl, Kerntitels ook daarna nog te bestellen. • Themacollectie Kinderboekenweek: € 5,- voor 10 boeken. • Voorleesbezoek door de bibliotheek € 13,50 per 30 minuten. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit het Voorleesbezoek in het samenwerkingspakket.

9

Veldhoven


Boekenkring Inhoud

Tijdens deze bijeenkomst praten kinderen onder begeleiding van een leesconsulent over (prenten)boeken. Hierbij staat hun leesbeleving centraal. Kinderen delen hun enthousiasme voor boeken en ontdekken dat boeken een persoonlijke betekenis voor henzelf en voor anderen kunnen hebben.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

• • • •

Duur

30-60 minuten (afhankelijk van doelgroep).

Locatie

Op school of in de bibliotheek.

Stimuleren van het (voor)leesplezier. Motiveren om (meer) boeken te lezen. Andere boeken leren kennen. Gedachten onder woorden brengen, naar elkaar luisteren en leren reageren op argumenten van anderen. • Boeken verbinden met de eigen belevingswereld en de wereld van anderen (relativeren). • Ontwikkelen van de leesvoorkeuren. • Kerndoelen: 3, 7, 8, 9 en 12.

Kosten € 27,- per uur. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit de Boekenkring in het samenwerkingspakket.

Voorleesbezoek Inhoud Rondom een bepaald thema of landelijke campagne zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen kunt u de bibliotheek uitnodigen om te komen voorlezen. Thema en duur van het voorleesbezoek bepaalt u in overleg met de bibliotheek. Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

• Stimuleren van het (voor)leesplezier. • Vergroten van de woordenschat. • Kerndoelen: 9, 12.

Duur

30 minuten. Indien gewenst kan een aanvullende activiteit n.a.v. het voorgelezen boek worden verzorgd.

Locatie

Op school of in de bibliotheek.

Kosten

€ 13,50 per 30 minuten. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit het Voorleesbezoek in het samenwerkingspakket.

10

Veldhoven


Zomerlezen Inhoud Onderzoek toont aan dat kinderen tijdens de zomervakantie minder lezen, waardoor het leesniveau afneemt. Het zomerleesproject is ontwikkeld om het leesniveau op peil te houden en ouders te stimuleren ook in de zomervakantie aandacht te besteden aan (voor)lezen. Vóór de vakantie ontvangt u voor elke leerling een invulboekje. In dit boekje wordt bijgehouden welke (bibliotheek)boeken in de zomervakantie worden gelezen of voorgelezen. Tijdens de vakantie gaan de medewerkers van de bibliotheek met de kinderen aan de hand van het invulboekje een kort gesprekje aan over het (voor)gelezen boek. Vervolgens wordt de verdiende sticker in het boekje geplakt en kinderen kunnen meteen een nieuw boek uitzoeken in de bibliotheek.

De leerkracht introduceert het Zomerlezen in de klas, deelt de boekjes uit en enthousiasmeert de kinderen om deel te nemen. Een nabespreking na de zomervakantie is hierbij een meerwaarde voor de kinderen. De kinderen die hun boekje vol hebben, kunt u een zomerlees-diploma uitreiken. Dit diploma ontvangt u digitaal van de bibliotheek.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8.

Doel

• Kinderen stimuleren om ook tijdens de zomervakantie te lezen om het leesniveau op peil te houden. • Ouders stimuleren om kinderen ook tijdens de zomervakantie voor te blijven lezen. • Kerndoelen: 2, 9.

Data

• Vóór de zomervakantie: introductie. • Tijdens de zomervakantie: (voor)lezen. • Na de zomervakantie: nabespreking.

Locatie

Op school, in de bibliotheek en thuis of op de vakantiebestemming.

Kosten

Geen.

11

Veldhoven


Kinderjury Inhoud De Kinderjury kiest elk jaar het beste kinderboek van het jaar. De jury bestaat uit alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Daarmee is de Kinderjury de grootse publieksprijs van Nederland. Hoe zorgt u als leerkracht ervoor dat uw leerlingen verschillende soorten boeken ontdekken, gemotiveerd raken en blijven én genoeg boeken lezen? De Kinderjury én de bibliotheek helpen u graag op weg met tips en materialen. Op de website ▶ kinderjury.nl vindt u veel achtergrondinformatie en leestips.

Tijdens de Kinderjury is in de bibliotheek een Kinderjuryhoek ingericht met onder meer de deelnemende boeken, stemformulieren en leestips.

Deelnemen aan de Kinderjury kan individueel, maar als u met de groep deelneemt, heeft dit een stimulerend effect op de kinderen. Een mogelijke invulling kan zijn:

• • • •

Doelgroep

Groep 3 t/m 8. De Kinderjury kent twee leeftijdscategorieën: • 6 t/m 9 jaar. • 10 t/m 12 jaar.

Doel

• Boeken onder de aandacht brengen en kinderen stimuleren tot lezen. • Ontwikkelen en onderbouwen van leesvoorkeuren. • Kerndoelen: 3, 7, 8, 9 en 12.

Lesprogramma 'Kinderjury bezoek' voor groep 4 en 5. Een collectie Kinderjuryboeken aanvragen bij de bibliotheek. Klassikaal lenen in de bibliotheek met nadruk op de Kinderjuryboeken. Top 5 Kinderjuryboeken samenstellen in de klas. De bibliotheek wordt graag op de hoogte gehouden van de Klassen Top 5! • Klassikaal moment inplannen om te stemmen. • Samen naar de prijsuitreiking kijken.

Periode Stemperiode: 7 maart t/m 15 mei. Prijsuitreiking: juni. Locatie

Op school, in de bibliotheek en/of thuis.

Kosten

Afhankelijk van de wensen.

12

Veldhoven


Groep 1 t/m 3

Het Muizenhuis Inhoud In het Muizenhuis wonen de twee kleine muizen Sam en Julia. Julia woont er alleen met haar moeder en Sam heeft heel veel familieleden. Sam is wat verlegen en Julia vooral nieuwsgierig. Ze maken allerlei avonturen mee en ze ontmoeten andere muizen in hun kleine wereld. Tijdens het groepsbezoek in de bibliotheek beleven de kinderen het prentenboek op interactieve, speelse wijze. Doelgroep

Groep 1 & 2.

Doel • Leesbevordering • Boekpromotie • Ruimtelijk inzicht • Kerndoelen: 9, 12, 54 Duur 60 minuten excl. voorbereiding. Locatie In de bibliotheek. Kosten € 27,-. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit het Muizenhuis in het samenwerkings- pakket.

13

Veldhoven


Botje Bij

Inhoud

Botje Botje, Botje Bij ik help jou en jij helpt mij links of rechts en terug of vooruit: ik tel de stappen en jij voert uit

Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren, ontluikend (gedichten) lezen en het stimuleren van de verbeelding bij kinderen centraal. De Bee-Bot is een programmeerbare robot waarmee kinderen zelf een bepaalde route kunnen uitstippelen, instellen en doorlopen. Aan de hand van een verhaal met opdrachten gaan de leerlingen in groepjes met de Bee-Bot aan de slag.

Doelgroep

Groep 1 & 2.

Doel

• • • • • • •

Duur

Botje Bij kan als project geleend worden voor een periode van 2 weken. Uitvoering van het Botje Bij-programma door een mediacoach: 50 min.

Leesbevordering Programmeervaardigheden Probleemoplossingsvermogen Samenwerken Ruimtelijk inzicht Computational thinking Kerndoelen: 1, 3, 9, 12

Locatie Op school of in de bibliotheek. Kosten • Lenen voor 2 weken: € 27,-. • Botje Bij-programma uitgevoerd door mediacoach: € 27,-. • Botje Bij-programma uitgevoerd door mediacoach + project aanvullend lenen: € 54,-. • Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Botje Bij in het samenwerkingspakket.  Met de Bee-Bot kunnen kinderen op een slimme en leuke wijze leren programmeren en gevoel voor richting ontwikkelen!

14

Veldhoven


De Nationale Voorleesdagen Inhoud Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers! Meer informatie: ▶ nationalevoorleesdagen.nl.

U kunt met deze landelijke campagne ook in uw groep aan de slag. Een aantal mogelijkheden: • Lespakket: Op deze website kunt u zich registreren en het aanvullende materiaal van De Nationale Voorleesdagen downloaden: ▶ onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl. • Themacollectie: De bibliotheek kan een themacollectie voor u samenstellen, bijvoorbeeld aansluitend bij de Prentenboek Top 10 van de Nationale Voorleesdagen. • Voorleesbezoek: In de periode van de Nationale Voorleesdagen kunt u een leesconsulent uitnodigen voor een extra feestelijk voorleesbezoek in de kleutergroepen. Hij of zij leest voor uit het Prentenboek van het Jaar en/of andere leuke prentenboeken. Doelgroep

Groep 1 & 2.

Doel

• Stimuleren van het (voor)leesplezier. • Kerndoelen: 9, 12.

Data

• Nationale Voorleesdagen: 23 januari t/m 2 februari 2019. • Aanvraagtermijn themacollectie en pakket bekroonde boeken: minimaal 3 weken vóór gewenste ophaaldatum. • Leentermijn themacollectie: 6 weken.

Locatie

Op school en/of in de bibliotheek.

Kosten

Afhankelijk van de wensen: • Themacollectie Nationale Voorleesdagen € 5,- (10 boeken). • Voorleesbezoek: € 13,50 per 30 minuten. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit het Voorleesbezoek in het samenwerkingspakket.


Voorleesbezoek met de Kamishibai Inhoud De Kamishibai is een klein, draagbaar verteltheater dat oorspronkelijk uit Japan komt. "Theater van papier" betekent het letterlijk. Het verteltheater brengt de personages echt tot leven: de beeldende vertelwijze zorgt ervoor dat de kinderen worden meegezogen in het verhaal. U kunt een leesconsulent uitnodigen voor een interactief voorleesbezoek met de Kamishibai. Van verschillende prentenboeken zijn speciale Kamishibai-platen beschikbaar die de vertellingen ondersteunen. In overleg met de bibliotheek bepaalt u de duur en het thema van het voorleesbezoek met de Kamishibai. Doelgroep

Groep 1, 2 & 3.

Doel

• • • • •

Duur

30 minuten. Indien gewenst kan een aanvullende activiteit n.a.v. het vertelde verhaal worden verzorgd.

Locatie

Op school of in de bibliotheek.

Kosten

€ 13,50 per 30 minuten. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit het Voorleesbezoek met de Kamishibai in het samenwerkingspakket.

Samen met de leerlingen een verhaal beleven. Leerlingen bekend maken met andere overdrachtsvormen. Vergroten van de woordenschat. Spraak- en taalontwikkeling. Kerndoelen: 9, 12.

 De Kamishibai en Kamishibai-vertelplaten zijn ook te leen! De bieb heeft platen over diverse thema's zoals school, verjaardag, Sinterklaas en de seizoenen. Leuk om bijvoorbeeld na het voorleesbezoek in uw groep zelf mee aan de slag te gaan.

16

Veldhoven


Warboel in de bibliotheek Inhoud Het zal je maar gebeuren… Op een ochtend kom je in de bibliotheek en is het een grote rommel! Anansi de spin is op bezoek geweest! Wie komt er helpen om de rommel op te ruimen, Anansi te zoeken en hem terug te stoppen in zijn verhaal? Tijdens dit bezoek luisteren de leerlingen naar het verhaal over Anansi in de bibliotheek. Anansi heeft er een rommeltje van gemaakt: boeken liggen door elkaar en staan op de verkeerde plaats. De leerlingen gaan vervolgens op zoek naar Anansi. Ze verzamelen sporen van de spin en ontdekken zijn schuilplaats. Tijdens hun speurtocht maken ze kennis met verschillende aspecten van de bibliotheek. Met dit bibliotheekbezoek maken leerlingen kennis met de Anansi-verhalen die behoren tot de Caraïbische vertelcultuur. Daarmee sluit het aan op cultuureducatie. Lezen, boeken en andere materialen voor beginnende lezers staan tijdens het bezoek centraal. Kinderen worden wegwijs in de bibliotheek: waar kun je alles vinden en hoe ‘werkt het’ in deze (school)bibliotheek (pasjes, lenen en terugbrengen)? Doelgroep

Groep 3.

Doel

• Leesbevordering. • Cultuureducatie en literatuureducatie: kennismaken met andere verhaal- en vertelculturen. • Vergroten van de zoekvaardigheden. • Kerndoelen: 9, 12.

Duur

60 minuten.

Locatie In de (school)bibliotheek. Kosten € 27,-. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Warboel in de bibliotheek in het samenwerkingspakket.

17

Veldhoven


Wij gaan op berenjacht 2.0 Inhoud

In dit lesprogramma gaan leerlingen aan de slag met de papieren én digitale versie van het prentenboek 'Wij gaan op berenjacht' van Michael Rosen en Helen Oxenbury. De lees- en mediaconsulent van de bibliotheek leest en bespreekt eerst het papieren prentenboek. Daarna wordt de digitale versie bekeken en de belangrijkste overeenkomsten en verschillen klassikaal besproken. De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met tablets en een doe-opdracht rondom het digitale prentenboek waarbij aanspraak wordt gemaakt op hun digitale vaardigheden, geheugen, woordenschat, leesvaardigheid én fantasie.

Doelgroep

Groep 3.

Doelen Duur

• • • •

Locatie

In de bibliotheek of (bij voorkeur) op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk: Beamer en laptop of digibord waarop een iPad aangesloten kan worden zodat het scherm van de iPad zichtbaar is op het grote scherm.

Kosten

€ 27,-. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Wij gaan op Berenjacht 2.0 in het samenwerkingspakket.

Boekoriëntatie, woordenschat en verhaalbegrip vergroten. Spraak- en taalontwikkeling. Vergroten van mediavaardigheden (omgaan met tablet). Leerlingen bekend maken met de verschillen en overeenkomsten tussen papieren en digitale prentenboeken. • Kerndoelen: 9, 12. 60 minuten.

 Kinderen leren van de verschillen tussen digitale en papieren boekvormen en vergroten zo hun boekoriëntatie, woordenschat en verhaalbegrip.

18

Veldhoven


Groep 4 t/m 6

Nu ook voor groep 4

Websearch Junior Inhoud Websearch Junior is een kennismaking met het wereldwijde web voor groep 4, 5 en 6. Leerlingen worden begeleid in het zoeken van online informatie met behulp van zoekmachines en websites. De workshop start met een klassikale presentatie met demonstraties en filmpje waarbij kinderen worden aangespoord om mee te denken en mee te praten over internet. Vervolgens gaan leerlingen aan de slag met opdrachten die ze met behulp van zoekmachines en websites maken. De workshop wordt afgesloten met een nabespreking, waarbij aandacht is voor belangrijkste ervaringen en leerpunten. Doelgroep

Groep 4, 5 & 6.

Doel

• Vergroten van de online informatie- en zoekvaardigheden. • Kerndoelen: 2, 4.

Duur

Groep 4: 60 minuten. Groep 5 & 6: 90 minuten.

Locatie Naar keuze: • in de bibliotheek of • op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk: • Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet. • Eén pc of tablet per 2 leerlingen met internetverbinding. Kosten Groep 4: € 27,- (60 minuten). Groep 5 & 6: € 39,50 (90 minuten). Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Websearch Junior in het samenwerkingspakket.

19

Veldhoven


Kinderjury bezoek Inhoud Programma rondom de Kinderjury (zie ook p. 12) met accent op zelf kiezen van boeken. Na een korte uitleg over de Kinderjury door de leesconsulent gaan leerlingen aan de slag met met recente jeugdboeken die in aanmerking komen voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.

Welke boekbeschrijving hoort bij welke kaft? Welk boe wordt gekozen als favoriet op basis van alleen de boekbeschrijving en op basis van alleen de kaft? Als afsluiting presenteert elke groep zijn uiteindelijke favoriete boek. De leerlingen werken in groepjes van 4-5 leerlingen en maken de opdrachten met behulp van iPads.

Doelgroep Groep 4 & 5. Doelen

• • • •

Duur

60 minuten.

Locatie

Op school of in de bibliotheek.

Kosten

€ 27,-. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit het Kinderjury-bezoek in het samenwerkingspakket.

20

Leesplezier vergroten. Kennismaken met recente jeugdboeken. Eigen literaire smaak ontwikkelen. Kerndoelen: 3, 7, 8, 9 en 12

Veldhoven


BieppStore Inhoud

Met een tablet en toegang tot de app BieppStore leren de leerlingen op een speelse manier zoeken in de bibliotheek. Virtueel shoppend maken ze in groepjes van 4-5 leerlingen kennis met onder meer verschillende schrijvers, verfilmde boeken en gedichten. Ze leren zoeken in de catalogus en de fysieke collectie van de bibliotheek. Is een opdracht succesvol uitgevoerd? Dan ontvangt de groep de code van het Biepp- kredietkaartje, waarmee de (fictieve) app gedownload kan worden. Welke groepen kunnen goed zoeken in de bibliotheek en ontvangen een BieppStore Diploma?

Ter voorbereiding op het bibliotheekbezoek is een Digiles beschikbaar voor het digibord in de klas. Hierin krijgen de leerlingen uitleg over het zoeken in de catalogus, de pictogrammen die ze op de materialen aantreffen en de wijze waarop de materialen in de bibliotheek geplaatst staan.

Doelgroep

Groep 6.

Doelen

• Leerlingen kennen de weg in de bibliotheek, weten hoe ze moeten zoeken en welke mogelijkheden de bibliotheek biedt om aan geschikte informatie te komen. • Bovendien maken ze kennis met apps en met de werking van de Appstore (of vergelijkbare online softwarewinkels). • Kerndoelen: 1, 3, 9, 12.

Duur

• 30 minuten voorbereidende les in de klas. • 90 minuten bibliotheekbezoek.

Locatie

• Voorbereidende les: in de klas. • Aan de slag met opdrachten op tablets: in de bibliotheek. • Diploma uitreiking: in de klas.

Kosten

• Voorbereidende les door leerkracht: gratis. • Bibliotheekbezoek: € 39,50. • Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit BieppStore in het samenwerkingspakket.

21

Veldhoven


Nieuw! Kilometerlezen Inhoud

Kilometerlezen stimuleert het maken van leeskilometers. Veel leeskilometers! Daardoor kunnen leerlingen namelijk hun eigen smaak ontwikkelen. En zijn ze in staat om de gelezen boeken op hun waarde te beoordelen. Is dit wel een leuk of een goed boek? Competitie, uitdaging, beloning en actie... in Kilometerlezen gaan de leerlingen het allemaal meemaken!

‘Kilometerlezen’ is een leesbevorderingsproduct met online multimediaondersteuning. Per groep ontvangt u: een handleiding, een licentie met activatiecode voor toegang tot ▶ kilometerlezen.nl, een collectie boeken, een vlag Kilometerlezen, 1 set leespaspoorten, leesquiz Kilometerlezen (digitale toepassing in www.kilometerlezen.nl), tekstblad Leesquiz met quizvragen en antwoorden.

Elke leerling vult wekelijks op de bijbehorende website de bladzijdes in die hij heeft gelezen. Die bladzijden worden kilometers. Zo reizen ze door een digitaal landschap en passeren ze onderweg verschillende haltes. Op de haltes krijgen ze via weblinks informatie over schrijvers, boektitels en boekfiguren. De website geeft ook het totaal aantal leeskilometers van de klas aan. In de laatste projectweek kunnen de leerlingen op de website een leesquiz spelen waarbij ze de leesvlag moeten veroveren. De leesquiz heeft betrekking op de boeken uit de collectie. Elke leerling ontvangt bij aanvang een leespaspoort waarin ze de leeskilometers kunnen bijhouden. Ook kunnen ze in hun paspoort de gelezen boeken noteren en een waardering invullen.

Doelgroep

Groep 6.

Doel

• • • •

Duur

4 tot 6 weken.

Locatie

Op school.

Kosten

€ 60,- per groep. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Kilometerlezen in het samenwerkingspakket.

22

Kennis maken met een aantrekkelijk leesaanbod en leren boeken te beoordelen. ‘Leeskilometers’ maken. Elkaar stimuleren om boeken te lezen. Kerndoelen: 4, 6, 7 en 9.

Veldhoven


Groep 6 t/m 8

Boek en Film Inhoud

Geïntegreerde aandacht voor jeugdliteratuur en film levert een meerwaarde op. Kinderen worden in toenemende mate omringd met beeldmedia, waardoor het van belang is om hen ook andere vormen van ‘verhalen vertellen’ te laten ervaren. Met Boek en Film gaan leerlingen boek en film met elkaar vergelijken.

Er zijn diverse manieren om het Boek- en Film-project uit te voeren, bijvoorbeeld: De leerlingen worden in groepjes gedeeld en ieder groepslid leest hetzelfde boek. Daarna kijkt de groep (als huiswerk) de verfilming van het gelezen boek. Vervolgens gaan ze aan de slag met de verwerkingsopdrachten die zich richten op de verschillen en overeenkomsten van het boek en de film. Als afsluiting verzorgt elk groepje een presentatie van 5-10 min, waarin wordt verteld waar het verhaal over gaat, wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn en wat de groep beter vond, het boek of de film en waarom.

Een Boek en Film- pakket bestaat uit: • 30 boeken (2 dezelfde exemplaren van 15 titels). • 15 bijbehorende films op dvd. • Verwerkingsopdrachten. Doelgroep

Groep 6, 7 & 8.

Doel

• Kinderen laten inzien dat woord- en beeldcultuur in elkaars verlengde liggen en dat het begrijpen van die relatie een verdieping van hun visie/smaak kan betekenen. • Kerndoelen: 3, 7, 8, 9.

Duur

Aanvraagtermijn: minimaal 6 weken voor gewenste ophaaldatum. Uitleentermijn: 6 weken

Locatie Op school. Kosten € 39,50. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Boek en Film in het samenwerkingspakket.

23

Veldhoven


1 tegen allen Inhoud De bibliotheek daagt de klas uit om een aantal opdrachten uit te voeren. Nee, dit is niet zo maar een spelletje, dit is bloedserieus! Beide partijen tekenen een heus contract. De inzet bepalen de klas en de bibliotheek samen. De verliezer levert een tegenprestatie, dat is zeker. Welke klas durft de uitdaging met de bibliotheek aan te gaan? De klas voert opdrachten uit die op de poster (A1-formaat) staan. De poster komt uiteraard in de klas te hangen. De kinderen maken bijvoorbeeld een lijst met leesboeken over sport, een rap over lezen of een lekker recept uit een kinderboek. Doelgroep

Groep 7. Er is ook een versie voor speciaal onderwijs.

Doel

• Leesplezier. • Kennismaken met en gebruik maken van de collectie van de openbare- of school- bibliotheek. • Gericht kunnen zoeken op internet naar onderwerpen als schrijvers, uitgevers, spreekbeurten en werkstukken. • Creatief bezig zijn rondom lezen en boeken. • Bevorderen van een goede samenwerking in de klas. • Kerndoelen: 2, 9.

Duur

In overleg met de leerkracht (ongeveer 4 weken).

Locatie

Op school.

Kosten

€ 39,50. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit 1 tegen allen in het samenwerkingspakket.

24

Veldhoven


Nieuw

!

Medi@Battle Junior Inhoud

Medi@Battle-Junior is een spannende en interactieve quiz over mediawijsheid waarin leerlingen uit groep 7 in teams tegenover elkaar komen te staan. Door goed te zoeken op internet moeten leerlingen de antwoorden op quizvragen zo snel mogelijk zien te vinden. Slim zoeken staat dus boven parate kennis! Op deze manier wordt spelenderwijs bijgedragen aan de ontwikkeling van competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Allereerst vindt er een voorbereidende les plaats. Deze kan door de leerkracht of een mediacoach van de bibliotheek worden gegeven. Hierin leren leerlingen slim zoeken en worden ze voorbereid op de schoolronde en de finale in de bibliotheek. Daarna wordt er tussen verschillende klassen of binnen een klas een schoolronde gespeeld. De winnaars van de schoolronde mogen vervolgens naar de finale in de bibliotheek. Doelgroep Groep 7. Doelen Tijdens Medi@battle –Junior werken leerlingen aan de volgende 21e eeuwse vaardigheden: • Mediawijsheid • Informatievaardigheden • ICT-basisvaardigheden • Probleem oplossen • Samenwerken • Kritisch denken Duur

Voorbereidende les: 60 minuten, schoolronde: 60 minuten, lokale finaleronde: 60 minuten, regionale ronde: 60 minuten.

Locatie Groeps- en schoolronden: op school, lokale finaleronde: in de bibliotheek, regionale ronde: info volgt t.z.t. (nog niet bekend). Kosten Introductieprijs: € 27,-. Voorbereidende les door leerkracht: € 0,-, door mediacoach bibliotheek: € 27,-. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Medi@Battle Junior in het samenwerkingspakket.

25

Veldhoven


Voorleesbezoek RSZK Inhoud

In samenwerking met de zorgstichting RSZK organiseert de bibliotheek voorleesbezoeken voor leerlingen van groepen 7 en 8 aan ouderen in zorgcentrum Merefelt. Een mooie en dankbare activiteit voor zowel de bewoners als de leerlingen! Ter voorbereiding op het bezoek ontvangt u een collectie met 30 boeken.

Doelgroep

Groep 7 & 8.

Nieuwe opzet!

Doel • Stimuleren van het (voor)leesplezier. • Ontmoeting tussen generaties. • Maatschappelijke bewustwording. • Kerndoelen: 2, 9, 37. Periode Er kan ingeschreven worden voor de volgende periodes: • Tijdens de Kinderboekenweek (oktober) • Tijdens de Nationale Voorleesdagen (januari) • Tijdens de Nederlandse Kinderjury (april/mei) Praktisch • Per voorleesbezoek kan 1 groep meedoen (ca. 30 leerlingen), deze wordt opgedeeld in groepjes van 4 à 5 leerlingen. • Bij meer dan 5 aanmeldingen vanuit scholen wordt er geloot. • Het voorleesbezoek is van 10:15 tot 11:30 uur en altijd op een donderdag. • De school zorgt voor voldoende begeleiding (in overleg met de bibliotheek). • Vanuit de bibliotheek en RSZK is ook begeleiding aanwezig. • Kinderen krijgen iets lekkers en drinken tijdens de ochtend. • Achteraf maken de leerlingen nog een terugkoppeling voor de afdeling waar ze zijn geweest, bijvoorbeeld in de vorm van een een ansichtkaart of brief. De bibliotheek levert hiervoor een format aan. Locatie

Zorgcentrum Merefelt in Veldhoven.

Kosten

€ 30,-.

26

Veldhoven


Wereldleziger Inhoud

De wereld lezen in 101 opdrachten. Dat is de uitdaging waar de leerlingen voor komen te staan. Met dit (online) opdrachtenspel worden leerlingen op meerdere momenten in de week gestimuleerd en geïnspireerd om te lezen en daarover te praten.

Met behulp van onze zintuigen is de hele wereld ‘leesbaar’. We voelen, proeven, ruiken, zien en horen, vaak in combinatie met elkaar. Telkens opnieuw lezen we de wereld, ieder op onze eigen wijze, en geven we betekenis aan wat ons omringt. Op Wereldleziger.nl vind je een gevarieerd aanbod van (lees)opdrachten die verschillende zintuigen prikkelen. Waar denk je aan als je kijkt, ruikt, proeft, voelt of hoort? En welk verhaal heb je daarbij? Weet jij wat een broodje aap is? En is er één woord dat in alle talen hetzelfde is? Heb je wel eens een zintuigengedicht gemaakt?

Ga de uitdaging aan met de leerlingen en wordt een Wereldleziger! Meer informatie: ▶ wereldleziger.nl Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doelen

• • • •

Periode/ Duur

De opdrachten kunnen in een projectperiode, maar ook gedurende het hele schooljaar worden gedaan. De opdrachten duren gemiddeld 15 minuten en variëren van klassikale opdrachten tot opdrachten die de leerlingen thuis moeten uitvoeren.

Vergroten van leesmotivatie Ontwikkeling van leesvoorkeuren Vergroten van de vaardigheid om het eigen verhaal te vertellen. Gedachten onder woorden leren brengen, leren naar elkaar te luisteren en te reageren op argumenten van anderen. • Kerndoelen: 2, 9.

Locatie Op school. Voor de uitvoering van het opdrachtenspel is een digibord in de klas vereist. Kosten

27

Licentiekosten: € 40,- per groep per schooljaar. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Wereldleziger in het samenwerkingspakket.

Veldhoven


Nederland Leest Junior Inhoud De landelijke bibliotheekcampagne Nederland Leest heeft sinds 2016 ook een Junior-editie. Het thema van Nederland Leest 2018 is voeding. Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden van Jan Paul Schutten is het boek dat voor de jeugd centraal staat. Het boek staat vol met informatie over de geschiedenis van ons eten en proefjes die de lezers thuis of in de klas kunnen uitvoeren. De bibliotheek kan voor u kosteloos of tegen een aantrekkelijk tarief lespakket(ten) bestellen om met de campagne en het thema in de klas aan de slag te gaan. Hierover is in maart een mailing verstuurd. Bestellen is niet meer mogelijk. Scholen die hebben ingeschreven, ontvangen in oktober bericht over het afhalen van de lespakketten. Eén lespakket bestaat uit: • 32 schooledities van Graaf Sandwich. • Een affiche voor in de klas. • Een lesbrief, waarin aandacht wordt besteed aan o.a. lezen, discussie en debat. Meer informatie: ▶ nederlandleest.nl/junior Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doel

• Stimuleren van het leesplezier. • Stimuleren van discussie en debat onder over actuele thema's. • Kerndoelen: 3, 9, 12, 37.

Periode

1 t/m 30 november.

Locatie

Op school.

Kosten

Scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school kunnen de pakketten kosteloos bestellen. Scholen die (nog) niet deelnemen aan de Bibliotheek op school kunnen de pakketten met korting bestellen: van € 18,50 voor € 10,00 per pakket.

28

Veldhoven


Websearch FF Checken Inhoud Websearch FF Checken is de internetzoektocht voor groepen 7 en 8. Niet alleen de informatie- en zoekvaardigheden komen aan bod maar ook het beoordelen van de betrouwbaarheid van online informatie. De opbouw van het lesprogramma is vergelijkbaar met Websearch voor groep 5 en 6. Na een klassikale presentatie gaan leerlingen zelf aan de slag met opdrachten waarbij de nadruk ligt op het beoordelen van websites en gevonden informatie. De les wordt afgesloten met een nabespreking, waarbij aandacht is voor de belangrijkste ervaringen en leerpunten. Doelgroep Groep 7 & 8. Doel • Vergroten van de online informatie- en zoekvaardigheden. • Beoordelen van online informatie. • Kerndoelen: 2, 4, 7. Duur

90 minuten.

Locatie Naar keuze: • in de bibliotheek of • op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk: • Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet. • Eén pc of tablet per 2 leerlingen met internetverbinding. Kosten € 39,50. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Websearch FF Checken in het samenwerkingspakket.

29

Veldhoven


Databaas 2.0 Inhoud

Kinderen zitten tegenwoordig allemaal op internet. Ze hebben een blog of vlog, ze gamen en appen of hebben een profiel op social media. Vaak denken ze niet na over de gevolgen van het achterlaten van privégegevens op internet, zoals naam, mailadres, huisadres, telefoonnummers of foto’s. Het project Databaas wil kinderen bewuster leren omgaan met privacygegevens op internet en inzicht geven in wat privacy nou eigenlijk is.

Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doel • Kritisch en bewust leren omgaan met online privacy. • Kerndoelen: 2, 3, 37. Duur

Het project Databaas bestaat uit 2 lessen van 60 minuten. Deze lessen kunnen in overleg met de bibliotheek ingepland worden en zullen in de klas worden uitgevoerd door een mediacoach uit de bibliotheek. Tussen les 1 en 2 zit ongeveer een week in verband met het huiswerk dat thuis samen met de ouders gedaan wordt. Het benodigde materiaal wordt door de bibliotheek geleverd.

Locatie Naar keuze: • In de bibliotheek of • op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk: • Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet. • Huiswerkopdracht wordt thuis uitgevoerd. Kosten € 54,-. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Databaas 2.0 in het samenwerkingspakket.

30

Veldhoven


It's up to you Inhoud

Tijdens de workshop bekijken de leerlingen de film ‘It’s up to you' waarin de hoofdpersonages te maken krijgen met cyberpesten. Deze interactieve film van 7 minuten heeft 5 eindes en 144 scenario’s. Waar het verhaal eindigt, hangt af van de gemaakte keuzes van de leerlingen. Zij worden uitgedaagd om te experimenteren met diverse keuzemogelijkheden, die de rest van het verhaal beïnvloeden. Na het bekijken van de film volgt een korte nabespreking.

Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doel

• Leerlingen bewust maken van hun online gedrag en handelen. • Leerlingen bewust maken van de mogelijke gevolgen van cyberpesten voor alle betrokkenen. • Leerlingen leren hoe ze vervelende online situaties kunnen voorkomen of melden. • Kerndoelen: 2, 3, 37.

Duur

• 90 minuten. • Optioneel is een vervolgles (60 minuten) waarin teruggeblikt wordt op les 1 en met de leerlingen gedragsregels opgesteld worden.

Locatie Naar keuze: • In de bibliotheek óf • Op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk: • Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet. • Eén pc of tablet per 2 leerlingen met internetverbinding en koptelefoons. Kosten € 39,50. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit It's up to you in het samenwerkingspakket.

31

Veldhoven


#Selfnie Inhoud

Na een interactieve presentatie gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met opdrachten waarbij ze gebruik maken van iPads om onder meer selfies te beoordelen. De groeps-selfies die gemaakt worden, ontvangt de leerkracht na afloop van de workshop in zijn of haar mailbox.

Onderdeel van de workshop is de YouTube-hit #LeukGenoeg van Rutger Vink a.k.a. Furtjuh. Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doelen

• Leerlingen bewust maken van hun online imago en de kracht, snelheid en onuitwisbaarheid van foto’s en filmpjes op sociale media. • Leerlingen leren hoe ze vervelende online situaties, zoals sexting en grooming, kunnen voorkomen of melden. • Kerndoelen: 2, 3, 37.

Duur

90 minuten.

Locatie Naar keuze: • in de bibliotheek of • op school, mits de vereiste benodigdheden aanwezig zijn, namelijk: • Beamer en laptop of digibord met Office-pakket en internet. • Toegang tot goed functionerend WiFi netwerk waarop 6-7 tablets tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Kosten € 39,50. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit #Selfnie in het samenwerkingspakket.

32

Veldhoven


MediaMasters 2018 Inhoud

MediaMasters is een mediaspel dat online in de klas gespeeld kan worden tijdens de Week van de Mediawijsheid. Kinderen leren spelenderwijs over het eigen online gedrag, maken kennis met de mogelijkheden die media bieden en leren er kritisch mee om te gaan. Meer informatie en aanmelden via ▶ mediamasters.nl.

Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doel

• • • • • •

Periode

• Week van de Mediawijsheid: 16 t/m 23 november 2018. • Tijdsinvestering MediaMasters: Eén uur per dag gedurende vijf dagen.

Locatie

Op school.

Kosten

• Spel: gratis na aanmelding via ▶ mediamasters.nl. Behalve de jaarlijkse game, bestaat MediaMasters uit een Club en een Wall. Meedoen is kosteloos. • Optioneel is inzet mediacoach van de bibliotheek voor € 27,- per uur. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit de inzet van de mediacoach in het samenwerkingspakket.

Analyse: kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken. Bewustwording: het effect van media ervaren en begrijpen. Gedrag: inzicht krijgen in eigen mediagedrag. Dialoog: praten over media, thuis en in de klas. Creatie: zelf media kunnen inzetten, maken en delen. Kerndoelen: 2, 3, 37.

Jeugdkrakercompetitie 2019 Inhoud

De Jeugdkrakercompetitie is een jaarlijks terugkerende zoekwedstrijd op internet. In teamverband werken de leerlingen in vijf speelrondes aan vijf vragen per week. De vier beste teams strijden tegen elkaar in een online finale. Na afloop van iedere ronde is er feedback en wordt de zoekweg toegelicht en gemotiveerd. De beste teams winnen een mooi geldbedrag. Meer informatie en aanmelden via ▶ jeugdkrakercompetitie.nl.

Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doel

• Vergroten van de informatie- en zoekvaardigheden op internet. • Internet gebruiken als bron voor het maken van werkstukken. • Kerndoelen: 2, 4, 7.

Periode

Mei t/m juli.

Duur

5 weken.

Locatie Op school. Kosten Ca. € 38,50 per team.

33

Veldhoven


De Nationale Voorleeswedstrijd Inhoud

De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7 en 8. De Veldhovense ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd wordt gehouden in Theater de Schalm. Voorlezen in het theater op een écht podium maakt het geheel natuurlijk extra feestelijk. De hele klas wordt uitgenodigd om hun schoolkampioen aan te moedigen.

De Bibliotheek Veldhoven kan ten behoeve van de groeps- en schoolrondes collecties met leuke, aantrekkelijke voorleesboeken voor u samenstellen. Doelgroep

Groep 7 & 8.

Doel

• Stimuleren van het (voor)leesplezier. • Kerndoelen: 2, 9.

Duur/ Periode

• Vóór 1 augustus 2018: inschrijfformulier de Bibliotheek Veldhoven invullen. • Vóór 1 augustus 2018: gratis deelnamepakket aanvragen via ▶ denationalevoorleeswedstrijd.nl. • September tot 1 december 2018: groeps- en schoolronden organiseren. • Vóór 1 december: schoolkampioen aanmelden op website. • Januari/februari 2019: lokale finaleronde in Theater de Schalm. • Half maart-half april 2019: provinciale finaleronde. • Mei 2019: landelijke finale ronde.

Kosten Groeps- en schoolronden: gratis. Lokale finaleronde: € 30,-, Lokale finaleronde, incl. Masterclass Voorlezen voor schoolkampioen: €35,-.

34

Veldhoven


Nieuw! Tijdjagers Inhoud

Tijdjagers is een leesbevorderingsspel rondom de historische jeugdboeken van de Schrijvers van de Ronde Tafel. Het is bedoeld voor groep 8 en zowel te spelen in de klas als in de bibliotheek. Leerlingen moeten onder grote tijdsdruk de mysterieuze inhoud van een tijdcapsule achterhalen. Lezen, 21ste-eeuwse vaardigheden en kennis van de tijdvakken zijn nodig om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Doelgroep

Groep 8.

Doel • • • • • Duur

Leerlingen beleven plezier aan historische verhalen. Leerlingen verwerven een (visueel) overzicht van de Nederlandse geschiedenis aan de hand van de tien tijdvakken. Leerlingen denken na over hun eigen tijd en wat deze kenmerkend maakt ten opzichte van eerdere tijdvakken. Leerlingen lossen als klas gezamenlijk een probleem op. Kerndoelen: 4, 5 en 9.

• Tijdjagers op school: drie lessen (plus een maand voorbereidend vrij lezen). • Afsluiting: 90 minuten.

Locatie Op school, de afsluitende quiz kan naar wens op school of in de bibliotheek plaatsvinden. Kosten €38,00 (uitvoering programma + afsluitende quiz door leerkracht). €77,50 (uitvoering programma leerkracht, uitvoering afsluitende quiz door lees- en mediaconsulent). Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit Tijdjagers in het samenwerkingspakket.

35

Veldhoven


Leerkrachten en ouders

Cursus Open Boek: Opleiding tot leescoördinator Inhoud De cursus Open Boek leidt leerkrachten in het basisonderwijs op tot leescoördinator. Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)lees- plan. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. In de cursus Open Boek leert u onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team. De slotopdracht van de cursus betreft een plan voor het op een hoger niveau brengen van de leesbevordering op school. Meer informatie: ▶ cursusopenboek.nl Doel

Leerkrachten in het basisonderwijs opleiden tot leescoördinator om het leesbeleid binnen de school vorm te geven.

Doelgroep

Leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.

Duur/ Data

• 4 bijeenkomsten van 3 uur verspreid over 4 maanden. • De cursus heeft een studiebelasting van 40 uur, waarvan 12 uur cursustijd. • Data van de cursus bij ▶ De Boekenberg in Eindhoven in het najaar van 2018: 18/9, 9/10, 30/10, 20/11 . Deze bijeenkomsten zijn van 19:00-22:00 uur. • Indien tenminste 8 leerkrachten in Veldhoven willen deelnemen aan de training, wordt deze in Veldhoven georganiseerd en de data met de cursisten afgestemd.

Locatie • Kinderboekenwinkel De Boekenberg in Eindhoven. • Bij minimaal 8 cursisten van de Veldhovense scholen, wordt de training in de Bibliotheek Veldhoven georganiseerd. Kosten € 300,- per deelnemer inclusief cursusmateriaal.

36

Veldhoven


Monitor Lezen en Informatievaardigheden "Je gaat toch niet zomaar iets doen?" Inhoud

De Monitor van de Bibliotheek op school helpt scholen en bibliotheken om effectief samen te werken. De monitor bevat gegevens over onderwerpen als het lees- en leengedrag van leerlingen, de leescultuur thuis en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten. Ook kunnen gegevens met betrekking tot het onderwerp informatie- vaardigheden worden verzameld.

De meting met de monitor wordt jaarlijks uitgevoerd met behulp van digitale vragenlijsten die door leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten worden ingevuld. De gegevens geven inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de leescultuur en bieden daarmee een basis voor een doelgericht leesbevorderingsbeleid, dat jaarlijks naar aanleiding van nieuwe gegevens bijgesteld kan worden.

Doel

Doelgericht aan leesbevordering werken.

Doelgroep

Leerkrachten en leescoördinatoren in het basisonderwijs.

Periode

• November 2018 tot februari 2019: Vragenlijsten worden ingevuld. • Maart/april 2019: Analyse monitorresultaten. • April/mei 2019: Monitorresultaten + aanbevelingen naar schoolteam.

Locatie

Op school.

Kosten € 270,-. Voor scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school zit de monitor in het samenwerkingspakket.

Voorbeeld van één van de vragen en resultaten uit de landelijke Monitor Lezen 2017.

37

Veldhoven


Mediawijsheid Meter Inhoud

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rondom digitale geletterdheid binnen het primair onderwijs voert Cubiss een onderzoek uit. In het onderzoek wordt allereerst de vaardigheden betreffende de 21e eeuwse vaardigheden bevraagd en vervolgens wordt ingezoomd op de digitale vaardigheden. Aan de leerkrachten wordt gevraagd om zijn/haar vaardigheden weer te geven als ook een inschatting van de skills van de leerlingen op het gebied van digitale vaardigheden.

Doel

De uitkomsten van het onderzoek geven informatie over de wensen en behoeften van Brabantse onderwijsinstellingen op het gebied van digitale geletterdheid. Het Brabantse totaaloverzicht wordt weergegeven in een provinciaal rapport. Daarnaast krijgt elke school die meedoet een individueel rapport, zodat zij kunnen zien waar de verbeterpunten zitten waar ze op in willen/kunnen zetten. Het biedt een goede basis om een vervolgplan te maken. Een mooie kans voor scholen om te zien hoe mediawijs ze zijn. Aan de hand van deze resultaten kan Cubiss samen met de bibliotheek en de school vervolgstappen bepalen om digitale geletterdheid in het onderwijs structureel vorm te geven.

Doelgroep Schoolteam. Datum

In overleg.

Duur

Ten behoeve van de meting vullen de leerkrachten een online vragenlijst in. Naar verwachting is de tijdsinvestering zo’n 15 minuten. School en bibliotheek bespreken vervolgens de resultaten en de mogelijke vervolgstappen.

Locatie Op school. Kosten â‚Ź164,-, inclusief subsidie provincie Brabant.

38

Veldhoven


Info-avond Leren lezen in groep 3 Inhoud

In groep 3 van de basisschool wordt een begin gemaakt met leren lezen. Elke week komen er nieuwe woordjes bij. Maar welke boeken zijn geschikt voor beginnende lezers? Wat wordt bedoeld met de term AVI? Om antwoord te geven op deze en nog veel meer andere vragen organiseert de Bibliotheek Veldhoven in samenwerking met leesbevorderaars Jos Walta en Jozefien de Leest een speciale informatieavond voor ouders van kinderen in groep 3. Leerkrachten zijn ook van harte welkom!

Tijdens deze avond wordt dieper ingegaan op de verschillende boekjes die geschikt zijn voor het kind, het AVI-niveau, de verschillende leesseries die er zijn en andere materialen die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van de lees- en taal vaardigheid van het kind. Verder worden de ouders geĂŻnformeerd over het belang en nut van (voor)lezen. De bibliotheek stelt het op prijs wanneer u ouders van de informatieavond op de hoogte stelt. Als u op het inschrijfformulier het aantal leerlingen in groep 3 invult, ontvangt u van ons aan het begin van het nieuwe schooljaar voor elke ouder een uitnodiging. Ook blijft de bibliotheek graag op de hoogte van de leesmethodes die op de Veldhovense basisscholen gebruikt worden. Dit kunt u ook op het formulier invullen. Doel

Informatie geven over leren lezen en boeken en materialen die gebruikt kunnen worden om kinderen te stimuleren in de leesontwikkeling.

Doelgroep

Leerkrachten en ouders van kinderen in groep 3.

Datum

Woensdag 19 september, 19.30-21.30 uur.

Locatie In de bibliotheek. Kosten â‚Ź 2,50 per deelnemer (incl. koffie/thee).

39

Veldhoven


Infobijeenkomst Mediaopvoeding Inhoud

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Wat doet dat eigenlijk met ze? En wat doet dat met u, als leerkracht? Heeft u zorgen of ziet u vooral kansen?

De infobijeenkomst is een interactieve presentatie met informatie, demonstratie en dialoog waarin de (digitale) wereld waarin jonge kinderen opgroeien centraal staat;

Onderwerpen die onder meer aan bod komen: • Aandacht voor zorgen en kansen. • Het belang van mediaopvoeding. • Kritisch omgaan met media.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen aan de mediacoaches.

Doelen

• Informeren over het mediagedrag en de mediaontwikkeling van 0-12 jarigen. • Tips en handvatten bieden voor mediaopvoeding van 0-12 jarigen.

Doelgroep

Leerkrachten en ouders van kinderen 0-12 jaar.

Datum

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018).

Locatie In de bibliotheek. Kosten € 2,50 per deelnemer (incl. koffie/thee).

Ouderavond Inhoud De bibliotheek verzorgt graag een (deel van) een ouderavond op uw school. De inhoud wordt met u afgestemd en kan betrekking hebben op bijvoorbeeld: • Leesbevordering en leesplezier, al dan niet afgestemd op een bepaalde groep. • Het nut van voorlezen / interactief voorlezen. • Mediawijsheid, al dan niet afgestemd op een bepaalde groep. Doel

Ondersteunen van het onderwijs in de voorlichting aan ouders op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid.

Doelgroep Leerkrachten en ouders van kinderen in het basisonderwijs. Datum

In overleg.

Locatie Op school. Kosten € 27,- per uur (voor 1 school).

40

Veldhoven


Inschrijven en contact Inschrijven Inschrijfformulier U kunt gebruik maken van de producten en diensten door het invullen van ▶ het inschrijfformulier. Houd hierbij rekening met de besteltermijnen die per product/dienst zijn aangegeven. Annulering of Een regulier groepsbezoek kunt u uiterlijk 24 uur vóór starttijd kosteloos wijziging annuleren of wijzigen. Bij een schrijversbezoek of bij wissel-, project- en themacollecties kunt u uiterlijk 1 week vóór het bezoek of de ophaaldatum kosteloos annuleren of wijzigen. Wordt een afspraak verzuimd of vindt een latere afzegging plaats, dan wordt het volledige tarief doorberekend. Datum De ervaring leert dat veel scholen een bezoek willen brengen aan de bibliotheek voor een kennismaking, een mediawijsheidworkshop of een ontmoeting met een schrijver. Voor de planning van deze en andere bezoeken, verzoeken wij het ingevulde formulier vóór 1 augustus 2018 te retourneren. Daarnaast kunt u het hele jaar door gebruik maken van de producten en diensten van de bibliotheek en deze kenbaar maken op het inschrijfformulier. Adres Het ingevulde inschrijfformulier kunt u retourneren aan: ▶ jeugd@bibliotheekveldhoven.nl. Bevestiging

Van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Contact Algemeen Heeft u vragen over de educatieve producten en diensten van de Bibliotheek Veldhoven, dan kunt u terecht bij: Miranda Schaap, Adviseur Jeugd & Onderwijs. ▶ m.schaap@bibliotheekveldhoven.nl | T: 040 – 253 29 01. Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes rondom lezen, activiteiten en acties van de bibliotheek? Meld u aan voor de Biebbabbel, de nieuwsbrief voor het primair onderwijs via ▶ jeugd@bibliotheekveldhoven.nl.

Social media De Bibliotheek Veldhoven is ook te volgen via ▶ Facebook, ▶ Twitter, ▶ YouTube en ▶ de algemene nieuwsbrief.

41

Veldhoven


de Bibliotheek Veldhoven Meiveld 2 • 5501 KA • Veldhoven T: 040 - 253 29 01 ▶ jeugd@bibliotheekveldhoven.nl ▶ bibliotheekveldhoven.nl

De Bibliotheek Veldhoven voor primair onderwijs 2018-2019  

Digitale folder met de educatieve producten en diensten van de Bibliotheek Veldhoven voor het primair onderwijs.

De Bibliotheek Veldhoven voor primair onderwijs 2018-2019  

Digitale folder met de educatieve producten en diensten van de Bibliotheek Veldhoven voor het primair onderwijs.

Advertisement