Page 18

SPECIAAL PRESENTATIE KOPGROEPTRAJECT Leesconsulent Anne heeft in 2018 met de Koningin Emmaschool het 2-jarige landelijke kopgroeptraject de Bibliotheek op school afgerond. Bibliotheek en school kregen extra budget voor uren, collectie en activiteiten en werden inhoudelijk begeleid door Sardes. Er werd met name ingezet op opbrengstgericht werken met de monitor en ouderpartnerschap. De resultaten van dit traject heeft Anne gepresenteerd tijdens een slotconferentie in de RAI in Amsterdam. Ook heeft zij op provinciaal en lokaal niveau de resultaten gepresenteerd aan collega’s en leescoördinatoren.

3. VOORTGEZET ONDERWIJS ICHTHUS Contract wederom verlengd, eerste contacten over leesbevordering VMBO. Alle brugklassen kwamen naar de Bibliotheek om te lezen. CONTACTEN PIETER ZANDT i.s.m. combinatiefunctionaris VO: Gezamenlijke aanvraag Quintus en Bibliotheek voor project ‘Leesbevordering: boeken en verhalen als bron voor culturele activiteiten in klas 1 en 2 van het vmbo’ (Fonds voor Cultuurparticipatie) en stimuleringsregeling dBos VO (Kunst van Lezen). Helaas werd alleen de laatste subsidie toegekend. 18

Profile for bibliotheekkampen3

Bibliotheek Kampen Jaarverslag 2018  

Bibliotheek Kampen Jaarverslag 2018  

Advertisement