Page 1

Programma voorjaar 2013

eemnes | muiden | weesp | wijdemeren

Huizen Laren Blaricum


Samenwerking

Entree Prijzen

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum en De Bibliotheek met vestigingen

hoogste prijs voor niet leden, bibliotheekleden ontvangen korting en

in Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren. Deze organisaties werken

betalen de lagere prijs. Soms wordt er een derde prijs vermeld, dit is

op allerlei gebied samen. De samenwerking is erop gericht de krachten

de prijs voor Vrienden van de Bibliotheek (HLB).

Voor u ligt het activiteitenprogramma januari tot en met juli van

te bundelen. Voor het eerst is er nu dit gezamenlijke programmaboekje. Hierin staan de al bekende activiteiten. Als er meer wordt georganiseerd leest u daarover in de pers, in de digitale nieuwsbrief en op de websites: www.bibliotheekhlb.nl of www.debibliotheek.org

Wees er snel bij!

Als er bij een activiteit meer entreeprijzen worden vermeld geldt de

Kunstuitleen in Huizen en Weesp Kunst in huis! Dat kan via de kunstuitleen. U kunt kiezen uit een

groot aanbod. Kunst levert op eigen en unieke wijze een bijdrage aan uw leefomgeving. De kunstuitleen Gooi en Eemland beschikt over een gevarieerde collectie werken van zowel bekende, als jong

Voor de meeste activiteiten is het nodig om een kaartje te kopen.

getalenteerde, kunstenaars.

Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u om tijdig een kaartje te

Vanaf € 6,– per maand kunt u de meest uiteenlopende

kopen in de betreffende vestiging of te reserveren. Dit kan telefonisch,

kunstwerken lenen en zo vaak wisselen als u wilt. Ook

via de website of per mail. Voor adressen zie de achterpagina.

bestaat de mogelijkheid om het kunstwerk te kopen.

De bibliotheek behoudt het recht om bij onvoldoende verkochte

Kijk voor meer informatie op:

kaarten een activiteit te annuleren.

www.kunstuitleengooieneemland.nl

Film in de bibliotheek

In de vestigingen Eemnes, Laren en Wijdemeren zijn regelmatig

Reserveren voor de films van de Biblioscoop en Kidsbios in het Theater

filmavonden. Voor kinderen worden in Laren iedere maand jeugdfilms

aan de Brink te Laren, kan alleen via de website van Hart van Laren:

gedraaid in de Kidsbios en incidenteel in andere vestigingen.

www.hartvanlaren.nl.

Zie voor data de agenda. In de betreffende vestiging zijn flyers met de titels van de films

Reserveren voor de andere vestigingen kan via het mailadres van de

verkrijgbaar. Om thuis op de hoogte te blijven welke films gedraaid

betreffende vestiging. Zie de achterpagina.

worden, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via de websites van beide bibliotheken.

Inloopochtenden

Speel-o-theken

ochtenden georganiseerd voor 55-plussers, maar ook andere

In de Speel-o-theek ‘t Gooi is een breed assortiment speelgoed

geïnteresseerden zijn welkom. Op een aantal Inloopochtenden komt

ter stimulering van sociale vaardigheden en motorische en/of

een thema aan de orde waarvoor een deskundige wordt uitgenodigd.

verstandelijke ontwikkeling beschikbaar.

Aanmelden voor themaochtenden is gewenst, de toegang is vrij.

Dit materiaal is bestemd voor kinderen met een beperking.

Kijk in de agenda bij Eemnes*, Huizen en Muiden* voor thema’s

Als uw kind binnen deze doelgroep valt, kom dan eens kijken

en aanvangstijd.

tijdens openingsuren.

Onder de noemer Inloopochtenden worden in drie vestigingen

In de vestiging Huizen vindt u Speel-o-theek ’t Gooi.

Meer informatie: www.speelotheek-gooi.nl * Op de Inloopochtenden zonder thema kunt u binnenlopen om een krantje te lezen, een praatje te maken of een vraag stellen

In de vestigingen Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren zijn

aan Seniorweb, over internet, e-mail of andere (eenvoudige)

speel-o-theken gevestigd als afdeling van de bibliotheek. Iedereen kan

computerproblemen.

hier speelgoed lenen. Hiervoor is wel een aparte bibliotheekpas nodig. Zie voor voorwaarden www.debibliotheek.org


januari EEMNES do 3

HUIZEN

Inloopochtend Feestelijke Nieuwjaars Inloop

wo 16

Inloopochtend

U kunt binnenlopen om een krantje te lezen, een praatje te

De brandpreventievoorlichter van de brandweer Gooi en

maken of een vraag stellen aan Seniorweb, over internet,

Vechtstreek houdt een presentatie over brandveiligheid in het

e-mail of andere (eenvoudige) computerproblemen. Tijdens

algemeen en brandveiligheid in huis. Ook de bereikbaarheid

een Inloopochtend is de bibliotheek geopend voor het lenen

van de woning, gaslekken en brandalarm komen aan de orde

en terugbrengen van materiaal.

op. Wat kunt u zelf doen aan brandveiligheid? De gelegenheid

Tijd

om vragen te stellen aan de brandweer.

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

di 15

Brandveiligheid

Filmavond De titel van de film leest u op een flyer in de bibliotheek of in de digitale nieuwsbrief. Tijd

20.15 uur

Entree

€ 7,50 | € 5,–

za 19

Tijd

10.45 – 12.00 uur

Entree

Vrij, reserveren gewenst

Themaworkshop Stilte I.h.k. van de Maand van de Spiritualiteit, 12 t/m 26 januari Beeldend kunstenaar Maddy Rive geeft twee workshops met als uitgangspunt de groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien. Kinderen ervaren een rustmoment met stimulerende muziek.

do 17

Bewegen voor 55Plussers

Hun fantasie wordt geprikkeld en denken aan een prettige

Themaochtend

Tip: zie werk van Maddy Rive op YouTube en Flickr.

herinnering. Daarna wordt er geschilderd.

Een presentatie over GALM (Groninger Actief Leven Model) Bewegen is heel

Tijd

10.30 – 12.30 uur en 13.30 – 15.30 uur

Entree

€ 2,50

Leeftijd 8 t/m 14 jaar

belangrijk. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar zeker ook voor senioren. Het is bekend, mensen die blijven bewegen gaan plezieriger door het leven. Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

wo 23

Expositie Contrapunt t/m 5 februari Opening Kunstenaar Lenie Bos vertelt over haar inspiratie bij het boek Contrapunt van Anna

zo 20

Peuterpret in de bibliotheek

Enquist met cd (o.a. de Bach’s Goldbergva-

voor ouders en peuters!

riaties). Lenie: ‘daar ga ik acht schilderijen

Met voorlezen, een speurtocht langs de prentenboeken toptien,

van maken. Van iedere cd een schilderij.

dansen, zingen en een... theatervoorstelling:

De combinatie van schrijven en muziek

interactief, clownesk en muzikaal theater van Janus van Hal.

sprak me aan. Ik was enorm geïnspireerd en diep geraakt.’

Tijd

9.30 – 11.30 uur (start voorstelling 10.30 uur)

Entree

€ 3,- per persoon. Vooraf reserveren noodzakelijk.

Tijd

19.30 – 20.00 uur

Entree Vrij

De Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen 2013 vinden plaats van 23 januari tot en met 2 februari 2013. wo 23

Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het bevorderen van

Nog honderd nachtjes slapen van Milja Praagman is verkozen

voorlezen door ouders en verzorgers aan kinderen die zelf nog niet

tot het prentenboek van het jaar 2013.

kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, het

Op woensdag 23 januari wordt er om 15.00 uur in alle vestigingen

vergroot de woordenschat en draagt bij aan interactieve vaardig-

voorgelezen uit het prentenboek van het jaar.

heden. Maar vooral: het bezorgt kinderen heel veel plezier!

Kijk voor andere peuteractiviteiten in de agenda.


januari vervolg HUIZEN do 24

Voorleesontbijt Tijdens de Nationale Voorleesdagen

wo 16

2013 is uitgeroepen tot het jaar van het Voorlezen. Medewer-

Kidsbios Meer informatie in het Brinkhuis en via digitale nieuwsbrief. Tijd

kers van de bibliotheek gaan bij verschillende peuterspeel­

14.30 uur

zalen voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen. In Huizen is er ook een Voorleesontbijt in de bibliotheek. Wie er gaat voorlezen blijft nog even een verrassing. Tijd

9.30 – 10.30 uur

Entree

Vrij, reserveren gewenst

zo 27

Kijk eens verder dan je neus lang is Musical van jeugdtheater de Bakkerij* Een vrolijke en spannende muzikale kindervoorstelling gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van de Larense Magali de Frémery. Thema’s als ‘pesten’ en ‘buitensluiten’ komen op

Leeftijd vanaf 2,5 jaar

een speelse en humorvolle manier aan bod. Op vertoon van uw toegangskaartje kunt u na afloop gebruik

za 26

Workshop ‘Open Shawls maken’

maken van een aantrekkelijke aanbieding in de foyer van het

I.h.k. van de Maand van de Spirituali-

drankje.

Brinkhuis voor een heerlijke verse warme croissant met een

teit door hoedenontwerpster Cathrien Sturm Vilten is een oude techniek: We maken

Tijd

14.30 uur

Entree

€ 8,50 | € 7,50, reserveren noodzakelijk

Leeftijd 4 tot 10 jaar

stof van de zachte schapenwol van

*De voorstelling wordt gespeeld in een kleinere samenstelling.

merinosschapen uit Australië. Eerst met proeflapjes. Na de lunch worden de shawls met de roltechniek gevilt. Veel keuze uit kleuren. Meenemen: huishoudhandschoenen; twee handdoeken; draden en /

di 29

Stichting Vrienden van de Bibliotheek Laren

of stofje (evt. met dierbare herinnering) ter versiering; planten-

organiseert een avond met

spuit; schort; plastic zak.

Hans Goedkoop

Tijd

Historicus en biograaf Hans

9.30 – 15.00 uur (incl. pauze)

Goedkoop is presentator van

Entree € 65,– (= incl. €10,– materiaalkosten, excl. lunch)

het tv-programma’s Andere

Reserveren aanbevolen

tijden en De Gouden Eeuw. Hij vroeg zich af waarom hij tot

wo 30

Poëzievertaalwedstrijd

voor kort zo weinig wist over

Traditiegetrouw organiseren de bibliotheek en het Kunst- en

zijn grootvader, de laatste chef-

cultuurcafé Huizen n.a.v. de Gedichtenweek 2013 een poëzievertaal-

staf van het KNIL. Zijn roman

wedstrijd. Het te vertalen gedicht, Dead musicians van Siegfried

De laatste man (2012) gaat over een pijnlijk afscheid van Indië.

Sassoon (1886-1967), sluit aan bij het thema van dit jaar: muziek. De manifestatie met de bekendmaking van de prijswinnaar, de prijsuitreiking en de traditionele poëziequiz is op de vooravond van de Gedichtendag. Voor meer informatie zie:

avond, nog niet bekend hoe laat

Entree vrij

20.00 uur

Entree

€ 11,50 | € 9,– | € 7,50

MUIDEN

www.bibliotheekhlb.nl Tijd

Tijd

foto: Merlijn Doomernik

wo 16

Locatie Theater De Boerderij

Inloopochtend Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij LAREN

do 10

+ do 24

Biblioscoop

zo 27

Peuterpret in de bibliotheek voor ouders en peuters!

Meer informatie in het Brinkhuis

Met voorlezen, een speurtocht langs de prentenboeken top-

en via digitale nieuwsbrief.

tien, dansen, zingen en een... theatervoorstelling:

Tijd

19.30 uur

interactief, clownesk en muzikaal theater van Janus van Hal. Tijd

9.30 – 11.30 uur (start voorstelling 10.30 uur)

Entree

€ 3,– per persoon. Vooraf reserveren noodzakelijk


januari vervolg WEESP Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur Inloopspreekuur van Seniorweb. Bibliotheek geopend op basis van selfservice.

di 12

Filmavond De titel van de film leest u op een flyer in de bibliotheek of in de digitale nieuwsbrief.

zo 27

Peuterpret in de bibliotheek voor ouders en peuters!

Tijd

20.15 uur

Entree

€ 7,50 l € 5,–

Met voorlezen, een speurtocht langs de prentenboeken toptien, dansen, zingen en een... theatervoorstelling:

do 21

Tijd

interactief, clownesk en muzikaal theater van Janus van Hal. Tijd

13.30 – 15.30 uur (start voorstelling 14.30 uur)

Entree

€ 3,– per persoon. Vooraf reserveren noodzakelijk

WIJDEMEREN di 15

Inloopochtend 10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

HUIZEN za 2

Café Parlant du Alliance Française ‘Faire Connaissance’ avec les artistes du SBK Kunstuitleen

Filmavond

Gooi en Eemland

De titel van de film leest u op een flyer in de bibliotheek of in

Ontmoet en Groet regionaal beeldende kunstenaars van de

de digitale nieuwsbrief.

SBK Kunstuitleen Gooi en Eemland. Zij geven informatie over

Tijd

19.30 uur

Entree

€ 7,50 l € 5,–

hun werk, beantwoorden vragen over inspiratie en onderwerpkeuze. Ook schilder- of beeldhouwstijlen komen aan de orde. Dit alles onder genot van een drankje en een hapje. I.s.m. de Alliance Française Gooi.

zo 20

Peuterpret in de bibliotheek

Tijd

voor ouders en peuters!

11.00 – 13.00 uur

Entree Vrij

Met voorlezen, een speurtocht langs de prentenboeken toptien, dansen, zingen en een... theatervoorstelling: interactief, clownesk en muzikaal theater van Janus van Hal. Tijd

Tijd: 13.30 – 15.30 uur (start voorstelling 14.30 uur)

Entree

€ 3,– per persoon. Vooraf reserveren noodzakelijk

wo 20

Cobra tot Dumas Inloopochtend Conservator Anne van Lienden vertelt over de expositie Cobra tot Dumas, collectie De Heus-Zomer. Het echtpaar Henk en Victoria De Heus-Zomer verzamelt sinds 1989 hedendaagse beel-

februari

dende kunst. Een selectie van Nederlandse schilderkunst, beeldhouwkunst en fotografie is te zien in het museum Singer Laren van 24 januari t/m 20 mei 2013.

EEMNES

do 7

Een reis naar Antarctica Themaochtend Antarctica of de Zuidpool is één

do 28

Tijd

10.45 – 12.00 uur

Entree

Vrij, reserveren gewenst

Kunst op Schoot Luister naar een verhaal over een grijze muis die dolgraag

van de zeven continenten en

een kleurtje wil hebben. Ze pakt verf en gaat zichzelf opvro-

bestrijkt 10% van het landop-

lijken met rode stippen en zwarte strepen en bloemetjes.

pervlak van de wereld. Antarcti-

Hoe dit afloopt? Kom luisteren. Na het verhaal gaan de

ca is, met de laagste temperatuur ooit op aarde gemeten (-89,2°C),

kinderen zelf schilderen met vingerverf op papier.

het koudste continent ter wereld. Ondanks de kou zijn er mensen

Tip: trek de kinderen oude kleren aan!

die er op vakantie gaan. Marc Verstraeten komt vertellen over het prachtige natuurlandschap aan de hand van videobeelden. Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

Tijd

9.30 – 10.30 uur

Entree

€ 4,– | € 3,–

Leeftijd vanaf 2,5 jaar


februari vervolg LAREN di 5

Poëzie en muziek In het kader van de Nationale Gedichtenweek 2013 een avond vol

wo 27

Utrechtse Vecht en haar buitenplaatsen Een avond met Henny van der Wilt

poëzie en muziek. Froukje Giltay (1927) maakte o.a. deel uit van het befaamde Röntgen strijkkwartet en publiceerde recent de poëziebundel Grondtonen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door pianist Reynoud Maartense. Journalist Frénk van der Linden zal Froukje Giltay interviewen.

do 7

+ do 21

wo 13

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 8,50 | € 7,50 | € 6,50

Biblioscoop Meer informatie in het Brinkhuis

Henny van der Wilt, hovenier van kasteel Sypesteyn, komt

en via digitale nieuwsbrief.

vertellen over de Utrechtse Vecht met haar bijzondere buiten-

Tijd

plaatsen en parken. Zij zal u meenemen langs de Vecht vanaf

19.30 uur

de Weerdsluis in Utrecht tot aan het IJsselmeer bij Muiden.

Kidsbios Meer informatie in het Brinkhuis en via digitale nieuwsbrief. Tijd

14.30 uur

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 7,50 | € 6,–

WEESP Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur Inloopspreekuur van Seniorweb. Bibliotheek geopend op basis van selfservice.

MUIDEN

wo 6

Seniorenreizen naar de Spaanse Zuidkust

do 7

Een kooi van klank programma van Anna Enquist en Ivo

Themaochtend

Janssen i.h.k. van de Poëzieweek

Vivium Services organiseert reizen voor senioren die niet

In het deel voor de pauze speelt

(meer) alleen kunnen of willen reizen. Onder begeleiding van

Ivo Janssen werken van Chopin

medewerkers van Vivium Zorggroep maakt u in groepsverband

afgewisseld met voordracht door Anna

(alleen of samen met uw partner, familielid of kennis) een

Enquist uit bestaand werk. Na de

geheel verzorgde 8 of 15 daagse reis naar een luxe zorgresort.

pauze draagt Anna voor uit de bundel

Op deze ochtend hoort u precies wat u kunt verwachten.

Een kooi van klank, uitgave t.g.v. de

Meer informatie? Kijk alvast op www.viviumservices.nl.

Poëzieweek. Hierin staan gedichten

Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

over de rol van muziek op gebieden waar woorden (nog) geen betekenis hebben, bijvoorbeeld in de omgang met een jong kind, of hun betekenis zijn kwijtgeraakt, zoals na een verpletterend verlies. Ivo speelt Chaconne in G van

wo 20

Inloopochtend

G.H. Handel. Organisatie i.s.m. BoekenArk.

Tijd

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 12,50 l € 10,–

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

Locatie Van Houtenkerk, Oudegracht 69

Kom in de vakantie naar de film in de bibliotheek woensdag 18 februari om 15.00 uur in Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Vrijdagavond 20 februari om 19.00 uur in Weesp voor 12 jaar en ouder.


februari vervolg WEESP di 12

Boek- en Filmavond n.a.v. Twee Cowboys Literair uit eten en naar de film in de bibliotheek

wo 20

Het boek Twee Cowboys van Annie Proulx gaat over de on-

Gouden tijden, zwarte bladzijden.

mogelijke liefde van twee mannen voor elkaar in de jaren

Er zijn verhalen die verteld móeten

1960-1980. Tijdens de maaltijd is er een inleiding op het boek en

worden. Verhalen van men

de film. Na de film wordt er nagepraat. Het boek is ongeveer

sen, met ieders eigen waarheid

een maand voorafgaand aan deze avond voor de deelnemers

met alle nuances. Een verhaal zó

aanwezig in de bibliotheek.

vertellen, dat iedereen het voor zich

I.v.m. maaltijd: aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 februari.

ziet en aan je lippen hangt? Dat ga

Tijd

18.00 uur

Entree

€ 20,– incl. maaltijd

je op een ontspannen en interactieve manier leren, zodat de verhalen niet tot stilstand komen, maar verder gaan. Doe mee aan deze cursus! www.wegvanverhalen.nl Tijd

WIJDEMEREN di 12

In geuren en kleuren verhalen vertellen

20.00 – 22.00 uur

Entree € 25,– l € 20,– voor 2 avonden (2e avond: 3 april. Eventueel 3e avond 17 april)

Filmavond De titel van de film leest u op een flyer in de bibliotheek of in de digitale nieuwsbrief.

do 21

Inloopochtend

Tijd

19.30 uur

Tijd

Entree

€ 7,50 l € 5,–

Entree vrij

maart EEMNES

10.00 – 12.00 uur

HUIZEN wo 6

Samenwerken met je intuïtie Een avond met Leonore Kester Waar zit je intuïtie? Welke rol spelen je hersenen erbij? Hoe

do 7

Eemnes, parel aan het Eemsnoer

wordt je je dit vermogen bewust? Iedereen wordt ermee

Themaochtend

ken met je intuïtie, vertelt hoe je simpel en praktisch in je

Jan Out, oprichter van de

dagelijks leven kunt samenwerken met je intuïtie. Je weet

Historische Kring Eemnes, is

meer dan je denkt!

geboren. Leonore Kester, schrijfster van het boek Samenwer-

expert op het gebied van de geschiedenis van Eemnes. Deze ochtend zal hij het over de rijke geschiedenis van de ‘dubbelstad’ hebben en aandacht besteden

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 8,50 | € 7,50 | € 6,50

aan het Eemsnoer, waarvan het doel is inwoners en bezoekers van het Eemgebied meer bekend te maken met de geschiedenis, het landschap en de bezienswaardigheden ervan. Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

do 14

Stichting Vrienden van de Bibliotheek Huizen organiseert een avond met Leon de Winter Leon de Winter is schrijver, columnist en filmproducent. Na 11 september

di 12

Filmavond

2001 ontwikkelde hij zich als publicist

De titel van de film leest u op een flyer in de bibliotheek of in

en talkshowgast. Over zijn nieuwste

de digitale nieuwsbrief.

boek VSV of daden van onbaatzuch-

Tijd

20.15 uur

Entree

€ 7,50 l € 5,–

tigheid wordt hij geïnterviewd. VSV is een thriller over een aanslag door geradicaliseerde Marokkanen, een liefdesverhaal, een politiek verhaal en een persoonlijke afrekening. Tijd

20.00 uur

Entree

€ 11,50 | € 9,– | € 7,50

foto: Paul Levitton


maart vervolg Mooi geweest, een bundeling van haar

HUIZEN

gelijknamige columns in de Volkskrant. wo 20

Naardermeer

Actrice Annemarie Oster beschrijft

Inloopochtend

met een groot gevoel voor ironie hoe

Wim Krijnen vertelt veel wetenswaardigheden over het Naarder-

het is om als bijna zeventigjarige door

meer. Nu een nationaal beschermd natuurgebied met zeldzame

het leven te gaan. Een vrolijke avond

dieren en planten, schoon water, moerasbos en de vochtige

over geraniums, Juliaantjes, zomerbe-

weilanden. Vroeger bijna een vuilnisstortplaats wat in 1904 de

nen en andere leeftijds-fenomenen.

aanleiding was voor het oprichten van de Vereniging tot behoud

Organisatie i.s.m. de Larense Boekhandel

van Natuurmonumenten. Tijd

10.45 – 12.00 uur

Entree

Vrij, reserveren gewenst

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 7,50 | € 6,50 | € 5,50

MUIDEN vr 22

Boekenweek 2013 Vrij man in gouden tijden

wo 6

door Nelleke Noordervliet

Kunstcollectief Muiden / Muiderberg Themaochtend

Bij schrijfster Nelleke Noordervliet speelt

Jaap Koster vertelt over historie, activiteiten en de kunstrou-

geschiedenis een grote rol. Haar laatste boek

te najaar 2013. Het Kunstcollectief Muiden/Muiderberg is een

Vrij man (2012) is een historische roman over

vereniging van kunstenaars. De meesten beoefenen hun vak

foto: Harry Cock

mensen die niet deugen. Ze verhaalt ook over herenhuizenen

als hobby, er zijn ook een aantal professionals lid. Het Kunstcol-

schaamte over ons koloniaal verleden in de Gouden Eeuw. Ze weet

lectief organiseert 1 x per 2 jaar een kunstroute, afwisselend in

als geen ander een balans te vinden tussen historische kennis en

Muiden en Muiderberg.

interesse van de lezer. Organisatie i.s.m. Het Humanistisch Verbond Tijd

20.00 uur

Entree

€ 7,50 | € 6,50 | € 5,50 (ook voor leden van het HV)

Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

LAREN do 7

+ do 21

Biblioscoop

wo 13

Bettine Vriesekoop Een avond over haar leven als topsporter èn over China

Meer informatie in het Brinkhuis

Bettine Vriesekoop was 25 jaar gezichtsbepalend voor het tafel-

en via digitale nieuwsbrief.

tennis. Bettine gaat naar China voor een aantal traningsstages

Tijd

en schrijft over haar ervaringen en over de Chinese cultuur.

19.30 uur

Als correspondent voor NRC (2008) doet ze verslag van de opstanden in Tibet, de aardbeving in Sichuan en de confrontatie

wo 20

Kidsbios

tussen Oost en West. In Duizend dagen in China schrijft ze over

Meer informatie in het Brinkhuis en via digitale nieuwsbrief.

haar leven als alleenstaande moeder en

Tijd

wo 20

als journalist in dit bijzondere land.

14.30 uur

Boekenweek 2013 - Literaire avond

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 12,50 | € 10,–

Met Annemarie Oster Aanleiding voor de lezing is haar laatst verschenen boek

wo 20

Inloopochtend Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

Boekenweek

Van zaterdag 16 t/m zondag 24 maart is het voor de 78e

Wie tussen 16 en 24 maart lid wordt van de bibliotheek ontvangt een

keer Boekenweek. Het thema is ons bewogen en roem-

boekenbon van € 5,– en een voucher waarvoor u t/m 24 maart een

rijke verleden onder het motto: Gouden Tijden, Zwarte

Boekenweekgeschenk krijgt bij de boekwinkel. Het Boekenweekge-

Bladzijden.

schenk geldt op zondag 24 maart als vervoerbewijs in de trein.

Het Boekenweekgeschenk wordt geschreven door Kees van

Activiteiten in het kader van de Boekenweek staan in de agenda.

Kooten en het Boekenweekessay door Nelleke Noordervliet.


maart vervolg WEESP Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur Inloopspreekuur van Seniorweb. Bibliotheek geopend op basis van selfservice.

do 11

Marga van Praag Een avond over Max en Jaap en over de jaren ‘50 en ‘60

di 12

Boek- en Filmavond n.a.v. Bruggen van Madison County

Marga van Praag is journaliste en presentatrice

Literair uit eten en naar de film in de bibliotheek

scheen haar boek Jaap en Max, dat ze samen

Het boek Bruggen van Madison County van R.J.Waller gaat

met Ad van Liempt schreef. Het boek gaat over

over de vier-dagen-liefde van een getrouwde vrouw en een

haar vader Max van Praag, na de Tweede We-

fotograaf. Tijdens de maaltijd is er een inleiding op het boek

reldoorlog een populaire zanger en zijn broer Jaap van Praag,

en de film. Na de film wordt er nagepraat. Het boek is ongeveer

beroemd voorzitter van Ajax. Marga vertelt over hun ambities

1 maand voorafgaand aan deze avond voor de deelnemers

en verschillen en over de wederopbouw in de jaren 50 en 60.

bekend van het NOS-Journaal. In 2011 ver-

aanwezig in de bibliotheek. I.v.m. maaltijd: aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 maart. Tijd

18.00 uur

Entree

€ 20,– incl. maaltijd

wo 17

WIJDEMEREN di 12

digitale nieuwsbrief.

do 27

Tijd

19.30 uur

Entree

€ 7,50 l € 5,–

do 18

Entree

€ 12,50 | € 10,–

In geuren en kleuren verhalen vertellen Cursus. Zie bij Eemnes 20 maart voor beschrijving. 20.00 – 22.00 uur

Inloopochtend Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

Adriaan van Dis

HUIZEN

Een avond met Adriaan van Dis Adriaan van Dis is één van Nederlands bekendste auteurs. Ook heeft hij schitterende

di 2

Autisme en volwassen Film, korte lezing en ervaringen uitwisselen

tv-programma’s gemaakt. Onlangs werd de

De Nederlandse Vereniging van Autisme maakte samen

reeks Van Dis in Indonesië uitgezonden. Bijzonder succesvol waren zijn

met het Autismefonds een voorlichtingsfilm Het inzicht

romans Indische Duinen en Tikkop. Zijn werk is veelzijdig en vernieu-

kwam met de jaren (2011). Deze documentaire gaat over twee

wend, maar het is vooral de taal die zijn romans zo prachtig maakt.

volwassenen, bij wie op latere leeftijd de diagnose autisme is

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 12,50 | € 10,–

gesteld. Daarna is een korte presentatie van Annemiek Koster, een van de hoofdpersonen uit de film en is er gelegenheid om vragen te stellen. I.s.m. Autisme Info Centrum Hilversum

april EEMNES wo 3

20.00 uur

Tijd

Filmavond De titel van de film leest u op een flyer in de bibliotheek of in de

Tijd

In geuren en kleuren verhalen vertellen Cursus. Zie bij Eemnes 20 maart voor beschrijving. Tijd

20.00 – 22.00 uur

wo 17

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 5,50 | € 4,50 | € 3,50

Buurtzorg Inloopochtend Bij ziekte en ouderdom met goede zorg thuis zelfstandig blijven wonen? Dat kan met de Buurtzorg, een landelijk thuisorganisatie met vestigingen bij u in de buurt. Zorg van

do 4

Seniorenreizen naar de Spaanse Zuidkust

hoge kwaliteit waarbij uitgegaan wordt van uw persoonlijke

Themaochtend

mogelijkheden. Medewerkers van de Buurtzorg Blaricum

Vivium Services organiseert reizen voor senioren die niet

vertellen over hun werkwijze en beantwoorden al uw vragen.

(meer) alleen kunnen of willen reizen. Zie bij Muiden 6 februari voor beschrijving. Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

Tijd

10.45 – 12.00 uur

Entree

Vrij, reserveren gewenst


april vervolg do 11

HUIZEN ma 22

Maand van de filosofie; Schuld en boete Een avond met Joke Hermsen

+ do 25

In 2012 verscheen een nieuwe roman van

Biblioscoop Meer informatie in het Brinkhuis en via digitale nieuwsbrief. Tijd

19.30 uur

Joke Hermsen, Blindgangers, over vrienden die afspreken in een buitenhuisje. Wat is er over van hun gefnuikte idealen en

wo 17

moeizame relaties. Over mensen die wan-

Kidsbios Meer informatie in het Brinkhuis en via digitale nieuwsbrief. Tijd

hopig op zoek zijn naar nieuwe bezieling,

14.30 uur

bevlogenheid en nieuw moreel elan, maar MUIDEN

lijden aan tijdsdruk en technostress. Organisatie i.s.m. Het Humanistisch Verbond Tijd

20.00 uur

Entree

€ 7,50 | € 6,50 | € 5,50 (ook voor leden van het HV)

wo 3

Vrolijk besparen Themaochtend Marieke Henselmans publiceert al jaren over geldzaken, en krijgt steeds een positieve pers.

LAREN

In vele recensies (van Margriet tot NRC) wordt zij geprezen om haar opgewekte schrijfstijl,

do 4

Autisme en kinderen

verdieping in de onderwerpen, haar humor

Een activiteitenmiddag

en het feit dat ze nooit aan het moraliseren slaat. Zij twittert

Spel, muziek, klank en ritme vormen een taal die kinderen met

dagelijks een bespaartip op @Mariekebespaart. Publicaties in

autisme kan helpen om contact te maken, hun gevoelens te

2012: Eigenwijs je hypotheek aflossen en Vrolijk besparen, doe

uiten en te verwerken en ze te motiveren uit hun isolement te

het zelf met het hele gezin.

komen.

Tijd

Diverse activiteiten worden georganiseerd voor kinderen met

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

autisme, met ouders, broertjes/zusjes en vriendjes. Organisatie i.s.m. Autisme Info Centrum Hilversum, Stichting De Droomboom, Laren en Stichting Papageno Tijd

wo 17

15.00 – 17.00 uur

Inloopochtend Tijd

Entree vrij

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

Leeftijd 4 t/m 12 jaar NEDERHORST DEN BERG do 4

Autisme Een avond met Sigrid Landman Schrijfster Sigrid Landman (1968) heeft

vr 19

wo 17

Kasteel – Museum Sypesteyn Een avond met conservator Rik van Wegen

een geheel autistisch gezin. Behalve zijzelf

Conservator Rik van Wegen komt vertellen over dit unieke

zijn ook haar man en dochter autist.

Kasteel – Museum in Loosdrecht.

Autisme van binnenuit! In haar vierde boek

Kasteel, park en collecties zijn samengesteld naar de ideeën

Bewoond eiland (2012) beschrijft zij over de

van jonkheer Van Sypesteyn, die het standaardwerk Oud –

dagelijkse problemen van haar autistisch gezin. Zij brengt haar

Nederlandsche Tuinkunst (1910) heeft geschreven. De collectie

bloedserieuze verhalen met droge humor. I.s.m. Autisme Info

bevat bijzondere verzamelingen Nederlandse portretkunst,

Centrum Hilversum

wapens, klokken en Loosdrechts porselein.

Tijd

20.00 uur

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 5,50 | € 4,50 | € 3,50

Entree

€ 7,50 l € 5,–

Week van autisme

Van 30 maart t/m 6 april 2013 vindt de vierde Nederlandse

organiseren voor kinderen en volwassenen met autisme en

AUTISMEWEEK plaats.

hun omgeving, of door voorlichting te geven over autisme.

In deze week vragen de Nederlandse Vereniging voor Autisme

Deze activiteiten verschijnen allemaal op de actiewebsite:

en het Autisme Fonds aandacht voor de ca. 190.000 mensen met

www.autismeweek.nl.

autisme in Nederland. Het thema is: Aan de Slag met Autisme.

De bibliotheek organiseert ook diverse activiteiten,

Vele organisaties pakken dit thema op door een activiteit te

zowel voor volwassenen als voor kinderen.


april vervolg

mei

WEESP

EEMNES

Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur Inloopspreekuur van Seniorweb. Bibliotheek geopend op basis van selfservice. di 16

De tien geboden voor het brein een avond met professor René Kahn

do 2

Bedenk goed voor wie u open doet Themaochtend

We zorgen voor ons hart, onze

De wijkagent geeft informatie over veiligheid in en om het

spieren en de rest van ons lijf.

huis. U krijgt allerlei tips en trucs die u kunt toepassen om

Het brein is minstens zo belang-

u zelf en uw eigendommen zo goed mogelijk te beschermen.

rijk voor ons functioneren en net

Tijd

zo gevoelig voor de invloed van

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

de omgeving als onze andere organen. Maar hoe houd je je hersenen gezond? Daar schreef psychiater en

do 16

Inloopochtend Tijd

hoogleraar René Kahn (1954) het

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

boek De tien geboden voor het brein, waarin wetenschappelijke kennis en inzichten zijn vertaald naar een groot publiek met tips om het brein gezond te houden.

HUIZEN

Organisatie i.s.m. het Humanistisch Verbond Tijd

20.00 uur

Entree

€ 7,50 | € 5,– (ook voor leden van het HV)

vr 24

KlasseKunst Overzichtsexpositie t/m 14 juni Opening met Rap act door leerlingen Deze expositie laat het plezier zien waarmee leerlingen ontdekken dat het werken in de klas met beeldende kunstenaars inspireert. Opdrachten bij kunstwerken in de Kunstuitleen en illustraties in bibliotheekboeken gaven hierbij ook

WIJDEMEREN

meer inzicht. KlasseKunst is een Kunstuitleenproject voor basisschoolgroepen zeven en acht.

wo 10

Avond over de Trans-Siberië Express

Tijd

17.00 uur

Entree Vrij

wegens succes ook in Wijdemeren Een medewerker van Tiaratours komt vertellen over

vr 24

Kunst en cultuurfestival Huizen Muzikale opening

de Trans-Siberië Express naar Vladivostok of Trans-Mongolië

Op vrijdagavond wordt in de bibliotheek het muzikale start-

Express naar Beijing. Beleef deze bijzondere treinreizen. Maak

schot gegeven voor een bruisend festival in Huizen dat duurt

kennis met warmhartige Russen, ongerepte Mongoolse natuur

tot 24 juni. Hoogtepunten zijn een concert van Harmonieor-

en de metropool Beijing.

kest Prinses Irene met o.a. de flamenco gitarist Eric Vaarzon

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 7,50 l € 6,–

Morel, de Uitmarkt, het Huizen Beach Festival en het brugfeest. Organisatie i.s.m. de stichting kunst en cultuur Huizen Voor data en tijden zie de aankondigingen op www.kunstencultuurhuizen.nl

vr 19

Nationale Tuinontwerpdag Vrijdag 19 april is de Nationale Tuinontwerpdag, een initiatief

(maximaal 20 minuten per aanmelding) levert geen kant-en-klaar

van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitec-

tuinontwerp op, maar wel een eerste schets voor verdere uitwerking.

tuur (NVTL), om tuinarchitectuur onder de aandacht van het grote

In welke bibliotheekvestigingen een gratis adviesspreekuur zal zijn

publiek te brengen. Bezoekers kunnen op de deelnemende locaties

is nog niet bekend. Nadere informatie leest u t.z.t. in de digitale

door het hele land terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek met

nieuwsbrief en op de website.

de tuinarchitect over de inrichting van de eigen tuin. Het advies


mei vervolg wo 1 vr 31

LAREN

WEESP

Expositie Kunstuitleen

Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur Inloopspreekuur van

Met educatieve opdrachten

Seniorweb. Bibliotheek geopend op basis van selfservice.

Een deel uit de Kunstuitleencollectie Huizen is te zien in de (H)artgalerij. De veelzijdigheid aan kwaliteit wordt getoond aan de hand van fotografie, schilderijen achter glas, op doek, grafiek en bronzen beelden. Opdrachten voor kinderen uit het

+

basis- en voortgezet onderwijs zijn verkrijgbaar bij informatie-

zo 19

balie of kunstuitleencoördinator Lucille Willemsen verkrijgbaar.

+

Tijd

gedurende openingstijden

Entree Vrij

do 2

za 18

ma 20

do 6

Tijd

10.00 – 17.00 uur, zondag en maandag 12.00 – 17.00 uur

Zomerdijk Eemnes Themaochtend

de Larense actrice en ex-televi-

Nelleke Bary vertelt over IVN-Eemland, een zelfstandige, bij

sie-omroepster/hoorspelactrice

de landelijke organisatie voor Natuur- en Milieueducatie

Els Buitendijk een solovoorstel-

aangesloten, vereniging. Die zich richt op de natuur rond Soest,

ling over Anna Boom. Zij vertelt

Baarn en Eemnes. Hun belangrijkste doel is inwoners bewust te

hierin – op een aangrijpende

maken van natuur, milieu en (cultuurhistorisch) landschap. IVN

manier – fragmenten uit het

organiseert o.a. wandelingen en fietstochten in de polder.

gelijknamige boek van Judith Koelemeijer, afgewisseld met

Tijd

mooie muzikale momenten.

do 16

terras geopend.

EEMNES

Voorstelling over het boek Op donderdag 2 mei verzorgt

Bibliotheek, leescafé, en bij mooi weer

juni

Els Buitendijk speelt Anna Boom van Judith Koelemeijer

Expositie van Weespers aan de Wand (Pinkster weekend)

Tijd

20.00 uur

Entree

€ 8,50 | € 7,50 | € 6,50

Biblioscoop Meer informatie in het Brinkhuis en via digitale nieuwsbrief. Tijd

10.00– 12.00 uur

Entree Vrij LAREN do 6

Biblioscoop Meer informatie in het Brinkhuis en via digitale nieuwsbrief. Tijd

19.30 uur

19.30 uur

MUIDEN wo 1

Themaochtend in het kader van de Dag van de Arbeid Programma wordt nader bekend gemaakt. Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree Vrij

Maand van het Spannende boek In juni is het voor de 25e keer Maand van het Spannende boek.

wo 15

Inloopochtend Tijd

10.00 – 12.00 uur

Entree vrij

Thrillers en detectives behoren tot de meest gelezen en geleende genres. Meer informatie is t.z.t. te lezen op de website en in de digitale nieuwsbrief.


Uw favoriete boeken mee op vakantie? Vakantietas Wie wil dat niet? Lekker op vakantie gaan met de boeken die al het hele jaar op uw lijstje stonden, maar waar u niet aan toe kwam. Dat kan als u gebruik maakt van de Vakantietas.

Hoe werkt het? U levert uiterlijk 3 weken voor vertrek een lijstje met door u gewenste boeken in bij de bibliotheek. De bibliotheek garandeert minimaal 5 van deze titels. Een tas aanvragen kan aan de balies, maar ook online via de website. Het aanbod is van toepassing op de gehele collectie en geldt ook buiten de schoolvakanties. De boeken worden voor 6 weken aan u uitgeleend. Het lenen van een vakantietas kost € 10,00 voor leden, niet-leden betalen € 15,00. Voor hen is legitimatie verplicht.

Eén huisstijl, één gezicht.

Nooit meer uw boeken te laat?

zijn vernieuwd. De vormgeving is ontwikkeld volgens de landelijke

theek. Raadpleeg via uw smart Phone de catalogus van uw biblio-

huisstijl van bibliotheken.

theek. U ziet eenvoudig welke materialen u in huis hebt en wanneer

De websites van bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum en De Bibliotheek

Met ‘App de Bibliotheek’ heeft u altijd en overal toegang tot de biblio-

u deze terug moet brengen. Daarnaast kunt u de materialen op ieder We horen graag van u wat u van de website vindt!

moment via uw mobiel verlengen.

Wat kunt u allemaal online regelen?

Digitale Nieuwsbrief

Actuele informatie vindt u op de website en in de digitale nieuwsbrief.

Verlengen, emailadres wijzigen, zien wat u geleend of gereserveerd

Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich via de website van de

heeft.

betreffende bibliotheek aanmelden:

Zien wat u nog moet betalen of al betaald heeft, uw wachtwoord

www.bibliotheekhlb.nl of www.debibliotheek.org

wijzigen. Snel betalen via iDEAL. Aanwinstenmail: de nieuwe boeken in uw mailbox! Mijn verlanglijst: welke boeken wilt u nog lezen. Eerder geleende titels: had ik dit al gelezen? Lenerspas vermist melden: direct blokkeren als u uw pas verloren hebt.


De bibliotheek werkt graag samen met andere maatschappelijke organisaties. Een aantal daarvan verzorgen regelmatig hun activiteiten in vestigingen van de bibliotheek.

SeniorWeb organiseert computer-

Seniorweb Weesp

cursussen voor 50-plussers. Begrij-

Bij voldoende belangstelling worden (basis)cursussen en workshops

pelijk, zonder moeilijke woorden

georganiseerd om het gebruik van apparaten (PC, tablet etc.) en toepas-

en betaalbaar voor iedereen.

singen (o.a. Windows, fotobewerking, bridge) uit te leggen.

De docenten zijn leeftijdgenoten.

Tot en met juni zijn er maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur vrijwilligers van Seniorweb Weesp aanwezig in de bibliotheek om u te

Seniorweb Eemnes Iedere cursist heeft zijn EIGEN computer en 100% ondersteuning van docenten. Inloopspreekuur op woensdagmiddag en tijdens de Inloopochtenden op de 1e en 3e donderdagochtend in de maand.

helpen met uw vragen over PC, laptop, smartphone, tablet en E-reader. Voor meer informatie: loop eens binnen tijdens onze inloopochtend of kijk op onze website weesp.seniorweb.nl

Cursussen en Workshops

Seniorweb Wijdemeren

Cursussen: maandagochtend kennismaken met Windows 7, 8 lessen;

In het voorjaar o.a. de volgende cursussen:

maandagmiddag Internet en Live Mail met Windows 7, 6 lessen. Beide

Kennismaken met de pc, cursus bedoeld voor diegenen die geen of

starten op maandag 18 februari en kosten € 68,– incl. boek.

nauwelijks ervaring hebben met een computer. Internet en e-mail,

Workshops: Meer met Windows 7: 2 vrijdagochtenden: 11 en 18 januari

met internettoegang ligt de hele wereld aan uw voeten. Digitale foto

en Fotobewerking met Picasa: 2 vrijdagochtenden: 25 januari en 1 febru-

bewerking, op de computer foto’s leren bewerken en in een diashow

ari, kosten € 16,–

presenteren of afdrukken. I-PAD, in deze cursus leert u alle "ins en outs".

Meer informatie: eemnes.seniorweb.nl

Alle cursussen bestaan uit 8 lessen. Meer informatie: wijdemeren.seniorweb.nl of T 0294 25 18 58

De Volksuniversiteit Weesp

Kursusprojekt Loosdrecht

De Volksuniversiteit Weesp e.o. organiseert cursussen op allerlei ge-

Kursusprojekt Loosdrecht verzorgt

bied: talen, kunst en wetenschap, literatuur, bridge en computer.

diverse cursussen: creatief, culinair,

In het voorjaar o.a. een introductiecursus astrologie in april en een

beweging en talen. Daarnaast zijn er

introductie cursus Tarot in maart van beide 3 avonden. Ook zijn er Boek-

lezingen, excursies en korte workshops.

en Filmavonden i.s.m. De Bibliotheek.

Deze worden gegeven in het 3-Luik aan de Acacialaan 2 te Loosdrecht. In

Voor meer informatie: www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl of stuur een mail naar info@volksuniversiteitnaardenbussum.nl

Alliance Française du Gooi

samenwerking met De Bibliotheek organiseren wij ook computercursussen in het Leercentrum van de Bibliotheek. Onze docenten zijn vaak dorpsgenoten die hun kennis willen doorgeven aan anderen. Meer informatie: www.kursusprojektloosdrecht.nl of T 035 582 82 29

De Alliance Française du Gooi heeft naast een breed programma van talencursussen ook speciale culturele

Hart van Laren

activiteiten in de bibliotheken in de regio. In Huizen is een Franse hoek

Het Brinkhuis is het gezicht van het Hart van Laren,

ingericht met een grote verzameling boeken uit de Franse literatuur.

thuisbasis voor de bibliotheek Laren-Blaricum met de

Daarnaast staan er CD-roms, dvd’s, kinderboeken en Franse tijdschriften.

(H)artgalerij, het restaurant, het Theater aan de Brink

Meer informatie: www.bibliotheekhlb.nl

en de Volksuniversiteit. Ook Versa welzijnsactiviteiten worden in het Brinkhuis georganiseerd. Daarnaast omvat het Hart van Laren ook het Muziekcentrum Schering & Inslag en de sportzaal.

Café parlants Op de eerste zaterdag van de maand organiseert de Alliance Française

Voor meer informatie en alle activiteiten kijk op www.hartvanlaren.nl

du Gooi in Huizen een café parlants waar Frans de voertaal is. Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers kunt u tussen 11.00 uur en 13.00 uur luisteren naar een korte lezing en gezellig napraten. Elk jaar komt in juni de brochure uit met informatie over de cursussen en culturele avonden. Voor meer informatie: www.gooi.alliance-francaise.nl

Verhuur van ruimte In alle vestigingen kunt u terecht voor het huren van ruimten. Zie de websites van de bibliotheken voor de mogelijkheden.


Denk mee over activiteiten en workshops

De bibliotheek probeert bij het organiseren van activiteiten aansprekende onderwerpen te programmeren. We zoeken onze inspiratie in actualiteit, onlangs verschenen boeken en dergelijke. Heeft u zelf een tip of idee, stuur dan een mail sturen naar info@bibliotheekhlb.nl of info@debibliotheek.org. Misschien voeren wij uw idee uit!

Geef eens een lezing cadeau!

Heeft u er wel eens aan gedacht een lezing of andere activiteit aan iemand cadeau te doen? Een origineel idee voor een verjaardag, feestdag of gewoon zomaar!

Vestiging Eemnes

Vestiging Laren – het Brinkhuis

Servicepunt Muiderberg

Vestiging Weesp

Raadhuislaan 49-b

Brink 29

Nienhuis Ruyskade 26

Oudegracht 67

3755 HB Eemnes

1251 KT Laren

1399 HH Muiderberg

1381 XX Weesp

035 - 53 83 520

035 - 53 82 612

muiderberg@debibliotheek.org

0294 - 41 27 04

eemnes@debibliotheek.org

infolaren@bibliotheekhlb.nl

Vestiging Huizen

Vestiging Muiden

Servicepunt Nederhorst den Berg

Vestiging Wijdemeren

Plein 2000 nr.1

Kazernestraat 1

Blijklaan 1

Tjalk 41

1271 KK Huizen

1398 AN Muiden

1394 KA Nederhorst den Berg

1231 TT Loosdrecht

035 - 52 57 410

0294 - 26 47 68

nederhorstdenberg@

035 - 58 25 488

info@bibliotheekhlb.nl

muiden@debibliotheek.org

debibliotheek.org

wijdemeren@debibliotheek.org

weesp@debibliotheek.org

Voor meer informatie en openingstijden: www.debibliotheek.org of www.bibliotheekhlb.nl

Programma Voorjaar 2013 Bibliotheek HLB  

Het activiteitenprogramma januari tot en met juli 2013 van Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum en De Bibliotheek met vestigingen in Eemnes, Mu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you