Page 1

3 Verrijk jezelf! 5 Ontdek de nacht 7 Literaire wandeling 9 Socratisch Café: Liegen 11 Collectie Uit de kast 12 Naked Lunch: Buddy Hermans 13 Masterclass: Rodaan Al Galidi 18 Gesloten op…

Foto Flip Franssen, Hollandse Hoogte

8 Nokid: Dromenvangers

De Maand

Deze Maand

Digitale Etalages

Mei t/m augustus

’11


De bibliotheek www.twitter.com/biebgroningen

Large abonnement Een aantrekkelijk

Abonnementen

Large

Medium Small

Start

Young

Flexpas

abonnement als u graag lang en

Tarief

€ 57

€ 41

gratis

€ 25

€3

€ 31

veel wilt lenen zonder bijbetaling van leengeld. Medium abonnement De gulden

Universiteitsbibliotheek

Kaartverkoop en reserveren

middenweg voor regelmatige leners

Wilt u ook van de Universiteitsbiblio-

Kaarten voor activiteiten in de Centrale

die geen leengeld willen bijbetalen.

theek lenen? Dat kan. Met een Martini

Bibliotheek zijn verkrijgbaar bij de

Small abonnement Naast het lage

small betaalt u € 0,20 cent per geleend

portiersbalie. Telefonisch en per e-mail

abonnementstarief betaalt u per

boek, met een Martini medium hoeft u

reserveren kan ook via 050 368 36 83 of

boek, cd, dvd of game een leenbedrag.

geen leengeld te betalen en met de Mar-

portier@mijneigenbibliotheek.nl.

Start abonnement Jonge leden

tini large geen leengeld en mag u veel en

Kaarten voor activiteiten in de biblio-

van 0 tot 18 jaar lenen zonder

extra lang lenen.

theken in de wijken en de bibliotheek in Haren zijn ter plekke verkrijgbaar.

abonnementsgeld te betalen. Young abonnement Je mag tien

Korting met Stadjerspas

boeken, cd’s, dvd’s en/of games

Met de coupon van de Stadjerspas krijgt

Reserveren, aanvragen en gratis

in huis hebben zonder leengeld

u € 10 korting op een abonnement.

verlengen via www.mijneigen

te betalen!

bibliotheek.nl/groningen


D e F Do ir guim t aul n e i Evtearlsaigt ee i Dt upurrezsaeanmt h e e ir dt

Nieuw product van De Bibliotheek:

Doeee m

digitale-etalages.nl Digitale-etalages.nl is het portaal naar websites over eten en koken, wetenschap en techniek, opvoeding en onderwijs, duurzaamheid en water. In de digitale etalages vindt u – op thema – geselecteerde boeken die u direct kunt reserveren, toptitels, dossiers samengesteld door specialisten, maar ook een agenda, artikelen, publicaties, columns, blogs en nog veel meer.

Opening Digitale Etalage Duurzaamheid: Onze ‘showstopper’ van de avond is een spetterende

De Digitale Etalage Duurzaamheid is dé uitstalkast

modeshow van het Alfa-college

van Bibliotheek Groningen. Tijdens de Nacht van kunst

rondom duurzame mode.

& wetenschap (zie pagina 4 en 5) wordt deze etalage feestelijk geopend.

• Zaterdag 4 juni 20.00 uur • Centrale Bibliotheek

* Geldig voor alle activiteiten van de Nacht van kunst & wetenschap

• € 7,50*

De Maand/03 7


D w a r sNea cB ho te kv ea nn & K uJno sntg &i nWGe rt oe n is nc h g ea n p

Luister, kijk, proef, geniet, beleef… ontdek De Nacht! Tijdens De Nacht ademt Bibliotheek Groningen een sfeer uit die je in een bibliotheek normaal niet verwacht. Op een interactieve manier wordt een link gelegd tussen duurzaamheid en het dagelijks (nacht)leven. Zo kun je in Leescafé Belcampo deze

4 juni 2011 20.00-2.00 uur € 7,50

avond dansen op de tunes van DJ Lowpro en tegelijkertijd onder leiding van Bernabela Design je oude kleding en accessoires restylen tot trendy en duurzame items. Duurzame hamburgertent EAT 2 BE verzorgd duurzame hapjes. Je kunt bij de korte traplezingen met Melle Koot en Florian Wolff meedenken over de meest innovatieve trends op het gebied van duurzaamheid en in de Wolters-Noordhoffzaal worden optredens verzorgd door de toffe ‘groene’ artiesten Cosmic Spring en de Fusion Road Show. In het

Een festival vol muziek, theater, tentoonstellingen, debatten en wetenschappelijke experimenten. Ontdek De Nacht!

Duurzaamheidscentrum speel je een ouderwets, lekker snel potje duurzame bingo! Pas maar op dat je niet groen ziet als je weer naar buiten loopt! www.denachtvankunstenwetenschap.nl

De Maand/05


Foto Dick Pots


Literaire wandeling

Arcadia der poëten Herman Sandman schreef Arcadia der

der Hoef, de vader van dichter en

poëten: het literaire leven in Groningen

stadschroniqueur Kees van der Hoef. In

1945-2005. Literair deskundige Douwe

de periode daarna zijn de belangrijkste

van der Bijl en dichter Rense Sinkgraven

namen W.F. Hermans, Riekus Waskowsky,

lieten zich inspireren en wandelen met

Belcampo, Jean Pierre Rawie en Driek van

het boek in de hand door de straten van

Wissen. De dichters uit Epibreren Bart

literair Groningen.

FM Droog, Tjitse Hofman en Jan Klug waren een inspiratiebron voor een flink

Groningen kende een literaire bloei-

aantal dichters waardoor Groningen zich

periode tussen de twee wereldoorlogen

tot een echte poëziestad ontwikkelde.

met schrijvers als N.E.M. Pareau, Hendrik de Vries, Halbo C. Kool, A. Marja en

• Za 11 juni en za 9 juli 14.00-15.30 uur

Te koop: Arcadia der poëten:

J.C. Noordstar. Een belangrijke ontmoe-

• Start: Centrale Bibliotheek

het literaire leven in Groningen

tingsplaats voor deze schrijvers was het

• € 5 (€ 2,50 Stadjerspas, CJP, leden

1945-2005 van Herman Sandman

café ‘Chez Antoine’ van Anton van

bibliotheek); aanmelden gewenst

Van € 15 voor € 12,50 voor

Foto Sandman © Stef Steneker

deelnemers aan de wandeling.

De Maand/07


Dromenvangers

Nokid presenteert:

Dromenvangers Wat gebeurt er als je vast komt te zitten op een eiland, een onbewoond eiland, een apeneiland? Wat gebeurt er als je moet gehoorzamen aan iemand die je niet vertrouwt? Wat gebeurt er als je een mes vindt en niet wilt delen? Wat gebeurt er als je blaadjes eet? Nokid is de theatergroep van het Maartens College en bestaat uit leerlingen uit alle klassen. Elk jaar presenteren ze een bijzonder toneelstuk. Dit jaar beloven de middelbare scholieren een vreemde en vervreemdende belevenis. • Donderdag 16 juni 19.30 uur • Centrale Bibliotheek • Gratis (op vertoon van toegangskaartje)

De Maand/08


Liegen

Socratisch Café Praktisch filosoferen o.l.v. Angelique Schreuder en Willem Pots Thema van de maand mei: Liegen Zodra we kunnen praten wordt ons geleerd dat liegen niet mag; het is een ondeugd. En waarom doen we het dan toch? Vrijdag 20 mei, 14.30-17.30 uur Thema van de maand juni: Zelf denken Waarom nemen we zoveel voor waar aan, terwijl daar geen goede redenen voor zijn? Vrijdag 17 juni, 14.30-17.30 uur • Centrale Bibliotheek, 1e verdieping

Socratisch Café Een openbare

• € 10 (aanmelden is niet verplicht, wel gewenst)

bijeenkomst, waarin meerdere

• Angelique en Willem vieren in juli en augustus vakantie. Het Socratisch Café vindt vanaf september weer iedere derde vrijdag van de maand plaats.

vormen van socratische gesprekken V O L K S U N I V E R S I T E I T

G R O N I N G E N

worden gevoerd, met als doel het hebben van een ‘goed gesprek’.

De Maand/09


Exposities

Bent u geïnteresseerd in het aanschaffen

Kunst in de Centrale Bibliotheek Baukje de Loos Straat en interieur, olieverf op

van het werk van een van de kunstenaars?

panelen en diepdruk - Wand Wolters-Noordhoffzaal Wiea Duintjer Levensvreugd en

Of wilt u zelf exposeren? Neem contact op

humor, Bronzen beelden - hal begane grond Nemisis Bassareus, tekenen en digitaal

met Marielou van der Hoef, 050 368 36 18

schilderen - 1e verdieping Marianne van Voorn Verhalen verbeeld; illustraties voor

of m.vd.hoef@mijneigenbibliotheek.nl.

kinderen, aquarel en digitaal - trappenhuis en Jeugdafdeling 9 mei t/m 31 augustus Eliza Timersma Spel van schaduw en licht, olieverf en oliepastel - Leescafé Belcampo Marian Hulshof Aards paradijs, combinatie verf en textiel - Leescafé Belcampo 4 juli t/m 31 augustus & Leena Kuutma, Kersti Laanmaa, Külli Kõiv, Kadri Pärnamets, Aigi Orav, Lauri Kilusk Moderne keramiek uit Estland - 2e verdieping, 1 mei t/m 13 juni

Foto’s: links Renhen, Wiea Duintjer, rechts Fondamenta de la Misericordia, Baukje de Loos

De Maand/10


Roze zaterdag

Roze Zaterdag Groningen 2011 Ruimte voor Ontmoeting Ruimte ontstaat door je horizon te

niet bewust van uw homoseksualiteit

verbreden en je open te stellen voor

totdat u een boek las waarvan u dacht,

anderen. Ontmoeting is samen dingen

‘Hé, dit gaat over mij’. Of was het een

doen en samen communiceren. Door

speciale film waarvan u wist: ‘Daar hoor

elkaar te leren kennen ontstaat weder-

ik bij!’ Of dat ene gedicht waarin alles

zijds begrip, respect en acceptatie.

duidelijk werd.

Groningen biedt, zeker op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011,

Wij willen het graag weten: welk boek,

ruimte voor ontmoeting en diversiteit

gedicht, film heeft u geïnspireerd om

in identiteit.

‘uit de kast’ te komen? De Bibliotheek stelt een kast beschikbaar voor deze

Onthulling collectie Uit de kast door Coen Peppelenbos

Bibliotheek Groningen presenteert:

bijzondere collectie Uit de kast.

• Donderdag 30 juni 16.30 uur

Boeken uit de kast

Stuur uw reactie naar:

• Centrale Bibliotheek

Misschien was u zich nog helemaal

r.joxhorst@mijneigenbibliotheek.nl

• Gratis

De Maand/11


Poëzie & Literatuur

Have a break… Have a poem!

The Naked Lunch Iedere laatste dinsdag van de maand

Iedere eerste dinsdag

Buddy Hermans is medeoprichter van Stichting Beeldlijn.

van de maand

Hij was jarenlang bestuurslid van Forma Aktua Pinakotheek

Dichter Rense

Groningen en zat in de expositiecommissie van Forma

Sinkgraven laat u

Aktua. Hij zal tijdens een copieuze lunch geïnterviewd

kennismaken met onbekende en

worden door Rense Sinkgraven over zijn eigentijdse stijl

bekende poëzie uit de kasten van

van ontwerpen.

de bibliotheek. Kom luisteren naar deze schatten uit de collectie en neem ze mee! • Dinsdag 31 mei 12.30 uur • Dinsdag 3 mei 12.30 uur

• Centrale Bibliotheek

• Centrale Bibliotheek

• Gratis

• Gratis Rense viert van juni t/m augustus vakantie.

De Maand/12


Dichters in de Prinsentuin

Dichters in de Prinsentuin 27 t/m 29 juli 2011 In de idyllische Groningse Prinsentuin

woont sinds 1998 in Nederland. Inmid-

zullen 80 dichters voordragen uit eigen

dels heeft hij zich een plaats verworven

werk: jong aanstormend talent, P.C.

in de Nederlandse literaire wereld als

Hooft-prijswinnaars en alle dichters

dichter, schrijver en columnist met vijf

daar tussenin. Thema Oog in oog. Het

gedichtenbundels, vier romans en drie

lezen van een gedicht is een ontmoeting

boeken met gebundelde columns op zijn

met de dichter, met een onbekende, of

naam. Hij geeft lezingen door het hele

toch met jezelf?

land en heeft op meerdere festivals het publiek in zijn ban gebracht.

Voorafgaand aan de eerste avond in de

Rodaan Al Galidi

In deze week brengt de Centrale Bibliotheek het werk van de dichters

Prinsentuin organiseert de Bibliotheek:

• Woensdag 27 juli

die zullen optreden extra onder de

Masterclass Poëzie - Rodaan Al Galidi

• 11.00-13.00 uur, 14.00-16.00 uur

aandacht door speciale vitrines in te

Al Galidi vertelt over poëzie en begeleidt

• Centrale Bibliotheek

richten, gedichten te plaatsen op de

deelnemers in hun schrijven. Al Galidi

• € 35

website en andere activiteiten.

De Maand/13


Herdenken

Lezing door ds. Sjirk van der Zee Elie Wiesel - Hoop, wanhoop en herinnering Elie Wiesel (1928) schreef meerdere boeken over zijn ervaringen tijdens de Holocaust die hij overleefde. Wiesel stelt in al zijn boeken de vraag naar Gods werkelijkheid aan de orde. Daarnaast is onverschilligheid een zeer belangrijk thema in al zijn boeken. Een goede aanleiding dus om aandacht te besteden aan leven, werk en invloed van deze bijzondere man, die in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Kenmerkend voor Wiesel is zijn oproep om te blijven herinneren: ‘Als we de slachtoffers vergeten, vermoorden we ze nog een keer’. Elie Wiesel is hoogleraar in New York en Boston. Sjirk van der Zee is een vriend van Wiesel en een kenner van zijn werk. • Woensdag 4 mei 15.00-16.30 uur • Centrale Bibliotheek • € 2,50 (Stadjerspas/leden bibliotheek € 1,50)

De Maand/14


Schatzoeken?

Schat zoekt vinder Wie wint een middeleeuws zwaard?

verleiders, vijanden en vrienden.

Op de braderie in uw wijk duikt iets

Extra bijzonder: elke bezoeker die

bijzonders op: een tent vol schatten!

zich inschrijft voor de replica van het

Zilveren en gouden munten glanzen,

zwaard, dat werd opgegraven in de

ringen, kruisen en broches glimmen.

Boteringestraat, kan deze winnen!

Het zwaard van Groningen blinkt en • Za 14 mei: Lewenborg

Houd uw ogen open, want de

• Za 28 mei: Vinkhuizen

schattentent verschijnt plotseling

Het Groninger Forum brengt in

• Za 4 juni: Haren

en is ook opeens weer weg…

samenwerking met het Groninger

• Za 18 juni: Selwerd

Museum, de stadsarcheologen en

• Za 9 juli: Beijum

de Bibliotheek van Groningen een

• Zo 28 augustus: Noorderzondag

schittert!

schattenpresentatie, vergezeld van spannende verhalen over vechters,

www.groningerforum.nl

De Maand/15


Leescafé Belcampo

Uitsmijter ham/kaas en beker melk/karnemelk: € 3,95 Actie geldig in mei 2011 Gratis koffie of thee bij een tosti van de menukaart Actie geldig in juni 2011 Soep van de dag met een zomerse sandwich belegd met ham, verse roomkaas en komkommer: € 5 Actie geldig in juli 2011

Dezeer zom In de Centrale Bibliotheek

De Maand/16

Tosti Europa met brie, mozzarella, Hollandse kaas en een vleugje pesto, inclusief beker melk of karnemelk: € 3,50 Actie geldig in augustus 2011

Kent u het Leescafé Belcampo? U kunt hier de kranten lezen, een tijdschrift doorbladeren of een boek lezen met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Ook kunt u hier iedere dag terecht voor een bord verse soep, lekkere broodjes en sandwiches en nog veel meer.


Zinderende maand

Stadsdichter Afspraak maken? Mail Stefan

viert vakantie

stadsdichter@stefannieuwenhuis.nl

van 17 juni t/m 26 augustus

Zomeractie 18 juli t/m 15 augustus

Te Koop Van 竄ャ 10 voor 竄ャ 5

Boeken* zes weken mee * Sprinters vier weken

De bibliotheken in de stad Groningen en Haren zijn zaterdag 26 juni gesloten i.v.m. vernieuwing van het computersysteem.

Zoet en Wreed De liefde van Hadewijch en Ibn 窶連rabi

De Maand/17


Gewijzigde openingstijden De bibliotheken zijn gesloten op: • Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni • Tweede Pinksterdag , maandag 13 juni

De Bibliotheken in Beijum, Lewenborg, Selwerd en Hoogkerk zijn van 25 juli t/m 23 september op zaterdag gesloten. Bibliotheek De Wijert is in deze periode op de dinsdag van 11.00-14.00 uur gesloten.


Openingstijden en adressen

>

>

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Beijum

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

17.00-20.00

14.00-17.00

11.00-14.00

Gesloten

Centrale

13.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-20.00

10.00-18.00

11.00-16.00

13.00-17.00*

Confiance

10.00-12.00

Gesloten

10.00-12.00

Gesloten

10.00-12.00

Gesloten

Gesloten

Floreshuis

14.00-16.00

Gesloten

14.00-16.00

Gesloten

14.00-16.00

Gesloten

Gesloten

Haren

14.00-17.30

14.00-17.30

14.00-17.30

14.00-17.30

14.00-20.30

10.00-13.00

Gesloten

Hoogkerk

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

17.00-20.00

14.00-17.00

11.00-14.00

Gesloten

Lewenborg

17.00-20.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

11.00-14.00

Gesloten

Selwerd

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

11.00-14.00

Gesloten

Treslinghuis

10.00-12.00

Gesloten

10.00-12.00

Gesloten

10.00-12.00

Gesloten

Gesloten

Vinkhuizen

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

11.00-17.00

Gesloten

Gesloten

De Wijert

14.00-17.00

11.00-17.00

14.00-17.00

17.00-20.00

14.00-17.00

11.00-14.00

Gesloten

Beijum

Ypemaheerd 42

T 050 541 48 77

E beijum@mijneigenbibliotheek.nl

Centrale

Oude Boteringestraat 18

T 050 368 36 83

E groningen@mijneigenbibliotheek.nl

Confiance

Kochstraat 1/4a

T 050 526 92 92

E confiance@mijneigenbibliotheek.nl

Floreshuis

Floresplein 21

T 050 577 23 04

E floreshuis@mijneigenbibliotheek.nl

Haren

Brinkhorst 3

T 050 533 95 70

E haren@mijneigenbibliotheek.nl

Hoogkerk

Jan Ensinglaan 29

T 050 556 60 61

E hoogkerk@mijneigenbibliotheek.nl

Lewenborg

Kajuit 4

T 050 541 36 40

E lewenborg@mijneigenbibliotheek.nl

Selwerd

Eikenlaan 288/8

T 050 571 05 28

E selwerd@mijneigenbibliotheek.nl

Treslinghuis

Klaprooslaan 120

T 050 360 45 73

E treslinghuis@mijneigenbibliotheek.nl

Vinkhuizen

Siersteenlaan 480/6

T 050 577 84 67

E vinkhuizen@mijneigenbibliotheek.nl

De Wijert

Van Iddekingeweg 183

T 050 525 50 55

E dewijert@mijneigenbibliotheek.nl

* Gesloten van mei t/m augustus

De Maand/19


De Maand Maart t/m augustus

’11

Meer…

Di 3 mei

12.30 uur: Have a break… Have a poem!

Masterclass Poëzie: Rodaan Algalidi

Wo 4 mei

15.00 uur: Lezing Elie Wiesel - Hoop, wanhoop en herinnering

Wo 27 juli 11.00 uur

Vr 20 mei

14.30 uur: Socratisch Café Liegen

Di 31 mei

12.30 uur: The Naked Lunch: Buddy Hermans

Schat zoekt vinder Wie wint een

Zo 4 juni

20.00 uur: Opening Digitale Etalage Duurzaamheid

middeleeuws zwaard?

Zo 4 juni

20.00 uur: Nacht van de Kunst & Wetenschap

Za 14 mei: Lewenborg

Za 11 juni

14.00 uur: Literaire wandeling Arcadia der poëten

Za 28 mei: Vinkhuizen

Do 16 juni

19.30 uur: Nokid presenteert: Dromenvangers

Za 4 juni: Haren

Vr 17 juni

14.30 uur: Socratisch Café Zelf denken

Za 18 juni: Selwerd

Do 30 juni

16.30 uur: Roze Zaterdag; onthulling collectie Uit de kast

Za 9 juli: Beijum

Za 9 juli

14.00 uur: Literaire wandeling Arcadia der poëten

Zo 28 augustus: Noorderzondag

B i b l i o t h e e k

G r o n i n g e n

w w w. m i j n e i g e n b i b l i o t h e e k . n l

© 2011, Bibliotheek Groningen, redactie Ria Joxhorst, Jolanda Soolsma, Carla Wilts, vormgeving Go Puck, druk Zalsman Groningen, oplage 2500

De Maand Mei  

De Maand Mei agenda van de bibliotheek

Advertisement