__MAIN_TEXT__

Page 1

Som TotS  MENJAR I BEURE 


Què volem fer?  La  Biblioteca  ha  posat  en  marxa  la  campanya  Som  TotS,  una  campanya  de  sensibilització  dels  usuaris  per  a  promoure  un  bon  ús  dels  materials,  de  les  instal·lacions i dels equipaments i un millor coneixement de la norma va de  la biblioteca per part dels usuaris.   La campanya està dirigida a estos 4 propòsits:    1.  Cuida els llibres  2.  Evita el soroll 

3. Menjar i beure  4.  Instal·lacions i equipaments 

La Biblioteca es compromet a:  

Donar a conèixer la norma va sobre el menjar i el beure. 



Fer les ges ons oportunes per a trobar un espai on els nostres usuaris  puguen menjar i beure quan vénen a la biblioteca a estudiar. 



Permetre beure aigua dins de la biblioteca. 



Habilitar un espai per a fer una pausa. 


Què esperem de tu?     

Que uses cada espai de manera adequada. 



Que no menges ni begues (excepte aigua). 



Que respectes la norma va sobre aquest tema. 


Es consideraran faltes lleus:   

Tindre i consumir aliments i begudes, excepte aigua.  

Es consideraran faltes greus:  

Qualsevol deteriorament important de la higiene de les sales.  

La Campanya Som TotS es materialitza en l’exposició de les fotos relacionades amb la cura  dels llibres que podeu veure si veniu a visitar‐nos a les Biblioteques.    Si no podeu arribar fins la biblioteca, feu un  seguiment de la campanya a través del nostre  bloc,   h p://somtots.blogs.upv.es/      Col·labora l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüís ca 

Profile for Biblioteques UPV

Menjar i beure  

Fullet informatiu on la biblioteca de la UPV difon la campanya Som TotS dedicada a sensibilitzar els usuaris a promoure un bon ús dels mater...

Menjar i beure  

Fullet informatiu on la biblioteca de la UPV difon la campanya Som TotS dedicada a sensibilitzar els usuaris a promoure un bon ús dels mater...

Advertisement