__MAIN_TEXT__

Page 1

Som TotS EVITA EL SOROLL


Què volem fer? La Biblioteca ha posat en marxa Som TotS, una campanya de sensibilització dels usuaris per a promoure un bon ús dels materials, de les instal·lacions i dels equipaments i un millor coneixement de la normativa de la Biblioteca per part dels usuaris. La campanya té aquests 4 propòsits: 1.

Cuida els llibres

2. Evita el soroll 3.

Menjar i beure

4.

Instal·lacions i equipaments

La Biblioteca ofereix La Biblioteca ofereix diversos espais per a estudiar i treballar que s’adeqüen a les necessitats dels usuaris. Disposes de cabines per a l’estudi en grup en les biblioteques de centre de les escoles d’Informàtica, Belles Arts, Agroenginyeria i Gandia. A la Central t’oferim: ⇒

Sales d’estudi intensiu

Sales amb tolerància mitjana al soroll

Cabines d’estudi per a treballar en grup

Cabines docents

Aula-Taller


La biblioteca es compromet a: ♦

Intentar minimitzar el soroll que genera el personal de la biblioteca en fer la seua feina diària, i, en aquelles biblioteques on siga possible, condicionar els taulells de préstec perquè estiguen aïllats.

Que el personal de la biblioteca silencie els seus telèfons mòbils.

Advertir aquells usuaris que alteren l’ambient d’estudi de manera important, i indicar als usuaris els diferents espais de què disposen.

Desmagnetitzar els llibres que ixen de la biblioteca en ruta perquè el sistema antirobatori no sone a la resta de biblioteques.


Què esperem de tu? ♦

Que respectes l’ambient d’estudi i uses cada espai de manera adequada.

Que poses en mode silenci el telèfon mòbil, l’ordinador portàtil o qualsevol altre dispositiu que emeta sons.

Que, quan hages de parlar, ho faces fora de la biblioteca o de la sala d’estudi.

La normativa de la biblioteca respecte a les cabines diu que: ♦

Són d’ús exclusivament acadèmic, i s’exclou qualsevol activitat que puga pertorbar l’ambient d’estudi de les sales.

El to de veu a les cabines ha de ser moderat.

Elevar el to de veu pot ser motiu de sanció.

Es considera com falta lleu: ♦

Parlar a les sales de lectura no habilitades per a això.

Parlar pel telèfon mòbil o tenir-lo amb el to activat.

Es considera com falta greus: ♦

Qualsevol alteració important de l’ambient d’estudi.


La Campanya Som TotS es materialitza en l’exposició de fotos relacionades amb el propòsit d’evitar el soroll que podeu veure si veniu a visitar-nos a les biblioteques. Si no podeu venir a la biblioteca, feu un seguiment de la campanya a través del nostre blog, http://so mtots .blo gs. upv. es

Hi col·labora l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística

Profile for Biblioteques UPV

Evita el soroll  

Fullet informatiu on la biblioteca de la UPV continua amb la difusió de la campanya Som TotS dedicada a sensibilitzar als usuaris a promoure...

Evita el soroll  

Fullet informatiu on la biblioteca de la UPV continua amb la difusió de la campanya Som TotS dedicada a sensibilitzar als usuaris a promoure...

Advertisement