Page 1

l esporgada l’esporgada IV Jornada de Biblioteques escolars Girona, 16 de febrer de 2010


ESPORGAR: 1 1 v. tr. [LC] [AGA] Netejar (una planta) de les branques inútils o supèrflues. 1 2 v. tr. [LC] Expurgar . Esporgar d’errors una teoria, un llibre. 2 ttr. [BB] R Retirar ti lles obres b que h han quedat d t obsoletes (d’una biblioteca, d’un arxiu).

Podar: 1 v. v tr. tr [LC] [AGA] [AGF] Treure artificialment les branques supèrflues, malaltes, mortes, (d’un arbre) per deixarlo en millors condicions de fructificar, per donar-li una forma determinada, per produir fusta de qualitat. Aquest hivern podaran els p p plàtans del p passeig. g


PERQUÈ  Guanyar espai  Guanyar temps  Conèixer millor la col·lecció  Mantenir la informació dels

diversos fons documentals actualitzada

 Adequar la col·lecció a les

necessitats it t del d l centre t

 Millorar l’aspecte de col·lecció


RETICÈNCIES CORRENTS Si és tant bo perquè costa tant?  Falta de temps p  Resistència per part de l’equip  Temença de les reaccions negatives

per part dels usuaris i l’administració

 Por a afrontar els errors en la selecció

de fons

 Falta de pressupost per substituir els

documents retirats

 Falta de personal  Sacralització dels llibres  Qualsevol cosa és millor que no res “Ja ens hi posarem més endavant”


EL CICLE DE LA GESTIÓ DEL FONS Selecció De-selecció Consulta/Préstec

Adquisició Catalogació

Preparació


EL CICLE DE LA GESTIÓ DEL FONS Selecció ESPORGA

Adquisició

Consulta/Préstec

Catalogació

Preparació


ESPORGA INFORMAL Procés continuat, contin at que q e es pot intercalar entre les feines de préstec, retorn o l’endreça.

ESPORGA FORMAL

Procés planificat, que no pot ser substituït per la esporga informal. Cal programar i ffer esporgues sistemàtiques it àti per seccions.


CRITERIS GENERALS  Documents Doc ments d duplicats plicats  Documents malmesos  Documents obsolets  Documents poc atractius i que s’han

tornat a reeditar amb criteris actuals

 Documents poc adequats a les edats i

nivells del centre educatiu

 Documents que no ss’han han usat mai ni per

consulta ni per préstec


LA REGLA DELS 3/4 Una lleixa llei a ocupada oc pada més del 85% no és funcional. LL’ideal ideal que estigui ocupada en un 75%


CRITERIS ESPECIFIS PER TIPUS DE FONS No és el mateix esporgar llibres de ficció, ficció que llibres de no ficció, les publicacions periòdiques, que els vídeos o els dvds. Cada llibre mereix una atenció particular i és fonamental utilitzar el sentit comú i el coneixement que tenim de la nostra biblioteca, la col·lecció i les necessitats dels usuaris. La pràctica de l’esporgada és una de les millors maneres de conèixer a fons la nostra col·lecció.


CRITERIS ESPECIFIS PER TIPUS DE FONS FICCIÓ

No és tant important p l’antiguitat g del llibre com la seva circulació. Atenció als llibres que no han circulat i als superèxits que han circulat massa.

NO FICCIÓ NO-FICCIÓ

Cal tenir més en compte l’antiguitat que no pas la circulació. Considerar el copyright en funció de la matèria. El folklore i la informàtica no caduquen amb la mateixa facilitat.


CRITERIS ESPECIFIS PER TIPUS DE FONS REFERÈNCIA

Any de publicació i actualitzacions. Cal subscriure’s a les actualitzacions. Pertinença de les entrades, tenint en compte el nivell de l’alumnat del centre.

MATERIAL NO-TEXTUAL

Desfer nos d Desfer-nos d’aquells aquells suports dels quals ja no tenim forma de reproduïr (VD, K7) dels mapes antiquats

Pub. PERIÒDIQUES

No conservar revistes de més d’un any llevat que es conservin i relligades lli d


QUÈ EN FEM?  Substitució  Intercanvi  Reparar

 Donació  Venda  Venda

a pes  Recollida selectiva

Cal comptar amb el fons de les biblioteques públiques per completar les mancances de la biblioteca escolar. escolar


MÉS INFORMACIÓ  Criteris per esporgar els documents de la biblioteca en centres educatius de primària i secundària:

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/documents_formacio/be_1/ d dpgm1/fitxers/esporga.pdf 1/fit / df

 L’esporgada: a la recerca de l’adequació i la qualitat de la col·lecció q  Esporgar: perquè, com i quan http://www.ub.es/bid/16vall.htm

 Attack your collection. Weeding with crew http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/crew/attackwithCREWpublic.ppt

 Weeding the school library

http://www.cde.ca.gov/ci/cr/lb/documents/weedingbrochure.pdf


l esporgada l’esporgada IV Jornada de Biblioteques escolars Girona, 16 de febrer de 2010

Profile for Biblioteques Escolars Girona

L'esporgada. Com fer esporga i no morir en l'intent.  

L'esporgada. Com fer esporga i no morir en l'intent.  

Advertisement