Page 1

21/03/2014 09:18

Biblioteca Maria Aurèlia Capmany Sant Boi de Llobregat

7311-34223-2006

Dades de servei acumulat 2006

Resum de les dades 37.982 6.107 4.551 0 0 16.019 342

Visites Ús del servei de préstec Ús del servei d'Internet Ús del servei Wi-Fi Ús del servei d'ofimàtica Préstecs Nous carnets

Préstecs

16.019

259 dies de servei

1.384,50 hores de servei

147 per dia 24 per dia 18 per dia 0 per dia 0 per dia 62 per dia 1 per dia

27,4 per hora 4,4 per hora 3,3 per hora 0,0 per hora 0,0 per hora 11,6 per hora 0,2 per hora

0 parades

Visites

37.982 Ús dels serveis (en usuaris acumulats)

Fons adults

Fons vídeo

Préstec

Internet

Wi-Fi

Ofimàtica

0

90

vd 0

0

Infants

1.186

1.202

1

552

vd 1

39

Joves

711

993

2

89

vd 2

7

Adults

3.551

1.979

0

3

324

vd 3

2

Gent Gran

653

377

0

4

184

vd 4

0

Servei domiciliari

0

5

198

vd 5

33

Entitats

6

6

816

No ficció

vd 6

20

7

160

3.319

vd 7

13

Total

6.107

4.551

0

0

78

29

vd 8

12

Adults

4.915

3.349

0

0

79

239

8

17

9

154

91

355

i vd 0/9 i vd A/Z

92

112

JN

262

Reportatges

218

Biblioteques

0 0

0

92

vd 9

1.258

vd A/Z vd M

Total

Ficció

37

1.295

46

Infantils

1.262

1.308

Visites web 0

Col·lecció

23.725

2.821

N

2.660

N8

53

Ficció

P8

68

3.211

cd 0

Fons àudio 468

T8

43

cd 1

145

C

125

cd 2

Documents ingressats

+

1.357

=

Fons final 16.249

4.715

+

558

=

5.273

367

+

429

=

796

Fons àudio

525

+

349

=

874 530

Fons adults

Fons Inicial 14.892

Fons infantil Fons vídeo

1.466

cd 3

75

Electrònics

459

+

71

=

cd 4

66

Altres

3

+

0

=

Fons infantil

cd 5

107

Total

20.961

i 0/1

17

cd 6

1

i2

15

cd 7

50

i3

76

Total

6.530

Total

i4

7 291

i7

159

i8

1

DQ

0

i9

77

MM

204

iP 8

38

i CDR

8

iT 8

6

i MM

18

643 CDR

3 335

i*

1.317

i**

277

R

849

i***

427

iR

59

3.046

4.489 Préstec a entitats

Total

157

Infantils

Exposicions

Nombre 12

Participants 180

Hores del conte

18

318

Conferències

0

0

Visites escolars

14

487

Visites organitzades

1

15

Audicions i concerts

0

0

Cursos i tallers

3

53

Tertúlies literàries

0

0

Altres activitats

3

216

Total

51

1.269

Guies de lectura

Nombre 9

Altres publicacions de la biblioteca

6

Col·laboracions en ràdio

0

Col·laboracions en TV

2

323

Infantils

908 Altres

M

13

Altres

0

B

0

iB

0

Total

71

Activitats

26

Revistes

Total

Rebuts 182

Activitats i difusió

2.403

Préstecs infantils Total

Deixats 288

Total

Electrònics 93

iC

Total

23.725

Préstecs interbibliotecari

Coneix.

iN 8

Total

Infantils

3

2.764

2.378

i 5/i 6

Imginació

0

Difusió Infantils

13

Col·laboracions en prensa escrita

1

Total

18

Bibliopiscina

0

Cessió d'espais 0

Punts de servei extern

Usuaris 0


21/03/2014 09:18

Biblioteca Maria Aurèlia Capmany Sant Boi de Llobregat

7311-34223-2006

Dades de servei acumulat 2006

Resum de les dades

Visites Ús del servei de préstec Ús del servei d'Internet Ús del servei Wi-Fi Ús del servei d'ofimàtica Préstecs Nous carnets © 2006. Diputació de Barcelona. Servei de Biblioteques

37.982 6.107 4.551 0 0 16.019 342

259 dies de servei

1.384,50 hores de servei

147 per dia 24 per dia 18 per dia 0 per dia 0 per dia 62 per dia 1 per dia

27,4 per hora 4,4 per hora 3,3 per hora 0,0 per hora 0,0 per hora 11,6 per hora 0,2 per hora

0 parades

La Biblioteca al Mercat

0

0

Altres punts de servei extern

2

0

Total

2

0


21/03/2014 09:18

Biblioteca Maria Aurèlia Capmany Sant Boi de Llobregat

7311-34223-2006

Dades de servei acumulat 2006

Resum de les dades 37.982 6.107 4.551 0 0 16.019 342

Visites Ús del servei de préstec Ús del servei d'Internet Ús del servei Wi-Fi Ús del servei d'ofimàtica Préstecs Nous carnets

Préstecs

259 dies de servei

1.384,50 hores de servei

147 per dia 24 per dia 18 per dia 0 per dia 0 per dia 62 per dia 1 per dia

27,4 per hora 4,4 per hora 3,3 per hora 0,0 per hora 0,0 per hora 11,6 per hora 0,2 per hora

0 parades

16.019 Fons adults

6.530

41%

Fons infantil

3.046

19%

Fons vídeo

2.821

18%

Fons àudio

2.378

15%

Electrònics

323

2%

Revistes

908

6%

Altres

13

Total

Electrònics Revistes Altres 2% 6% 0% Fons àudio 15% Fons adults 40%

0%

16.019

Fons vídeo 18%

100%

Préstec per mesos 2.000

Fons infantil 19%

1.800 1.600 1.400

Altres

1.200

Revistes

1.000

Electrònics Fons àudio

800

Fons vídeo

600

Fons infantil

400

Fons adults

200 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ús de la biblioteca (en usuaris acumulats) Visites

37.982

100%

40.000

Ús del servei de préstec

6.107

16%

35.000

Ús del servei d'Internet

4.551

12%

30.000

Ús del servei Wi-Fi

0

0%

25.000

Ús del servei d'ofimàtica

0

0%

20.000 15.000 10.000 5.000 0

Ús per mesos

Visites

Ús del servei de préstec

5.000 4.500

Ús del servei d'Internet

Ús del servei WiFi

Ús del servei d'ofimàtica

4.000 3.500 3.000

Visites

2.500 2.000 1.500 1.000

Ús del servei de préstec Ús del servei d'Internet Ús del servei Wi-Fi

500 0

Ús del servei d'ofimàtica 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Indicadors d'ús per dia de servei 200 180

173 161

160 140

163

158 148

143

141

163 145

136

120 100 83

80 60 40 20 0 -20 1

0 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


21/03/2014 09:18

Biblioteca Maria Aurèlia Capmany Sant Boi de Llobregat

7311-34223-2006

Dades de servei acumulat 2006

Resum de les dades

Visites Ús del servei de préstec Ús del servei d'Internet Ús del servei Wi-Fi Ús del servei d'ofimàtica Préstecs Nous carnets -20 1

2

3

4 Visites

© 2006. Diputació de Barcelona. Servei de Biblioteques

37.982 6.107 4.551 0 0 16.019 342

Ús del servei de préstec

5

6

259 dies de servei

1.384,50 hores de servei

147 per dia 24 per dia 18 per dia 0 per dia 0 per dia 62 per dia 1 per dia

27,4 per hora 4,4 per hora 3,3 per hora 0,0 per hora 0,0 per hora 11,6 per hora 0,2 per hora

7

Ús del servei públic d'accés a Internet

8 Ús del servei de Wi-Fi

9

Ús d'ofimàtica

0 parades

10 Préstec

11

12

Estadístiques MAC 2006