Page 1

La biblioteca és un servei públic i gratuït T’ofereix informació, préstec, accés a Internet, activitats culturals i de formació, en un espai des d’on podràs participar en la vida del teu municipi.

01 Què pots fer a la biblioteca? Consultar documents o endur-te’ls a casa • Llibres • Còmics • CD • DVD • Diaris i revistes • Materials d’aprenentatge d’idiomes Accedir als ordinadors i a Internet • Ús d’Internet • Connexió Wi-Fi • Ús d’eines ofimàtiques

Participar en activitats culturals i de formació • Conferències i presentacions de llibres • Exposicions • Tallers • Hores del conte per a nens i nenes • Clubs de lectura • Visites guiades • Sessions de formació en ofimàtica, Internet i aprenentatge d’idiomes Informar-te sobre el teu municipi • Tràmits de l’ajuntament • Entitats • Agenda cultural

02

Què necessites per gaudir de la biblioteca?

02

Come si accede ai servizi della biblioteca?

Només has de disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

È sufficiente essere in possesso della tessera della Rete delle Biblioteche Municipali del Consiglio Provinciale (Diputació) di Barcellona.

Per fer-te’l, has de dur el teu DNI, NIE o passaport a la biblioteca. Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors.

Potrai richiederla in una qualsiasi delle biblioteche della Rete esibendo un tuo documento d’identità (carta d’identità, passaporto, patente o NIE) o anche online sul sito della Rete http://bibliotecavirtual.diba.cat.

També el pots demanar al web de la Xarxa: http://bibliotecavirtual.diba.cat. És vàlid a totes les biblioteques públiques de Catalunya i et permet gaudir de descomptes en llibreries i entrades a museus i exposicions.

03

Com pots agafar documents en préstec?

La tessera è valida in tutte le biblioteche pubbliche della Catalogna e ti permetterà anche di usufruire di sconti a musei, librerie e mostre.

03 Come funziona il prestito?

Pots endur-te en préstec llibres, CD, DVD i revistes, presentant el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Con la tessera della Rete delle Biblioteche Municipali potrai prendere in prestito libri, CD, DVD e riviste.

El préstec és gratuït i et permet agafar durant 30 dies:

Nell’arco di 30 giorni, potrai prendere gratuitamente in prestito:

• • •

15 llibres o revistes 6 DVD 9 CD o altres materials multimèdia

Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al web. Cal que retornis els documents en el termini indicat, per cada dia de retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de penalització. Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies. Recorda que al catàleg del web http://bibliotecavirtual.diba.cat podràs buscar entre milions de documents de qualsevol biblioteca de la Xarxa, consultar els teus préstecs o valorar els documents que més t’agraden. Pots demanar documents d’altres biblioteques per mitjà del préstec interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.

• • •

15 libri o rivist 6 DVD 9 CD o altro materiale multimediale

In biblioteca o sul sito potrai inoltre rinnovare il tuo prestito o prenotare il materiale che desideri se non è disponibile. Il materiale preso in prestito deve essere restituito alla data indicata. In caso di ritardo, verrà applicata una penalità di 1 punto al giorno per ogni articolo non riconsegnato. Raggiunti 50 punti di penalità, la tessera verrà bloccata per 15 giorni. Sul sito http://bibliotecavirtual.diba.cat potrai consultare il catalogo completo di tutto il materiale disponibile nelle biblioteche della Rete, consultare la cronologia dei tuoi prestiti o dare una valutazione al materiale che più ti piace. Con un supplemento minimo, potrai prendere in prestito materiale proveniente da altre biblioteche grazie al prestito interbibliotecario.


La biblioteca è un servizio pubblico e gratuito. Ti offre informazioni, prestiti, accesso a Internet, attività culturali e di formazione in uno spazio dove potrai partecipare alla vita del tuo municipio.

04

També et pot interessar...

04

Obre la teva Biblioteca Entra in Biblioteca!

In biblioteca troverai anche...

Diaris del Món, que et permet llegir publicacions en més de 20 llengües i de 60 països diferents. Llibres, música i pel·lícules en diverses llengües. Documents i clubs de Lectura Fàcil, per ajudar-te a aprendre català i castellà. Manuals d’acollida i guies de recursos sobre el teu municipi.

Giornali da tutto il mondo, in oltre 20 lingue e provenienti da una sessantina di paesi. Libri, musica e film in varie lingue. Documenti e club di “Lettura facile”, che ti aiuteranno a imparare il catalano e lo spagnolo. Manuali di benvenuto e guide alle risorse del tuo municipio.

Si tens dubtes...

Se hai dubbi...

Pregunta al personal de la biblioteca. Entra al web http://bibliotecavirtual.diba.cat i descobreix tot allò que pots trobar a la teva biblioteca.

Chiedi al personale della biblioteca. Visita il sito http://bibliotecavirtual.diba.cat e scopri tutto ciò che ha da offrirti la tua biblioteca.

01 Cosa si può fare in biblioteca?

Usare i computer e accedere a Internet • Computer connessi a Internet • Connessione Wi-Fi • Sistemi di automazione d’ufficio

Partecipare ad attività culturali e di formazione • Conferenze e presentazioni di libri • Esposizioni • Laboratori • Lettura di racconti per bambini • Club di lettura • Visite guidate • Corsi di formazione in sistemi d’automazione d’ufficio, navigazione su Internet e apprendimento delle lingue Ottenere informazioni sul tuo municipio • Pratiche presso il comune • Organismi e associazioni • Agenda culturale

Xarxa de Biblioteques Municipals Gerència de Serveis de Biblioteques Comte d’Urgell, 187 08036 Barcelona http://bibliotecavirtual.diba.cat

Italià Direcció de Comunicació. DL:B-xxxx-2010

Leggere, ascoltare, utilizzare e prendere in prestito • Libri • Fumetti • CD • DVD • Giornali e riviste • Metodi per l’apprendimento delle lingue

Diptic catala italia  
Diptic catala italia  
Advertisement