Page 1

CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA CAN SANT JOAN SETEMBRE 2017 GENER 2018

Un espai de trobada per parlar de llibres El club de lectura de novel·la de la Biblioteca Can Sant Joan us convida a parlar de

El mismo mar de todos los veranos Esther Tusquets (versió en castellà)

Tertúlia: Dijous 19 d’octubre.

llibres i de literatura. Proposem un títol per llegir cada mes i us convoquem a una reunió posterior per comentar tot allò que

Campanades de boda

us hagi suggerit el llibre triat.

Teresa Solana

Les tertúlies estan conduïdes per una mo-

(versió en català)

deradora que s’encarrega d’obrir el diàleg i aportar informació d’interès sobre l’obra. El propòsit no és fer una anàlisi exhausti-

Tertúlia: Dijous 16 de novembre.

va de la lectura sinó afavorir l’intercanvi d’opinions i punts de vista. Des del club també s’organitzen activitats

Crónicas de Jerusalén

com xerrades amb autors.

Guy Delisle

Per participar, només cal fer una inscrip-

(còmic)

ció prèvia a la biblioteca. Les trobades són el tercer dijous de cada mes, a les 18h.

Tertúlia: Dijous 21 de desembre.

Matar a un ruiseñor

Una carta molt llarga

Harper Lee

Mariama Bà

(versió en castellà)

Tertúlia: Dijous 21 de setembre.

(versió en català)

Tertúlia: Dijous 18 de gener.

Club de lectura Can Sant Joan  

Programació setembre 2017 - gener 2018

Club de lectura Can Sant Joan  

Programació setembre 2017 - gener 2018

Advertisement