Page 1

  


Taller de pràctica filosòfica. Apunts (octubre 2017)  

Apunts de la sessió "La construcció social dels valors. Les diferents cares del dogmatisme". Activitat realitzada a la Biblioteca Roca Umber...

Taller de pràctica filosòfica. Apunts (octubre 2017)  

Apunts de la sessió "La construcció social dels valors. Les diferents cares del dogmatisme". Activitat realitzada a la Biblioteca Roca Umber...

Advertisement