Page 1

EN VEU ALTA Club de lectura BIBLIOTECA VENTURA GASSOL (CALAFELL) El club de lectura en veu alta consisteix en un grup de persones, que llegeix el mateix llibre i es van alternant en la lectura de fragments de viva veu. Quan? Els dijous de juliol i agost de 18,30h a 20h. On? A la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell. Edat: A partir de 16 anys. Inscripcions a la biblioteca Places limitades

Perquè un club de lectura en veu alta? Per aprendre a llegir bé, amb una bona entonació, practicar el ritme, les pauses, la pronunciació, l’accentuació, la comprensió i la interpretació del text. Per adquirir fluïdesa i ampliar vocabulari. Per compartir el gust per la lectura i la literatura.

Club de lectura en veu alta