Page 1

L’AVENTURA DE CONÈIXER GUIA DE LECTURA FEBRER 2012

Els museus des de dins

QUÈ ÉS UN MUSEU? «Un museu és una institució permanent, sense ànim de lucre, al servei de la societat i oberta al públic que adquireix, conserva, estudia, exposa i difon el patrimoni material i immaterial de la humanitat amb fins d’estudi, educació i oci.» ICOM (International Council of Museums) ALONSO FERNÁNDEZ, Luis Introducción a la nueva museología

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca Planteamientos teóricos de la museología

Madrid: Alianza, 2003

Gijón: Trea, cop. 2006

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis Museología y museografía

MUSEU MARÍTIM (Barcelona) Planificación en museología: el caso del Museu Marítim de Barcelona

Barcelona: Ediciones del Serbal, 2001

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis Museología: introducción a la teoría y práctica del museo Madrid: Istmo, cop. 1993

BOLAÑOS, María Historia de los museos en España: memoria, cultura, sociedad Gijón: Trea, 2008

Criterios para la elaboración del plan museológico

Barcelona: Museu Marítim, DL 2001

RIVIÈRE, Georges Henri La museología: curso de museología, textos y testimonios Torrejón de Ardoz: Akal, cop. 1993

ZUBIAUR CARREÑO, Francisco Javier Curso de museología Gijón: Trea, cop. 2004

Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, DL 2006 ©Fundació Joan Miró, Barcelona. Foto: Pere Pratdesaba

Com la biblioteca, el museu és una de les institucions on es conserva el coneixement de la humanitat. És un espai obert al públic i està al servei de la societat i el seu desenvolupament. Reuneix un conjunt de béns culturals, i en fa difusió. Es podria dir que la biblioteca difon el contingut de la producció cultural immaterial i el museu, els vestigis materials d’aquest coneixement. En la guia següent oferim una visió global del funcionament dels museus i de les seves finalitats, així com dels seus reptes de futur.

COM ES FORMA LA COL·LECCIÓ D’UN MUSEU: L’EXEMPLE DEL MNAC Les col·leccions dels grans museus europeus sovint s’han format seguint una evolució paral·lela: creats com a «gabinets de curiositats», van sorgir a finals del segle xv o durant el xvi i consistien en una exposició d’objectes sense classificar. Amb el temps, les col·leccions es van anar ampliant amb donacions, annexions de mostres més petites o desamortitzacions de propietats eclesiàstiques a partir del segle xix. És a finals d’aquest mateix segle i a principis del segle xx que, a poc a poc, les seves funcions comencen a canviar i fan un salt qualitatiu a partir de la segona meitat del segle xx, moment en què inicien el camí per transformar-se en les institucions que coneixem avui en dia.


El Museu Nacional d’Art de Catalunya es creà a partir de la Llei de museus de Catalunya de l’any 1990 i aglutina les col·leccions dels antics Museu d’Art de Catalunya, Museu d’Art Modern, Gabinet de Dibuixos i Gravats, Gabinet Numismàtic de Catalunya i Biblioteca General d’Història de l’Art. La seva col·lecció, formada per més de 250.000 obres, és el fruit de les diverses etapes d’un llarg procés que va arrencar al segle xix amb el primer Museu d’Antiguitats de Barcelona i que arriba fins a les darreres i recents adquisicions, incloent-hi, a les primeres dècades del segle xx, l’episodi d’una operació espectacular de salvaguarda del patrimoni artístic català que donà lloc a la que avui és la col·lecció de pintura mural romànica més important del món.

En l’àmbit de la conservació, els últims anys s’estan desenvolupant noves tècniques que s’apliquen als objectes constitutius de l’art contemporani. Dins dels nous corrents artístics, podem trobar tot tipus de materials (audiovisuals, suports magnètics, material fungible, noves pintures, objectes quotidians) que fan que les tècniques de conservació que es coneixien fins ara quedin obsoletes i obliguin al conservador a estar en constant innovació.

BASSEGODA, Bonaventura (ed.) Col·leccionistes, col·leccions i museus: episodis de la història del patrimoni artístic de Catalunya

CALVO MANUEL, Ana María Conservación y restauración: materiales, técnicas y procedimientos de la A a la Z

Bellaterra [etc.]: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.], 2007

Legados y donativos a los museos de Barcelona, 19521963: catálogo. Palacio de la Virreina, diciembre 1963 enero 1964: [catálogo de la exposición] [S.l.: s.n.], DL 1963 (Barcelona: Sociedad Alianza de Artes Gráficas)

Museus i col·leccions obertes al públic = Museos y colecciones abiertas al público = Museums and collections open to the public = Musées et collections ouvertes au public [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2004

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA Arte románico de Cataluña. Colecciones del Museu Nacional d’Art de Catalunya: [catálogo de la exposición celebrada en el] Centro Cultural del Conde Duque, del 11 de mayo al 24 de junio, Madrid 2001 Barcelona: MNAC, 2001

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA Itineraris de l’art català. Les col·leccions del MNAC: renaixement i barroc [catàleg de l’exposició] Barcelona: MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya; Diputació de Barcelona, cop. 2003

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA El romànic a les col·leccions del MNAC Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya; Lunwerg, DL 2008

COM ES CONSERVA L’ART CONTEMPORANI? «Una de les funcions més importants d’un museu és la conservació dels béns culturals amb l’objectiu de garantir-ne la transmissió a les generacions futures. Aquesta funció és una finalitat imprescindible i justifica en si mateixa l’existència del museu. [...] La conservació es duu a terme en dues vessants: la conservació preventiva i la restauració. Una premissa fonamental és la importància d’una adequada conservació preventiva, ja que és una intervenció contínua i integral que afecta tots els béns culturals en conjunt.» Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

BECK, James La restauración de obras de arte: negocio, cultura, controversia y escándalo Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997

Barcelona: Ediciones del Serbal, 2003

RICO MARTÍNEZ, Lourdes i MARTÍNEZ CABETA, Celia (coord.) Diccionario técnico Akal de conservación y restauración de bienes culturales Madrid: Akal, cop. 2003

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas

MAYNÉS I TOLOSA, Pau Fotografia: la conservació de col·leccions de fotografies [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, DL 2005

BARBERO ENCINAS, Juan Carlos (coord.) Seminario de Restauración de Bienes Culturales (2º, 2006, Aguilar de Campoo). Aportaciones teóricas y experimentales en problemas de conservación: actas del II Seminario sobre Restauración de Bienes Culturales, Aguilar de Campoo, 19-21 de julio de 2006 Aguilar de Campoo: Fundación Santa María La Real, 2007

VALGAÑÓN, Violeta Biología aplicada a la conservación y restauración Madrid: Síntesis, DL 2008

Madrid: Cátedra, 2005

MACARRÓN MIGUEL, Ana M.ª La conservación y la restauración en el siglo xx Madrid: Tecnos, cop. 1998

COM FEM UNA EXPOSICIÓ? Una de les formes clàssiques amb què els museus fan difusió dels seu patrimoni o àrea de coneixement és l’exposició. Normalment, el terme exposició fa referència a les «exposicions temporals» que s’organitzen al museu, encara que la col·lecció que es mostra permanentment també es considera com a tal. Avui en dia, molts centres ja no tenen una exposició permanent i es dediquen a oferir mostres temporals, pròpies o itinerants. En aquest context, les exposicions es relacionen amb altres serveis i finalitats del museu, com els serveis educatius o l’activitat científica o de recerca. ALONSO FERNÁNDEZ, Luis Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje

BELCHER, Michael Organización y diseño de exposiciones: su relación con el museo

Madrid: Alianza, cop. 2010

Gijón: Trea, 1994


HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Luis [et al.] ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la era digital

MOYANO, Neus La climatización e iluminación de la sala durante las exposiciones de obras de arte

Gijón: Trea, 2009

Gijón: Trea, 2011

DERNIE, David Espacios de exposición

SANTACANA, Joan i SERRAT ANTOLÍ, Núria (coord.) Museografía didáctica

Barcelona: Blume, cop. 2006

MONTSERRAT, Rosa M. Moviment. Moviment d’objectes d’un museu. Formes de seguiment i control [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei de Museus, DL 1991

Barcelona: Ariel, 2005

RICO, Juan Carlos Montaje de exposiciones: museos, arquitectura, arte [Madrid]: Sílex, cop. 1996

EL MUSEU COM A ESPAI DE COMUNICACIÓ: LA MÚSICA I LA DANSA EN UN MUSEU D’ART CONTEMPORANI Amb el temps, el paper del museu a la societat ha anat evolucionant de simple contenidor de béns culturals a instrument d’educació i de difusió de la cultura. Per tal de poder complir aquest rol, els museus es vinculen cada cop més amb altres iniciatives culturals del territori, oferint els seus espais com a seu de diverses activitats. Un exemple clar d’aquest corrent és La Nit dels Museus, una proposta durant la qual el públic pot gaudir en horari nocturn de les col·leccions i exposicions temporals, i participar en concerts, espectacles de màgia, dansa, teatre, activitats infantils, visites guiades, conferències i performances. La Nit dels Museus és una iniciativa promoguda pel Consell d’Europa, en la qual participen més de 3.000 museus de 40 països. HUERTA, Ricard i DE LA CALLE, Romà (ed.) Espacios estimulantes: museos y educación artística València: Universitat de València, 2007

HUERTA, Ricard i DE LA CALLE, Romà (ed.) Mentes sensibles: investigar en educación y museos València: Universitat de València, cop. 2008

HUERTA, Ricard i DE LA CALLE, Romà (ed.) La mirada inquieta: educación artística y museos València: Universitat de València, 2005

CALAF, Roser, FONTAL, Olaia i VALLE, Rosa Eva (coord.) Museos de arte y educación: construir patrimonios desde la diversidad Gijón: Trea, cop. 2007

SPRÜNKER, J. Educació, museus i TIC: materials i activitats a Internet Barcelona: UOC, 2009

TRES EXEMPLES A LA CIUTAT DE BARCELONA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ La Fundació Joan Miró es va obrir al públic el 10 de juny de 1975. Els seus orígens es vinculen a la primera gran exposició de Joan Miró a Barcelona, l’any 1968, a l’antic Hospital de la Santa Creu. La nova institució que es va crear va possibilitar també el coneixement i la difusió de l’art més actual en totes les seves vessants. En un moment en què el panorama artístic i cultural era més aviat exigu, la Fundació Joan Miró va aportar-hi vitalitat amb un nou concepte de museu, més dinàmic, en què la creació de Miró convivia amb les manifestacions artístiques més diverses. Aquest fet quedava reflectit en les sigles CEAC (Centre d’Estudis d’Art Contemporani). La Fundació té la col·lecció pública més completa de l’obra de Joan Miró, integrada per pintures, escultures, ceràmiques, tèxtils, gravats i dibuixos de l’artista de totes les èpoques. A més de ser un punt de referència en el circuit artístic internacional i de dur a terme múltiples activitats, la Fundació acull també l’Espai 13, un laboratori d’investigació i d’experimentació on tenen cabuda les propostes més innovadores i arriscades. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ Guia de la Fundació Barcelona: Fundació Joan Miró, i edicions Polígrama, 2010

MIRÓ, Joan Joan Miró: 1893-1993. Fundació Joan Miró: Parc de Montjuïc. Barcelona, 20 abril-30 agost 1993: [catàleg de l’exposició] Barcelona: Fundació Joan Miró; Madrid: Ollero, cop. 1993

MIRÓ, Joan Joan Miró: l’escala de l’evasió / Marko Daniel i Matthew Gale (ed.); amb articles de Christopher Green... [et al.] Barcelona: Fundació Joan Miró, cop. 2011

MIRÓ, Joan Epistolari català Joan Miró: 1911-1945: vol. 1 / establert per Joan Ainaud de Lasarte; edició de Joan M. Minguet, Teresa Montaner, Joan Santanach Barcelona: Barcino: Fundació Joan Miró, 2009

MUSEU PICASSO El Museu Picasso de Barcelona és el centre de referència per al coneixement dels anys de formació de Pablo Ruiz Picasso. Obert al públic el 1963, acull un fons de més de 3.800 obres, que componen la col·lecció permanent, i ofereix una dilatada programació d’exposicions temporals. El Museu, que ha passat per successives ampliacions, està iniciant una nova etapa de desplegament, amb l’obertura de nous programes i línies d’acció per tal d’esdevenir un espai bàsic per al coneixement i l’educació en el sentit més ampli, i que fomenti l’esperit crític i la participació del visitant. MUSEU PICASSO Picasso: catálogo de pintura y dibujo

OCAÑA, M. Teresa El Museo Picasso de Barcelona

[Barcelona]: Ajuntament de Barcelona, DL 1985

Barcelona: Everest, DL 1995


PICASSO, Pablo Picasso: la formació d’un geni, 1890-1904. Dibuixos del Museu Picasso de Barcelona Barcelona: Lunwerg, 1997

PALAU I FABRE, Josep Picasso i els seus amics catalans. Barcelona: Galàxia Gutenberg / Cercle de Lectors, 2006 [Amb la col·laboració del Museu Picasso de Barcelona en el marc de la celebració de PicassoBarcelona2006]

VALLÈS, Eduard Picasso, amics catalans de joventut. Barcelona: Centre Picasso d’Orta / Museu Picasso, 2009

Fundació Joan Miró http://www.fundaciomiro-bcn.org/

RAFART I PLANAS, Claustre Museu Picasso: guia

Guia de museus de la Generalitat de Catalunya http://cultura.gencat.net/museus/muscerca1.asp

Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, DL 1998

La Casa Milà, coneguda popularment com «La Pedrera», és un edifici singular construït entre 1906 i 1912 per l’arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) i declarat Patrimoni Mundial de la Unesco l’any 1984. Actualment l’edifici és la seu de l’Obra Social de Catalunya Caixa i allotja un important centre cultural de referència cabdal a la ciutat pel conjunt d’activitats que organitza i pels diferents espais museístics i d’ús públic que acull. La visita a l’exposició permanent permet veure els patis, l’Espai Gaudí (golfes i terrat) i el Pis de La Pedrera. Aquest últim, situat a la quarta planta de l’edifici, té una superfície total de 569 metres quadrats i s’hi ha recreat el pis d’una família burgesa barcelonina del primer terç del segle xx reconstruint-lo íntegrament, per la qual cosa s’ha conservat la destinació original de cadascuna de les estances (rebedor, sala d’estar, menjador, dormitori, despatx, habitació dels nens, banys, cuina, rebost, dependències del servei, etc.), que han estat guarnides amb mobles i complements de l’època.

[Barcelona]: Triangle Postals, 2002

GIORDANO, Carlos La Pedrera: Casa Milà. Una escultura arquitectónica [Barcelona]: Dos de Arte, cop. 2008

ICOM L’ICOM (International Council of Museums) o Consell Internacional de Museus és l’organisme internacional de museus i els seus professionals adreçat a la conservació, el manteniment i la comunicació del patrimoni natural i cultural del món, ja sigui present o futur, tangible o intangible. http://icom.museum/ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Museus) http://ca.www.mcu.es/museos/index.html

LA PEDRERA

CARANDELL, Josep Maria La Pedrera: una obra d’art total

Fundació Antoni Tàpies www.fundaciotapies.org

MOMPOU I DENCAUSSE, Josep Josep Mompou: [Barcelona, Sala d’Exposicions de Caixa Catalunya, La Pedrera, del 9 de febrer al 14 de juny de 2009: catàleg de l’exposició] Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, cop. 2009

La Nuit des Musées www.nuitdesmusees.culture.fr La Pedrera (Obra Social Catalunya Caixa) http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial/redirect. html?link=http://www.fundaciocaixacatalunya.org/CDA/ ObraSocial/Home/0,3423,1x1y,00.html Museu d’Art Contemporani de Barcelona www.macba.cat Museu Nacional d’Art de Catalunya www.mnac.cat Museu Picasso http://www.museupicasso.bcn.es/ Museu Picasso (bloc) http://www.blogmuseupicassobcn.org/ Museus i Patrimoni (Ajuntament de Barcelona) http://barcelonacultura.bcn.cat/museus-i-patrimoni Xarxa de Museus Locals de la Província de Barcelona http://www.diba.es/museuslocals/nouwebmuseus/index.html

Aquesta guia de lectura, elaborada per la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, acompanya el cicle de conferències «Els museus des de dins», organitzat amb la col·laboració dels museus d’articketBCN.

MARISCAL Mariscal en La Pedrera Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, cop. 2010

ENLLAÇOS D’INTERÈS Amics dels Museus de Catalunya http://www.amicsdelsmuseus.org/ Associació de Museòlegs de Catalunya http://www.museologia.cat/ Centre de Cultura Contemporània de Barcelona www.cccb.org Dia Internacional dels Museus www.museus2011.cat

Per saber exactament en quines biblioteques es poden trobar aquests documents, podeu consultar el catàleg en línia des del web de Biblioteques de Barcelona.

Museus des de dins  

Com la biblioteca, el museu és una de les institucions on es conserva el coneixement de la humanitat. És un espai obert al públic i està al...