Page 1

MOLT PER APRENDRE

Activitats de formació

L’AULA DIGITAL

ABRIL/JUNY 2017

FORMACIÓ BÀSICA TIC


Les biblioteques de Barcelona disposen d’espais mul­ timèdia on s’ofereixen cursos i tallers que t’iniciaran en la informàtica i en Internet. Pots escollir entre diferents nivells i diversos horaris. Cal inscripció prèvia per Internet, a http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/ o directament a la biblioteca. Les inscripcions comencen el dia 15 del mes anterior. Les places són limitades. Abans d’inscriure’t en un curs, pots fer un test de nivell a https://nascorformacion.com/bibliotequesbarcelona/. També pots reservar ordinador per Internet. Més informació a http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/. No s’admetran retards de més de 15 minuts sense avís previ.


ITINERARI 1 INICIACIÓ DIGITAL Si tot just comences a iniciar-te en el món dels ordi­ nadors i els dispositius mòbils, aquest és el teu itine­ rari. Aquí descobriràs els diversos tipus de dispositius i els seus components, com emmagatzemar informa­ ció, com connectar-te a la xarxa, conceptes inicials de fotografia digital, de processador de textos i de full de càlcul.

I1.01 INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA. NIVELL I (4 h) Aprèn a reconèixer els components del maquinari, així com els sistemes operatius i programes més utilitzats: ús de finestres, carpetes, arxius i altres eines. B. NOU BARRIS Dimarts 25 d’abril (16-20 h) B. EL CLOT - JOSEP BENET Dimecres 26 d’abril (10-14 h) B. LES ROQUETES Dimecres 26 d’abril (16-20 h) B. TRINITAT VELLA - J. BARBERO Dijous 27 d’abril (16-20 h)


B. GUINARDÓ - MERCÈ RODOREDA Dimecres 3 de maig (10-14 h) B. LA SAGRERA - MARINA CLOTET Dijous 4 de maig (16-20 h) B. POBLENOU - MANUEL ARRANZ Dijous 4 de maig (16-20 h) B. BON PASTOR Dilluns 8 de maig (16-20 h) B. SANT PAU - SANTA CREU Dimarts 9 de maig (10-14 h) B. MONTBAU - ALBERT PÉREZ BARÓ Dimarts 9 de maig (16-20 h) B. VALLCARCA I ELS PENITENTS Dilluns 15 de maig (16-20 h) B. VILA DE GRÀCIA Dimarts 16 de maig (16-20 h) B. ZONA NORD Dijous 8 de juny (10-14 h) B. EL CARMEL - JUAN MARSÉ Dimecres 14 de juny (16-20 h) B. TRINITAT VELLA - J. BARBERO Dimarts 27 de juny (16-20 h)


I1.02 INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA. NIVELL II (4 h) Treballa amb fitxers digitals per conèixer què són, com identificar-los, quin és el seu pes, com organitzar-los i de quins suports d’emmagatzematge disposem. Porta-hi el teu pendrive (llapis USB)! B. EL CLOT - JOSEP BENET Divendres 28 d’abril (10-14 h) B. TRINITAT VELLA - J. BARBERO Dimarts 2 de maig (16-20 h) B. GUINARDÓ - MERCÈ RODOREDA Divendres 5 de maig (10-14 h) B. NOU BARRIS Dimarts 9 de maig (16-20 h) B. SANT PAU - SANTA CREU Dijous 11 de maig (10-14 h) B. POBLENOU - MANUEL ARRANZ Dijous 11 de maig (16-20 h) B. BON PASTOR Dilluns 15 de maig (16-20 h) B. MONTBAU - ALBERT PÉREZ BARÓ Dimarts 16 de maig (16-20 h)


B. VALLCARCA I ELS PENITENTS M. ANTONIETA COT Dimecres 17 de maig (16-20 h) B. VILA DE GRÀCIA Dijous 18 de maig (16-20 h) B. ZONA NORD Dijous 15 de juny (10-14 h) B. EL CARMEL - JUAN MARSÉ Dimecres 21 de juny (16-20 h) B. TRINITAT VELLA - J. BARBERO Dijous 29 de juny (16-20 h)

I1.03 INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA DIGITAL: TELÈFONS MÒBILS, CÀMERES I TAULETES (4 h) Coneix la terminologia de la fotografia digital: què és una imatge digital, tipus de càmeres, formats de fitxers i nocions bàsiques de fotografia. Porta-hi la teva càmera o dispositiu mòbil i tots els cables! B. SANT ANTONI - JOAN OLIVER Dimecres 26 d’abril (10-14 h) B. EL CLOT - JOSEP BENET Dijous 11 de maig (16-20 h)


B. GUINARDÓ - MERCÈ RODOREDA Dimecres 17 de maig (16-20 h)

I1.04 INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL. NIVELL I (4 h) Aprèn a dissenyar un full de càlcul utilitzant fórmules i funcions, i coneix les opcions més usuals del full de càlcul. B. SANT ANTONI - JOAN OLIVER Dimecres 7 de juny (10-14 h)

I1.05 INTRODUCCIÓ AL FULL DE CÀLCUL. NIVELL II (2 h) Aprofundeix i consolida les funcionalitats bàsiques del full de càlcul: fórmules, filtres, formats, taules… B. SANT ANTONI - JOAN OLIVER Dimecres 14 de juny (10-12 h)


I1.06 INTRODUCCIÓ AL PROCESSADOR DE TEXTOS. NIVELL I (4 h) Aprèn a utilitzar les opcions més usuals del processador de textos: gestionar documents, desplaçar-t’hi, seleccionar text, donar-hi estils, donar format als paràgrafs i als documents. B. VILA DE GRÀCIA Dijous 27 d’abril (16-20 h) B. EL CARMEL - JUAN MARSÉ Dimecres 3 de maig (16-20 h) B. ZONA NORD Dijous 18 de maig (10-14 h) B. LA SAGRERA - MARINA CLOTET Dijous 18 de maig (16-20 h) B. SANT PAU - SANTA CREU Dimarts 23 de maig (10-14 h) B. MONTBAU - ALBERT PÉREZ BARÓ Dimarts 23 de maig (16-20 h) B. LES ROQUETES Dimecres 24 de maig (16-20 h) B. VALLCARCA I ELS PENITENTS M. ANTONIETA COT Dilluns 29 de maig (16-20 h)


B. TRINITAT VELLA - J. BARBERO Dimarts 30 de maig (16-20 h)

I1.07 INTRODUCCIÓ AL PROCESSADOR DE TEXTOS. NIVELL II (2 h) Coneix altres funcions del processador de textos: inserir requadres i formes, numeració de pàgina, creació d’índex, notes a peu de pàgina, revisió ortogràfica, hipervincles, impressió… B. VILA DE GRÀCIA Divendres 28 d’abril (16-18 h) B. EL CARMEL - JUAN MARSÉ Dimecres 10 de maig (17.30-19.30 h) B. SANT PAU - SANTA CREU Dijous 25 de maig (10-12 h) B. ZONA NORD Dijous 25 de maig (10-12 h) B. LA SAGRERA - MARINA CLOTET Dijous 25 de maig (18-20 h) B. MONTBAU - ALBERT PÉREZ BARÓ Dimarts 30 de maig (16-18 h) B. LES ROQUETES Dimecres 31 de maig (18-20 h)


B. VALLCARCA I ELS PENITENTS M. ANTONIETA COT Dimecres 31 de maig (18-20 h) B. TRINITAT VELLA - J. BARBERO Dijous 1 de juny (17.30-19.30 h)

I1.08 INTRODUCCIÓ ALS DISPOSITIUS MÒBILS (TELÈFONS MÒBILS I TAULETES) (4 h) Coneix i comença a utilitzar els dispositius mòbils (telèfons mòbils i/o tauletes). Aprèn quins dispositius hi ha i quines opcions t’ofereixen. Porta-hi el teu dispositiu! B. LA SAGRERA - MARINA CLOTET Dijous 27 d’abril (16-20 h) B. SANT ANTONI - JOAN OLIVER Dimecres 3 de maig (10-14 h) B. ZONA NORD Dijous 4 de maig (16-20 h) B. POBLENOU - MANUEL ARRANZ Dijous 18 de maig (16-20 h) B. BARCELONETA - LA FRATERNITAT Dijous 25 de maig (16-20 h)


B. BON PASTOR Dilluns 12 de juny (16-20 h) B. NOU BARRIS Dimarts 20 de juny (16-20 h)

I1.09 APLICACIONS DE MISSATGERIA AL TELÈFON MÒBIL: WHATSAPP, TELEGRAM I LINE (2 h) Aprèn a instal·lar i utilitzar les principals aplicacions de missatgeria mòbil i coneix les seves condicions d’ús. Porta-hi el teu dispositiu! B. GÒTIC - ANDREU NIN Dimecres 14 de juny (16-18 h) B. BON PASTOR Dijous 15 de juny (17-19 h) B. NOU BARRIS Dimarts 27 de juny (16-18 h)


ITINERARI 2 INICIACIÓ A INTERNET Inicia’t en el món d’Internet i navega-hi de manera segura. En aquest itinerari, aprendràs com s’utilit­ zen els navegadors en els diversos dispositius, com pots cercar-hi informació, de quins serveis dispo­ ses a la xarxa, com funciona el correu electrònic i com es descarrega informació, a més de conèixer els aspectes de seguretat més importants.

I2.01 INTERNET. NIVELL I (4 h) Coneix els aspectes bàsics de la navegació per Internet: adreces, ús dels navegadors i eines de cerca d’informació. B. BARCELONETA - LA FRATERNITAT Dijous 27 d’abril (16-20 h) B. LES ROQUETES Dimecres 3 de maig (16-20 h) B. GÒTIC - ANDREU NIN Dimarts 9 de maig (10-14 h) B. SANT PAU - SANTA CREU Dimecres 17 de maig (16-20 h) B. BON PASTOR Dilluns 22 de maig (16-20 h)


B. VALLCARCA I ELS PENITENTS M. ANTONIETA COT Dilluns 22 de maig (16-20 h) B. NOU BARRIS Dimarts 23 de maig (16-20 h) B. LA SAGRERA - MARINA CLOTET Dijous 1 de juny (16-20 h) B. MONTBAU - ALBERT PÉREZ BARÓ Dimarts 13 de juny (16-20 h) B. VILA DE GRÀCIA Dimarts 13 de juny (16-20 h)

I2.02 INTERNET. NIVELL II (4 h) Aprèn a discriminar la informació que rebem, a diferenciar la que és fiable de la que no, com gestionar-la i com descarregar programari nou. B. BARCELONETA - LA FRATERNITAT Dijous 4 de maig (16-20 h) B. LES ROQUETES Dimecres 10 de maig (16-20 h) B. GÒTIC - ANDREU NIN Dimarts 16 de maig (10-14 h)


B. VALLCARCA I ELS PENITENTS M. ANTONIETA COT Dimecres 24 de maig (16-20 h) B. BON PASTOR Dilluns 29 de maig (16-20 h) B. NOU BARRIS Dimarts 6 de juny (16-20 h) B. LA SAGRERA - MARINA CLOTET Dijous 8 de juny (16-20 h) B. VILA DE GRÀCIA Dijous 15 de juny (16-20 h) B. MONTBAU - ALBERT PÉREZ BARÓ Dimarts 20 de juny (16-20 h)


ITINERARI 3 EINES MULTIMÈDIA Quins recursos multimèdia existeixen? On els podeu trobar? Com podeu gestionar-ne el volum d’infor­ mació? En aquest itinerari descobrireu com aprofi­ tar al màxim algunes eines multimèdia, com ara els llibres electrònics o la fotografia, l’àudio i el vídeo digitals, i com es produeix l’intercanvi d’informació.

I3.01 EL LLIBRE DIGITAL: FORMATS I REPOSITORIS (2 h) T’han regalat un llibre electrònic? En aquesta càpsula aprendràs com treure’n el màxim rendiment. Porta-hi el teu llibre digital! B. EL CLOT - JOSEP BENET Dimarts 23 de maig (16-18 h) B. SANT ANTONI - JOAN OLIVER Dimecres 24 de maig (10-12 h)


I3.04 INICIA’T A L’EDICIÓ d’imatge DIGITAL (4 h) Aprèn les bases per treballar amb imatges digitals: edició de fotografies, amb programari lliure com Picasa o GIMP, publicació, àlbums digitals, etc. B. BARCELONETA - LA FRATERNITAT Dijous 11 de maig (16-20 h) B. GÒTIC - ANDREU NIN Dimecres 24 de maig (16-20 h) B. POBLENOU - MANUEL ARRANZ Dijous 1 de juny (16-20 h) B. LES ROQUETES Dimecres 7 de juny (16-20 h) B. EL CLOT - JOSEP BENET Dimarts 13 de juny (16-20 h) B. GUINARDÓ - MERCÈ RODOREDA Dimecres 14 de juny (16-20 h) B. SANT ANTONI - JOAN OLIVER Dimecres 28 de juny (10-14 h)


I3.06 INICIA’T A L’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL (4 h) L’objectiu d’aquest taller és la creació de vídeo digital: un breu tast des de l’enregistrament a la seva publicació, sense perdre de vista detalls com la transferència de fitxers entre dispositius, eines per a l’edició bàsica de l’audiovisual i les principals característiques del vídeo digital. B. SANT PAU - SANTA CREU Dijous 18 de maig (10-14 h) B. EL CARMEL - JUAN MARSÉ Dimecres 7 de juny (16-20 h) B. POBLENOU - MANUEL ARRANZ Dijous 8 de juny (16-20 h) B. EL CLOT - JOSEP BENET Dijous 15 de juny (16-20 h) B. GUINARDÓ - MERCÈ RODOREDA Dimecres 21 de juny (10-14 h)


ITINERARI 4 PARTICIPACIÓ A LA XARXA Sabeu com aprofitar tots els recursos professionals que us ofereix Internet? En aquest itinerari us ajudarem a treure el màxim rendiment d’Internet a través dels elements que fomenten la participació a la xarxa: blogs, xarxes socials, gestió de la identitat digital, eines de video­ conferència i missatgeria instantània, recursos de localització geogràfica…

I4.01 PARTICIPA A LES XARXES SOCIALS (4 h) Coneix Facebook com a xarxa social per interactuar amb els teus amics i coneguts. Registra-t’hi i navega entre les principals opcions. B. ZONA NORD Dijous 27 d’abril (16-20 h) B. BARCELONETA - LA FRATERNITAT Dijous 18 de maig (16-20 h) B. EL CARMEL - JUAN MARSÉ Dimecres 24 de maig (16-20 h) B. GÒTIC - ANDREU NIN Dimecres 31 de maig (16-20 h)


I4.02 INSTAGRAM: COMPARTEIX FOTOS I VÍDEOS DES DEL TEU MÒBIL (2 h) Descarrega l’aplicació, aprèn a editar fotografies i vídeos i a compartir-los amb els teus coneguts. B. GUINARDÓ - MERCÈ RODOREDA Dimecres 26 d’abril (16-18 h) B. SANT ANTONI - JOAN OLIVER Dimecres 10 de maig (10-12 h) B. POBLENOU - MANUEL ARRANZ Dijous 25 de maig (16-18 h) B. BARCELONETA - LA FRATERNITAT Dijous 1 de juny (16-18 h)

I4.03 APRÈN A UTILITZAR TWITTER I TREU-LI TOT EL PARTIT (4 h) L’actualitat en 140 caràcters…, tant a dir en tan poc espai! Piulades, etiquetes, mencions, repiulades, seguidors… Comencem navegant per entendre què és cada cosa. B. GÒTIC - ANDREU NIN Dimarts 6 de juny (10-14 h)


Algunes biblioteques són centres col·laboradors ACTIC i posen a la teva disposició les seves instal·lacions i els seus recursos perquè hi facis la prova d’avaluació. Així mateix, molts dels cursos que s’hi ofereixen es basen en competències ACTIC. Pots inscriure’t per fer les proves a: http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/


Adreces biblioteques CIUTAT VELLA

EIXAMPLE

B. Barceloneta - La Fraternitat Comte de Santa Clara, 8-10 Tel. 93 225 35 74 A⁄e b.barcelona.b@diba.cat www.barcelona.cat/bibbarceloneta Metro: Barceloneta (L4) Bus: 17, 39, 45, 59, 64, D20 i H16

B. Esquerra de l’Eixample -  Agustí Centelles Comte d’Urgell, 145-147 Tel. 93 453 98 81 A⁄e b.barcelona.ac@diba.cat www.barcelona.cat/bibcentelles Metro: Hospital Clínic (L5) Bus: 14, 20, 31, 37, 41, 54, 58, 59, 63, 64 i 66

B. Francesca Bonnemaison Sant Pere més Baix, 7 Tel. 93 268 73 60 A⁄e b.barcelona.fb@diba.cat www.barcelona.cat/bibfbonnemaison Metro: Urquinaona (L1) (L4) Bus: 19, 22, 24, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 55, 62, 120, H16, V15 i V17 B. Gòtic - Andreu Nin La Rambla, 30-32 Tel. 93 343 73 69 A⁄e b.barcelona.an@diba.cat www.barcelona.cat/bibgotic Metro: Drassanes (L3) Bus: 14, 59, 91 i 120 B. Sant Pau - Santa Creu Carme, 47 ⁄ Hospital, 56 Tel. 93 302 07 97 A⁄e b.barcelona.spsc@diba.cat www.barcelona.cat/bibsantpau Metro: Liceu (L3) Bus: 14, 59, 91, 120 i H16

B. Fort Pienc Pl. del Fort Pienc, 4-5 Tel. 93 265 24 35 A⁄e b.barcelona.fp@diba.cat www.barcelona.cat/bibfortpienc Metro: Arc de Triomf (L1) Bus: 6, 19, 39, 40, 42, 51, 54, 55, B20, B25 i V21 B. Joan Miró Parc Joan Miró ⁄ Vilamarí, 61 Tel. 93 426 35 32 A⁄e b.barcelona.jm@diba.cat www.barcelona.cat/bibjoanmiro Metro: Espanya (L1) i Tarragona (L3) Bus: 9, 27, 37, 50, 57, 65, 79, 109, 157, 165, H10, H12 i V7 B. Sagrada Família -  Josep M. Ainaud de Lasarte Provença, 480 Tel. 93 450 87 33 A⁄e b.barcelona.sf@diba.cat www.barcelona.cat/bibsagradafamilia Metro: Sagrada Família (L2) (L5) Bus: 19, 33, 34, 50, 51, H10 i V21


B. Sant Antoni - Joan Oliver  Comte Borrell, 44-46 Tel. 93 329 72 16 A⁄e b.barcelona.jo@diba.cat www.barcelona.cat/bibjoanoliver Metro: Sant Antoni (L2) i Poble-sec (L3) Bus: 20, 21, 24, 37, 41, 55, 64, 91, 120, 121 i 141 B. Sofia Barat Girona, 64-68 (interior d’illa) Tel. 93 231 77 67 A⁄e b.barcelona.sb@diba.cat www.barcelona.cat/bibsofiabarat Metro: Pl. Tetuan (L2) Girona (L4) Bus: 6, 7, 19, 47, 50, 51, 54, 62, H10 i H12

SANTS-MONTJUÏC B. Francesc Candel  Amnistia Internacional, 10 Tel. 93 332 53 75 A⁄e b.barcelona.fc@diba.cat www.barcelona.cat/bibfrancesccandel FGC: Ildefons Cerdà Bus: 37, 46, 65, 79, 109, 125, H12, H16 i V3 B. Poble-sec – Francesc Boix  Blai, 34 Tel. 93 443 01 05 A⁄e b.barcelona.ps@diba.cat www.barcelona.cat/bibfrancescboix Metro: Paral·lel (L2) (L3) Bus: 20, 21, 24, 36, 61, 64, 121 i D20

B. Vapor Vell Ptge. Vapor Vell, s⁄n Tel. 93 409 72 31 A⁄e b.barcelona.vv@diba.cat www.barcelona.cat/bibvaporvell Metro: Plaça de Sants (L1) (L5) Bus: 50, 115 i D20

LES CORTS B. Can Rosés Deu i Mata, 57 Tel. 93 419 19 29 A⁄e b.barcelona.cr@diba.cat www.barcelona.cat/bibcanroses Metro: Les Corts (L3) Bus: 6, 7, 33, 34, 59, 63, 66, 67, 78, H8 i V7 Tram: L’Illa (T1, T2, T3) B. Les Corts - Miquel Llongueras Travessera de les Corts, 58 Tel. 93 449 31 07 A⁄e b.barcelona.ml@diba.cat www.barcelona.cat/bibmllongueras Metro: Collblanc (L5) Bus: 54, 57, 75, 157, D20 i H8

SARRIÀ - SANT GERVASI B. Clarà Dr. Carulla, 22-24 Tel. 93 280 15 47 A⁄e b.barcelona.cl@diba.cat www.barcelona.cat/bibclara FGC: Sarrià i Tres Torres Bus: 66, 68, 70, H6, V7 i V11


B. Collserola - Josep Miracle Reis Catòlics, 16-34 Tel. 93 406 91 11 A⁄e b.barcelona.co@diba.cat www.barcelona.cat/bibcollserola FGC: Peu Funicular + Vallvidrera superior B. Sant Gervasi - Joan Maragall  Sant Gervasi de Cassoles, 85 Tel. 93 417 83 47 A⁄e b.barcelona.jmg@diba.cat www.barcelona.cat/bibsantgervasi FGC: El Putxet Bus: 14, 22, 58, 64, 70, 75, 123, 131 i V15

GRÀCIA B. Jaume Fuster  Pl. de Lesseps, 20-22 Tel. 93 368 45 64 A⁄e b.barcelona.jf@diba.cat www.barcelona.cat/bibjaumefuster Metro: Lesseps (L3) Bus: 22, 24, 27, 28, 31, 32, 87, 116 i H6 B. Vallcarca i els Penitents -  M. Antonieta Cot Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69 Tel. 93 211 23 51 A⁄e b.barcelona.pe@diba.cat www.barcelona.cat/bibpenitents Metro: Penitents (L3) i Vall d’Hebron (L3 i L5) Bus: 19, 27, 60, 73, 119, 123, 124, 129, B19 i V15

B. Vila de Gràcia Torrent de l’Olla, 104 Tel. 93 284 77 90 A⁄e b.barcelona.vg@diba.cat www.barcelona.cat/bibviladegracia Metro: Fontana (L3) i Joanic (L4) Bus: 22, 24, 39, 87, 114 i V17

HORTA-GUINARDÓ B. El Carmel - Juan Marsé Murtra, 135-145 Tel. 93 407 28 70 A⁄e b.barcelona.jma@diba.cat www.barcelona.cat/bibelcarmel Metro: El Coll/La Teixonera i El Carmel (L5) Bus: 24, 86, 92, 119 i V17 B. Guinardó - Mercè Rodoreda  Camèlies, 76-80 Tel. 93 435 31 70 A⁄e b.barcelona.mr@diba.cat www.barcelona.cat/ bibmercerodoreda Metro: Alfons X (L4) Bus: 32, 39, 55, 92, 114, H6, N6 i V21 B. Horta - Can Mariner Vent, 1 Tel. 93 420 82 85 A⁄e b.barcelona.cm@diba.cat www.barcelona.cat/bibcanmariner Metro: Horta (L5) Bus: 19, 39, 45, 86, 87, 102, 112 i 185 B. Montbau - Albert Pérez Baró Arquitectura, 8 Tel. 93 427 07 47 A⁄e b.barcelona.m@diba.cat www.barcelona.cat/bibmontbau Metro: Montbau (L3) Bus: 27, 60, 73, 76, B19 i V21


NOU BARRIS B. Canyelles Rda. de la Guineueta Vella, 34 Tel. 93 274 94 74 A⁄e b.barcelona.c@diba.cat www.barcelona.cat/bibcanyelles Metro: Canyelles (L3) Bus: 27, 47 i V27

B. Zona Nord Vallcivera, 3 bis Tel. 93 353 75 19 A⁄e b.barcelona.zn@diba.cat www.barcelona.cat/bibzonanord Metro: Torre Baró-Vallbona (L11) Bus: 51, 62, 76, 83 i 159

SANT ANDREU

B. Les Roquetes Via Favència, 288 B Tel: 93 276 87 85 A⁄e b.barcelona.lr@diba.cat www.barcelona.cat/biblesroquetes Metro: Via Júlia (L4) i Roquetes (L3) Bus: 11, 12, 27, 32, 50, 51, 60, 76, 80, 81, 127, N1 i N6

B. Bon Pastor  Estadella, 64 Tel. 93 498 02 16 A⁄e b.barcelona.bp@diba.cat www.barcelona.cat/bibbonpastor Metro: Bon Pastor (L9 i L10), Sant Andreu (L1) i Verneda (L2) Bus: 11, 42, 60, B23 i H4

B. Nou Barris  Pl. Major de Nou Barris, 2 Tel. 93 291 48 50 A⁄e b.barcelona.nb@diba.cat www.barcelona.cat/bibnoubarris Metro: Llucmajor (L4) Bus: 11, 32, 47, 50, 51, 73, 76, 82 i B19

B. Ignasi Iglésias - Can Fabra  Segre, 24-32 Tel. 93 360 05 50 A⁄e b.barcelona.ii@diba.cat www.barcelona.cat/bibcanfabra Metro: Sant Andreu (L1) Bus: 11, 40, 73, 126, B20, B22, H8 i N9

B. Vilapicina i la Torre  Llobeta Plaça de Carmen Laforet, 11 Tel. 93 408 06 67 A⁄e b.barcelona.vtl@diba.cat www.barcelona.cat/bibvilapicina Metro: Maragall (L4) (L5) Bus: 19, 26, 32, 45, 47, 50, 51, 122, H6 i V27

B. La Sagrera - Marina Clotet  Camp del Ferro, 1-3 Tel. 93 340 86 75 A⁄e b.barcelona.mc@diba.cat www.barcelona.cat/biblasagrera Metro: La Sagrera (L1/L5) i Onze de Setembre (L9/L10) Bus: 11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 126 i H8


B. Trinitat Vella - J. Barbero  Galícia, 16 Tel. 93 676 29 68 A⁄e b.barcelona.tv@diba.cat www.barcelona.cat/bibtrinitatvella Metro: Trinitat Vella (L1) Bus: 11, 40, 60, 62, 76, 96, 97, 104, 126 i 127

SANT MARTÍ B. Camp de l’Arpa - Caterina  Albert Indústria, 295 Tel. 93 450 86 46 A⁄e b.barcelona.ca@diba.cat www.barcelona.cat/bibcampdelarpa Metro: Camp de l’Arpa (L5) Bus: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 i H8 B. El Clot - Josep Benet  Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38 Tel. 93 309 51 99 A⁄e b.barcelona.jb@diba.cat www.barcelona.cat/bibelclot Metro: Glòries (L1) Bus: 7, 60, 62, 92, 192 i H12 Tram: La Farinera (T5, T6), Glòries (T4, T5, T6)

B. Poblenou - Manuel Arranz  Joncar, 35 Tel. 93 485 66 22 A⁄e b.barcelona.ma@diba.cat www.barcelona.cat/bibpoblenou Metro: Poblenou (L4) Bus: 6, 26, 36, 192, H14, N6 i V27 B. Ramon d’Alòs-Moner Prim, 87-89 (Centre Cívic) Tel. 93 256 49 29 A⁄e b.barcelona.ram@diba.cat www.barcelona.cat/bibramondalos Metro: Besòs-Mar (L4) Bus: 36, 143, B20 i B23 B. Sant Martí de Provençals Selva de Mar, 215 (Centre Cívic) Tel. 93 256 57 75 A⁄e b.barcelona.smp@diba.cat www.barcelona.cat/bibsantmarti Metro: Bac de Roda (L2) Bus: 33, 40, 42, 43, 44, 56, 60, 71 i H12 B. Xavier Benguerel Av. del Bogatell, 17 Tel. 93 225 18 64 A⁄e b.barcelona.xb@diba.cat www.barcelona.cat/bibxavierbenguerel Metro: Bogatell i Ciutadella (L4) i Marina (L1) Bus: 36, 59, 92, H16 i V27

Sala d’actes equipada amb anell magnètic

Totes les activitats tenen les places limitades

Totes les biblioteques estan adaptades

Oferim la possibilitat de seguir les activitats amb un servei d’interpretació a la llengua dels signes. Cal demanar-ho amb antelació al fax 93 316 12 40 o a l’adreça electrònica biblios@bcn.cat

Totes les biblioteques disposen d’una lupa de mà i d’una de taula amb llum incorporat per facilitar la lectura als usuaris que ho demanin


Si vols saber més coses de totes les activitats i novetats de Biblioteques de Barcelona, entra a www.barcelona.cat/biblioteques o descarrega’t l’app mòbil BibliosBCN.

Fotografia Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte: Jordi Casañas    Maquetació: ADDENDA   

Si tens el carnet de Biblioteques de Barcelona i vols rebre informació de les activitats de la teva biblioteca, dóna’t d’alta al butlletí electrònic a www.mesbiblioteques.cat.

Formacio bàsica TIC Aula Digital  

Les biblioteques de Barcelona disposen d’espais multimèdia on s’ofereixen cursos i tallers que t’iniciaran en la informàtica, la fotografia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you